De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven April 2015 “Ik ben voor iedereen wel íets geworden” (1 Cor 9, 22)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven April 2015 “Ik ben voor iedereen wel íets geworden” (1 Cor 9, 22)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Woord van Leven April 2015 “Ik ben voor iedereen wel íets geworden” (1 Cor 9, 22)

3 In zijn eerste brief aan de Korintiërs legt de apostel Paulus uit waarom hij geen enkele beloning wil voor zijn werk.

4 Hij wil ‘slaaf van allen’ zijn, één met allen, met als doel aan allen de boodschap van het evangelie te kunnen doorgeven.

5 Vijf keer maar liefst zegt hij dat hij zich uit liefde één heeft gemaakt: met de joden, met de niet- joden, met de zwakken. Hij is voor iedereen wel iets geworden “om in elke situatie tenminste enkelen voor Christus te winnen”.

6 Hij maakt zich geen illusies en weet maar al te goed dat het er maar een paar zullen zijn die zijn liefde beantwoorden.

7 Toch bemint hij iedereen en stelt zich – naar het voorbeeld van Christus – ten dienste van allen. (Mt 20, 28).

8 Niemand had zich meer één gemaakt met de mensen dan Jezus Christus, God die “de gestalte van een slaaf had aangenomen en gelijk werd aan een mens” (Fil 2, 7).

9 “ “Alles ben ik voor allen.”

10 Deze woorden vormen voor Chiara Lubich de kern van de ‘kunst van het liefhebben’. Zelf gebruikt ze de uitdrukking: ‘jezelf één maken’.

11 In een meditatie schreef ze: “Als iemand huilt, laten we dan huilen met hem.

12 En als hij blij is, blij zijn met hem. Zo delen we het kruis door het met vele schouders te dragen. Zo vermenigvuldigen we de vreugde door die in vele harten te delen.

13 Laten we onszelf één maken met iedere persoon uit liefde voor Jezus en met de liefde van Jezus. Totdat ook die ander, aangeraakt door Gods liefde in ons, zich één wil maken met ons. Dan ontstaat er een wederzijdse uitwisseling van hulp, idealen, plannen, gevoelens.

14 Dat is de diplomatie van de liefde. En deze heeft zowel in woorden als in daden veel weg van de gewone diplomatie. Dan zeg je niet zo maar alles: je vraagt je eerst af of je de ander niet kwetst en of wat je doet of zegt God werkelijk welgevallig is.

15 Zo’n liefde weet te wachten, weet wanneer te spreken, en weet haar doel te bereiken. Het is de goddelijke diplomatie van het Woord, het Woord dat mens wordt om ons te vergoddelijken.”

16 We weten goed wat de hindernissen kunnen zijn. Er zijn heel wat dingen die een houding van liefde in de weg kunnen staan. Soms zijn we met onze gedachten ergens anders. Soms willen we meteen onze ideeën spuien of ongevraagd onze goede raad geven.

17 Het kan gebeuren dat we ons eigenlijk niet één willen maken met onze naaste omdat we een of ander vooroordeel hebben. Soms hebben we onbewust het verlangen om hem of haar voor ons karretje te spannen.

18 Daarom moeten we alles opzij zetten waar ons denken en ons hart vol van is, om vrij te zijn voor de ander. Alleen zo zijn we radicaal in de liefde.

19 “Ik ben voor iedereen wel íets geworden” (1 Cor 9, 22)

20 Toch kunnen we deze woorden van Paulus niet zien als een oproep om onze eigen overtuigingen op te geven, of om op een kritiekloze manier alles goed te keuren wat de ander doet, alsof we geen eigen gedachten of levensovertuiging hadden.

21 Als we iemand zozeer liefhebben dat we als het ware de ander zijn geworden, en als alles wat we met elkaar delen een geschenk van liefde is, dan komt het moment dat we ook onze eigen ideeën naar voren brengen, ook al kunnen deze pijnlijk zijn voor de ander. Maar daarbij moet onze houding er een zijn van grote liefde.

22 Jezelf één maken is geen teken van zwakte en geen poging om rustig en vredelievend met elkaar om te gaan. Het is uitdrukking van een vrije persoon die zich dienstbaar opstelt. Dat vraagt moed en beslistheid.

23 Ook de politiek en de handel maken zich ‘één’ met de mensen. Ze willen hen voor zich winnen door in hun denken en behoeftes door te dringen.

24 De goddelijke diplomatie heeft dit grote en unieke kenmerk: dat ze zich laat leiden door het welzijn van de ander en vrij is van egoïsme.

25 “Ik ben voor iedereen wel íets geworden” (1 Cor 9, 22)

26 Laten we ons deze maand op deze manier één maken. Zo kunnen we anderen helpen te groeien in liefde en dragen we bij aan de broederschap van alle mensen, de droom van God voor de mensheid en het doel waarvoor Jezus zijn leven heeft gegeven.

27 “ “Ik ben voor iedereen wel íets geworden.” Tekst door Fabio Ciardi * * * De tekst van het Woord van leven wordt uitgegeven door de Focolarebeweging in 90 talen en bereikt wereldwijd via drukpers, radio en televisie meer dan 26 miljoen mensen. Deze powerpoint wordt gepubliceerd in verschillende talen: www.santuariosancalogero.org


Download ppt "Woord van Leven April 2015 “Ik ben voor iedereen wel íets geworden” (1 Cor 9, 22)"

Verwante presentaties


Ads door Google