De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. Van Vugt (Eindhoven)

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. v Vugt (Eindhoven) De collecte is bestemd voor de Diaconie onder andere gericht op oondersteuning van eigen gemeenteleden. Komende maandag 29 juni vergaderd de kerkenraad met de diakenen. De vergadering begint om uur. Volgende week zondag hopen we –Als de Heer het wil- in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal te vieren.

4 2 juli 1930 Particuliere synode
Agenda 1 juli Lidwina in kleur inloopochtend 2 juli Particuliere synode 4 juli Afscheid Bert en Willy

5 Deze week zijn jarig: 29 juni: Sem van Harten 30 juni: Ronan van den Berg 1 juli: br Cornelis Schaaij 3 juli: br Jaap Beere br Sander Vonk 4 juli: zr Marijke Smit-Lankhuijzen

6 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

7 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

10 Opwekking 688 Genade zo groot, aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien, want Hij kocht mij vrij. Genade zo groot, de schuld die ik voor Hem leg, wast Hij geduldig weg; zijn bloed reinigt mij.

11 Opwekking 688 Refrein En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer, mijn Verlosser en Heer, die mij liefheeft.

12 Opwekking 688 Liefde zo groot, die standhield tot in de dood, schonk in de diepste nood vergeving aan mij. Liefde zo groot, wiens kracht onverslaanbaar is, verdrijft elke duisternis; nu zijn wij vrij.

13 Opwekking 688 Refrein En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer, mijn Verlosser en Heer, die mij liefheeft.

14 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

15 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

16 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

17 Psalm 110: 1,2,3,4 1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd. 2 De HERE wil u met zijn macht bekleden, van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: voer met gezag, door vijanden bestreden, de heerschappij die God, de HEER, u gaf. 17

18 Psalm 110: 1,2,3,4 3 Uw volk is zeer gewillig om te strijden. Zij treden aan in heilig feestgewaad. Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden als frisse dauw in vroege dageraad. 4 De HERE heeft u deze eed gezworen - en het berouwt Hem niet in eeuwigheid: Zó als Ik Melchisedek had verkoren, wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt. 18

19 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

20 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

21 Psalm 118 : 8, 9, 10 8 De steen, dien door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door ’s HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz’ ogen. Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

22 Psalm 118 : 8, 9, 10 9 Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in ’s HEREN naam. Wij zeegnen u uit ’s HEREN woning, wij zegenen u al tezaam.

23 Psalm 118 : 8, 9, 10 10 De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde ’t offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

24 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

25 Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u
Handelingen 3-4

26 Jezus is er weer Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen; Jesaja 35,5v

27 Jezus is er weer Israëlieten, waarom zijn jullie zo verbaasd? En waarom kijken jullie zo naar ons? Het komt niet door onze kracht of door ons geloof dat deze man nu kan lopen. Het komt door Jezus. Handelingen 3,12 BGT

28 Gedood en opgestaan Maar jullie wilden Jezus niet, jullie vroegen aan Pilatus om een moordenaar vrij te laten in plaats van Jezus! Zo hebben jullie de man gedood die ons het eeuwige leven kwam geven. Maar God heeft hem laten opstaan uit de dood. Dat hebben wij gezien, en dat willen we doorvertellen. Handelingen 3,14v BGT

29 Voor jullie God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Petrus en Johannes Handelingen 3,26

30 Twee reacties Maar veel mensen die naar Petrus en Johannes hadden staan luisteren, gingen geloven. In totaal waren er nu ongeveer vijfduizend gelovigen Handelingen 4,4 BGT

31 Twee reacties Het waren priesters, sadduceeën en de hoogste tempelofficier. Ze waren kwaad. Want Petrus en Johannes gaven het volk uitleg over God. En ze vertelden dat de doden zouden opstaan, net zoals Jezus uit de dood was opgestaan Handelingen 4,1v BGT

32 Vrijmoedig getuigenis
Jullie dachten dat Jezus niet belangrijk was. Maar hij is belangrijker dan alle andere mensen. Hij is de redder die God gestuurd heeft. Er is niemand anders op de wereld die ons kan redden. Petrus en Johannes Handelingen 4,11v BGT

33 Wanhopig overleg Maar laten we hun verbieden om nog langer over Jezus te spreken. Dan wordt hij in ieder geval niet verder bekend bij het volk. De Joodse leiders Handelingen 4,17 BGT

34 Beslist antwoord God zou het niet goed vinden als we wel naar jullie luisteren, maar niet naar hem. Dat zijn jullie toch met ons eens? Dus wij moeten wel vertellen over de dingen die we gezien en gehoord hebben. Petrus en Johannes Handelingen 4,19v BGT

35 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

36 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

37 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

38 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

39 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

40 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

41 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

42 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

43 Opwekking 770: 1, 2, 3 ,4 1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’ 2 Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

44 Opwekking 770: 1, 2, 3 ,4 Refrein ‘Ik Ben die Ik Ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

45 Opwekking 770: 1, 2, 3 ,4 3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 4 Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

46 Opwekking 770: 1, 2, 3 ,4 Refrein ‘Ik Ben die Ik Ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

47 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

48 Gezang 182E 4-stemmig

49 Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)
Opwekking 688: Handelingen 3: Psalm 110: Handelingen 4: Psalm 118: 8, 9, 10 Gezang 161: Opwekking 770: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie


Download ppt "Liturgie ds. A. Van Vugt (Eindhoven)"

Verwante presentaties


Ads door Google