De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. M.K. Drost uit Bunschoten- West. Met belijdenisattestatie vertrokken naar de Geref. kerk te Leiden br Cor van de Velden. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

3 Agenda 1 december LEF gezamenlijk 1 & 8 december 19:30 gelegenheidskoor

4 Deze week zijn jarig: 2 december: Rheanne Bruijn
zr Suus van Harten-Roos zr Ditta Kramer-Leeffers zr Angela Siesling-van den Berg 3 december: Karine Koelewijn Robbert van de Riet br André Verschelling 5 december: Mirjam Oosterhuis 6 december: Lotte van Harten zr Marike Lukkien-Hoetmer br Samuel van der Tempel

5 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

6 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

7 175 C

8 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
● Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

9 Looft, looft verheugd de HEER der heren,
Psalm 105: 1, 3 1 Looft, looft verheugd de HEER der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan de wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.

10 Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte,
Psalm 105: 1, 3 3 Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt al wat Hij heeft verricht. Slaat acht op ’t oordeel van zijn mond en vreest Hem, volk van Gods verbond.

11 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

12 Politieke situatie bij Amos:
Uzzia is koning van Juda Jerobeam, zoon van Joas, koning in Israël. (Amos 1:1) Politiek staat Israël goed op de kaart. De rijken worden rijker en de armen armer. NB: Groen: 10 stammenrijk: Israël Paars: tweestammenrijk: Juda

13 Inleiding op Amos! *Amos (letterlijk: drager) uit Tekoa is schapenfokker. *God roept Amos achter de schapen weg: ‘Ik ben helemaal geen profeet, ook geen profeten-leerling, ik ben veeboer en vijgenteler.’ (Amos 7: 14 en 15). Opdracht van Amos: Hij moet als man uit Juda (!!) profeteren tegen Israël! God de Heer heeft gesproken – wie zou er niet profeteren? (Amos 3: 8)

14 Inleiding op Amos! *Amos 1 en 2 laten zien hoe de Here eerst zes omliggende volken straft. Het oordeel komt steeds dichterbij voor Israël. Wanneer Juda ook het oordeel is aangezegd, wordt duidelijk dat ook het Tienstammenrijk niet ontkomt aan Gods oordeel. *Amos moet het plan van God doorgeven: (Amos 3:7) De Here straft Zelf het onrecht. ‘Geschiedt er ooit onheil in een stad zonder toedoen van de HEER? (Amos 3:6)’

15 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 ● Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

16 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: ● Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

17 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

18 Zoeken in een doolhof..

19 Zoeken als je verstoppertje speelt…

20 Wat is de Here zoeken? je vergeet God niet, je bidt en je leest uit de bijbel! Zoeken: je leeft met Hem.

21 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: ● Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

22 Gezang 38, NG20 Groep 1 Groep 2 1 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en di-t al-les krijgt u bovendien.

23 Gezang 38, NG20 Groep 1 Groep 2 1 Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en di-t al-les krijgt u bovendien.

24 Gezang 38, NG20 Groep 1 Groep 2 2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. 1 Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

25 Gezang 38, NG20 Groep 1 Groep 2 2 Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt.

26 Gezang 38, NG20: 1 - 3 Groep 1 Groep 2 3 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zie-n Klopt en de deur zal voor u opengaan. 2 Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

27 Gezang 38, NG20: 1 - 3 Groep 1 Groep 2 3 Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zie-n Klopt en de deur zal voor u opengaan.

28 Gezang 38, NG20 Groep 1 Groep 2 4 Waar twee of drie zijn vergaderd in Mijn Naam, daar ben Ik ook in hun midden, en wat zij vragen, zal Ik voor hen doen. 3 Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

29 Gezang 38, NG20 Groep 1 Groep 2 4 Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Waar twee of drie zijn vergaderd in Mijn Naam, daar ben Ik ook in hun midden, en wat zij vragen, zal Ik voor hen doen.

30 Gezang 38, NG20 Groep 1 Groep 2 4 Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

31 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: ● Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

32 ‘zoek de HEER, maar ga niet naar Betel, Gilgal en Berseba
Amos zegt: ‘zoek de HEER, maar ga niet naar Betel, Gilgal en Berseba om te offeren’. (Amos 5: 4-5)

33 ‘zoek de HEER, maar ga niet naar Betel, Gilgal en Berseba
Amos zegt: ‘zoek de HEER, maar ga niet naar Betel, Gilgal en Berseba om te offeren’. (Amos 5: 4-5) Hem zoeken: ga naar de tempel om te bidden, en je liefde en afhankelijkheid aan Hem bekend te maken.

34 ‘zoek de HEER, maar ga niet naar Betel, Gilgal en Berseba
Amos zegt: ‘zoek de HEER, maar ga niet naar Betel, Gilgal en Berseba om te offeren.’ (Amos 5: 4-5) Waarom? Israël zoekt niet belang van God.

35 ‘zoek de HEER, maar ga niet naar Betel, Gilgal en Berseba
Amos zegt: ‘zoek de HEER, maar ga niet naar Betel, Gilgal en Berseba om te offeren’. (Amos 5: 4-5) Waarom? Israël zoekt eigen eer: Iedereen moet weten dat zij ook nog eens extra vrijwillig offers geven (Amos 4: 5)

36 Zoek de HEER: (in de gemeente)
Trouw blijven aan zijn Woord. De eer van God zoeken!

37 Zoek de HEER: dien Hem serieus in heel je leven!

38 Zoek de HEER: dien Hem serieus in heel je leven!
In schepping en oordeel laat Hij zien de enige echte God te zijn: Zijn Naam is HEER!

39 Zoek de HEER, dan zal je leven!
God spreekt woorden van redding. Dat is zijn liefde voor Israël

40 Zoek de HEER, dan zal je leven!
God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16)

41 Zoek de HEER, dan zal je leven!
Jezus zegt in de Bergrede: ‘Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien.’

42 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 ● Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

43 Psalm 27: 3, 5 3 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen,
één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen ’s HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

44 Psalm 27: 3, 5 5 Hoor mij o God en antwoord uit genade,
op uw bevel zoek ik uw aangezicht. Verberg U niet in toorn, maar sla mij gade, U bent mijn heil, mijn levenskracht, mijn licht. Al zijn van mij in tegenspoed en strijd mijn vader en mijn moeder weggegaan, toch keert U Zich niet af, maar neemt mij aan. U zorgt voor mij in mijn verlatenheid.

45 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

46 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 ● Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

47 Gezang 161, NG82: 1, 4 1 Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

48 Gezang 161, NG82: 1, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

49 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

50 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

51 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 ● LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

52 LvdK 7: 1, 4 1 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name.

53 LvdK 7: 1, 4 4 Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod, vlak voor u ligt de weg ten leven.

54 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 ● Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

55 182 E 4-stemmig

56 Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West
Psalm 105: 1, 3 Amos 4: Amos 5: Gezang 38: Amos 5: 4 Psalm 27: 3, 5 Gezang 161: 1, 4 LvdK 7: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: de diaconie

57 Zaterdag 14 december 19.30-20.30 uur
Franse klassieke muziek door jonge talenten uit Best Luuk Meeuwis, saxofoon Dimphy Noorman, dwarsfluit Chris van de Kuilen, piano Programma op

58 Hé, spaar je mee? Voor DCE! .


Download ppt "Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten- West"

Verwante presentaties


Ads door Google