De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Gezang176a:1, 13 Psalm134: Gezang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Gezang176a:1, 13 Psalm134: Gezang."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Gezang176a:1, 13 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

2 Agenda 10 februari 19:30 LEF in Best 10 februari 19:30 LEF in Best 16 februari 19:30 Lidwina in concert 16 februari 19:30 Lidwina in concert 17 februari 19:30 LEF in Eindhoven (in plaats van 10 februari) 17 februari 19:30 LEF in Eindhoven (in plaats van 10 februari) 17 februari 9:30 kinderclub 17 februari 9:30 kinderclub

3 Diensten 9:30voorganger: ds. H. Folkers uit Bennekom 16:30 voorganger: ds H. Van Hemmen uit Ede-Noord Vanmiddag is de tweede preek van de serie over de wet. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie Diensten 9:30voorganger: ds. H. Folkers uit Bennekom 16:30 voorganger: ds H. Van Hemmen uit Ede-Noord Vanmiddag is de tweede preek van de serie over de wet. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie Mededelingen kerkenraad

4 De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos. De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos. Mededelingen kerkenraad

5 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

6 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

7 Gezang 141, Gz35: 1,2,3 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

8 Gezang 141, Gz35: 1,2,3 2 Die eeuwig rijke God moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

9 Gezang 141, Gz35: 1,2,3 3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

10 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

11 ● Psalm100:1- 3 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

12 Psalm 100: 1 - 3 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. 2 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

13 Psalm 100: 1 - 3 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

14 Psalm100:4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

15 175 C

16 ● Psalm100:4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

17 Psalm 100: 1 - 4 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

18 Psalm100:1- 3, 4 ● Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

19 Gezang 156, NG79: 1- 4 1 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 2 Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4 Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

20 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

21 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: ● Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

22 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 ● Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

23 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 ● Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

24 Psalm 119: 40 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.

25 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

26

27 God wil het goede

28 Alles wordt goed Soms blijft de zon achter wolken verborgen soms lijkt de wereld vol zorgen en pijn maar God zegt: Ik wil elke dag voor jou zorgen en als je Mij toelaat – dan zal Ik er zijn Soms dwaal je af – en dan lijk je verloren voel je je angstig en voel je je slecht maar als je Hem roept - weet dat Hij je zal horen en dat Hij zal komen en tegen je zegt:

29 Alles wordt goed op Mijn woord kun je bouwen alles wordt goed wees niet bang – kom maar gauw alles wordt goed daarop mag je vertrouwen alles wordt goed omdat Ik van je hou

30 Alles wordt goed Soms is de pijn en ’t verdriet niet te dragen sta je alleen aan de rand van een graf nergens een antwoord – alleen nog maar vragen maar ook de belofte die Hij ons eens gaf:

31 Alles wordt goed op Mijn woord kun je bouwen alles wordt goed wees niet bang – kom maar gauw alles wordt goed daarop mag je vertrouwen alles wordt goed omdat Ik van je hou

32 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 ● Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

33 Eredienst Samen met alle heiligen

34

35 Ontwerp van de tabernakel 8. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. 9.Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen, houd je daar nauwkeurig aan.

36 Het ware heiligdom Hebr 8:5 Zij (de priesters) verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel. ‘Let er op’, staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is’.

37 Eredienst in het hemelse Jeruzalem Hebr 12: U staat -voor de Sionsberg, -voor de stad van de levende God: Jeruzalem -voor duizenden engelen -voor de gemeenschap der uitverkorenen -voor God, de rechter van allen -voor de geesten van de rechtvaardigen -voor Jezus, de bemiddelaar van een nieuw verbond -voor het gesprenkelde bloed

38 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 ● LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

39 LvdK 457: 1, 2, 3, 4 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word’U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt 2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe eng’len, onvolprezen Heer.

40 LvdK 457: 1, 2, 3, 4 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit. 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt

41 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: ● Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

42 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: ● Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

43 Gezang 13, NG 10: 1, 9 1 Ik zing u van een herderszoon die ging door diepe dalen ik zal van David en zijn troon en van zijn Zoon verhalen refrein: Ik zeg u: al was David klein geen groter koning heerste Want God zei: Deze zal het zijn de laatste wordt de eerste

44 Gezang 13, NG 10: 1, 9 9 Ik zing tot slot op hoger toon: dit koningschap reikt verder - de allergrootste Davidszoon is onze goede herder! refrein: Ik zeg u: al was David klein geen groter koning heerste Want God zei: Deze zal het zijn de laatste wordt de eerste

45 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

46 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

47 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 ● Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

48 Psalm 134: 1, 2, 3 1 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in ’t huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat. 2 Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof.

49 Psalm 134: 1, 2, 3 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

50 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Psalm134: ● Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos

51 182 D

52 Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Gezang176a:1, 13 Psalm134: Gezang 182D:Amen Liturgie ds. H. Folkers em. Bennekom Collecte:GPZ/ Eleos


Download ppt "Psalm100:1- 3, 4 Gezang 156: Exodus25:1- 22 Hebreeën8:1- 6, 12: 18 - 24 Psalm119:40 Hebreeën8: 1, 2 LvdK457: Gezang13:1, 9 Gezang176a:1, 13 Psalm134: Gezang."

Verwante presentaties


Ads door Google