De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPERATIONELE DOELEN MET MEETBAAR RESULTAAT Jongeren laten schitteren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPERATIONELE DOELEN MET MEETBAAR RESULTAAT Jongeren laten schitteren."— Transcript van de presentatie:

1 OPERATIONELE DOELEN MET MEETBAAR RESULTAAT Jongeren laten schitteren

2 Beginsituatieanalyse BereikDe beginsituatieanalyse is volledig en legt verbanden met het schoolbeleid. BetrokkenheidHet schoolteam werd volledig betrokken bij het tot stand komen van de beginsituatieanalyse.

3 De keuze van de doelstellingen Inhoud en bereikDe school heeft een systeem van doelstellingen dat verbanden legt tussen leerling-, leerkracht- en schoolniveau. Verband met BSADe gekozen doelstellingen sporen met een kwaliteitsvolle beginsituatieanalyse op maat van de school. BetrokkenheidDe keuze van de doelstellingen gebeurde met actieve inbreng van het schoolteam.

4 Concrete uitvoering van de doelstellingen Acties op leerling-, leerkracht- en schoolniveau De school heeft een uitgewerkt systeem van acties dat verbanden legt tussen leerling-, leerkracht- en schoolniveau. Aanwending van GOK-lestijdenDe school wendt de GOK-lestijden aan voor acties die opgenomen zijn in de totale schoolwerking. Interne/externe ondersteuningDe school maakt in sterke mate gebruik van interne en/of externe ondersteuning.

5 De zelfevaluatie GegevensDe school heeft volledig en systematisch gegevens verzameld m.b.t. de gekozen doelstellingen. AnalyseDe school heeft de verzamelde gegevens grondig geanalyseerd. Verbetering en bijsturingDe school heeft grondig werk gemaakt van het formuleren van voorstellen tot verbetering of bijsturing. SchoolraadDe school kan aantonen dat de zelfevaluatie werd voorgelegd aan de schoolraad. BetrokkenheidHet schoolteam heeft het zelfevaluatieproces grondig gedragen.

6 Bereiken van de doelstellingen Effect op schoolniveauDe school heeft alle doelen gerealiseerd op schoolniveau. Effect op leerkrachtniveauDe school heeft alle doelen gerealiseerd op leerkrachtniveau. Effect op leerlingniveauDe school heeft alle doelen gerealiseerd op leerlingniveau.

7

8

9 1. Iedereen (be)stuurt wel iets Er wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen!

10 2. Waar willen we heen? Wat is ons einddoel? = strategisch doel

11 3. Welke weg gaan we volgen? Middelen om het strategische doel te bereiken = operationele doelen

12 4. Met nood aan visie  = een uitleg om een en ander klaar en duidelijk uit te leggen (waarom rijden wij nu net langs die weg naar daar?)  = inspirerend, authentiek (>< Dat geloof je nu toch zelf niet!)  = gestructureerd (>< Begrijp jij er nog iets van?)  = gedragen, niet enkel door de auteur.  = kort, zodat het door iedereen gelezen wordt. Voor meer info zie document www.vicog.be GOK, schooljaar 2008-2009www.vicog.be

13 5. Met de juiste meetinstrumenten Meten om controle te hebben: Wat wensen we te bereiken? => Wat willen we meten? Metingen kunnen ook signalen zijn: -zaken die we nu zien die er vroeger niet waren. - zaken die positief wijzigen. => Er is nood aan observatie! Ook al denken we dat iets goed is, dan nog moeten we meten. => Enkel op deze manier kan evalueren mensen motiveren.

14 Wat neem ik mee van professor doctor Werner Bruggeman

15 - 15 -© 2009 B&M Consulting – www.bmcons.com Increasing Your Business Performance Elementen van het ‘visioning’ proces Trends in de omgeving MissieDoelstellingenStrategieën Welke tendensen beïnvloeden onze organisatie? Welke rol moeten wij vervullen? Wat willen wij realiseren? Hoe kunnen we onze doelstellingen waarmaken? Politieken en Strategische initiatieven Welke acties moeten we nemen? Waarden GOK: BSA via 6-veld GOK: opdracht vanuit het decreet met aandacht voor kansarmoede GOK: 2 thema’s met strategische doelen op niveau ll, lk en school GOK: operationele doelen met meetbare/observeerbare resultaten GOK: actieplan Pedagogisch project van de school

16 If you can dream it, you can do it!  Werken in een co-creatieproces: Samen dromen met directie en dominante coalitie  Zorgt voor een proces van zingeving en ‘goesting’.  Kan leiden tot een ‘change-proces’ vanuit de dominante coalitie Wat we zelf gevonden hebben, voeren we veel makkelijker uit!

17 Met moetivatie of motivatie?  Moetivatie: = Gecontroleerde motivatie = meten en straffen = “Als ik het niet goed doe, krijg ik straf”  Motivatie: = Autonome motivatie: = “Ik doe dit omdat ik dit wil doen.” Hoe kan je dit bekomen? 1. Intrinsieke motivatie (“Ben ik aan het werken of aan het genieten?”) 2. Internalisatie (“Wat men zegt, is nog waar ook! Ik doe dit omdat ik dit wil doen voor mijn lln, voor mijn school.”)

18

19 - 19 -© 2009 B&M Consulting – www.bmcons.com Increasing Your Business Performance Ontwikkeling van een Strategiegefocuste Organisatie

20 - 20 -© 2009 B&M Consulting – www.bmcons.com Increasing Your Business Performance De strategiekaart Goede reputatie Hoge tevredenheid van de leerlingen Knusse leeromgeving Goede relatie tussen leerkrachten en leerlingen Competente en Gemotiveerde leerkrachten Kwaliteit nascholing Kwalitatieve begeleiding jonge leerkrachten Interne kennis en ervaringsuitwisseling Groei in aantal leerlingen Goede leerlingen- oriëntering Een school zijn waar het goed is samen te leven en te werken De meest vooraanstaande school van de regio zijn Kwaliteit van het onderwijs Goede marketing en kwalitatieve externe communcicatie Betrokkenheid van leerkrachten Goede team spirit Breed aanbod van studierichtingen Goede samenwerking met andere scholen in de schoolgemeenschap Effectieve interne communicatie Strategiekaart op schoolniveau

21 - 21 -© 2009 B&M Consulting – www.bmcons.com Increasing Your Business Performance Gebruik van de strategiekaart bij themagericht verbeteren Hoge motivatie bij de leerlingen Heterogeniteit binnen de klas positief aanwenden Goede relatie tussen leerkrachten en leerlingen Motivatie/Competentie leerkrachten in omgaan met studie en gedragsproblemen Kwaliteit nascholing Kwalitatieve begeleiding jonge leerkrachten Interne kennis en ervaringsuitwisseling Optimale studieloopbaan van de leerlingen Goede leerlingen- oriëntering Minimalisatie van studie en gedragsproblemen Goede coaching van leerlingen Betrokkenheid van leerkrachten Goed klasklimaat Goede afstemming curriculum op de leerlingengroep Strategiekaart voor een strategisch thema Planmatig hulp bieden bij problemen Goede samenwerking tussen collega’s en met CLB Ouders actief betrekken bij probleemanalyse en ondersteuning van de leerling Thema: PREVENTIE EN REMEDIERING VAN STUDIE- EN GEDRAGSPRO- BLEMEN

22 - 22 -© 2009 B&M Consulting – www.bmcons.com Increasing Your Business Performance Gebruik van de strategiekaart bij themagericht verbeteren Hoge motivatie bij de leerlingen Heterogeniteit binnen de klas positief aanwenden Goede relatie tussen leerkrachten en leerlingen Motivatie/Competentie leerkrachten in omgaan met studie en gedragsproblemen Kwaliteit nascholing Kwalitatieve begeleiding jonge leerkrachten Interne kennis en ervaringsuitwisseling Optimale studieloopbaan van de leerlingen Goede leerlingen- oriëntering Minimalisatie van studie en gedragsproblemen Goede coaching van leerlingen Betrokkenheid van leerkrachten Goed klasklimaat Goede afstemming curriculum op de leerlingengroep Strategiekaart voor een strategisch thema Planmatig hulp bieden bij problemen Goede samenwerking tussen collega’s en met CLB Ouders actief betrekken bij probleemanalyse en ondersteuning van de leerling Thema: PREVENTIE EN REMEDIERING VAN STUDIE- EN GEDRAGSPRO- BLEMEN Strategisch Initiatief = actie

23 If you can dream it, you can do it!


Download ppt "OPERATIONELE DOELEN MET MEETBAAR RESULTAAT Jongeren laten schitteren."

Verwante presentaties


Ads door Google