De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe arbeidsrecht 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe arbeidsrecht 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe arbeidsrecht 2015
mr. M.C.E. Cransveld | Floreat Advies

2

3 INHOUD Het nieuwe arbeidsrecht per 1 januari 2015
Het nieuwe arbeidsrecht per 1 juli 2015 Het nieuwe ontslagrecht in 2015 Ontslag met wederzijds goedvinden De transitievergoeding Uitzonderingen voor flexwerkers U hebt mogelijk meer dan één dia nodig

4 Het nieuwe arbeidsrecht per 1 januari 2015
Aanzegtermijn Bij overeenkomsten > 6 maanden Minimaal 1 maand, schriftelijk! Ook bij wél verlengen Proeftijd Bij overeenkomsten van < 6 maanden niet toegestaan Schriftelijkheidseis Concurrentiebeding Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd niet meer toegestaan, tenzij…

5 Het nieuwe arbeidsrecht per 1 juli 2015
Ketenregeling Nu 3 overeenkomsten binnen 3 jaar Wordt 3 overeenkomsten binnen 2 jaar Nu onderbreking van 3 maanden, wordt onderbreking van 6 maanden Afwijking bij CAO Artikel 8 cao Theater en Dans: 4 overeenkomsten binnen 48 maanden Wetgever: bestaande cao afspraken mogen tot 1 juli 2016 M.a.w.: pas een vast contract indien alle tijdelijke contracten het maximum van de cao overschrijden of als er meer dan 4 overeenkomsten op rij de datum van 1 juli overschrijden.

6 Het nieuwe ontslagrecht vanaf 1 juli 2015
Geen duaal stelsel meer, niet meer kiezen tussen UWV en Kanontrechter Ontslag via UWV Bedrijfseconomische omstandigheden (langdurige) ziekte Beslissing in principe binnen 4 weken Ontslag via Kantonrechter Alle andere ontslagredenen ‘hoger beroep’ UWV procedure Na Kantonrechter hoger beroep mogelijk en zelfs cassatie

7 Ontslag met wederzijds goedvinden
Speerpunt wetgeving Met behoud van WW-rechten Werknemer krijgt een bedenktijd van 2 weken, die schriftelijk moet zijn vastgelegd Bij niet schriftelijk, bedenktijd van 3 weken Onzekerheid voor de werkgever Als de werknemer op de overeenkomst terugkomt en er binnen 6 maanden een nieuwe overeenkomst wordt gesloten, geldt de bedenktijd niet nogmaals

8 De transitievergoeding
Komt in plaats van de Kantonrechtersformule Vanaf 2 jaar dienstverband Gemaximeerd op € ,00 of een jaarsalaris als dat hoger is De transitievergoeding is erop gericht om de stap naar nieuw werk makkelijker te maken, niet ‘slechts’ een compensatie voor het ontslag Hoogte transitievergoeding: 1/3 maandsalaris voor de eerste 10 dienstjaren, per dienstjaar Vanaf het 10e dienstjaar ½ maandsalaris per dienstjaar U hebt mogelijk meer dan één dia nodig

9 De transitievergoeding
Het recht op transitievergoeding vervalt als: Vrijwillige opzegging door de werknemer Ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer Bij een minderjarige werknemer met maximaal 12 uur per week Ontslag bij het bereiken van AOW of pensioen Overgangsrecht oudere werknemers Een werkgever mag de kosten die hij maakt om de werkloosheid van de werknemer te voorkomen of de duur hiervan beperken dan wel om de werknemer breder inzetbaar te maken in mindering brengen op de transitievergoeding, te denken valt bijvoorbeeld aan kosten van employability of werk naar werk trajecten. U hebt mogelijk meer dan één dia nodig

10 De transitievergoeding
Uitzondering op de transitievergoeding: Indien de rechter van oordeel is dat de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het ontslag, dan kan de rechter op verzoek van de werknemer een additionele vergoeding toekennen, ook als de arbeidsovereenkomst korter dan 2 jaar duurde, en ook naast de transitievergoeding….. U hebt mogelijk meer dan één dia nodig

11 Uitzonderingen voor flex medewerkers
Afwijking bij CAO blijft mogelijk, zo ook de ABU CAO De eerste 78 weken mag MEP / Staffable het zogenaamde uitzendbeding toepassen, dat betekent geen werk, geen loon, geen overeenkomst. Vervolgens mogen er in de zogenaamde fase B gedurende 4 jaar arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Totale duur ‘flexibele arbeid’ dus 5,5 jaar in tegenstelling tot 2 jaar! Sinds 30 maart 2015 moet een uitzender of payroller vanaf de eerste werkdag de zogenaamde inlenersbeloning toekennen U hebt mogelijk meer dan één dia nodig

12 DANK VOOR UW AANDACHT! Mise en Place Nederland www.misenplace.nl
Staffable Payroll Floreat Advies U hebt mogelijk meer dan één dia nodig


Download ppt "Het nieuwe arbeidsrecht 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google