De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In deze dienst zal Harmen Spakman belijdenis van zijn geloof afleggen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om hem te feliciteren. De kerkenraad heeft i.v.m. de verleende ontheffingen dubbeltallen gesteld voor het ambt van ouderling en diaken. Voor ouderling zijn de broeders Wouter Bondt en David van Harten sr. op tal gezet. Voor diaken zijn de broeders Marco de Groot en Richard de Kruijff op tal gezet. De verkiezing van nieuwe ambtsdragers zal plaatsvinden op 12 juli.

4 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat Tim Ypma en Cobie van de Maarl van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend zal dit DV gebeuren in een dienst in de CGK te Eindhoven op vrijdag 17 juli. Die dienst begint om 19.00 uur ‘s avonds.

5 Deze week zijn jarig: 5 juli:Renske Schot 6 juli:br Bart Meeske 7 juli:br Tim Ypma 8 juli:zr Liesbeth de Kruijff-Meijer br Niels Oggel br Ronald de Putter br Geurt Wisselink 9 juli:Eize Kramer 10 juli:H. Issa-Issa Karlijn Schot

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

10 Psalm 19: 1, 2 1 Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend Gods werk en grote macht. De dag meldt aan de dag al wat Gods hand vermag; de nacht zegt dit de nacht. Dit wonderschoon verhaal klinkt niet in mensentaal, verbreidt zich zonder woorden. Toch gaat, naar Gods besluit, daarvan een boodschap uit tot in de verste oorden.

11 Psalm 19: 1, 2 2 Aan 's hemels hoog gewelf wees eens de Schepper zelf de zon een woning aan. Zoals een bruidegom blij uit zijn kamer komt, gaat hij zijn wijde baan. Hij jubelt als een held, die juichend voorwaarts snelt; zo rijst hij elke morgen. Hij trekt zijn vaste spoor tot aan de einder door: zijn gloed laat niets verborgen.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

15 Gezang 154, NG 78: 1 - 4 1 Ach, wat moet ik toch beginnen nu ik steeds weer zonden doe. Mijn geweten maakt me moe, brengt mij steeds mijn schuld te binnen. Er is hulp in deze strijd dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

16 Gezang 154, NG 78: 1 - 4 2 Want ik heb in doen en laten vaak de Here diep gegriefd. Toch heeft Hij een zondaar lief. Dankzij hemelse genade sterft het helse zelfverwijt, dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

17 Gezang 154, NG 78: 1 - 4 3 Heer, Gij wekt een mens tot leven en Gij trekt hem tot uw licht. Niet meer bang voor het gericht sterven wij - door dood omgeven, leven wij - de dood ten spijt, dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

18 Gezang 154, NG 78: 1 - 4 4 Kom, vertrouw het woord van Jezus, opgejaagden in de nood, uitgedaagden tot de dood. Glansrijk is zijn gunst bewezen: heil voor tijd en eeuwigheid dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

20 Ik? Erop uit om te haten?

21 Erop uit om te haten … Wil je het echt weten?

22 Erop uit om te haten … Wil je het echt weten? Bedrieg jezelf niet met ‘wensdenken’

23 Erop uit om te haten … Wil je het echt weten? Bedrieg jezelf niet met ‘wensdenken’ God liegt er niet om

24 Erop uit om te haten … Christus als bewijs Vanuit het Oude Testament

25 Erop uit om te haten … Christus als bewijs Vanuit het Oude Testament Hoe men deed met de Zoon van God

26 Erop uit om te haten … Christus als bewijs Vanuit het Oude Testament Hoe men deed met de Zoon van God Hoe men deed met deze naaste

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

28 Psalm 130: 1, 2, 3 1 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER, tot U die hulp kunt zenden, ik buig mij voor U neer. Heer, neig tot mij uw oren en wil mijn klacht verstaan, wil mijn gebed verhoren, ontferm U, zie mij aan.

29 Psalm 130: 1, 2, 3 2 Als U ons overtreden, o HEER, blijft gadeslaan, de ongerechtigheden - Heer, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving bij U altijd geweest, opdat U in ons leven eerbiedig wordt gevreesd.

30 Psalm 130: 1, 2, 3 3 Ik blijf de HEER verwachten en hopen op zijn woord. Ik wacht in al mijn klachten op Hem, tot Hij mij hoort. Mijn ziel, vervuld van zorgen, wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen – de morgen, o wanneer!

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

33 Psalm 130: 4 4 Hoopt op de HEER, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, Gods goedheid is zeer groot. Hij hoort naar uw gebeden, blijft Israël nabij. Van ongerechtigheden maakt Hij zijn volk weer vrij.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

37 Psalm 19: 5, 6 5 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

38 Psalm 19: 5, 6 6 Houd alle overmoed, die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. O, laat al wat ik zeg en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, Heer, die mij verblijdt en die mijn rotssteen zijt, Verlosser, hoog geprezen!

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen

40 Gezang 182E 4-stemmig

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Psalm19:1, 2 Johannes1:5 - 2: 2 Gezang154: HC Zondag2: Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Psalm19:5, 6 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google