De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. P. K. Meijer voorgaan Voor de dienst zingen we: Lb. 481:1 Na de zegen zingen we Gz. 120 Schriftlezing: Lucas 4: 14-22 Spreuken 4:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. P. K. Meijer voorgaan Voor de dienst zingen we: Lb. 481:1 Na de zegen zingen we Gz. 120 Schriftlezing: Lucas 4: 14-22 Spreuken 4:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. P. K. Meijer voorgaan Voor de dienst zingen we: Lb. 481:1 Na de zegen zingen we Gz. 120 Schriftlezing: Lucas 4: 14-22 Spreuken 4: 1-11 Tekst: Lucas 4: 16

2 na deze dienst (verzorgd door wijk 4) KOFFIEDRINKEN

3

4 Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Kosten: €20,- per team (min. 5 personen) Kosten: €20,- per team (min. 5 personen)

5 Kamp 2015 Thema: The run of your life Wanneer: 26 t/m 28 juni Waar: Verrassing Info: 27 maart 19:00 -20:00u In de soos Vragen: Kampcommissie Gert Hamhuis, Jan Schutte, Berlinda de Braak, Mirthe Kelder, Yke Zweers, Wim Jongsma

6 In deze dienst zal Ds. P. K. Meijer voorgaan Voor de dienst zingen we: Lb. 481:1 Na de zegen zingen we Gz. 120 Schriftlezing: Lucas 4: 14-22 Spreuken 4: 1-11 Tekst: Lucas 4: 16

7 Gezang 481

8

9 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte

10 Moment van stilte  Moment van stilte  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314

11 Votum en Zegengroet  Votum en Zegengroet  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

12 Zingen  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

13 Gez. 120 Vers 1 Dat uw ogen nacht en dag rond dit huis geopend zijn en uw woord zich met gezag laat verstaan voor groot en klein. Gun het licht aan uw gemeente in het duister van de tijd, opdat edel dit gesteente stralen mag in eeuwigheid.

14 Gez. 120 Vers 2 Dat uw handen wereldwijd zijn gevouwen om uw volk. Gij die nadert in de tijd overdek ons met uw wolk. Onherbergzaam is het leven sinds de mens vertrouwen brak, maar Gij wilt bescherming geven, in uw naam een onderdak.

15 Gez. 120 Vers 3 Dat uw adem leven wekt zodat mensen niet vergaan, maar het wonder zich voltrekt, stenen levend zijn voortaan. Wij zijn been van uw gebeente, Gij geeft vorm en Gij versiert. Bouw uw hofstad, uw gemeente- tot uw bruid haar hoogtij viert.

16 Gebed  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

17 Lezen  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

18 14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht.

19 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 22 Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

20 Zingen  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

21 Psalm 25

22

23

24

25 Lezen  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

26 1 Zonen, luister naar de lessen van je vader, wees vol aandacht en kom tot begrip. 2 Wat ik je leer is waardevol, sla dus mijn onderricht niet in de wind. 3 Ik was mijn vaders beminde zoon, mijn moeders lieveling. 4 Mijn vader leerde mij: ‘Laat je hart mijn woorden bewaren, handel naar mijn richtlijnen, dan gaat het je goed. 5 Streef naar wijsheid, zoek naar kennis, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet. 6 Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je, heb haar lief, dan behoedt ze je. 7 Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt. 8 Acht de wijsheid hoog, dan geeft ze je aanzien, ze strekt je tot eer wanneer je haar omhelst. 9 Ze legt een sierlijke krans om je hoofd, schenkt je een luisterrijke kroon.’

27 10 Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan, ze vermeerderen de jaren van je leven. 11 Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen, op rechte paden heb ik je gevoerd. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

28 Zingen  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

29 Psalm 78

30

31 Tekst  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

32 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

33 Preek

34 Traditie is letterlijk : overlevering, iets doorgeven van de ene op de andere generatie.

35 2 Tess.2:15 : “ “blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift”.

36 Jezus in zijn werk als Lerende Messias schakelt nadrukkelijk de traditie in. 1.Traditie onder Werktijd. 2.Traditie vol Wijsheid

37 Het idee van Jezus als anti-traditioneel botst op het Nieuwe Testament.

38 Het gaat over Jezus de Messias in werktijd: kijk maar in vs.15. Hij is de Lerende Messias. Da’s de kern hier.

39 Het punt is dat ook Nazaret Hem moet erkennen als bijzondere afgezant van God.

40 Het bijzondere van Lucas’ vers is: Jezus’ taak is gekoppeld aan zijn gewoonte als gelovige van jongs af aan, m.a.w., Hij schakelt traditie in bij zijn werk.

41 De Here gebruikt nog steeds, in 2015, de traditie, als Lerende Messias. Vandaag is zijn werktijd, Hij is aan het Woord!

42 Traditie is vol wijsheid, tweede aandachtspunt.

43 wijsheid = door voorgaande generaties overgeleverde levenservaring

44 -relaties tussen generaties, zoon-vader, zoon-moeder; -Inhoud van deze relaties: gegeven lessen/ leer/ onderricht; ‘mijn woorden’ - Waarde ervan: je leven, bescherming, inzicht, aanzien. -In één woord: wijsheid. -Wijsheid bij het voorgeslacht.

45 Hij is wijsheidsleraar bij uitstek!! Daarom juist gebruikt Hij traditie-vol-wijsheid.

46 In de belijdenissen zit de overgeleverde levenservaring van vorige generaties. Daarin zit hun omgang met de Schriften.

47 -Huiswerk krijgen we dus mee: de bijbel moet open, en de belijdenissen erbij; -Samen nagaan, wat is de wijsheid van Gods eeuwen, de wijsheid door vorige generaties overgeleverd?

48 Lucas 4:16 stond centraal: Jezus, onze Lerende Messias, verschijnt hier als traditioneel synagogeganger.

49 U bent als gemeente hier van Hem, die onze wijsheid is (1 Kor.1:30) en die daarom de traditie inschakelt.

50

51 Zingen  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

52 Gezang 119

53

54

55

56 Geloofsbelijdenis  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

57 Zingen  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

58 Psalm 106

59

60 Gebed  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

61  Vandaag  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Lb. 314

62 Zingen  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

63 Gezang 314

64

65

66

67

68

69

70

71 Zegen  Votum  Gz.120  Gebed  LezenLucas 4: 14-22  Ps. 25: 1, 2  LezenSpreuken 4: 1-11  Ps.78: 1  TekstLucas 4:16  Preek  Gz. 119:1 en 2  Geloofsbelijdenis  Ps.106:22  Gebed  Collecte  Lb.314  Zegen

72

73 Tot volgende week zondag in de avondmaalsviering Om: 11.15 Om: 11.15 Met Ds. R. Tigelaar Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 16.30 En om: 16.30 Met Ds. A. H. Verbree Met Ds. A. H. Verbree In het Morgenlicht In het Morgenlicht

74


Download ppt "In deze dienst zal Ds. P. K. Meijer voorgaan Voor de dienst zingen we: Lb. 481:1 Na de zegen zingen we Gz. 120 Schriftlezing: Lucas 4: 14-22 Spreuken 4:"

Verwante presentaties


Ads door Google