De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van, voor én door het onderwijs. Afstemming leerproducten BTG esb&i Antwerpen 08-03-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van, voor én door het onderwijs. Afstemming leerproducten BTG esb&i Antwerpen 08-03-2012."— Transcript van de presentatie:

1 van, voor én door het onderwijs

2 Afstemming leerproducten BTG esb&i Antwerpen 08-03-2012

3 Doel + beleid Praktijkleren Geschiedenis Uitgangspunten leerproducten Soorten leerproducten Contextrijkheid leerproducten Ontwikkelmodel Overzicht Inhoud

4 Kerndoelen Stichting Praktijkleren 1.Te certificeren EXAMENLEVERANCIER met examenproducten waarover onze klanten (roc’s, inspectie én leerlingen) tevreden zijn 2.Op elkaar afgestemde LEERPRODUCTEN, die een beroep doen op ervaren, doen, denken en herhalen én uitdagend zijn  Volledig dekkend aanbod ten aanzien van het beroepsgerichte deel van het kwalificatiedossier

5 Beleid 2010 – 2013 Examenproducten en leerproducten Beleid

6 Uitgangspunten leerproducten Een leerproduct bestaat uit een of meer op de praktijk gerichte binnen- of buitenschoolse opdrachten die de deelnemer in een situatie brengen om tot leren te komen. Leerproducten bestaan uit simulaties, beroepsprojecten, praktijkwijzer, digikast (in ontwikkeling), overige leerproducten Werkprocessen als vertrekpunt Afgestemd op de examenproducten Variatie in beroepsomgevingen Variatie in complexiteit

7 Geschiedenis 2006 op verzoek van roc’s gaan BIT, CGL en EBA op in Stichting Praktijkleren 2006 – 2009 –3-jarig contract met roc –Door ontwikkelen met behoud van eigen concept 2009 – 2012 –Nieuwe tariefstructuur –Afstemming leerproducten

8 Simulatie Een simulatie is een leerproduct bestaande uit een of meer werkopdrachten waarbij de leerling in een gesimuleerde beroepsomgeving verschillende beroepstaken uitvoert. Werkproces is uitgangspunt Deelnemer ervaart de beroepssituatie aan den lijve Deelnemer is actief in de rol van werknemer Het gaat om het uitvoeren van (groeps)taken adhv beschreven procedures De uit te voeren werkzaamheden leiden tot beroepsproduct(en) en/of diensten Leren door doen

9 Beroepsproject Een beroepsproject is een leerproduct bestaande uit een of meer leeropdrachten waarbij de leerling wordt uitgedaagd om vanuit een beschreven beroepsprobleem dat zich voordoet in een beroepsomgeving zich vakkennis en vaardigheden eigen te maken Werkproces is uitgangspunt De deelnemer kijkt van buitenaf De deelnemer zoekt naar achterliggende oorzaken, gevolgen, theorieën Het leidt tot het weten te handelen en het weten waarom Het resultaat kan een beroepsproduct zijn of de weerslag van opgedane kennis is relatie tot het beroep Leren door denken

10 De Nieuwe Praktijkwijzer De Nieuwe Praktijkwijzer biedt voorbeeldopdrachten en instrumenten om de communicatie tussen bpv-bedrijf en roc te versterken en de begeleiding binnen de bpv te optimaliseren en af te stemmen op de praktijkgerichte examenproducten. Bestaat uit: –Verzameling praktijkopdrachten als referentie –Matchingsformulieren –Ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulieren Werkproces is uitgangspunt Deelnemer maakt deel uit van authentieke beroepsomgeving Voor handen zijnd werk Het resultaat is een beroepsproduct of een dienst of de weerslag van opgedane ervaringen in relatie tot het beroep Sluit aan bij bpv-protocol Leren door ervaren

11 Digikast Een set met op zich zelf staande opdrachten die door de leerling individueel en zelfstandig uitgevoerd kan worden. Werkproces is uitgangspunt Flexibel inzetbaar Handelingen inslijpen Opdrachten zijn afgestemd op andere leer- en examenproducten Wordt geleerd door ‘doen’, ‘denken’, ‘herhalen’ of een combinatie hiervan Met als doel het trainen van beroepsvaardigheden Docent heeft nog wel begeleidende rol bij beoordeling Leren door herhalen Wordt momenteel ontwikkeld

12 Overige leerproducten Producten die niet in een van de vorige categorieën thuishoren Voorbeelden: –Casuïstiekbank bij de opleidingsgebieden ICT en JUR (Jurimix) –Combinatieproduct van simulatie en beroepsproject (BVW) –Trainingen (verkoopvaardigheden bij COM) –Assessments (ontwikkelingsgericht) (AM+SB)

13 Contextrijkheid en begeleiding PraktijkwijzerBuitenschoolsBegeleid++++ SimulatieBinnenschoolsBegeleid+++ BeroepsprojectBinnenschoolsBegeleid++ DigikastBinnenschoolsOnbegeleid+/++ OverigBinnenschoolsBegeleid+/++

14 Kwalificatie- Dossier 2010-2011 Kwalificatie- Dossier 2010-2011 Kwalificatie- dossier Examenoverzicht 2010-2011 Examenoverzicht 2010-2011 Leerproducten overzicht Analyse Project Van ontwikkeling tot leerplan Beschikbare leerproducten Praktijkleren Inzet (leer)producten door school Ontwikkelen leerproducten Opleiding blauwdruk product blauwdruk etc. Productie- kalender 20..-20.. Ontwikkelen toetsproducten Informatie Toets- matrijs etc. Bedrijven Praktijkleren & Leveranciers ROC roc kiest producten roc gebruikt producten

15 Inzet leerproducten door ROC Leerplan Verzameling leerproducten (o.b.v. cluster samenhangende werkprocessen) Afnemende contextrijkheid Toenemende complexiteit Buitenschoolse leeromgeving Binnenschoolse leeromgevingBinnenschoolse leeromgeving Binnenschoolse leeromgeving Voor handen zijnd werk bpv Leerproduct Praktijkwijzer “Leren door ervaren” Leerproduct Simulatie “Leren door doen” Leerproduct Beroepsproject “Leren door denken” Leerproduct Digikast “Leren door herhalen” Leerproduct Overig leeropdrach t Leerniveau: beginnend Leerniveau: gevorderd Leerniveau: kwalificerend Binnenschoolse leeromgeving Leerproduct Overig Praktijkopdrachten leerbedrijf leeropdrach t werkopdracht k k gg b b Beroepsomgevingen: SP L RO C 3- den Variatie contextrijkheid Trainingen Assessmen ts Casus Project Combinatie -product Casuïstiek- bank


Download ppt "Van, voor én door het onderwijs. Afstemming leerproducten BTG esb&i Antwerpen 08-03-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google