De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouder infomatie- avond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouder infomatie- avond"— Transcript van de presentatie:

1 Ouder infomatie- avond
groep 4

2 Opening Voorstellen Ester Jordy Ester.Hartmann@palet.unicoz.nl

3 Inloop Aan het begin van de ochtend Verschillende activiteiten
Hulp aan leerlingen Ouderhulp

4 Rekenen Nieuwste versie methode Wereld in getallen
Klassikale lessen en weektaken Na 4 weken toets Inzicht in het getallensysteem tot 100 en leren omgaan met die hoeveelheden Verder automatiseren sommen tot 20 Tafels 1 t/m 6; tafeldiploma

5 Taal Nieuwste methode taal actief.
Onderverdeeld in taal, spelling en woordenschat Elke les wordt in 4 weken behandeld; halverwege deze periode toets, daarna herhaling- en verrijkingsprogramma Spelling: bepaalde categorie staat centraal; oefenen in het werkboek; Extra oefenen met spellingskaarten Thuis oefenen Taalactief computer Woordenschat: vergroten woordenschat

6 Schrijven Pen schrijven na de herfstvakantie
Hoofdletters leren schrijven

7 Technisch en begrijpend lezen
Afname leesprestaties door: Gebruik computer en tv Toename van leesprestaties door Bibliotheek bezoek Stimuleren van lezen

8 Technisch lezen Methode: Estafette Voortgezet technisch lezen
Werken in 3 niveaus (groep3) Leeskilometers: vrij lezen, voorlezen e.d. Thuis oefenen

9 Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Sterboekjes Humpie Dumpie (groep 3)

10 Kennisgebieden Natuur: Ja, Natuurlijk
Nieuws uit de natuur/Huis, boompje, beestje Verkeer: verkeerskalender Dit schooljaar: lessen motorische fietsvaardigheid 4 febr.-10 april-23 juni

11 Creatieve vakken Muziek Tekenen Handvaardigheid

12 Catechese Trefwoord: Kerstmis en Pasen
Eerste Heilige Communie: werkgroep vanuit de parochie; in december een uitnodiging hiervoor Wie wil er graag naar en avond over geloofsopvoeding?

13 Bewegingsonderwijs Dinsdag ochtend is de gymles een spelles
Donderdagochtend is de gymles een toestel les met Meester Peter, vakleerkracht. Juiste gymkleding verplicht. Denk aan schoenen. Lang haar in een staart en liever geen sieraden Washand weer mee, handdoek ook

14 Zelfstandig werken Doel Werkwijze Zelfstandig
Onafhankelijk van de leerkracht leren Een inhoudelijk doel Werkwijze Inloop Zelfstandig werkles

15 Zelfstandig werkles 2 x per week 45 minuten
Laatste 45 min. van de middag op di. en do. Keuze: verplichte en niet verplichte onderdelen. Hulpouders

16 Toetsen CITO toetsen worden 2 x per jaar afgenomen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Uitslag staat vermeld op het rapport Rapport is 3x per jaar.

17 Toetsen

18 Excursies Museon Schoolreis
Waarschijnlijk 3x een bezoek van kunstenaar Gerart Kamphuis

19 OR-bijdrage €7 Aanschaf en onderhoud techniektorens
Aanschaf en onderhoud levelwerk Aanschaf en onderhoud materialen/leermiddelen t.b.v. zelfstandig werken.

20 Ouderhulp Klassenouder Bijhouden tuinen en het schoolplein
Aankleding school bij activiteiten ……

21 Schooltijden Ma, di, do Woe, vrijdag 08.30 – 12.00 uur

22 Ouderbetrokkenheid Ouder en leerkracht samen.

23 Oudergesprekken Dringend? De rest? Op een briefje voor schooltijd
Afspraak maken voor na schooltijd

24 Hoofdluis LOL-ouder Luizencape (€4,50)

25 Informatievoorziening
De schoolgids (laatste papieren versie) ‘t schakeltje (1x per 2 weken digitaal) Klop uw gegevens nog? De website

26 Ziekmelden Ochtend: Mailen of bellen. Middag: Altijd bellen.

27 Ouderraad (OR) Zonder uw hulp kunnen we vele activiteiten niet doen.

28 Kanjertraining 1. We vertrouwen elkaar. 2. We helpen elkaar.
3. Niemand speelt de baas. 4. Niemand lacht uit. 5. Niemand doet zielig.

29 Kanjertraining De tijger (de kanjer) WIT
Dit gedragstype praat goed De pestvogel (de hork, de bitch) ZWART Dit gedragstype vindt zichzelf stoer, de beste. Het konijn (de stille of bange) GEEL Dit bange gedragstype denkt: ik ben niks, ik ben stom. De aap (de uitslover) ROOD Dit ‘grappige’ gedragstype denkt: ik ben niks, maar jij bent ook niks, ik ben niet nieuwsgierig, uitlachen is leuk.

30 Omgangscontract 1. Wij respecteren elkaar en onze omgeving.
2. Wij helpen elkaar als het nodig is. 3. Wij werken en spelen samen, maar niet iedereen hoeft je vriend(in) te zijn. 4. Wij proberen conflicten op te lossen door te praten met elkaar en wij gebruiken hierbij geen geweld. 5. Wij lachen elkaar niet uit. 6. Wij laten elkaar met rust als een ander dat wil. 7. Wij komen niet ongevraagd aan andermans spullen. 8. Wij proberen elkaar zo min mogelijk te storen, zowel in de klas als in de gang.

31 Fruitdagen Op dinsdag en donderdag

32 Vragen


Download ppt "Ouder infomatie- avond"

Verwante presentaties


Ads door Google