De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLAAMSE BELEIDSMAATREGELEN IN SECTORAAL PERSPECTIEF Faiza Djait.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLAAMSE BELEIDSMAATREGELEN IN SECTORAAL PERSPECTIEF Faiza Djait."— Transcript van de presentatie:

1 VLAAMSE BELEIDSMAATREGELEN IN SECTORAAL PERSPECTIEF Faiza Djait

2 Beleidsmaatregelen in sectoraal perspectief  Op basis van administratieve bestanden van Departement WSE, VDAB, Syntra Vlaanderen, Dep. O&V, RSZ, FOD WASO  Indeling op basis van paritaire (sub)comités: op aangeven van werkgever en/of via koppeling van administratieve bestanden

3 Beleidsmaatregelen: 1.Leertijd en ILW (stelsel L&W) 2.Leerlingenstages voltijds onderwijs 3.Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming 4.Betaald educatief verlof 5.Vlaamse ondersteuningspremie 6.Doelgroepverminderingen

4 1. Leertijd en ILW  Jongeren uit het stelsel Leren en Werken die een algemene en een beroepsgerichte vorming combineren met een opleiding in een onderneming in het normaal economisch circuit.  Schooljaar 2013-2014: 7.283 lopende ILW- en leertijdovereenkomsten; hoog aandeel voortijdige beëindigingen  Onderschatting: andere types van overeenkomsten (DA, IBO, sociale maribel, BIO,.. ) worden niet meegerekend!  Top 3 sectoren met een convenant: 1.Bouwsector: 2.248 2.Kappers, fitness en schoonheidszorgen: 757 3.Horecasector: 699

5 1. Leertijd en ILW Bron: FOD WASO, RSZ DMFA (bewerking Departement WSE)

6 2. Leerlingenstages voltijds onderwijs  stages van jongeren die zijn ingeschreven in de laatste jaren van het voltijds kunst-, technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, en waar de stage deel uitmaakt van de opleiding.  Schooljaar 2013-2014: 148.264 stages  Top 3 sectoren met een convenant: 1.Social profit: 78.407 2.Bouw: 8.388 3.Kapper, fitness en schoonheidszorgen: 5.400

7 2. Leerlingenstages voltijds onderw ijs Sectorconvenant (aantal stages) 90,1

8 3. Individuele beroepsopleiding in de onderneming  opleidingsmaatregel die werkgevers aanmoedigt om werkzoekenden aan te werven. De werkgever betaalt geen loon of RSZ, enkel een productiviteitsvergoeding, verplaatsingskosten en een verzekering tegen arbeidsongevallen.  in 2014: 14.788 opgestarte IBO’s  Top 3 sectoren met een convenant: 1.ANPC Bedienden: 3.164 2.Bouw: 2.471 3.Horeca: 1.218

9 3. Individuele beroepsopleiding in de onderneming Bron: VDAB, RSZ DMFA (bewerking Departement WSE)

10 3. Individuele beroepsopleiding in de onderneming Bron: VDAB, RSZ DMFA (bewerking Departement WSE)

11 4. Betaald educatief verlof  systeem dat een werknemer recht geeft op normaal betaald verlof tijdens een opleiding die hij tijdens of buiten de werkuren volgt. De werkgever betaalt het verlof op het gewone tijdstip en verkrijgt van de overheid een terugbetaling van die uren (onder bepaalde voorwaarden).  Schooljaar 2011-2012: 51.860  Top 3 sectoren met een convenant: 1.Social profit: 13.065 2.Metaal arbeiders: 11.033 3.Bouw: 4.089

12 4. Betaald educatief verlof

13

14

15 5. Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)  tegemoetkoming aan een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven, of aan een zelfstandige met een arbeidshandicap ter compensatie van de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, de kosten van ondersteuning en van verminderde productiviteit.  31/12/2014: 12.134 lopende VOP-dossiers  Top 3 sectoren met een convenant: 1.Bouw: 985 2.Social profit: 723 3.Metaal arbeiders: 597

16 5. Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

17 6. Doelgroepverminderingen  forfaitaire vermindering van de op het loon van de werknemer verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen waarvan de werkgever kan genieten voor bepaalde specifieke doelgroepen van werknemers tijdens het kwartaal van de aanwerving en een aantal kwartalen die erop.  4 categorieën: 1.Jonge werknemers 2.Oudere werknemers 3.Langdurig werkzoekenden (= Activa, Sine, DSP) 4.Overige ( = sectorspecifieke verminderingen, herstructureringen, mentorverminderingen,…)  2014/2: 160.306 VTE met DGV

18 6. Doelgroepverminderingen

19 Bron: RSZ DMFA (bewerking Departement WSE)

20 Verdere uitbreiding van indicatorenset:  1. Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt:  Aantal leerovereenkomsten (op basis van RSZ)  Aantal stages voltijds onderwijs  2. Leven lang leren en competentiebeleid  Aantal IBO’s (+ vertegenwoordiging van doelgroepen)  Aantal loontrekkenden met BEV (+ type opleiding)  Aantal ondernemersopleidingen (stage-overeenkomsten)  Aantal mentorkortingen  3. Diversiteit  Vertegenwoordiging van de kansengroepen in de sector (jongeren, personen met een buitenlandse herkomst, 55-plussers)  Aantal diversiteitsplannen/ aantal ervaringsfondsprojecten  Aantal premies 55+  Aantal VTE met doelgroepvermindering (+ type vermindering)


Download ppt "VLAAMSE BELEIDSMAATREGELEN IN SECTORAAL PERSPECTIEF Faiza Djait."

Verwante presentaties


Ads door Google