De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouder infomatie- avond groep 4. Opening  Voorstellen  Ester   Jordy 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouder infomatie- avond groep 4. Opening  Voorstellen  Ester   Jordy "— Transcript van de presentatie:

1 Ouder infomatie- avond groep 4

2 Opening  Voorstellen  Ester  Ester.Hartmann@palet.unicoz.nl Ester.Hartmann@palet.unicoz.nl  Jordy  Jordy.debruyn@palet.unicoz.nl Jordy.debruyn@palet.unicoz.nl

3 Inloop  Aan het begin van de ochtend  Verschillende activiteiten  Hulp aan leerlingen  Ouderhulp

4 Rekenen  Nieuwste versie methode Wereld in getallen  Klassikale lessen en weektaken  Na 4 weken toets  Inzicht in het getallensysteem tot 100 en leren omgaan met die hoeveelheden  Verder automatiseren sommen tot 20  Tafels 1 t/m 6; tafeldiploma

5 Taal  Nieuwste methode taal actief.  Onderverdeeld in taal, spelling en woordenschat  Elke les wordt in 4 weken behandeld; halverwege deze periode toets, daarna herhaling- en verrijkingsprogramma  Spelling: bepaalde categorie staat centraal; oefenen in het werkboek;  Extra oefenen met spellingskaarten  Thuis oefenen  Taalactief computer  Woordenschat: vergroten woordenschat

6 Schrijven  Pen schrijven na de herfstvakantie  Hoofdletters leren schrijven

7 Technisch en begrijpend lezen  Afname leesprestaties door:  Gebruik computer en tv  Toename van leesprestaties door  Bibliotheek bezoek  Stimuleren van lezen

8 Technisch lezen  Methode: Estafette  Voortgezet technisch lezen  Werken in 3 niveaus (groep3)  Leeskilometers: vrij lezen, voorlezen e.d.  Thuis oefenen

9 Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip  Sterboekjes  Humpie Dumpie (groep 3)

10 Kennisgebieden  Natuur: Ja, Natuurlijk  Nieuws uit de natuur/Huis, boompje, beestje  Verkeer: verkeerskalender  Dit schooljaar: lessen motorische fietsvaardigheid 4 febr.-10 april-23 juni

11 Creatieve vakken  Muziek  Tekenen  Handvaardigheid

12 Catechese  Trefwoord: Kerstmis en Pasen  Eerste Heilige Communie: werkgroep vanuit de parochie; in december een uitnodiging hiervoor  Wie wil er graag naar en avond over geloofsopvoeding?

13 Bewegingsonderwijs  Dinsdag ochtend is de gymles een spelles  Donderdagochtend is de gymles een toestel les met Meester Peter, vakleerkracht.  Juiste gymkleding verplicht. Denk aan schoenen.  Lang haar in een staart en liever geen sieraden  Washand weer mee, handdoek ook

14 Zelfstandig werken  Doel  Zelfstandig  Onafhankelijk van de leerkracht leren  Een inhoudelijk doel  Werkwijze  Inloop  Zelfstandig werkles

15 Zelfstandig werkles  2 x per week 45 minuten  Laatste 45 min. van de middag op di. en do.  Keuze: verplichte en niet verplichte onderdelen.  Hulpouders

16 Toetsen  CITO toetsen worden 2 x per jaar afgenomen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.  Uitslag staat vermeld op het rapport  Rapport is 3x per jaar.

17 Toetsen

18 Excursies  Museon  Schoolreis  Waarschijnlijk 3x een bezoek van kunstenaar Gerart Kamphuis

19 OR-bijdrage  €7  Aanschaf en onderhoud techniektorens  Aanschaf en onderhoud levelwerk  Aanschaf en onderhoud materialen/leermiddelen t.b.v. zelfstandig werken.

20 Ouderhulp  Klassenouder  Bijhouden tuinen en het schoolplein  Aankleding school bij activiteiten  ……

21 Schooltijden  Ma, di, do  08.30 – 12.00 uur  13.15 – 15.30 uur  Woe, vrijdag  08.30 – 12.00 uur

22 Ouderbetrokkenheid  Ouder en leerkracht samen.

23 Oudergesprekken  Dringend?  Op een briefje voor schooltijd  De rest?  Afspraak maken voor na schooltijd

24 Hoofdluis  LOL-ouder  Luizencape (€4,50)

25 Informatievoorziening  De schoolgids (laatste papieren versie)  ‘t schakeltje (1x per 2 weken digitaal)  Klop uw gegevens nog?  De website

26 Ziekmelden  Ochtend:  Mailen of bellen.  Middag:  Altijd bellen.

27 Ouderraad (OR)  Zonder uw hulp kunnen we vele activiteiten niet doen.

28 Kanjertraining  1. We vertrouwen elkaar.  2. We helpen elkaar.  3. Niemand speelt de baas.  4. Niemand lacht uit.  5. Niemand doet zielig.

29 Kanjertraining  De tijger (de kanjer) WIT  Dit gedragstype praat goed  De pestvogel (de hork, de bitch) ZWART  Dit gedragstype vindt zichzelf stoer, de beste.  Het konijn (de stille of bange) GEEL  Dit bange gedragstype denkt: ik ben niks, ik ben stom.  De aap (de uitslover) ROOD  Dit ‘grappige’ gedragstype denkt: ik ben niks, maar jij bent ook niks, ik ben niet nieuwsgierig, uitlachen is leuk.

30 Omgangscontract  1. Wij respecteren elkaar en onze omgeving.  2. Wij helpen elkaar als het nodig is.  3. Wij werken en spelen samen, maar niet iedereen hoeft je vriend(in) te zijn.  4. Wij proberen conflicten op te lossen door te praten met elkaar en wij gebruiken hierbij geen geweld.  5. Wij lachen elkaar niet uit.  6. Wij laten elkaar met rust als een ander dat wil.  7. Wij komen niet ongevraagd aan andermans spullen.  8. Wij proberen elkaar zo min mogelijk te storen, zowel in de klas als in de gang.

31 Fruitdagen  Op dinsdag en donderdag

32 Vragen


Download ppt "Ouder infomatie- avond groep 4. Opening  Voorstellen  Ester   Jordy "

Verwante presentaties


Ads door Google