De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PGZ, GOK en kleuterparticipatie Inge Van Trimpont Monica Bulcke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PGZ, GOK en kleuterparticipatie Inge Van Trimpont Monica Bulcke."— Transcript van de presentatie:

1

2 PGZ, GOK en kleuterparticipatie Inge Van Trimpont Monica Bulcke

3 Opdracht van het CLB Decreet CLB: ‘ De centra hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.’ De opdracht situeert zich op vier domeinen: - het leren en studeren - de onderwijsloopbaan - de preventieve gezondheidszorg - het psychisch en sociaal functioneren. sprekeronderwerp

4 DCLB en GOK Prioritaire doelgroepen GOK decreet: focus op kinderen uit kansarme gezinnen

5 DBSO DBSO: veel kansarmen 1. vluchtelingen en asielzoekers – geweld, oorlog 2. migrantenkinderen - uitsluiting 3. kansarme concentratiewijken met multiproblem problematiek

6 Preventieve gezondheidszorg Wat kan PGZ bijdragen? 1. gezondheidsbeleid ? 2. medische consulten ? 3. vaccinaties ?

7 Link tussen CLB werking en gezondheidsbeleid op school Doelstellingen DBSO: ‘ het bevorderen van de beroepskansen van de jongeren, hun actieve deelname aan het maatschappelijk leven en hun persoonlijke ontplooiing.’ Binnen ASPV worden jongeren begeleid naar een individuele persoonlijkheidsontwikkeling: - algemene vorming - sociale vorming - persoonlijkheidsvorming

8 Gezondheidsbeleid Aansluiten bij doelstellingen ASPV DBSO - sociale vorming - persoonlijkheidsvorming BSO en TSO aansluiten bij eindtermen en GOK criteria Gok cluster tweede en derde graad: - studie- en gedragsproblemen remediëren - de taalvaardigheid bij leerlingen bevorderen - een optimale studiekeuze waarborgen en het realiseren van een efficiënte studiekeuze -, stage - en schoolloopbaanbegeleiding.

9 Medische consulten Knelpunten: motivatie Vraag : hoe de consulten tot een meerwaarde maken?

10 Vaccinaties Hoe motiveren? Inhaalvaccinaties?

11 Kleuterparticipatie Bijzonder hoge kleuterparticipatie (bijna alle 2,5 tot 6-jarigen) Knelpunten: Kansarme leerlingen (allochtoon-autochtoon) Talenkennis Gebrek aan schoolcultuur bij ouders Vaststelling: vroege start en regelmatige deelname aan kleuteronderwijs vermindert de kans op bestendigen van kansarmoede

12 Kleuterparticipatie Impulsplan met 7 assen: Verlagen leerplicht leeftijd Efficiënte gegevensverzameling Sterkere ondersteuning kleuterscholen Wegwerken financiële drempels CLB opdracht – lokaal overlegplatform Naadloze overgang opvang – onderwijs sensibiliseringscampagne

13 Kleuterparticipatie Rol van CLB Sensibiliseren en motiveren van ouders Ondersteunen van de school in de registratie en de opvolging van afwezigheden Vroegdetectie van mogelijke leerbedreigingen Ondersteunen van de school in omgaan met diversiteit Samen met school, ouders, externe partners Rol PGZ?

14 Kleuterparticipatie Contactmomenten signalen


Download ppt "PGZ, GOK en kleuterparticipatie Inge Van Trimpont Monica Bulcke."

Verwante presentaties


Ads door Google