De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek op Calvijn Meerpaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek op Calvijn Meerpaal"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek op Calvijn Meerpaal
Michelle Blom MLI Rotterdam Begeleider Dr. Niek van den Berg

2 Onderzoek op Calvijn Meerpaal
‘Hoofden zijn afgesloten ruimtes moet ik denken…’ (Griet op de Beeck ‘Kom hier dat ik u kus’ 2014)

3 Vmbo’ers in the picture
Kohnstammlezing, Winsemius (2008) ‘niemand houdt van ze …’ Lenie van den Bulk (2011) In ‘Later kan ik altijd nog worden wat ik wil’ Onderzoek naar statusbeleving, eigenwaarde en toekomstbeeld onder vmbo-leerlingen. Oplossing: bijschaven problematische zelfbeeld en het beeld wat de maatschappij van hen heeft. Monique Volman (2011) Onderwijs waarbij leerlingen leren dat zij zelf van betekenis kunnen zijn.

4 Van self-concept naar BB-concept op Calvijn Meerpaal
Calvijn Meerpaal vmbo 100% LWOO TL, KB, BB BB-leerlingen opvallend door: - Onaangepast gedrag - Desinteresse in school - Negatieve uitlatingen over hun niveau - Twijfels bij docenten of zij wel passend presteren - Zorgen over welbevinden

5 Vooronderzoek om tot analyse te komen op Calvijn Meerpaal
Wat gaat er goed bij BB? - Slaagpercentage 100% - Gemiddeld examencijfer 7, (CM KB/TL 6,3 ; NL BB 6,7) - Verschil SE-CE: CE hoger - Elsevier CM BB bij beste scholen van NL

6 Vooronderzoek om tot analyse te komen op Calvijn Meerpaal
Wat gaat er minder goed? - Leerwinst: BB < dan bij KB en TL - 50% uitval op MBO (vergelijk TL slechts 10%) - IQ BB leerlingen nauwelijks lager dan TL lln (gem IQ BB 88,6; TL 92,6) - Lessen aan BB-klassen moeizaam - Privé situatie overbelasting

7 Vooronderzoek om tot analyse te komen op Calvijn Meerpaal
Typering BB-leerlingen - duidelijker opdrachten - goede docent: duidelijk, humor en is aardig - 50% lln nu BB door te weinig gedaan in onderbouw - 56% geeft aan dat als het slecht gaat op school zij zelf harder moeten werken

8 Analyse Praktijkprobleem d.m.v. vooronderzoek
De BB-leerweg op CM: - de leerlingen voldoen goed aan de eisen van het vmbo - te weinig meerwaarde persoonlijke ontwikkeling - te weinig succes op het mbo Er lijkt vooral een mismatch te zijn tussen de organisatie van de leerlijn en de problematiek van de BB-leerlingen.

9 Onderzoeksdoel Vmbo’ers in the picture
Doel: ‘kennis en inzicht verkrijgen in de invloeden op het self-concept en de bijbehorende eigenwaarde van vmbo-basisberoepsgerichte leerweg-leerlingen in schoolse situaties. Om vervolgens met die kennis een advies uit te brengen aan Calvijn Meerpaal, waarmee het onderwijs aan de BB-leerlingen aangepast kan worden. Met deze aanpassingen kunnen de BB-leerlingen het gevoel krijgen ‘waardevoller te zijn’ en een stevigere basis te hebben in het mbo.’

10 Theoretisch kader Vmbo’ers in the picture
Onderwijs en eigenwaarde Self-concept: Eigenwaarde, Self-efficacy, zelfregulatie Beschermen van eigenwaarde Effecten van hoge of lage eigenwaarde Onderzoek naar eigenwaarde Conceptueel model bij onderzoek ‘Vmbo’ers in the picture

11 Onderzoeksmethode Vmbo’ers in the picture

12 Onderzoeksvraag Vmbo’ers in the picture
Hoofdvraag ‘Hoe kunnen we in het onderwijs aan de basisberoepsgerichte leerweg leerlingen op Calvijn Meerpaal meer bijdragen aan een gezond self-concept inclusief een optimale eigenwaarde van deze leerlingen?’ Deelvragen onderzoek Welk self-concept hebben de vmbo-BB-leerlingen op Calvijn Meerpaal? Welke aspecten zijn volgens deze vmbo-BB-leerlingen zelf bepalend voor de ontwikkeling van een gezond self-concept met optimale eigenwaarde? Welke invloed heeft het onderwijs op CM volgens deze vmbo-BB-leerlingen, op die voor het self-concept bepalende aspecten?

13 Resultaten Scores CBSA Vmbo’ers in the picture
>: Scoort hoger dan <: Scoort lager dan <<: Scoort veel lager dan 2: Leerjaar 2 (zo ook 3, 4) Cm: Scores CM NL: Scores normering CBSA

14 Resultaten interviews en foto’s w. b
Resultaten interviews en foto’s w.b. invloed eigenwaarde Vmbo’ers in the picture

15 Resultaten interviews w.b. invloed onderwijs Vmbo’ers in the picture
Mening leerlingen wat betreft niveau van hun opleiding: 41% vindt het te makkelijk 17% vindt het te moeilijk 42% is tevreden Mening leerlingen wat betreft aspecten tevredenheid onderwijs CM: meer zelfstandigheid, vrijheid en uitdaging

16 Resultaten interviews w.b. invloed onderwijs Vmbo’ers in the picture
Mening leerlingen wat betreft aspecten docentgedrag met positieve invloed: persoonlijke stimulerende aanpak door optimistische docenten, die duidelijke regels hanteren

17 Conclusie Vmbo’ers in the picture
Minder uitval, meer begeleiding, meer duidelijkheid, Stimuleren inzet self-efficacy Meer keuze, zelfstandigheid: persoonswording CBSA standaard afnemen (CNRS, 2014) jongeren willen graag aan verwachtingen anderen voldoen (Van den Bulk, 2011)Wel met foto’s belangrijk: creatieve prestaties, goede stage, goede cijfers Interview: doorzettingsvermogen, behulpzaam zijn Schoolvaardigheden< NL Fysieke verschijning < NL Sociale acceptatie < NL Hechte vriendschap << NL Eigenwaarde << NL Totale Self-concept lager Moeite positieve kenmerken van zichzelf op te noemen 2e jaar moet versterkt bovenbouw ruimte persoonswording Self-efficacy niet benut Docenten grote rol op EW en SC

18 Conclusie Vmbo’ers in the picture
Gevoel van Eigenwaarde leerlingen CM /norm NL

19 Adviezen voor de praktijk Vmbo’ers in the picture
Onderwijsomgeving volgens voorkeur leerlingen: persoonlijke stimulerende omgeving waarin duidelijke regels gehanteerd worden door docenten met een optimistische houding. Mentorbegeleiding 2e jaar versterken, meer duidelijkheid lange termijn effecten gedrag 2e jaar, voorlichting 4e jaars leerlingen aan 2e jaars. Invoeren onderwijsvormen die ruimte bieden voor persoonlijke leervoorkeuren, keuzes en zelfstandigheid. Vervolg voor vak op hoger niveau. Ruimte scheppen voor persoonswording (Biesta, 2014). Jaarlijkse CBSA afname invoeren, Excelformulier benutten, verschil in aanpak leerlingen met zeer hoge of zeer lage eigenwaarde.

20 Discussie Vmbo’ers in the picture
Zijn docenten verwachtingen ten opzichte van meisjes anders dan ten opzichte van jongens is de vraag die gerezen is. (Ook bij rekenen.) Onderzoek naar verschillen meisjes en jongens (rekenen). Onderzoek naar effecten bij onze leerlingen op het mbo. Module ‘docentverwachtingen’ op de Calvijn Meerpaal Academy.

21 Vragen? Vmbo’ers in the picture
Bedankt voor het luisteren. Zijn er nog vragen?


Download ppt "Onderzoek op Calvijn Meerpaal"

Verwante presentaties


Ads door Google