De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Milieuonderzoek Schelluinen Onderzoek naar de luchtkwaliteit en de geluidbelasting in Schelluinen 24 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Milieuonderzoek Schelluinen Onderzoek naar de luchtkwaliteit en de geluidbelasting in Schelluinen 24 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Milieuonderzoek Schelluinen Onderzoek naar de luchtkwaliteit en de geluidbelasting in Schelluinen 24 juni 2014

2 2 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Onderzoeksopdracht ●Aanleiding ● Zorgen over luchtkwaliteit en het ondervinden van geluidhinder door bewoners Schelluinen ● Initiatief Dorpsraad uitvoeren van luchtmetingen ●Behoefte aan inzicht in de actuele situatie en de toekomst ● Initiatief gemeente uitvoeren van modelberekeningen lucht en geluid

3 3 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afspraken bijeenkomst van 10 april ●Verkeersgegevens en overige uitgangspunten afstemmen ●Voorlopige meetresultaten bespreken

4 4 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Regionale Verkeers- en Milieukaart = basis Regionaal model, opgesteld in samenspraak met de gemeenten ●Actuele situatie is gekalibreerd op basis van telgegevens die vertaald worden naar een gebiedsdekkend verkeersmodel ●Prognoses voor de toekomst op basis van o.a.: ● Toekomstscenario’s van het Centraal planbureau ● Vastgestelde plannen in de regio ALV, waaronder: ● Transportcentrum Schelluinen-West ● Schelluinen-Oost

5 5 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid RVMK: 77.900 & 26,1% vracht RWS: 80.800 & 25,6% vracht RVMK: 85.000 & 17,3% vracht RWS: 91.100 & 16,3% vracht RVMK: 10.000 & 11,4% vracht PZH: 9.600 & 12,2% vracht RVMK: 7.400 & 10,8% vracht PZH: 6.500 & 13,5% vracht

6 6 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2012: 6.200 & 17% vracht 2015: 6.000 & 23% vracht 2020: 7.100 & 27% vracht 2012: 6.000 & 15% vracht 2015: 5.300 & 17% vracht 2020: 5.800 & 18% vracht 2012: 3.100 & 5% vracht 2015: 3.200 & 5% vracht 2020: 2.000 & 5% vracht

7 7 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

8 8 Transportcentrum Schelluinen-West in RVMK ●35 hectare bedrijventerrein ●20% in 2013, 50% in 2015 en 100% in 2020 2012: 289 mvt/etm & 54% vracht 2015: 712 mvt/etm & 60% vracht 2020: 1.282 mvt/etm & 65% vracht

9 9 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Luchtkwaliteit ●Concentraties worden getoetst aan de Europese grenswaarden ●Berekening en toetsing voor NO 2 en fijn stof PM 10 ●Jaarlijks NSL Monitoring voor heel Nederland ●Metingen dmv Landelijk Meetnet RIVM

10 10 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Luchtkwaliteit meten = weten?

11 11 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Verkeer + achtergrond

12 12 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Opbouw luchtkwaliteit Rekenmodel CARII Geomilieu Pluim Snelweg ISL2 ISL3a NSL rekentool

13 13 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Berekening luchtkwaliteit Schelluinen ●Goedgekeurd rekenprogramma ●Achtergrondconcentraties + bijdragen van: ● Verkeer op de wegen in de omgeving (obv RVMK) ● Diesellocs op de Betuwelijn (obv Keyrail): ca. 23.000 treinen per jaar, 20% diesel ●Kwalitatieve beoordeling van: ● Scheepvaart (obv GCN en studie OZHZ/KEMA) ● Bedrijfsemissies Schelluinen-West ● Emissies uitbreiding AWZI (obv concept-onderzoeken)

14 14 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Berekening luchtkwaliteit Schelluinen Rekenprogramma Module STACKS in Geomilieu (KEMA/DGMR) ●Goedgekeurd voor verspreidingsberekeningen overeenkomstig standaardrekenmethoden 1, 2 en 3 ●Eén totale concentratie als gevolg van alle typen bronnen Grootschalige achtergrond (RIVM) Lokale bijdragen wegverkeer (RVMK + telgegevens) Lokale bijdragen overige bronnen ●Scheepvaart ● Studie OZHZ i.s.m. RWS en KEMA ●Betuweroute ● Circa 23.000 treinen per jaar, 20% diesel (Prorail/Keyrail) ● Gevoeligheidsanalyse effecten meer treinen en/of meer diesel ●Bedrijfsemissies ● Schelluinen-West (kwalitatief) ● Scenario uitbreiding AWZI met biovergisting (WKK-installatie, vrachtverkeer)

15 15 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Geluid Toetsingskader is vastgelegd in de Wet geluidhinder ●Rijksinfrastructuur (rijkswegen, spoorwegen) ● Geluidproductieplafonds langs A15, A27, Betuwe- en Merwede-Lingelijn ● Plafondwaarden gebaseerd op heersende waarde (gemiddeld niveau van de jaren 2006, 2007 en 2008) vermeerderd met 1,5 dB ● GPP gericht op beheersing groei van verkeer ● Jaarlijkse Monitoring van Rijksinfra door I&M verplicht vanaf 2014 ●Overige wegen ● Geluidbelasting wordt alleen beoordeeld bij planontwikkeling ● Invoering GPP’s op termijn

16 Plafondregister rijkswegen thv. Schelluinen Plafondregister spoorwegen thv. Schelluinen

17 17 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Geluid Voor alle infra gelden bij nieuwbouw ter hoogte van woningen de volgende normen: ● Voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer 48 dB; ● Maximale ontheffingswaarde rijksweg 53 dB; ● Maximale ontheffingswaarde lokale wegen 63 dB; ● Voorkeursgrenswaarde voor spoorwegen 55 dB; ● Maximale ontheffingswaarde spoorwegen 68 dB. Normen indicatief te gebruiken bij bestaande situaties

18 18 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Berekening geluidbelasting Schelluinen Rekenprogramma Geomilieu (Reken- en meetvoorschrift geluid 2012) ●In Nederland algemeen gebruikt rekenpakket en goedgekeurd voor geluidberekeningen overeenkomstig Standaardrekenmethode 2 Onderverdeeld in: - bijdrage wegverkeer (RVMK + register GPP’s) - bijdrage spoorwegen (tellingen + register GPP’s) - bijdrage bedrijven/industrie


Download ppt "Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Milieuonderzoek Schelluinen Onderzoek naar de luchtkwaliteit en de geluidbelasting in Schelluinen 24 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google