De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPSTANDING de levende boodschap deel 2: ‘evangelist’ n.a.v. Hand. 17:22-34 28 juni 2015 R.Rausch © Serie: Wandelingen door Handelingen Evangelische Baptistengemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPSTANDING de levende boodschap deel 2: ‘evangelist’ n.a.v. Hand. 17:22-34 28 juni 2015 R.Rausch © Serie: Wandelingen door Handelingen Evangelische Baptistengemeente."— Transcript van de presentatie:

1 OPSTANDING de levende boodschap deel 2: ‘evangelist’ n.a.v. Hand. 17:22-34 28 juni 2015 R.Rausch © Serie: Wandelingen door Handelingen Evangelische Baptistengemeente Tilburg

2 [22] En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; [23] want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. [24] De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, HANDELINGEN 17 NBG1951

3 [25] en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. [26] Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, [27] opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. HANDELINGEN 17 NBG1951

4 [28] Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht. [29] Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. [30] God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; HANDELINGEN 17 NBG1951

5 [31] … omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken. [32] Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen. [33] Aldus vertrok Paulus uit hun midden. [34] Doch enige mannen sloten zich bij hem aan, en kwamen tot geloof, onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, genaamd Damaris, en anderen met hen. HANDELINGEN 17 NBG1951

6

7 PITTIGE VRAGEN… Q: Op welk Bijbels verhaal haakt Paulus aan? Q: Hoe doet hij dat? Q: Wat zegt hij wel en Wat zegt hij niet?

8 PAULUS begon zijn ‘religieuze carrière’ als Farizeeër Fillippenzen 3:5 WV1995 … ik ben besneden op de achtste dag, ik behoor tot Israëls geslacht, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren en getogen Hebreeër; naar de wet ben ik een farizeeër, … Vers 7-8a Maar wat winst voor mij was, ben ik omwille van Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven. Vers 8b-9 Om Hem heb ik alles prijsgegeven, en ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met Hem; mijn gerechtigheid steunt niet op de wet maar op het geloof in Christus: zij komt van God en steunt op het geloof. Vers 10-11 Ik wil Christus kennen, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden; ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden.

9 ‘I long for Jesus to live through me, because I like His character better than mine…’ VORIGE WEEK

10 GETUIGE versus EVANGELIST Een kort overzicht GETUIGE (Hd. 17:16-18) -Iedere gelovige -Kan overal en altijd -Heeft te maken met leven EVANGELIST (Hd. 17:22-33) -Bijzondere gave (Ef. 4) -Gebonden aan plaats en gelegenheid -Heeft te maken met overtuiging(-skracht) Dus niet: ‘Iedere baptist een evangelist’, maar: ‘iedere gelovige is een getuige,... en sommigen van hen ontvangen de gave van evangelist’

11 EVANGELIST… Hoe dan wel? 1. Leef vanuit overgave ‘niet mijn wil, maar uw wil geschiedde’ 2. Hou van de mensen die HIJ bereiken wil ondanks verschillen en mogelijk vijandschap 3. Investeer in hun levens leer hen kennen: wie ze zijn, wat ze beweegt > hun geschiedenis, hun overtuigingen 4. Investeer in het ‘kennen van Hem’ a. Vanuit een biddende en zoekende houding b. Leer je Bijbel van binnen en buiten kennen > en vertrouw op de belofte van de Vader

12 EVANGELIST… Hoe dan wel? 5. Luister naar hen én naar Hem tegelijk a. Neem mensen en hun overtuigingen serieus en wees bereid de mindere te zijn b. Laat de Geest aanstippen waar mogelijke bruggen liggen tussen wie zij zijn en wie Hij is 6. Leer geduld te oefenen en wacht op ‘de geopende deur’ 7. Gebruik de Bijbel alleen om God te laten spreken niet voor het winnen van een debat

13 Dat kan! Je kunt na de dienst met iemand doorpraten. Je kunt ook voor je laten bidden. Je kunt ook samen met iemand bidden. LAAT JE GELOOF ‘BELICHAMEN’! NAPRATEN? Mailen mag ook: roccorausch@gmail.comroccorausch@gmail.com

14


Download ppt "OPSTANDING de levende boodschap deel 2: ‘evangelist’ n.a.v. Hand. 17:22-34 28 juni 2015 R.Rausch © Serie: Wandelingen door Handelingen Evangelische Baptistengemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google