De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Serie/Parallel Schakelingen -Inleiding ParallelschakelingInleiding Parallelschakeling Klik op het onderdeel waarvan je meer wil weten -Inleiding SerieschakelingInleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Serie/Parallel Schakelingen -Inleiding ParallelschakelingInleiding Parallelschakeling Klik op het onderdeel waarvan je meer wil weten -Inleiding SerieschakelingInleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Serie/Parallel Schakelingen -Inleiding ParallelschakelingInleiding Parallelschakeling Klik op het onderdeel waarvan je meer wil weten -Inleiding SerieschakelingInleiding Serieschakeling -Rekenen aan SerieschakelingenRekenen aan Serieschakelingen -Rekenen aan ParallelschakelingenRekenen aan Parallelschakelingen

2 Serieschakeling Klik op de schakelaar van lampje A

3 Serieschakeling Klik op de schakelaar van de lampjes B-C-D

4 Serieschakeling Vergelijk de lichtsterkte van de beide elektrische stroomkringen. Branden alle lampjes A - B - C - D even sterk ? JaNeen

5 Serieschakeling JaNeen Bekijk beide schakelingen nog een keer ! Geven de lampjes B - C - D evenveel licht als lampje A ?

6 Serieschakeling Goed opgemerkt, de lampjes geven minder licht dan lampje A. In een serieschakeling wordt de spanning van de bron verdeeld over het aantal lampjes in de stroomkring.

7 Serieschakeling Vier eigenschappen van een SERIESCHAKELING 1.Er is slechts één draad die alle lampjes verbindt.

8 Serieschakeling Vier eigenschappen van een SERIESCHAKELING 1.Er is slechts één draad die alle lampjes verbindt. 2.Er is maar één stroom die door alle lampjes gaat.

9 Serieschakeling Vier eigenschappen van een SERIESCHAKELING 1.Er is slechts één draad die alle lampjes verbindt. 2.Er is maar één stroom die door alle lampjes gaat. 3.De lampjes krijgen niet de volledige bronspanning.

10 Serieschakeling Vier eigenschappen van een SERIESCHAKELING 1.Er is slechts één draad die alle lampjes verbindt. 2.Er is maar één stroom die door alle lampjes gaat. 3.De lampjes krijgen niet de volledige bronspanning. 4.Als één lampje stuk of onderbroken wordt, brandt geen enkel lampje meer.

11 Vier eigenschappen van een SERIESCHAKELING 1.Er is slechts één draad die alle lampjes verbindt. 2.Er is maar één stroom die door alle lampjes gaat. 3.De lampjes krijgen niet de volledige bronspanning. 4.Als één lampje stuk of onderbroken wordt, brandt geen enkel lampje meer. Serieschakeling

12 Parallelschakeling Klik op de schakelaar van lampje A

13 Parallelschakeling Klik op de schakelaar van de lampjes B - C - D

14 Neen Parallelschakeling Vergelijk de lichtsterkte van de beide elektrische stroomkringen. Branden alle lampjes A - B - C - D even sterk ? Ja

15 Parallelschakeling Ja Neen Bekijk beide schakelingen nog een keer ! Geven de lampjes B - C - D evenveel licht als lampje A ?

16 Parallelschakeling Goed opgemerkt !! De lampjes geven allemaal evenveel licht. In een parallelschakeling krijgt elk lampje de volledige bronspanning.

17 Parallelschakeling Drie eigenschappen van een parallelschakeling 1.Op elk lampje komt de volledige bronspanning.

18 Parallelschakeling Drie eigenschappen van een parallelschakeling 1.Op elk lampje komt de volledige bronspanning. 2.Elk lampje kan onafhankelijk van de andere lampjes branden omdat het een eigen stroomkring heeft.

19 Parallelschakeling Drie eigenschappen van een parallelschakeling 1.Op elk lampje komt de volledige bronspanning. 2.Elk lampje kan onafhankelijk van de andere lampjes branden omdat het een eigen stroomkring heeft. 3.Als een lampje stuk of onderbroken is, zullen de andere lampjes blijven branden.

20 Parallelschakeling Drie eigenschappen van een parallelschakeling 1.Op elk lampje komt de volledige bronspanning. 2.Elk lampje kan onafhankelijk van de andere lampjes branden omdat het een eigen stroomkring heeft. 3.Als een lampje stuk of onderbroken is, zullen de andere lampjes blijven branden.

21 Rekenen aan Serieschakeling Bij een serieschakeling wordt de verbinding tussen de verschillende lampjes gemaakt met één draad.

22 Rekenen aan Serieschakeling Druk op de schakelaar 4,5V

23 Rekenen aan Serieschakeling 4,5V 2,25 V Voorbeeld : Bron = 4,5 Volt 2 lampjes = 4,5 : 2 = 2,25 Volt Elk lampje krijgt in deze situatie: 2,25 Volt. Omdat de verbinding tussen de verschillende lampjes gemaakt wordt met één draad, wordt de bronspanning van 4,5 V verdeeld over de verschillende lampjes.

24 Rekenen aan Serieschakeling Laten we eens bekijken als we nog 2 lampjes in onze stroomkring bijplaatsen.

25 Rekenen aan Serieschakeling Druk op de schakelaar 4,5 V

26 We zien zeer goed dat de lichtsterkte van de lampjes is verminderd. 4,5 V : 4 = 1,125 V Elk lampje krijgt nog slechts 1,125 Volt. Rekenen aan Serieschakeling 4,5 V 1,125 V

27 Rekenen aan Serieschakeling Druk op de schakelaar 4,5 V

28 Rekenen aan Serieschakeling 4,5 V Wat gebeurt er als we de draad die de lampjes verbindt doorsnijden?

29 Rekenen aan Serieschakeling 4,5 V Als de draad of een lampje stuk is, zal geen enkel lampje nog branden. Omdat de lampjes in één stroomkring zitten is dit het gevolg.

30 Rekenen aan Serieschakeling 4,5 V In een serieschakeling is de totale weerstand de som van alle deelweerstanden bij elkaar opgeteld dus: Rt = R1 + R2 + R3 + R4 1,125 V 2,25 Ω

31 Rekenen aan Serieschakeling 4,5 V 1,125 V 2,25 Ω De weerstand van het lampje bedraagt: 2,25 Ω De totale weerstand wordt dan Rt = R1+R2+R3+R4 Rt = 2,25 + 2,25 + 2,25 + 2,25 = 9 Ω

32 Rekenen aan Serieschakeling 4,5 V 1,125 V 2,25 Ω Door een serieschakeling loopt maar één stroom. Je kunt de stroom berekenen met de formule:

33 Rekenen aan Serieschakeling 4,5 V 1,125 V 2,25 Ω

34 Rekenen aan Serieschakeling Drie eigenschappen van een serieschakeling : 1.Er is slechts één draad die alle lampjes verbindt.

35 4,5 V 2,25 V 4,5 V : 2 = 2,25 V Rekenen aan Serieschakeling Drie eigenschappen van een serieschakeling : 1.Er is slechts één draad die alle lampjes verbindt. 2.De lampjes krijgen NIET de volledige bronspanning. De spanning wordt verdeeld door het aantal lampjes.

36 Rekenen aan Serieschakeling Drie eigenschappen van een serieschakeling : 1.Er is slechts één draad die alle lampjes verbindt. 2.De lampjes krijgen NIET de volledige bronspanning. De spanning wordt verdeeld door het aantal lampjes. 3.Één lampje stuk of onderbroken, er brandt geen enkel lampje meer.

37 Rekenen aan Serieschakeling Waar wordt de serieschakeling nog gebruikt ? In bepaalde gevallen gebruikt men de serieschakeling nog voor de kerstboomverlichting.

38 Rekenen aan Serieschakeling Waar wordt de serieschakeling nog gebruikt ? In bepaalde gevallen gebruikt men de serieschakeling nog voor de kerstboomverlichting.

39 Rekenen aan Parallelschakeling Bij een parallelschakeling heeft elk lampje zijn eigen stroomkring. 4,5 V

40 Rekenen aan Parallelschakeling Druk op de schakelaar. 4,5 V

41 Rekenen aan Parallelschakeling 4,5 V Omdat in deze schakeling elk lampje zijn eigen stroomkring heeft, hoeft de bronspanning niet worden verdeeld. Elk lampje krijgt de volledige bronspanning. Let op de pijltjes die de richting van de elektrische stroom aangeven. 4,5 V

42 Rekenen aan Parallelschakeling Laten we bekijken wat er gebeurt als we nog een lampje in onze stroomkring bijplaatsen. 4,5 V

43 Rekenen aan Parallelschakeling 4,5 V Druk op de schakelaar.

44 Rekenen aan Parallelschakeling 4,5 V Je ziet zeer goed dat de lichtsterkte van de verschillende lampjes even sterk blijft. Omdat elk lampje een eigen stroomkring heeft, krijgt het de volledige bronspanning van 4,5 Volt. 4,5 V

45 Rekenen aan Parallelschakeling Als de draad of een lampje stuk is, zullen de andere lampjes blijven branden. Omdat elk lampje een eigen stroomkring heeft. Op deze manier kunnen ze naast elkaar (parallel ) blijven werken. 4,5 V

46 Rekenen aan Parallelschakeling 4,5 V 9 Ω Bij parallel schakelen van weerstanden mag je deze niet zomaar optellen. De totale weerstand is namelijk kleiner dan de kleinste weerstand. Je schrijft dat als volgt op: In ons voorbeeld uitgewerkt:

47 Rekenen aan Parallelschakeling 4,5 V 9 Ω De stroom in een parallelschakeling verdeelt zich over de lampjes. De totale stroom zijn alle deelstromen bij elkaar opgeteld. Je schrijft dat als volgt op: In ons voorbeeld uitgewerkt:

48 Rekenen aan Parallelschakeling 4,5 V Drie eigenschappen van een parallelschakeling : 1.Elk lampje heeft zijn eigen elektrische kringloop.

49 4,5 V Rekenen aan Parallelschakeling 4,5 V Drie eigenschappen van een parallelschakeling : 1.Elk lampje heeft zijn eigen elektrische stroomkring. 2.Elk lampje krijgt de volledige bronspanning van 4,5 Volt.

50 Rekenen aan Parallelschakeling Drie eigenschappen van een parallelschakeling : 1.Elk lampje heeft zijn eigen elektrische stroomkring. 2.Elk lampje krijgt de volledige bronspanning van 4,5 Volt. 3.Één lampje stuk of onderbroken, de andere lampjes blijven branden. 4,5 V

51 Rekenen aan Parallelschakeling 4,5 V Waarvoor kan de parallelschakeling worden gebruikt ? Men gebruikt de parallelschakeling erg veel. Bijvoorbeeld : Verlichting klaslokaal Verlichting in woningen Straatverlichting enz …

52 Rekenen aan Parallelschakeling 4,5 V Waarvoor kan de parallelschakeling worden gebruikt ? Men gebruikt de parallelschakeling erg veel. Bijvoorbeeld : Verlichting klaslokaal Verlichting in woningen Straatverlichting enz …

53 © A.A.M. Schilders, H.H.T.J.M. Doedee, P.P.A. Siroen 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade, veroorzaakt door onjuistheden in deze uitgave. Intellectuele eigendomsrechten: In deze lesstof bevatten elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, te denken is onder andere aan: logo’s, teksten, beelden, tekeningen, animaties, foto’s en grafische vormgeving. Mede om de belangen van derden te beschermen is de inhoud van deze lesstof alleen bestemd voor persoonlijk, informatief en niet commercieel gebruik conform de educatieve doelstelling. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur vereist.


Download ppt "Serie/Parallel Schakelingen -Inleiding ParallelschakelingInleiding Parallelschakeling Klik op het onderdeel waarvan je meer wil weten -Inleiding SerieschakelingInleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google