De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Steun voor Mitko De collecte voor Mitko (de straatmuzikant) heeft,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Steun voor Mitko De collecte voor Mitko (de straatmuzikant) heeft,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Steun voor Mitko De collecte voor Mitko (de straatmuzikant) heeft, samen met nagekomen giften, € 475 opgebracht. We zijn erg blij en dankbaar dat we als gemeente op deze manier de barmhartigheid van onze Vader hebben laten zien. Namens Mitko reuze bedankt! Ineke en Hennie

2 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Collectemuntenverkoop Zaterdag 18 juli, 25 juli en 1 augustus zal er geen verkoop van collectemunten zijn.

3 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Agenda aanstaande week Zondag 12 juli 09:15Oppas: Hennie 09:30Kerkdienst: br. W. Schaaij 15:00Parkdienst (Gezamenlijke kerken) 19:00Kerkdienst: br. A. Smit Zondag 19 juli 09:15Oppas: Tjakelien Wagenaar 09:30Kerkdienst: ds. J.M.A Groeneveld (Bedum) 14:00Kerkdienst: br. W. Schaaij Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

4 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Jarigen aanstaande week zo 12-07Jan Reinders (21) ma 13-07Zr. A. Uneken-Aarden (32) di 14-07L. Baron-Janssen (58) Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

5 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Welkom Voorganger:br. J.A. Smit Organist:br. M. Jansma Beamist:br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

6 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160

7 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

8 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160

9 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Geloofsbelijdenis C. Koolsbergen op de wijze van Lied 114

10 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Geloofsbelijdenis C. Koolsbergen op de wijze van Lied 114

11 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Geloofsbelijdenis C. Koolsbergen op de wijze van Lied 114

12 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160

13 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Lezen Romeinen 4: 18-25 18 Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ 19 En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. 20 Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. 21 Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, 22 en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.

14 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Lezen Romeinen 4: 18-25 23 En dit is niet alleen voor hem geschreven, 24 maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: 25 hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.

15 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160

16 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Gezang 3: 1-3 1Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! Abraham, je moet gaan wonen in het land dat Ik zal tonen. Tel de sterren in de nacht, zo groot wordt jouw nageslacht.

17 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Gezang 3: 1-3 2Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! Ik zal jou Mijn zegen geven, je geleiden allerwegen, en de volkeren tezaam vinden zegen in jouw naam.

18 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Gezang 3: 1-3 3Abraham, Abraham, verlaat zijn land, verlaat zijn stam! Abraham, verlaat zijn land, verlaat zijn stam! Met een woord gaat hij het wagen. Zonder verder iets te vragen staat hij op en gaat op reis, langs de weg die God hem wijst.

19 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160

20 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Tekst Hebreeën 6: 9-20 9 We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. 10 Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. 11 Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, 12 en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.

21 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Tekst Hebreeën 6: 9-20 13 Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hijzelf, en dus zwoer hij bij zichzelf: 14 ‘Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven.’ 15 En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. 16 Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf, en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. 17 Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant.

22 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Tekst Hebreeën 6: 9-20 18 Met deze twee onomkeerbare daden – die uitsluiten dat God liegt – heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 19 Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, 20 waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was.

23 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160

24 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek

25 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven

26 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven Zo lang je hoop hebt, heb je kracht om door te gaan

27 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven Geloof ik in iets dat echt is? Joodse christenen Hebreeën verliezen de hoop

28 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige Geest, wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd (…). H EBREEËN 6: 4-6 Verspeel je hoop op redding niet!

29 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven (…) we zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. H EBREEËN 6: 9 God vergeet jou niet! Hij vergeet onze zonden, maar hij vergeet niet de goede dingen die we doen (door hem).

30 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven het werkt als een anker Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel (…) H EBREEËN 6: 19 Het anker van het geloof werp je omhoog - naar Jezus! Houvast - hoe je ook heen en weer wordt geslingerd in je leven

31 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven het werkt als een anker Je leven in Jezus verankeren Bidden: contact Ontmoeting met andere christenen in kerk en kring Uitstralen bewuste keuze om te leven in hoop Mijn leven hangt af van Jezus!

32 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven het werkt als een anker want Jezus is vooruit gegaan naar de hemel Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons (…). H EBREEËN 6: 19-20 De hemel als allerheiligste troonzaal van God

33 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven het werkt als een anker want Jezus is vooruit gegaan naar de hemel Jezus als voorloper: hij ging vooruit Hij stippelt de route voor je uit

34 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven het werkt als een anker want Jezus is vooruit gegaan naar de hemel blijf daarom standvastig vertrouwen op Gods belofte Abraham de spoorzoeker Geduld oefenen!

35 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven het werkt als een anker want Jezus is vooruit gegaan naar de hemel blijf daarom standvastig vertrouwen op Gods belofte Abraham: 75 jaar oud: weg uit Charan en belofte (Gen. 12) 86 jaar oud: geboorte Ismaël (Gen. 16) 100 jaar oud: geboorte Isaak (dé zoon) (Gen. 21) opdracht Isaak te offeren, nieuwe eed (Gen. 22) Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,’ zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken (…).H EBREEËN 11: 18-19

36 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven het werkt als een anker want Jezus is vooruit gegaan naar de hemel blijf daarom standvastig vertrouwen op Gods belofte (…) ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen (…). G ENESIS 22: 16-17 Zweren bij een hogere macht: die houdt jou aan je belofte God zweert bij zichzelf: hij is de hoogste Heer

37 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Preek Hoop doet leven het werkt als een anker want Jezus is vooruit gegaan naar de hemel blijf daarom standvastig vertrouwen op Gods belofte Het is dezelfde God op wie je mag hopen Jezus maakt het anker van jouw geloof vast

38 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160

39 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Psalm 33: 2, 4, 8 2Het woord des HEREN is waarachtig. God is getrouw in wat Hij doet. Zijn recht is rein, zijn oordeel krachtig. Hij eist oprechtheid van gemoed. Ieder moet Hem eren, want de gunst des HEREN is alom verspreid. Overal aanschouwen zij die op Hem bouwen, zijn goedgunstigheid.

40 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Psalm 33: 2, 4, 8 4Al wat de volken ook bedenken, de HEER verbreekt hun aller raad. Maar niemand kan Gods raad ooit krenken, die over alle tijden gaat. Zalig wie Hem eren, 't volk voor wie de HERE God der goden is; 't volk dat Hij tevoren voor Zich heeft verkoren als zijn erfenis.

41 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Psalm 33: 2, 4, 8 8Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER.

42 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160

43 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Collecte 1e collecte:Diaconie 2e collecte:Rente en Aflossing

44 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160

45 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Gezang 160: 1, 2 1Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

46 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Gezang 160: 1, 2 2Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

47 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160

48 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Amen A-men, a-men, a-men.

49 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160

50 Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Geloofsbelijdenis Lz.Rom. 4: 18- 25 Gz.3 T.Hebr. 6: 9-20 Ps.33: 2, 4, 8 Gz.160 Steun voor Mitko De collecte voor Mitko (de straatmuzikant) heeft,"

Verwante presentaties


Ads door Google