De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Sociaal Wijkteam Den Helder Een kennismaking. 2 Wie zijn wij Anja van der Graaf Denna Dijkstra Mandy van der Bos Marjolein de Vries Priscilla Knoop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Sociaal Wijkteam Den Helder Een kennismaking. 2 Wie zijn wij Anja van der Graaf Denna Dijkstra Mandy van der Bos Marjolein de Vries Priscilla Knoop."— Transcript van de presentatie:

1 1 Sociaal Wijkteam Den Helder Een kennismaking

2 2 Wie zijn wij Anja van der Graaf Denna Dijkstra Mandy van der Bos Marjolein de Vries Priscilla Knoop Heleen Blokker Ellen Westmaas Tiny Harting Bureaudienst: Daniëlle van Hamersveld & Daniëlle Brandt Interim projectleider: Esther van der Zee

3 Onze missie Het organiseren van de toegang tot hulp en steun bij complexere ondersteuningsvragen, zowel van inwoners als van partners. Hierbij nadrukkelijk betrekken wat mensen binnen hun netwerken zelf kunnen en daarmee hun eigen kracht versterken. “Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig” 3

4 Wat doen wij 1.I nformatie en adviesfunctie 2.Vraagverheldering van (complexere) hulpvraag 3.Opstellen ondersteuningsplan met inwoner 4.Versterken eigen kracht en participatie 5.Organiseren netwerkberaad rond vraagsteller 6.Afspraken met zorgaanbieders door gemeente 7.Monitoren van de uitvoering van hulp en ondersteuning, voeren van Procesregie, zorgen voor op- en afschalen van zorg 4

5 Wat doen wij niet? Zelf hulpverlenen Enkelvoudige hulp en ondersteuningsvragen Taken overpakken van anderen Zaken dubbel doen Procesregie bij beschermingszaken die onder gezinsvoogdij staan (gedwongen kader) 5

6 Hoe werken wij (1) We nemen contact op met inwoners n.a.v. signaal of concrete hulpvraag, We gaan op huisbezoek voor een keukentafelgesprek We kijken eerst naar de eigen kracht en netwerk van de inwoner en proberen dit te versterken Zo nodig wordt aanvullende ondersteuning aangeboden 6

7 Hoe werken wij (2) Dit wordt vervat in een ondersteuningsplan dat samen met de inwoner wordt opgesteld. Het is de basis voor de aanvraag van ondersteuning De juiste zorg/hulp of ondersteuning wordt door de gemeente toegewezen en in gang gezet. We houden als procesregisseur vinger aan de pols 7

8 procesregie als er meerdere zorg- en of hulpverleners betrokken zijn bij een kind, volwassene of gezin bewaakt het proces van samenwerking en afstemming tussen hulpverleners en zorgt waar nodig voor de voortgang van het (zorg)proces. bij risicogezinnen/-kinderen, als de zorg stagneert en wanneer het nodig is om de samenwerking rond een gezin/kind te sturen. 8

9 Samenwerking Wij zoeken nadrukkelijk samenwerking met organisaties in de wijken (jongerenwerk, gezinscoaches, wijkverpleging, scholen enz) Zij zijn ogen, oren, handen en voeten in de wijk. Via reguliere kanalen worden basisvoorzieningen ingezet. Als dit niet voldoende is, als de hulpvraag complexer is of als de zorgen blijven dan kan men een beroep doen op hulp en ondersteuning van de gemeente (jeugd, participatie en Wmo zorg) 9

10 Samenwerking (2) Als veiligheid in het geding is of als ouders niet meewerken: drang of dwang, via de beschermingstafel Samenwerking met veiligheidshuis op gebied van Veilig Thuis (huiselijk geweld en kindermishandeling), OGGZ (zorg en overlast), Raad vd Kinderbescherming 10

11 Het proces 11 Zorgtoewijzing Basisvoorziening (vrij toegankelijk) Maatwerkvoorziening (beschikking) Ondersteuningsplan vraagverheldering Sociaal wijkteam Consulent Participatie Wmo consulent Aanmelding (via KCC Gemeente) Signalering inwonerKetenpartner (wijk, scholen, etc)

12 Het ondersteuningsplan Ondersteunings- plan Eigen netwerk, Mantelzorg Vrijwillige zorg Ondersteuning mogelijk basisvoorzieningVrij toegankelijk Maatwerk voorziening Aanvraag en beschikking nodig 12

13 Crisis Tijdens kantooruren: via KCC 14 0223 Meldpunt acute zorg (verstandelijke beperking): via huisarts, politie, GGZ en MEE ‘s Avonds en in het weekend: –Kinderen /opvoeden: 088 777 8000 –Volwassenen/ GGZ: via huisartsenpost: 0223 670470 –Veilig Thuis (voorheen meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) : 0800-2000 13

14 Wat kunt u doen? Signaleren van zorgwekkende situaties in de wijk Bel met de gemeente, algemeen nr:14 0223 Mailen kan ook : sociaalwijkteam@denhelder.nlsociaalwijkteam@denhelder.nl Of direct aanmelden middels het contactformulier op de website: www.denhelder.nl/professionals Hier vind je tevens alle info.www.denhelder.nl/professionals 14

15 Vragen? 15 Dank u wel voor uw aandacht!


Download ppt "1 Sociaal Wijkteam Den Helder Een kennismaking. 2 Wie zijn wij Anja van der Graaf Denna Dijkstra Mandy van der Bos Marjolein de Vries Priscilla Knoop."

Verwante presentaties


Ads door Google