De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mennolt de Haan & Marith Liselotte Kokken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mennolt de Haan & Marith Liselotte Kokken"— Transcript van de presentatie:

1 Mennolt de Haan & Marith Liselotte Kokken
Bruidspaar Mennolt de Haan & Marith Liselotte Kokken

2 Welkom in de huwelijksinzegeningsdienst van Mennolt de Haan & Marith Liselotte Kokken Voorganger: ds. H.D. Bondt Pianist: br. M.J. van Breden Beamist: br. D.D. Rouwhorst

3

4 Opwekking 347: 1, 2 1 Ik geloof in God de Vader, Schepper die de schepping draagt. In zijn zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand.

5 Opwekking 347: 1, 2 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. Naam aller namen, naam aller namen.

6 Opwekking 347: 1, 2 2 Ik geloof in God de Trooster, gaven van de heil'ge Geest, die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest. Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam:

7 Opwekking 347: 1, 2 Jezus, U bent Heer, U bent Heer. Naam aller namen, naam aller namen.

8

9 Groet

10 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

11

12 Dankgebed

13

14 Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan.

15

16 Lezen 1 Korintiërs 13: 1-8 De liefde Zonder liefde is alles zinloos 1 Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. 2 Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.

17 Lezen 1 Korintiërs 13: 1-8 3 Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak. Wat is liefde? 4 Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. 5 Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.

18 Lezen 1 Korintiërs 13: 1-8 6 Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad. 7 Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. De liefde zal nooit verdwijnen 8 Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. Uit: Bijbel in Gewone Taal, © 2014

19

20 Preek Liefde het allerbelangrijkst! Geloof zal veranderen, in zien Hoop zal veranderen, in vreugde Liefde zal in de hemel helderder schijnen Geef ons daarom liefde

21 Liefde het allerbelangrijkst!
Preek Liefde het allerbelangrijkst! Geloof zal veranderen, in zien Geloof als houvast Wat is jouw houvast? Zelfs geloof gaat voorbij

22 Liefde het allerbelangrijkst!
Preek Liefde het allerbelangrijkst! Geloof zal veranderen, in zien Stilstaan bij Gods toekomst Hoop zal veranderen, in vreugde Het nu is onvolkomen en gebrekkig Aan welke toekomst bouw ik?

23 Liefde het allerbelangrijkst!
Preek Liefde het allerbelangrijkst! Geloof zal veranderen, in zien Liefde is uit en tot God Hoop zal veranderen, in vreugde Anders wordt liefde god of blijft oppervlakkig Liefde zal in de hemel helderder schijnen Liefde = overgave, toewijding Zoals Jezus liefhad

24 Liefde het allerbelangrijkst!
Preek Liefde het allerbelangrijkst! Geloof zal veranderen, in zien Gebed om Gods heilige Geest Hoop zal veranderen, in vreugde Hulp bij alle uitdagingen Liefde zal in de hemel helderder schijnen Niet alleen hulp voor nu Geef ons daarom liefde Wij mensen zijn onderweg naar Gods toekomst!

25

26 Opwekking 733: 1-3 1 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

27 Opwekking 733: 1-3 2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

28 Opwekking 733: 1-3 3 En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

29 Opwekking 733: 1-3 Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. Coda: Verheerlijk zijn heilige naam.

30

31 Lezen Huwelijksformulier
Instelling Het huwelijk is geen uitvinding van mensen, maar een instelling van God. We doen de Bijbel open bij het eerste bijbelboek Genesis, een beschrijving van het begin. Wat lezen we over de geschiedenis van hemel en aarde? Nadat God hemel en aarde had geschapen, vormde hij de mens als man en vrouw. Hij schiep hen naar zijn beeld en gaf hun samen de opdracht de aarde te beheren en in cultuur te brengen. God had eerst de man geschapen. Hij liet hem ervaren dat het niet goed was alleen te zijn. Onder de levende schepselen trof Adam er niet één aan die bij hem paste. Hij miste iemand met wie hij het leven kon delen.

32 Lezen Huwelijksformulier
Daarom liet God een diepe slaap over de man komen en bouwde uit een van zijn ribben een vrouw. Toen hij haar bij Adam bracht, riep deze verrast uit: Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd. Zo verbond God zelf man en vrouw aan elkaar, en dat doet hij nóg, zodat zij een unieke levenseenheid vormen.

33 Lezen Huwelijksformulier
Op het lied van Adam volgen deze woorden: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Hieraan geven man en vrouw gehoor, wanneer zij elkaar officieel trouw beloven voor het leven. Hun huwelijkssluiting vormt een publieke gebeurtenis. Daarin wordt de band tussen beiden rechtsgeldig voor God en mensen. Dit verbond zijn ze aan God en aan elkaar verplicht, als ze samen een willen zijn. Want de Schepper wil een ring van trouw zien om de intieme liefde. Alleen binnen het huwelijk mogen man en vrouw zich volledig aan elkaar geven.

34 Lezen Huwelijksformulier
Zo wordt het kostbare geschenk van de seksualiteit beschermd en wordt losbandigheid tegengegaan. Ons lichaam is immers een tempel van de heilige Geest. Het is tegen Gods wil dat gehuwden uit elkaar gaan. Christus heeft dit beklemtoond, toen hij zei: Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Ontrouw neemt de Heer daarom hoog op. Het kwaad van de echtbreuk verafschuwt hij. Hij heeft het huwelijk bedoeld als een relatie voor het leven. Van man en vrouw verlangt hij dat ze elkaar niet in de steek laten, maar elkaar trouw blijven. Alleen door de kracht van de heilige Geest zijn ze daartoe in staat.

35 Lezen Huwelijksformulier
Doel Gods Woord onderwijst ons ook over het doel van het huwelijk. Man en vrouw mogen elkaar in liefde toebehoren en genieten van wat God hun daarin geeft. Deze liefde tussen man en vrouw wordt in het Hooglied uitbundig bezongen. Ze is fonkelender dan wijn en zoeter dan honing. Geen stortvloed van water kan het vuur van de liefde blussen. Omdat de liefde zichzelf niet zoekt, zullen de geliefden uit zijn op het belang van de ander. Zo kan het leven van beiden tot bloei komen. Bovenal zullen zij samen hun leven wijden aan God, en elkaar helpen op de weg naar het eeuwige leven.

36 Lezen Huwelijksformulier
Daarnaast wil de Heer door het huwelijk bouwen aan volgende generaties met het oog op de komst van zijn koninkrijk. In het paradijs zei hij tegen man en vrouw: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde. Ook nu worden echtgenoten geroepen tot het ouderschap, wanneer de Heer de mogelijkheden daarvoor geeft. Als zij kinderen van God krijgen, ontvangen ze een kostbaar geschenk. Zij zullen als vader en moeder het beeld van God vertonen in de zorg en liefde voor hun kinderen. De gehuwden leven niet alleen voor elkaar en hun gezin. De Heer geeft hun ook een plaats in de samenleving. Zij behoren zich in te zetten voor de leden van Christus’ gemeente en voor alle mensen die God op hun weg plaatst.

37 Lezen Huwelijksformulier
De verhouding in het huwelijk De relatie tussen man en vrouw heeft naar Gods bedoeling een verwijzende betekenis. Hun onderlinge verhouding weerspiegelt de verhouding tussen Christus en zijn gemeente, waarbij Christus Bruidegom en de gemeente Bruid genoemd wordt. Het mysterie van deze vergelijking onthult hoe je als man en vrouw met elkaar omgaat. Typerende woorden zijn liefde, overgave, inzet voor elkaar en trouw aan elkaar. De Bijbel gebruikt daarnaast voor de verhouding tussen man en vrouw ook het beeld van hoofd en lichaam. Heel duidelijk is hier dat die twee niet zonder elkaar kunnen.

38 Lezen Huwelijksformulier
De verdere betekenis van dit beeld is misschien beter aan te voelen dan uit te leggen. En wel op de volgende manier: het gaat om een fijngevoelig samenspel waarbij híj zich ervoor verantwoordelijk weet om haar tot een stralende, bloeiende vrouw te maken, zodat zij zich bij hem geborgen weet en hem vol trots respecteert. Hoe dan ook, door elkaar te aanvaarden, op mooie én op moeilijke momenten, laten man en vrouw iets zien van de eenheid die er is tussen Jezus en zijn kerk. Essentieel daarvoor is samen te putten uit de bron van Jezus’ liefde en genade voor mensen.

39 Lezen Huwelijksformulier
Waar dat gebeurt, wordt een christelijk huwelijk een mooie en realistische illustratie van wat God mensen belooft: Ik houd onvoorwaardelijk van jullie, ik steun jullie in alles, ik blijf jullie eeuwig trouw. Laat zijn belofte jullie stimuleren om jullie huwelijk tot een spiegel van Gods liefde te maken. Laat zijn belofte jullie er tegelijk aan herinneren dat zelfs het beste huwelijk niet zaligmakend is. Elke bruiloft is tenslotte een vooruitwijzing naar de grote bruiloft van Jezus Christus, waarvan wij geloven dat íeder mens, getrouwd of ongetrouwd, daarvoor is uitgenodigd (Openbaring 19,9).

40

41 Opwekking 194 U maakt ons één, U bracht ons tesamen. Wij eren en aanbidden U. Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

42

43 Mennolt en Marith

44

45 Gebed

46

47 Opwekking 710: 1, 2 1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang! Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met Uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

48 Opwekking 710: 1, 2 2 Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid! Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. Wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. Van Uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

49 Opwekking 710: 1, 2 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. Wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. Van Uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

50

51 Collecte Collecte: Diaconie

52

53 Zegen

54 Amen A - men, a - men, a - men.

55 Lied 456: 3 3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

56

57 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Mennolt de Haan & Marith Liselotte Kokken"

Verwante presentaties


Ads door Google