De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat moet je weten over vrijwilligerswerk / de Vrijwilligerscentrale?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat moet je weten over vrijwilligerswerk / de Vrijwilligerscentrale?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat moet je weten over vrijwilligerswerk / de Vrijwilligerscentrale?
“GOED DOEN DOET GOED” Wat moet je weten over vrijwilligerswerk / de Vrijwilligerscentrale?

2 Inhoud Wat is vrijwilligerswerk? Wat is geen vrijwilligerswerk?
Wie mag vrijwilligers inschakelen? Wie kan ‘vrijwilligen’? Welke plichten heeft een organisatie? Mogen vrijwilligers betaald worden? Wat doet de Vrijwilligerscentrale? Concrete tips

3 Wat is vrijwilligerswerk?
Vrije keuze Hoe vaak, waar en wanneer? Mee-werken Mensen doen effectief iets, zijn actief bezig wanneer ze vrijwilligen Niet voor zichzelf Een klus voor jezelf, meehelpen in je gezin of familie is géén vrijwilligerswerk Altijd op anderen gericht Andere mensen (bv.: bijles geven, mensen met een handicap bijstaan, sporttraining geven,…) VRIJWILLIGERSWERK = GEORGANISEERD DOOR EEN ORGANISATIE (een VZW, een feitelijke vereniging, een vereniging van openbaar nut of een openbaar bestuur)

4 Wat is geen vrijwilligerswerk?
Betaalde activiteiten Een activiteit met een hogere vergoeding dan toegelaten Activiteiten onder dwang Activiteiten die niet georganiseerd zijn door een vzw, een feitelijke vereniging, een vereniging van openbaar nut of een openbaar bestuur Zelfhulpgroep bijwonen Als de inschakeling van de vrijwilliger draait om de vervanging van betaalde arbeid Als de werkgever de werknemer verplicht om enkele uren als vrijwilliger te werken op de eigen werkplek

5 Wie mag vrijwilligers inschakelen?
Organisaties, instellingen, diensten, projecten en verenigingen zonder winstoogmerk. VZW (vereniging zonder winstoogmerk) Feitelijke vereniging (op voorwaarde dat ze geen winst maken) Vereniging van openbaar nut Openbaar bestuur (lokale besturen, OCMW’s, stedelijke of gemeentelijke bibliotheken, provincies,…) Ruimer dan binnen de ‘eigen kring’ Kleine diensten, gras afmaaien van de buurvrouw, op de goudvis van tante Sabine letten als ze op vakantie is,… = géén vrijwilligerswerk

6 Wie kan ‘vrijwilligen’?
Jongeren Jongeren vanaf 15 jaar mogen vrijwilligerswerk doen (in het jaar dat ze 16 worden) Minder jonge vrijwilligers Elke E.U. burger en iedereen met een geldige verblijfsvergunning Zelfstandigen Duidelijk onderscheid tussen zelfstandige diensten & vrijwillige activiteit Beroepsziekte / arbeidsongeval Mogen vrijwilligerswerk doen, eventueel wel controlearts Mensen die arbeidsongeschikt zijn/mensen met een invaliditeitsuitkering Toestemming adviserend geneesheer Mensen die een uitkering ontvangen van de RVA Werklozen en bruggepensioneerden moeten Formulier C45B indienen bij RVA Dit moet ook ondertekend worden door de organisatie Mensen met een leefloon Toestemming dossierbeheerder Minst jonge vrijwilligers Gepensioneerden mogen vrijwilligerswerk doen

7 Welke plichten heeft een organisatie?
VERZEKERINGSPLICHT Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid Verplicht door de wet voor alle organisaties Andere verzekeringen Niet verplicht door de wet Lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand wel verplicht voor alle organisaties die onder de sector ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ vallen (Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk)

8 Welke plichten heeft een organisatie?
INFORMATIEPLICHT Sociale doelstelling De vrijwilliger moet weten waarvoor hij/zij zich engageert Juridisch statuut Vzw, openbaar bestuur, instelling van openbaar nut of feitelijke vereniging De geheimhoudingsplicht Vrijwilligers moeten er op gewezen worden dat zij mogelijk geheimen vernemen van zowel de organisatie als van de personen voor wie ze zich inzetten, waarop artikel 458 uit het Strafwetboek zou kunnen van toepassing zijn Eventuele kostenvergoeding Indien er een kostenvergoeding is, moet er duidelijk worden medegedeeld volgens welk systeem hun kosten vergoed zullen worden. Verzekeringen Afspraken over het takenpakket van de vrijwilliger

9 Mogen vrijwilligers betaald worden?
Neen, vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd Er kan wel een vergoeding gegeven worden voor de gemaakte of te verwachten kosten, maar dit is niet verplicht. Reeële kostenvergoeding Alle kosten gerelateerd aan het vrijwilligerswerk worden terug betaald. Basisvoorwaarde: bewijzen dat de kosten effectief gemaakt zijn. GEEN MAXIMA Forfaitaire kostenvergoeding Vrijwilliger ontvangt een bepaald bedrag van de organisatie om de gemaakte of te verwachten kosten te vergoeden. Geen bewijsstukken Maxima mogen niet overschreden worden! Maxima: €32,71/dag en €1308,38/jaar

10 Wat doet de Vrijwilligerscentrale?
Kraanplein Lien Dereere Lies Tamsin

11 Wat doet de Vrijwilligerscentrale?
Matchen De Vrijwilligerscentrale wil kandidaat vrijwilligers en (on)ervaren vrijwilligersorganisaties aan elkaar matchen op een zodanige manier dat een win-winsituatie ontstaat. Organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen: Flyers / brochures in de vrijwilligerscentrale leggen Een oproepje van maximum 40 woorden opmaken Exit BruggeINspraak Facebookpagina bestand (enkel bij zeer dringende verzoekjes) Er wordt tijdens de openingsuren permanentie voorzien. Kandidaat vrijwilligers kunnen vrij in- en uitlopen voor een intake. Openingsuren: woensdag van 14u-17u en vrijdag van 9u-13u

12 Wat doet de Vrijwilligerscentrale?
2. Ondersteunen De Vrijwilligerscentrale wil (on)ervaren vrijwilligersorganisaties ondersteunen en begeleiden bij het inschakelen van vrijwilligers. Helpen bij het opstarten van een vrijwilligersbeleid of vrijwilligerswerking Organisaties kunnen hun uitgeschreven vrijwilligersbeleid / afsprakennota / vrijwilligersovereenkomst voor feedback en verbetering voorleggen aan de Vrijwilligerscentrale De vergaderzalen kunnen gehuurd worden door Brugse vrijwilligersorganisaties voor activiteiten die hun vrijwilligerswerking vergemakkelijken of ten goede komen

13 Wat doet de Vrijwilligerscentrale?
3. Informeren De Vrijwilligerscentrale wil vrijwilligers en (on)ervaren vrijwilligersorganisaties informeren over relevante thema’s. Vormingsaanbod Er is een eenvoudig consulteerbaar aanbod van relevante informatie rond vrijwilligers (wetgeving, vergoeding, verzekering…) in de leeszaal van de Vrijwilligerscentrale 4. Waarderen De Vrijwilligerscentrale wil ervaren vrijwilligers waarderen voor hun engagement. Vorige jaren telkens op 5 december (Internationale dag van de Vrijwilliger): de vrijwilligerscinema Dit jaar groot bedankingsevenement op 16 december 2015 in de Stadsschouwburg Lancering Doe Goed Pas: een kortingskaart voor alle vrijwilligers die actief zijn in een Brugse vrijwilligersorganisatie + alle Brugse mantelzorgers (geldig van 1/01/2016 tot 31/12/2016)

14 Wat doet de Vrijwilligerscentrale?
5. Promoten De Vrijwilligerscentrale wil vrijwilligerswerk promoten als plezante én zinvolle invulling van de vrije tijd. Goed doen doet goed! Doe Goed Pas Campagne met tattoos

15 Concrete tips Focus Zoek Verwelkom Zet aan het werk Begeleid Motiveer
Zorg voor een uitgeschreven vrijwilligersbeleid aan de hand van de 10 stappen Focus Zoek Verwelkom Zet aan het werk Begeleid Motiveer Omkader Geef Feedback Bedank Evalueer Deze 10 stappen staan uitgebreid beschreven in het boekje “In Team”. Voor iedereen die een vrijwilligerswerking wil uitbouwen een must-have! Wanneer deze 10 stappen doorlopen zijn, heb je een volwaardig vrijwilligersbeleid. Kan heel kort zijn. Bestellen via de website van Politea

16 Concrete tips Neem een open basishouding aan en houdt rekening met de WaWaWa’s Veel organisaties die veel kennis en vaardigheden hebben, slagen er niet in om met vrijwilligers samen te werken. Door rekening te houden met deze basiswaarden, sta je dichter bij een positieve relatie: Warmte De vrijwilligers vertrouwen geven Respect hebben voor iedereen die zich aanbiedt als vrijwilliger, ook mensen uit een kwetsbare doelgroep Hen het gevoel geven dat ze welkom zijn Vertrekken vanuit het positieve: iedereen heeft sterktes en kwaliteiten Waarheid Open en eerlijke communicatie voeren met de vrijwilligers Jezelf houden aan afspraken Consequent zijn Waarden Een aantal basiswaarden waar en vrijwilligersorganisatie moet aan voldoen Je erkent de rechten van de mens Je houdt je aan de regels van de vrijwilligerswet Je respecteert de vrijwilligers en je eist respect terug Je werkt vanuit een deontologisch kader

17 Concrete tips Toon op verschillende manieren dat je waardeert wat de vrijwilligers voor uw organisatie doen Complimentje geven Een figuurlijk schouderklopje, bijvoorbeeld tijdens een individueel gesprek Een kaartje of een kleine attentie bij hun verjaardag (gratis kaartjes te verkrijgen in de Vrijwilligerscentrale) Een uitstapje met de vrijwilligers Een vrijwilligersfeest Schenken van een Doe Goed Pas – vanaf oktober te bestellen

18 Vrijwilligerscentrale Stad Brugge Lien Dereere lien. dereere@brugge
Vrijwilligerscentrale Stad Brugge Lien Dereere Kraanplein 6 – 8000 Brugge Lies Tamsin


Download ppt "Wat moet je weten over vrijwilligerswerk / de Vrijwilligerscentrale?"

Verwante presentaties


Ads door Google