De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe arbeidsrecht 2015 mr. M.C.E. Cransveld | Floreat Advies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe arbeidsrecht 2015 mr. M.C.E. Cransveld | Floreat Advies."— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe arbeidsrecht 2015 mr. M.C.E. Cransveld | Floreat Advies

2

3 INHOUD  Het nieuwe arbeidsrecht per 1 januari 2015  Het nieuwe arbeidsrecht per 1 juli 2015  Het nieuwe ontslagrecht in 2015  Ontslag met wederzijds goedvinden  De transitievergoeding  Uitzonderingen voor flexwerkers

4 Het nieuwe arbeidsrecht per 1 januari 2015  Aanzegtermijn  Bij overeenkomsten > 6 maanden  Minimaal 1 maand, schriftelijk!  Ook bij wél verlengen  Proeftijd  Bij overeenkomsten van < 6 maanden niet toegestaan  Schriftelijkheidseis  Concurrentiebeding  Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd niet meer toegestaan, tenzij…

5 Het nieuwe arbeidsrecht per 1 juli 2015  Ketenregeling  Nu 3 overeenkomsten binnen 3 jaar  Wordt 3 overeenkomsten binnen 2 jaar  Nu onderbreking van 3 maanden, wordt onderbreking van 6 maanden  Afwijking bij CAO  Artikel 8 cao Theater en Dans: 4 overeenkomsten binnen 48 maanden  Wetgever: bestaande cao afspraken mogen tot 1 juli 2016  M.a.w.: pas een vast contract indien alle tijdelijke contracten het maximum van de cao overschrijden of als er meer dan 4 overeenkomsten op rij de datum van 1 juli 2016 overschrijden.

6 Het nieuwe ontslagrecht vanaf 1 juli 2015  Geen duaal stelsel meer, niet meer kiezen tussen UWV en Kanontrechter  Ontslag via UWV  Bedrijfseconomische omstandigheden  (langdurige) ziekte  Beslissing in principe binnen 4 weken  Ontslag via Kantonrechter  Alle andere ontslagredenen  ‘hoger beroep’ UWV procedure  Na Kantonrechter hoger beroep mogelijk en zelfs cassatie

7 Ontslag met wederzijds goedvinden  Speerpunt wetgeving  Met behoud van WW-rechten  Werknemer krijgt een bedenktijd van 2 weken, die schriftelijk moet zijn vastgelegd  Bij niet schriftelijk, bedenktijd van 3 weken  Onzekerheid voor de werkgever  Als de werknemer op de overeenkomst terugkomt en er binnen 6 maanden een nieuwe overeenkomst wordt gesloten, geldt de bedenktijd niet nogmaals

8 De transitievergoeding  Komt in plaats van de Kantonrechtersformule  Vanaf 2 jaar dienstverband  Gemaximeerd op € 75.000,00 of een jaarsalaris als dat hoger is  De transitievergoeding is erop gericht om de stap naar nieuw werk makkelijker te maken, niet ‘slechts’ een compensatie voor het ontslag  Hoogte transitievergoeding:  1/3 maandsalaris voor de eerste 10 dienstjaren, per dienstjaar  Vanaf het 10 e dienstjaar ½ maandsalaris per dienstjaar

9 De transitievergoeding  Het recht op transitievergoeding vervalt als:  Vrijwillige opzegging door de werknemer  Ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer  Bij een minderjarige werknemer met maximaal 12 uur per week  Ontslag bij het bereiken van AOW of pensioen  Overgangsrecht oudere werknemers  Een werkgever mag de kosten die hij maakt om de werkloosheid van de werknemer te voorkomen of de duur hiervan beperken dan wel om de werknemer breder inzetbaar te maken in mindering brengen op de transitievergoeding, te denken valt bijvoorbeeld aan kosten van employability of werk naar werk trajecten.

10 De transitievergoeding  Uitzondering op de transitievergoeding:  Indien de rechter van oordeel is dat de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het ontslag, dan kan de rechter op verzoek van de werknemer een additionele vergoeding toekennen, ook als de arbeidsovereenkomst korter dan 2 jaar duurde, en ook naast de transitievergoeding…..

11 Uitzonderingen voor flex medewerkers  Afwijking bij CAO blijft mogelijk, zo ook de ABU CAO  De eerste 78 weken mag MEP / Staffable het zogenaamde uitzendbeding toepassen, dat betekent geen werk, geen loon, geen overeenkomst.  Vervolgens mogen er in de zogenaamde fase B gedurende 4 jaar arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan.  Totale duur ‘flexibele arbeid’ dus 5,5 jaar in tegenstelling tot 2 jaar!  Sinds 30 maart 2015 moet een uitzender of payroller vanaf de eerste werkdag de zogenaamde inlenersbeloning toekennen

12 DANK VOOR UW AANDACHT!  Mise en Place Nederlandwww.misenplace.nlwww.misenplace.nl  Staffable Payrollwww.staffeble.euwww.staffeble.eu  Floreat Advieswww.floreat-advies.nlwww.floreat-advies.nl


Download ppt "Het nieuwe arbeidsrecht 2015 mr. M.C.E. Cransveld | Floreat Advies."

Verwante presentaties


Ads door Google