De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Vang-net naar Net-werk bouwen aan de sociale netwerkeconomie Ton Wilthagen 11 juni 2015 Cedris, Amersfoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Vang-net naar Net-werk bouwen aan de sociale netwerkeconomie Ton Wilthagen 11 juni 2015 Cedris, Amersfoort."— Transcript van de presentatie:

1 Van Vang-net naar Net-werk bouwen aan de sociale netwerkeconomie Ton Wilthagen 11 juni 2015 Cedris, Amersfoort

2 Wat drijft de verandering op de arbeidsmarkt ?

3

4 Netwerk economie

5 Handelingen Functie Taak Handelingen Baan Opdracht/Taak Opdracht/Project

6 Flexibele schil en Wet werken naar vermogen NL bedrijven hebben ui-structuur Instroom Participatiewet?

7 Paradigma Participatiewet SW bedrijven afbouwen Iedereen naar regulier werk bij reguliere werkgever met deels nieuw instrumentarium Kleine groep beschut werk

8 Nu meters maken …  Van de 109.665 vacatures in maand januari 2015 wordt in 20 vacatures gericht gezocht naar mensen die onder Participatiewet vallen…  Term Participatiewet wordt 160x genoemd, maar in 140 gevallen wordt een beleidsmedewerker gezocht…. Werkgevers gaan inclusief (AWVN):  Doel 2015: 7500  Gerealiseerd sinds 1-1-2013: 2645  Ambitie: 3022  Stand: 8 juni 2015 Bron: Participatiewerkt.nlBron: Participatiewerkt.nl, 8 februari 2015

9 Hink-stap sprong

10 Naar een sociale netwerkeconomie: tijd voor sociale innovatie Noodzakelijke pendant van de flexibele netwerkeconomie waarin we leven en werken Zonder een goede interface/tussen station maken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te weinig kans op werk. Bestaat in enige vorm in veel landen Er ontstaat inmiddels interessant veelvormig landschap van sociale ondernemingen, detacheringsorganisaties, sociale werkbedrijven, joint ventures en allerlei andere partijen op het snijvlak van publiek en privaat. SW door deze bril bezien!

11

12 Uit de praktijk gegrepen (1) Verzelfstandigde SW-onderdelen voorbeeld: Emma shoes

13 Uit de praktijk gegrepen (2) Joint-Ventures: SW/sociale onderneming voorbeeld: Alescon

14 Uit de praktijk gegrepen (3) Sociale ondernemingen die ‘zelf’ zijn gestart en samenwerken met de SW Voorbeeld: Greenfox

15 Uit de praktijk gegrepen (4) SW-bedrijven die krachten bundelen om overhead uit te sparen en expertise te bundelen voorbeeld: schoonmaakcooperatie in Brabant

16 Uit de praktijk gegrepen (5) SW-bedrijven die ‘gewone’ bedrijven in de netwerkeconomie ontlasten dmv grote groepsdetacheringen Voorbeeld: Maxi Cosi Ook: vakkenvullen in de Jumbo, zorgen voor aanwas personeel en pieken opvangen Bijvoorbeeld ook; slim combineren van deeltijdwerkzaamheden tot één volledige baan. In Gouda SW-bedrijf Promen: ’s ochtends pakketten sorteren bij de PostNL; ’s middags verpakken in de snoepfabriek.

17 Uit de praktijk gegrepen (6) ‘samenwerking’ of fusies tussen sociale diensten en SW-bedrijven 1. Volledige fusie ( Baanbrekers, Weener XL.). Budgetten zijn helder belegd en I-deel goed te gebruiken als investering in mensen. 2. SW-bedrijf en re-integratie/w-deel van de gemeente fuseren. (IJmond Werkt in IJmond; Werkse in Delft) I-deel blijft als een soort ‘romp’ sociale dienst over 3. Sociale dienst is opdrachtgever voor SW-bedrijf en geeft ze zeggenschap over brede(r) deel van de doelgroep. Sociale dienst houdt de regie en koopt daarnaast bijvoorbeeld in bij uitzendbureaus of commerciële re-integratiebureaus.

18 Uit de praktijk gegrepen (7) Zoeken naar mogelijkheden voor ‘nieuw werk’. voorbeeld IBN in Uden: zoeken naar mogelijkheden op industrieterrein voor alle bedrijven samen auto’s te wassen

19 Uit de praktijk gegrepen (8) Social enterprise die (mede) andere bedrijven ondersteunt in Participatiewet-doelstelling Voorbeeld:Carapax IT Competence Center Gouda

20 Uit de praktijk gegrepen (9) Samenwerking (sociale) onderneming/SW om off-shoring te voorkomen en reshoring mogelijk te maken voorbeeld: Motor Cycle Support Goirle, Capi Europe Tilburg

21 Uit de praktijk gegrepen (10) Regulier bedrijf dat mensen met een achterstand opneemt, ondersteunt bij hun “doorontwikkeling” en “doorplaatst” naar andere reguliere bedrijven Voorbeeld: Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) waarin sinds 1983 >12.500 mensen hebben geparticipeerd en waarvan 70% een jaar na beëindiging een baan elders of bij Philips heeft. “Treatment effect is 18%: beter resultaat dan mensen die niet in zo’n programma hebben geparticipeerd

22 Bedankt voor jullie Aandacht!


Download ppt "Van Vang-net naar Net-werk bouwen aan de sociale netwerkeconomie Ton Wilthagen 11 juni 2015 Cedris, Amersfoort."

Verwante presentaties


Ads door Google