De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pabo instroom geschiedenis. Toets tijdvak 7 & 8 Vandaag Tijdvak 9 Eerste Wereldoorlog Interbellum Tweede Wereldoorlog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pabo instroom geschiedenis. Toets tijdvak 7 & 8 Vandaag Tijdvak 9 Eerste Wereldoorlog Interbellum Tweede Wereldoorlog."— Transcript van de presentatie:

1 Pabo instroom geschiedenis

2 Toets tijdvak 7 & 8

3 Vandaag Tijdvak 9 Eerste Wereldoorlog Interbellum Tweede Wereldoorlog

4 Thema Eerste Wereldoorlog

5 Voorliefde voor militair vertoon ◦ Uniformen, wapens, parades, discipline enz Militarisme

6 Nationalisme

7 Imperialisme

8 Bondgenootschappen

9 Niet de vraag, komt er oorlog? Maar wanneer komt de oorlog? - Von Schlieffenplan bestond al 20 jaar

10 Oorzaken Eerste wereldoorlog Militarisme Nationalisme Imperialisme Bondgenootschappen

11 Ten oorlog Aanleiding: ◦ Aanslag op Prins Ferdinand

12 Loopgravenoorlog

13 Duikbotenoorlog

14 Nederland Neutraal ◦ Veel Belgische vluchtelingen ◦ Toch werd neutraliteit enkele keren geschonden (soms compensatie) ◦ Distributie

15 Uitkomsten Geallieerden winnen 9 miljoen doden Russische revolutie Vrede van Versailles (Duitsland is schuldig!) ◦ Gebiedsverlies Duitsland ◦ Herstelbetalingen ◦ Mag klein legertje hebben

16 Geografisch

17 Economische Duitsland ◦ Herstelbetalingen ◦ Minder inwoners (6,5 miljoen) ◦ Minder grondstoffen  Kortom crisis

18 Oplossing is Dawesplan

19 Hoogconjunctuur Aandelen stegen Lonen stegen Arbeidsproductie steeg

20 Oorzaken beurskrach Aandelen waren meer waard dan redelijk. ◦ Overproductie ◦ Lenen Zwarte donderdag ◦ Iedereen wilde aandelen z.s.m. kwijt

21 Gevolgen beurskrach VS kan geen geld meer lenen aan Duitsland (dawesplan loopt ten einde) ◦ Hoge werkloosheid ◦ armoede

22 Nederland Colijn ◦ Bezuinigingsbeleid ◦ Werkverschaffing ◦ stempelen

23 Duitsland Onvrede ◦ verdrag van Versailles ◦ Economie (werkloosheid) Opkomst nationaal socialisme

24 Italie (interbellum) Fascisme ◦ In Italië kwamen de fascisten aan de macht. Het Italiaans fascisme was een politiek stelsel, waarbij de politieke partij of de leider de macht had. Het individu werd ondergeschikt gemaakt aan het stelsel en aan de natie. Het fascisme was anticommunistisch en extreem nationalistisch. Van bovenaf werden de maatschappij en de economie gereglementeerd.

25 Nationaal Socialisme Fascisme+ Antisemitisme

26 Nazi Duitsland (1933 – 1939) Andere partijen verboden Propaganda / intimidatie Verzwakt parlement Rassenwetten Houdt zich niet aan verdrag van Versailles Duitstaligen in Duitsland ◦ Oostenrijk ◦ Sudetenland

27 1933 Adolf Hitler aan de macht

28 Neurenberger Rassenwetten

29 1938 Kristallnacht

30 Gedicht Toen de nazi's de communisten arresteerden heb ik gezwegen; ik was immers geen communist. Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen; ik was immers geen sociaaldemocraat. Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen; ik was immers geen syndicalist. Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen; ik was immers geen Jood. Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen; ik was immers geen katholiek. Toen ze mij kwamen halen...was er niemand meer die nog kon protesteren.communistensociaaldemocratensyndicalistenkatholieken

31 1923: Judenfrage (Mein Kampf) 1933 – 1941: Lösung 1942: Wannsee Endlösung Holocaust / Jodenvervolging(1933 – 1945) Babi Yar Auschwitz Mauthausen Treblinka Belzec Sobibor Majdanek Adolf Eichmann (1906 – 1961) https://www.youtube.com/watch?v =yC6Y2lBUSb4

32 Anschluss

33 Polen Von molotov-ribbentroppact

34 Oorlog

35

36 Pearl Harbor

37

38 Nederlandse bezetting Aanpassing en verzet

39 Einde Tweede wereldoorlog Omslag ◦ Slag Stalingrad ◦ D-Day Einde ◦ 5 mei (Duitsland geeft zich over) ◦ 2 September

40 Nagasaki & Hiroshima

41 Vraag 1. Hoe heette de hond van Adolf Hitler? ◦ A. Rex ◦ B. Blondi ◦ C. Marrilyn Monroe ◦ D. Otto

42 Vraag 2. Welke hoort er niet tussen? A. Verduisteren B. Onderduiken C. Radio’s inleveren D. Gedwongen tewerkstellen

43 Vraag 3. Wanneer begint de Tweede Wereldoorlog? A. 1938 (Anschluss Oostenrijk) B. 1939 (Inval Polen) C. 1940 (Inval Nederland) D. 1941 (Pearl Harbor)

44 Tijdvak 10

45 Beeldmateriaal 1945 Bevrijding Dachau

46 Europa in as

47 Wederopbouw Vadertje Drees (bekend van WAO) ◦ PVDA opgericht (doorbraakpartij)  CDU, SDAP, Democratische Bond.  Opkomst Verzorgingsstaat  Zorgt voor welzijn van haar burgers  (onderwijs, zorg, sociale zekerheid)

48 Bekostiging verzorgingsstaat Geleide loonpolitiek (tot jaren 60) Marshallhulp Vanaf 1959 Gasbel Slochteren

49 1953 (watersnoodramp)

50 Deltawerken

51 Jaren 60 Welvaart ◦ Geleide loonpolitiek verdwijnt  Hogere lonen  Meer consumptie  Milieuwetten

52 Ontzuiling Oorzaken ◦ Media ◦ Urbanisatie ◦ Mobiliteit ◦ verzorgingsstaat

53 Emancipatie ’60 Feminisme ◦ Welvaart  Technologische vooruitgang  Meer vrije tijd (studie)

54 Nieuwe normen en waarden Provo’s (anti autoritair) Hippies (pacifisme)

55 Welvaart: Multicultureel (gastarbeiders) (asielzoekers) (voormalige koloniën)

56 Vandaag: Tijdvak 10 TV & Computer Thema: Dekolonisatie B.10.1 De aspirant-student kan uitleggen welke rol nationale bewegingen in de Nederlandse koloniën speelden bij het verkrijgen van onafhankelijkheid.

57 Ethische politiek Socialer beleid (toekomst: zelfstandigheid) Geen wingewest maar voogdijschap met verantwoordelijkheid ◦ Oorzaak:  Misstanden in Indonesië (wingewest, cultuurstelsel batig slot)  Kritiek (Eduard Dekkers, Max Havelaar)

58 Indisch Nationalisme Indiers komen in aanraking met westerse gedachten ◦ Soevereiniteit ◦ Nationalisme ◦ Politiek ◦ democratie

59 Japanse bezetting van Nederlands indie - Werken samen met de nationalisten (beloven eigen bestuur)

60 Politionele acties 2 offensieve acties

61 Onafhankelijkheid 1949 Oorzaak: - VS -Dreigt met stopzetten van de marshallhulp

62 Koude Oorlog

63

64 Verenigde Staten -Liberaal

65 Karl Marx Communisme

66 verschillen Verenigde Staten -Navo -Kapitalistisch -democratie Sovjet Unie -Warchaupact -Communistisch -dictatuur

67 1945 – 1989 (gebeurtenissen) -Oprichting Navo -Oprichting Warschaupact -Bouw Berlijnse muur -Cubacrisis -Vietnamoorlog -Glasnost perestrojka

68 Leerdoelen gehaald? Tijdvak 9 B.9.4 De aspirant-student kan Europa en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijven en voorbeelden van collaboratie, verzet en aanpassing van de Nederlandse bevolking noemen. B.9.3 De aspirant-student kan de Jodenvervolging beschrijven. Tijdvak 10 B.10.1 De aspirant-student kan uitleggen welke rol nationale bewegingen in de Nederlandse koloniën speelden bij het verkrijgen van onafhankelijkheid B.10.2 De aspirant-student kan de spanningen tussen de Sovjetunie en de VS ten tijde van de Koude Oorlog beschrijven. B.10.3 De aspirant-student kan de economische en sociaal- culturele veranderingen en de toenemende pluriformiteit vanaf de jaren ’60 in Nederland beschrijven


Download ppt "Pabo instroom geschiedenis. Toets tijdvak 7 & 8 Vandaag Tijdvak 9 Eerste Wereldoorlog Interbellum Tweede Wereldoorlog."

Verwante presentaties


Ads door Google