De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. A. van der Sloot (Almkerk) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. A. van der Sloot (Almkerk) 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad De Heilige doop is aangevraagd door br en zr van Driel voor hun dochter Francoise Johanna (Noa). De doop zal in de middagdienst worden bediend. In verband met kerkvisitatie die op woensdag 17 juni zal plaatsvinden, verzoekt de kerkenraad u, als u zaken onder de aandacht van de visitatoren wilt brengen deze, per brief of mail, tot uiterlijk 14 juni in te dienen bij de interim-scriba br. Rene Braakman. De kerkenraad en diakenen vergaderen komende maandag, de vergadering begint om 19.30 uur.

5 Agenda 21 juni9:30kinderclub

6 Deze week zijn jarig: 14 juni:Ruth de Groot 16 juni:zr Annemiek Slob-van der Lugt 18 juni:Laureen Bruijn br Arjan de Groot 19 juni:Mees de Graaf zr Jolanda Joosse-Kooistra

7 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

11 Opwekking 518: 1,2,3,4 1 Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

12 Opwekking 518: 1,2,3,4 2 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

13 Opwekking 518: 1,2,3,4 3 Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

14 Opwekking 518: 1,2,3,4 4 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

15 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

16 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

17 Psalm 25: 5 5 Louter goedheid zijn Gods paden voor wie leeft naar zijn verbond, daaraan trouw blijft en zijn daden slechts op Gods geboden grondt. Zie mij schuldig voor U staan, Heer, vergeef mijn overtreden, neem mij om uws naams wil aan, groot zijn uw barmhartigheden.

18 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

21 Psalm 87: 1 - 5 1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

22 Psalm 87: 1 - 5 2 Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt’ en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die Mij kennen en bezingen.

23 Psalm 87: 1 - 5 3 De Filistijnen, Tiriërs en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

24 Psalm 87: 1 - 5 4 De HEER zal haar bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd en doen de naam van Sions kindren dragen.

25 Psalm 87: 1 - 5 5 Dan wordt de lof van ’s HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

26 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

27 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

28 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

29

30 De doop van de Ethiopiër toont ons zijn inlijving in Christus’ kerk 1. zijn inlijving wordt bewerkt door Christus’ Geest en Woord 2. zijn inlijving wordt bezegeld met de doop

31 Je hoort er helemaal bij!

32 De Here Jezus brengt zijn veelkleurige kerk bijeen door zijn Geest en Woord

33 Filippus, de uitlegger van de Schrift

34 Over Gods liefde lezen we in Jes.56 : ‘’De vreemdeling hoort er helemaal bij. En de ontmande hoort er helemaal bij. Laat de eunuch niet zeggen: “ik ben maar een dorre boom” Want dit zegt de HERE: de eunuch de mijn sabbat in acht neemt, …..die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. …Ik geef hem een eeuwige naam! “

35 Deut. 23: 2: “Mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het (mannelijk) lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de HERE.”

36 In dit schaduwachtige verbod laat de HERE God zien: 1. Ik ben heilig 2. Ik ben uw Heiligmaker 3. Mijn volk moet heilig zijn

37 Als de Messias komt dan: ‘’hoort de vreemdeling er helemaal bij. En de ontmande hoort er helemaal bij. Laat de eunuch niet zeggen: “ik ben maar een dorre boom” Want dit zegt de HERE: de eunuch de mijn sabbat in acht neemt, …..die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. …Ik geef hem een eeuwige naam! “

38 “Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam stemmeloos bij zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. In de vernedering werd hem het oordeel (d.i. het recht) onthouden; zijn geslacht (nakomelingen of tijdgenoten), wie zal erover vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen.“

39 Jezus, het Lam van God, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen

40 Wat is er tegen om gedoopt te worden?

41 Jezus, het Lam van God, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen

42 Dank U wel, dat ik er helemaal bij hoor!

43 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

44 Gezang 160, NG81: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

45 Gezang 160, NG81: 1, 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

46 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

47 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

48 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

49 Gezang 141, Gz35: 1,2,3 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

50 Gezang 141, Gz35: 1,2,3 2 Die eeuwig rijke God moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

51 Gezang 141, Gz35: 1,2,3 3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

52 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

53 Gezang 182E 4-stemmig

54 Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1, 2 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

55 kleuren voor volwassenen Gezellig samen kleuren, of zin in een kopje koffie. Lidwina in Kleur Inloopochtend Woensdag 1 juli, van 10 tot 12 uur Voor meer informatie www.lidwinakerk.nl


Download ppt "Liturgieds. A. van der Sloot (Almkerk) Collecte: Diaconie Opwekking518:1 - 4 Psalm25:5 Handelingen8:26 - 40 Psalm87:1 - 5 Handelingen8:34 Gezang160:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google