De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Tolkvoorziening binnen het Passend Onderwijs; wat is er mogelijk? Inleiding Benny Elferink en Mariën Hannink (Platform doven, slechthorenden en tos) 17.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Tolkvoorziening binnen het Passend Onderwijs; wat is er mogelijk? Inleiding Benny Elferink en Mariën Hannink (Platform doven, slechthorenden en tos) 17."— Transcript van de presentatie:

1 “Tolkvoorziening binnen het Passend Onderwijs; wat is er mogelijk? Inleiding Benny Elferink en Mariën Hannink (Platform doven, slechthorenden en tos) 17 april 2015 (Simea-congres)

2 Vooraf Kennismaking 1. Wie zijn we? 2. Relatie met Tolkvoorziening? 3. Doel workshop

3 Inhoud 1. Korte historie tolkvoorziening onderwijs 2. door het Passend Onderwijs? 2. Hoe verandert de tolkvoorziening door het Passend Onderwijs? 3. Belangrijke items I. Indicatiestelling/toewijzing II. Organisatie/bemiddeling III.Kwaliteitseisen IV.Samenwerking 5. Discussie aan de hand van stellingen

4 Korte historie - Mijlpaal Tolkvoorziening: 3 maart 1988 op het 3 e Nationaal Dovencongres Veldhoven, begin van tolkvoorziening via AAW-regeling in drie domeinen. Leefsituatie. Werksituatie. Onderwijssituatie

5 Korte historie - Opleidingen en werk: geen “praat-beroepen” - Regulier onderwijs; met veel moeite en Ambulante Begeleiding - Heel weinig doven op het HBO en bijna geen doven op Universiteit

6 Korte historie Plots- en laatdoven en zwaar slechthorenden maken ook steeds meer gebruik van tolkvoorziening (NmG- en schrijftolken) Dove leerlingen/jongeren met CI in de toekomst?? Nadelen UWV: willekeur, geen expertise enz?

7 Tolkvoorziening Onderwijs splitsing door Passend Onderwijs splitsing door Passend Onderwijs basis- en voortgezet onderwijs basis- en voortgezet onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Universiteit Universiteit

8 Tolkvoorziening Onderwijs Onderzoek naar drie varianten door Significant: 1. voortzetten bij het UWV 2. volledig overhevelen naar Instellingen cluster 2 3. Indicatie door CvO en uitvoering bij centraal loket Interviews met verschillende partijen

9 Tolkvoorziening Onderwijs Verschillende vormen: A. Toepassen generieke spelregel (tot nu toe) B. Individuele indicatiestelling en toewijzing (=maatwerk) Rapport “Positionering doventolk in het onderwijsdomein” http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/11/28/positionering-doventolk-in-het-onderwijsdomein.htmlConclusie: Variant 3 heeft voorkeur: indicatiestelling/toewijzing door CvO en de uitvoering wordt belegd bij een uitvoeringsorganisatie

10 Tolkvoorziening Onderwijs Budgetplafond: komt niet over met het VN-verdrag inzake de rechten van Personen met een beperking (toegang tot onderwijs) In de komende periode:. Overleg met OCW, Siméa, belangenorganisaties. Overgangsperiode vanaf 01 januari 2016 (?)

11 Indicatiestelling/toewijzing Tolkvoorziening onderdeel van onderwijsarrangement (licht, medium en intensief) Beschrijving kader (een set van basisuitgangspunten) Indicatie (aantal uren?) door Commissie van Onderzoek - Samenstelling commissie - Rol experts op gebied van gebruik van tolkvoorziening - Rol trajectbegeleiding - Rol leerling en/of ouder

12 Indicatiestelling/toewijzing Aandachts-/discussiepunten: - Tolkuren voor gym, handvaardigheid, groepsgesprekken voor een werkstuk, overleg met mentor enz. - Invloed/inspraak van leerlingen en ouders - Voorlichting leerlingen en ouders - Mogelijkheden om in beroep te gaan?

13 Organisatie/bemiddeling - Clustering dove leerlingen in het regulier onderwijs (school in de school) - Rol Tolknet ivm landelijke coördinatie - Mogelijkheden Tolk op afstand

14 Kwaliteitseisen Naast kwaliteitseisen voor tolken (NGT/NmG/schrijftolken), ook aandacht voor:.Kennis over onderwijs.Kennis over de omgang met leerlingen/jongeren.attitude

15 Samenwerking - Reguliere school - Leerkrachten/docenten - Ambulante Begeleiding instelling

16 Tot slot DANK voor uw aandacht. DANK voor uw aandacht.

17 Discussie-stellingen I Dove leerlingen hebben recht op tolkvoorziening voor alle lessen.

18 Discussie-stellingen II Het clusteren van dove leerlingen op aantal scholen in het reguliere onderwijs levert voordelen voor goede tolkvoorziening.

19 Discussie-stellingen III Tolken in het onderwijs moeten bijgeschoold worden met onderwijskundige aspecten.


Download ppt "“Tolkvoorziening binnen het Passend Onderwijs; wat is er mogelijk? Inleiding Benny Elferink en Mariën Hannink (Platform doven, slechthorenden en tos) 17."

Verwante presentaties


Ads door Google