De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren

2 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Wat is Tijdelijk Onderwijs aan Huis? TOAH  HUISONDERWIJS

3 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Wie heeft recht op TOAH? Doelgroep: Zieke kinderen en jongeren binnen het leerplichtonderwijs Basisonderwijs: sinds 1/9/2009 ook vijfjarige kleuters Secundair Onderwijs: bepaalde structuuronderdelen worden niet gevat sinds 1/9/2013 ook leerlingen die moederschapsverlof genieten Even aandacht voor omschrijving van de doelgroep In het basisonderwijs => 5-jarige kleuters= kleuters die 5 jaar geworden zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar (lopende schooljaar = 2011/2012 => vóór 1 jan 2012) In secundair onderwijs => leerlingen van bepaalde structuuronderdelen hebben geen recht op TOAH In het secundair onderwijs kunnen een aantal jongeren geen TOAH volgen : Voltijds secundair onderwijs => de voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs van de derde graad ASO en KSO, de Se-n-Se (secundair na secundair) TSO en KSO, de vierde graad BSO en verpleegkunde HBO => Deeltijds beroeps secundair onderwijs => Alternerende beroepsopleiding in het BUSO

4 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Wanneer recht op TOAH? Drie criteria worden (gelijktijdig) in aanmerking genomen: Aard van de aandoening en afwezigheid op school Afstand school tot verblijfplaats Aanvraag

5 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Algemeen: Bepaling van het recht op TOAH Bij langdurige ziekte of ongeval of moederschapsrust: => V.a. 22ste kalenderdag afwezigheid: 4 lestijden op weekbasis Verlenging ziekte: onmiddellijk recht op TOAH (geen nieuwe wachttijd) mits nieuwe schriftelijke aanvraag en aanvullend medisch attest Binnen 3 maanden opnieuw ziek: onmiddellijk recht (Schoolvakanties niet meegerekend) Indien < dan halftijds terug naar school op basis van medisch attest

6 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Algemeen: Bepaling van het recht op TOAH Bij chronische ziekte: => Na een afwezigheid van 9 al dan niet verspreide halve schooldagen : 4 lestijden op weekbasis (Geen wachttijd 21 kalenderdagen)

7 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Algemeen: Bepaling van het recht op TOAH Bij samenloop met recht op onderwijsbegeleiding in ziekenhuisschool of K-dienst (voor chronisch en niet chronisch zieke leerling) :  Het recht op TOAH wordt verder opgebouwd principe = gewettigde afwezigheid van de leerling

8 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Voorwaarden TOAH - Ingevolge ziekte of ongeval van het kind/ jongere Wachttijd: 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid Medisch attest afgeleverd door huisarts - Ingevolge chronische aandoening van het kind/ jongere Wachttijd: 9 halve dagen afwezigheid (niet noodzakelijk opeenvolgend) Medisch attest afgeleverd door geneesheer-specialist (1 attest/ schooljaar volstaat)

9 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Voorwaarden TOAH - Afstandscriterium voor de school In het gewoon onderwijs: 10 km In het buitengewoon onderwijs: 20 km - Aanvraag door de ouders Aanvraagdocument => bijlage bij de rondzendbrieven basis- en secundair onderwijs

10 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Organisatie TOAH - Aanvraag ouders en instemming van de arts => School organiseert 4 lestijden op weekbasis => Hoe? Dit is autonomie van de school. Klassenraad beslist welke vakken zullen aan bod komen. Aandachtspunt: weldoordacht overleg met alle partners! haalbare afspraken maken!

11 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Ziekenhuisopname en organisatie TOAH door de school Opname van leerling in een gewoon ziekenhuis =>Organisatie TOAH door de school loopt door Korte opname van leerling in een ziekenhuis met type 5-school/ K- dienst School “kan” tijdelijk ontslagen worden van organisatie TOAH <1/2 tijds op weekbasis => school is verplicht om TOAH te organiseren >1/2 tijds op weekbasis => school heeft de keuze: a) afzien van organisatie TOAH ofwel b) TOAH blijven organiseren (altijd in overleg met alle partners!)

12 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Specifieke maatregelen Secundair Onderwijs voor alle structuuronderdelen Beslissingsbevoegdheid: klassenraad Spreiding lesprogramma =>over twee/ drie schooljaren Aanpassing van het lesprogramma =>naar inhoud =>naar vorm Aandachtpunt: Geen afdwingbaar leerlingenrecht

13 Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren
Regelgeving : waar terug te vinden? - Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren. - Rondzendbrieven: cid=9293 cid=13646 - Vernieuwde webstek onderwijs:


Download ppt "Onderwijs aan zieke kinderen en jongeren"

Verwante presentaties


Ads door Google