De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) NHI Gebruikersdag 12 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) NHI Gebruikersdag 12 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) NHI Gebruikersdag 12 november 2009

2 2 Programma  9.30: Welkom  9.30 – 9.40: NHI, weer even bijpraten  9.40 – 10.10: Resultaten pilots  10.10 – 11.30: Discussie NHI en regio  10.30 – 10.50: Pauze  10:50 – 11.30: Discussie cont.  11.30 – 12.00: Gebruikersgroep NHI  12:00: Lunch

3 NHI: weer even bijpraten! Gebruikersdag NHI 12 november 2009 Joost Delsman - Deltares

4 4 Even opfrissen…  Het NHI: Nationaal Hydrologisch Instrumentarium  Gezamenlijk hydrologisch modelinstrumentarium voor beantwoorden vragen rond droogte, zoetwatervoorziening, klimaatverandering, ruimtelijke ontwikkelingen, krw, waterkwaliteit, etc  Samenwerking, transparant, geven en nemen  RWS WD, PBL, STOWA, Alterra, Deltares, …

5 5 Historie Historie:  Verschillende ministeries en partijen verschillende modellen  (Drie landelijke grondwatermodellen, andere regionale hydrologische modellen)  Kennisinstituten minder betrokken bij ontwikkeling landelijke modellen  Discussie over uitkomsten, ineffectieve besteding overheidsgeld, geen voordeel innovatie  Een gezamenlijk instrumentarium!

6 6 Wat is NHI, versie 1?  Een model voor beleidsvragen op landelijk niveau  Modellen landelijke partijen ‘samengevoegd’  Beperkte input regio:  Consensus tussen landelijke partijen  Nederland-dekkend model nodig  1 april 2009 opgeleverd: ongecalibreerd!  tot 1 april 2010: verbetering en calibratie  Daarna: stap naar regio!

7 7 ‘Highlights’ 2009  NHV dag begin 2009: hydrologische bibliotheek online www.nhi.nu www.nhi.nu  Model versie 1.1 opgeleverd, niet goed genoeg voor droogteberekeningen  1 oktober: Samenwerkingsovereenkomst NHI getekend

8 8 Samenwerkingsovereenkomst  Directeuren RWS WD, STOWA, PBL, Alterra, Deltares  Partijen committeren zich aan het NHI  Afspraken over rolverdeling partijen  Open: kansen voor aanhaken  NHI betrouwbaar en transparant

9 9 Wat is er verder allemaal gebeurd? In 2009 gewerkt aan:  Verbeteren uitkomsten  Koppeling Sobek  Uitbreiden NHI met verzilting  NHI operationeel: FEWS Waterbeheer  Beheer en onderhoud  Pilots met regionale waterbeheerders

10 10 Verbeteren uitkomsten...  NHI is ‘nog niet goed genoeg’: wat gaan we eraan doen?  Tweesporen aanpak:  Korte termijn: zoveel mogelijk verbeteringen meenemen, gericht op 1 april: ‘waterverdeling’  Langere termijn: Structurele inpassing regionale kennis, blijvend werken aan verbetering

11 11 Verbetering en calibratie – tot 1 april 2010  Doel: operationeel model voor waterverdeling  Hydrologie goed genoeg om op deelstroomgebiedniveau watervraag goed te kunnen bepalen  Topsysteem  uitvoerig testen in voorbeeldgebieden, 1e calibratieslag  Oppervlaktewater  meetdataset opbouwen  Diepe ondergrond  in workshops ondergrond doorlopen met regio  Uitkomsten Droogtestudie N-NL en pilots meenemen  In 2009 verbeteren, tot april 2010 consolideren en valideren

12 12 Na 1 april...  Gebruik als operationeel model, jaarlijks update  Gebruikt in Zoetwatervoorzieningsstudie  Loopt tot 2013 -> NHI wordt gaandeweg verbeterd  Doorgroeien NHI:  Uitwisselen regionale en landelijke kennis / data  Actief in gesprek met regio  Kennis delen  Gezamenlijke ontwikkelingen opstarten  Blijvend verbeteren: groeimodel

13 13 Doelen pilots Lekker kort door de bocht:  Wat hebben regionale waterbeheerders aan het NHI, en:  Wat heeft het NHI aan regionale waterbeheerders?  Vergelijkingen met ongecalibreerd NHI Droogtestudie Noord-Nederland Peel & Maasvallei Brabant Water Rivierenland HDSR Waternet

14 14 Programma  9.30: Welkom  9.30 – 9.40: NHI, weer even bijpraten  9.40 – 10.10: Resultaten pilots  10.10 – 11.30: Discussie NHI en regio  10.30 – 10.50: Pauze  10:50 – 11.30: Discussie cont.  11.30 – 12.00: Gebruikersgroep NHI  12:00: Lunch

15 15 Resultaten van de pilots  Uit pilots blijkt:  NHI momenteel niet goed genoeg  Nu hard verbeteren, maar:  Behoefte aan structureel uitwisselen van kennis  Kansen NHI voor regio:  opbouw gezamenlijke kennisbasis (basisdata ondergrond, afwatering?)  gezamenlijke nieuwe ontwikkelingen (instrumenten, data)  gezamenlijk B&O instrumenten en data  consistentie rijk en regio, en ook: tussen regio’s  regio-overschrijdende studies (Noord-NL)  uitwisselen meetgegevens ...

16 16 Discussie  Binnen pilots wil om samen te werken  Hoe zien jullie dat? En wat is daar voor nodig?  Op welke gebieden willen we samenwerking? Wat verwachten we van elkaar?

17 17 Discussie (2)  Concreet initiatief: een gezamenlijke ‘kennisbasis’?  Ondergrond, ook afwatering?  ‘Basis’data?  Hoe ziet zoiets er uit?  Hoe organiseren we dat?  Combinatie met lopende initiatieven?  Deltamodel / Deltaproof  Wet Basisregistratie  B&O iMod  Waterschapshuis, IRIS, NDMC  Andere initiatieven?


Download ppt "Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) NHI Gebruikersdag 12 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google