De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: br. J. Blom Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. R. Braakban De verkiezing van ambtsdragers zal DV plaatsvinden op zondag 17 mei. De collecte is bestemd de diaconie, onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Noodhulp aardbeving Nepal

5 Agenda 1 mei-11 mei Jongerenreis Inaktelke 3 mei Inleveren briefjes gespreksonderwerpen 9 mei 19 30 Lidwina in concert

6 Deze week zijn jarig: 3 mei:zr Bea Gort-ter Horst br Mart Sonneveld 4 mei:br Oscar de Ruiter Laura van der Weijden 5 mei:zr Jacobine Anholts-van Harten zr Annemieke Huizinga-Gosker zr Hannie Sonneveld-de Gelder 6 mei:Joris van de Kuilen 7 mei:Mirjam Sytsma br Frido van der Weijden 8 mei:Annemé Bondt br Roel Ellen 9 mei:br Martin Joosse zr Dorien Sollie-van der Boom

7 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

8 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

11 Psalm 48: 1, 4 1 De HEER is groot en hoog geëerd op Sions berg, waar Hij regeert. Zijn stad, zo schoon en hoog gelegen, geeft heel de aarde vreugd en zegen. Koninklijk ligt Gods domein Sion, aan de noorderzij. Wie in haar paleizen wonen, zal God Zich een burcht betonen, aan zijn volk Zich openbaren als een toevlucht in gevaren.

12 Psalm 48: 1, 4 4 Wees, Sion, om Gods recht verheugd, juicht, Juda’s dochters, vol van vreugd. Gaat rondom Sion, telt haar muren, haar torens die de tijd verduren, geeft op haar paleizen acht, meldt het aan het nageslacht: deze God is onze koning, zie, zo heerlijk is zijn woning. Tot de dood zal Hij ons leiden, eeuwig zal Hij ons verblijden.

13 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

14 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

15 Psalm 100: 1 - 4 2 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt. 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

16 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

17 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

18 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

19 Psalm 16: 3 - 5 3 Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed, Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. Wat Gij mij toeweest, wordt door U behoed, ik weet bij U mijn toekomst eeuwig zeker. Het meetsnoer viel voor mij in schone dreven: het erfdeel tot bekoring mij gegeven.

20 Psalm 16: 3 - 5 4 Ik prijs de HEER, die mij heeft onderricht’ mijn hart blijft mij ook 's nachts nog inzicht geven. Ik stel de HEER steeds voor mijn aangezicht en wankel niet, want Hij beschermt mijn leven. Dus zal ik juichend U mijn vreugde tonen, ja, zelfs mijn vlees zal immer veilig wonen.

21 Psalm 16: 3 - 5 5 Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, behoedt mij als uw gunstgenoot voor 't sterven: ik zal, door U op 't levenspad geleid, de vreugde van uw aangezicht beërven. Voor immer zal uw rechterhand bevatten een overvloed van kostelijke schatten.

22 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

23

24

25 Jeremia

26

27 Muskatlon

28 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

29 Gezang 110, NG57: 1, 2 1 Alles, alles is gelegen aan genade aan Gods zegen; Welvaart komt bij Hem vandaan. Allen die de Here vrezen Zullen onaantastbaar wezen, Daar zij in Gods vrijheid staan.

30 Gezang 110, NG57: 1, 2 2 Die ons voedt bij duizendtallen, ons geluk ten deel doet vallen, stelt zich ook voor mij garant. Die mijn leven leidt op aarde en mij wonderwel bewaarde reikt al helpend mij zijn hand.

31 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

32 Jeremia 32 : 6‐15 & 37‐44 God geeft een teken van hoop: investeren in failliet gebied Kopen in crisistijd? Gevangen als landverrader Vreemd aanbod van familiegrond Aankoop als teken van hoop Bestookt met twijfels Verzekerd van beloofd herstel

33 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

34 Gezang 171: 1, 3 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

35 Gezang 171: 1, 3 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

36 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

37 Psalm 121: 4 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

38 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

39 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

40 Noodhulp aardbeving Nepal

41 Aardbeving 25 april 2015 -De aardbeving van 7,9 op de schaal van Richter van heeft aan duizenden mensen het leven gekost. -Ziekenhuizen worden overladen met gewonden. Veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en brengen de nachten door op straat. -Er zijn meer dan 100 zware naschokken.

42 Schade Communicatielijnen zijn verbroken, voorzieningen – zoals deze brandweerkazerne – verwoest. Er is nauwelijks elektriciteit en gebrek aan water. Door de dicht op elkaar gebouwde huizen en hoogbouw is de schade van de aardbeving enorm.

43 Mensen bivakkeren op straat omdat hun huizen verwoest zijn en uit angst voor zware naschokken. Gevolgen

44 “Het bergachtige landschap en de moeilijk bereikbare dorpen zorgen ervoor dat veel goederen per luchttransport naar het gebied vervoerd zullen moeten worden. Dat kost veel tijd.’’ Het gebied

45 Eerste noodhulp is gestart In beeld

46 Wilt u bidden voor … -Voor snelle en effectieve hulp voor slachtoffers die nog vast zitten in gebouwen of onder het puin. -Dat overlevenden in afgelegen gebieden snel bereikt kunnen worden. -Voor troost en genezing van de gewonden. -Voor de lokale organisaties, hulpverleners en overheden die helpen in het gebied. Wij vragen uw gebed

47 Hartelijk bedankt! Geef voor noodhulp in Nepal Geef in de collecte (ZOA) of maak uw gift online over. De eerste hulp bestaat uit voedsel, tijdelijk onderdak, water en gezondheidszorg.

48 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

49 Gezang 115, Gz37: 1,2 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

50 Gezang 115, Gz37: 1,2 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

51 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

52 Gezang 182C

53 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1, 3 Psalm121: 4 Gezang115: Gezang182C:Amen

54 Laureatenconcert | Fontys Master of Music Zaterdag 9 mei 19.30-20.30 uur Programma op www.lidwinaconcerten.nl


Download ppt "Liturgiebr. J. Blom Collecte: Diaconie Psalm48:1, 4 Psalm100:2, 4 Jeremia32:1 - 27, 37 - 44 Psalm16: 3 - 5 Gezang110:1, 2 Jeremia32:6 - 15, 37 - 44 Gezang171:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google