De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezocht: BeamTeam-lid 1/2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezocht: BeamTeam-lid 1/2"— Transcript van de presentatie:

1 Gezocht: BeamTeam-lid 1/2
Vanaf 31 mei zoeken wij een nieuw BeamTeam-lid. Samen met nog 3 andere leden verzorg jij de PowerPoint presentaties die gebeamd worden tijdens de erediensten op de zondagen en speciale diensten. Wat zullen jouw taken zijn: Het voorbereiden van de PowerPoint presentatie; Psalmen, gezangen in de presentatie zetten Bijbelteksten in de presentatie zetten De PowerPoint presentatie op de website zetten

2 Gezocht: BeamTeam-lid 2/2
Wat zullen jouw taken zijn (vervolg): De PowerPoint presentatie beamen tijdens de erediensten Mail beantwoorden Mocht het helaas zo zijn dat wij geen vervanger kunnen vinden, dan zal er 1 keer in de 4 weken niet worden gebeamd. Dit zal dan een week van te voren worden gemeld via de beamer. Voor meer informatie kun je contact zoeken met: Derk Rouwhorst Of mailen naar:

3 Geen beamer op zondag 31 mei
Helaas zal er zondag 31 mei geen beamer ondersteuning aanwezig zijn tijdens de erediensten. Alleen de liturgie zal worden gebeamd. Wij adviseren u daarom ook om uw eigen kerkboekjes mee te nemen. Het BeamTeam.

4 Uitnodiging vrijdag 8 mei -18:30
Broeders/zusters & jongens/meisjes, In een ontspannen sfeer het seizoen afsluiten met een gezamenlijke maaltijd waarvoor ieder voor zo’n 5/6 personen eten meeneemt + een bord en bestek !! Gevolgd door een kort programma ingevuld door diverse gemeentekringen. Ter versterking van de onderlinge band tussen broeders en zusters onder Gods zegen. Iedereen van harte welkom de Commissie kerkelijk Leven (CKL)

5 Agenda aanstaande week 1/2
Zondag 3 mei a.s. Ophalen zusters: L. v/d Meulen 14:00 Jeugddienst: Ds. N. Vennik (CGK-Groningen) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - 15:00 Koffiedrinken na de dienst Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via

6 Agenda aanstaande week 2/2
Zondag 10 mei a.s. Ophalen zusters: P. Mulder 09:15 Oppas: Immanuël & Geertruida 09:30 Kerkdienst: br. E. Wagenaar 10:30 Koffiedrinken na de dienst :00 Kerkdienst: ds J.H. Soepenberg (Assen-Zuid) 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - 19:00 LPA-dienst Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via

7 Jarigen aanstaande week
Donderdag 7 mei wordt jarig: Bertus Baron Vrijdag 8 mei wordt jarig: Br. K. Jongsma Zaterdag 9 mei wordt jarig: Zr. T. Jongsma-Klinker Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

8 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. N. Vennik Band: “Line Up” Beamist: br. E. van der Heide Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag  uur een naar

9

10 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men. Votum en zegengroet Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt en van de 7 Geesten voor Zijn troon en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden, de heerser over de vorsten van de aarde.

11

12 Opwekking 626 1 Eindeloos, zo eindeloos, Uw Liefde is zo groot. Het kruis sprak Uw genade uit voor mij. 't is nooit gezien en nooit gehoord, door niemand echt beseft; hoe prachtig en hoe liefdevol U bent! Refrein: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief.

13 Opwekking 626 2 Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt en ieder kan Uw machtig werk nu zien. De Grootsheid van Uw majesteit maakt dat mijn hart weer zingt hoe krachtig en hoe weergaloos U bent! Refrein: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief.

14 Opwekking 626 Refrein: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief. Brug: U liet mij opnieuw Uw wonderen zien, U liefde veroverde mij. Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

15 Opwekking 626 Refrein: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief.

16 Opwekking 626 Brug: Ik zing, ik zing voor U, ik zing, ik zing voor U, ik zing, ik zing voor U. Prachtige God. Refrein 2x: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief. Refrein 2x in plaats van een extra dia

17

18 Opwekking 589 1 Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik erken: U, Heer, bent God en ik behoor U toe. Mijn aanbidding is slechts voor U wat ik ook denk of voel.

19 Opwekking 589 Refrein: En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil U ontmoeten deze dag. En ik zing U alle lof toe, 'k hef mijn handen naar U op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid.

20 Opwekking 589 2 Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik erken: U, Heer, bent God en ik behoor U toe. Mijn aanbidding is slechts voor U wat ik ook denk of voel.

21 Opwekking 589 Refrein: En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil U ontmoeten deze dag. En ik zing U alle lof toe, 'k hef mijn handen naar U op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid.

22 Opwekking 589 Brug: Want de Heer is goed. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, amen! Ja, de Heer is goed, zijn liefde en zijn trouw zijn tot in eeuwigheid, amen!

23 Opwekking 589 Refrein: En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil U ontmoeten deze dag. En ik zing U alle lof toe, 'k hef mijn handen naar U op. Ik prijs uw naam, ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid.

24

25 Opwekking 697 1 Al wat ik ben, leg ik in uw hand, ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand, ik ben van U voor eeuwig. Refrein: Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent U alleen.

26 Opwekking 697 2 Zo wandel ik heel dicht aan uw zij, ook in mijn pijn vertroost U mij. En ik vertrouw op wat U belooft, uw woord staat vast voor eeuwig. Refrein 2x: Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing... Refrein 2x in plaats van een extra dia

27 Opwekking 697 Tussenzang: Ik aanbid U, ik aanbid u, Heer. Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. Refrein: Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent U alleen.

28 Gebed door Martijn van Breden

29 Opwekking 520 1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht. 2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt.

30 Opwekking 520 3 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

31 Opwekking 520 5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, Stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Coda:

32

33 Lezen Johannes 7: 37-53 37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. 40 Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze: ‘Dit moet wel de profeet zijn.’ 41 Anderen beweerden: ‘Het is de messias,’ maar er werd ook gezegd: ‘De messias komt toch niet uit Galilea?

34 Lezen Johannes 7: 37-53 42 De Schrift zegt toch dat de messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar David woonde?’ 43 Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte, 44 en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets. 45 De dienaren van de hogepriesters en de farizeeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd: ‘Waarom hebben jullie hem niet meegebracht?’ 46 antwoordden ze: ‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ 47 Maar de farizeeën zeiden: ‘Hebben jullie je ook al laten misleiden? 48 Er is toch geen enkele leider of farizeeër tot geloof in hem gekomen? 49 Alleen de massa die de wet niet kent – vervloekt zijn ze!’

35 Lezen Johannes 7: 37-53 50 Maar Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei: 51 ‘Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?’ 52 Ze zeiden tegen hem: ‘Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.’ 53 Daarop ging iedereen terug naar huis.

36

37 Tekst <bijbelgedeelte>

38

39 Preek

40 Dankgebed

41 Opwekking 497 1 Ik wil leven door uw Geest en in waarheid, o Heer. Alle liefde die ik heb, leg ik hier voor U neer. Ik geef alles op voor U en houd niets apart. Heer, aanvaard mijn offer nu, mijn gebroken hart.

42 Opwekking 497 Refrein: Jezus, wat kan ik doen, mijn Koning en Vriend? U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend. Jezus, wat kan ik doen tot eer van uw naam? Neem dit lied aan als dank voor wat U hebt gedaan. Ieder woord schiet tekort en ik voel me verward, maar ik zing uit liefde voor U uit het diepst van mijn hart.

43 Opwekking 497 2 Heer, mijn dankbaarheid is groot om wat U hebt betaald. Door uw lijden en uw dood werd mijn leven bepaald. U nam alle schande weg van mijn zonde en schuld en hebt mij vanaf uw troon met uw liefde vervuld.

44 Opwekking 497 Refrein 2x: Jezus, wat kan ik doen, mijn Koning en Vriend? U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend. Jezus, wat kan ik doen tot eer van uw naam? Neem dit lied aan als dank voor wat U hebt gedaan. Ieder woord schiet tekort en ik voel me verward, maar ik zing uit liefde voor U uit het diepst van mijn hart. Refrein 2x in plaats van extra dia

45 Opwekking 497 Coda: Ieder woord schiet tekort en ik voel me verward, maar ik zing uit liefde voor U, ik zing uit liefde voor U, uit het diepst van mijn hart.

46

47 <Geloofsbelijdenis>

48

49 Op Toonhoogte 160 1 U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt, die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft. Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt: Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik voor U neer. 'k Heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te gaan. In Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn Naam.

50 Op Toonhoogte 160 Refrein: Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer.

51 Op Toonhoogte 160 2 Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik uw hulp verwacht; voltooi aan mij uw werk en maak in zwakheid sterk. Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd, houd ik gelovig stand; Heer, neem me bij de hand. Blijf in mijn liefde, alle dagen; in liefde voor elkaar. Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn Naam.

52 Op Toonhoogte 160 Refrein 2x: Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer. Coda: Belijden onze Heer, Jezus onze Heer, Jezus, amen. Refrein 2x in plaats van extra dia

53

54 Collecte 1e collecte: Zending 2e collecte: Rente & Aflossing

55

56 Opwekking 638 1 Wie is al Hij? De Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer.

57 Opwekking 638 Refrein: Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij onder gaat. alle naties van de aard', alle heiligen; aanbid Hem.

58 Opwekking 638 2 Wie is al Hij? De Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer.

59 Opwekking 638 Refrein 2x: Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij onder gaat. alle naties van de aard', alle heiligen; aanbid Hem. 2x Refrein in plaats van extra dia

60 Opwekking 710 in plaats van reguliere Zegen

61 Opwekking 710 1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang! Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met Uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. Opwekking 710 in plaats van reguliere Zegen

62 Opwekking 710 2 Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid! Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. Wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. Van Uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

63 Opwekking 710 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. Wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. Van Uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

64 Zegengroet De Here zegene U en beschermt u De Here doet het licht van Zijn gelaat over u schijnen en is u genadig De Heer zegene u met Zijn vrede. Gezongen Amen

65 Amen A - men, a - men, a - men.

66

67 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Gezocht: BeamTeam-lid 1/2"

Verwante presentaties


Ads door Google