De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Hoe kan HRM een bijdrage leveren aan het omgaan met de economische crisis? Is de crisis voorbij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Hoe kan HRM een bijdrage leveren aan het omgaan met de economische crisis? Is de crisis voorbij?"— Transcript van de presentatie:

1 1 Hoe kan HRM een bijdrage leveren aan het omgaan met de economische crisis? Is de crisis voorbij?

2 Mogelijkheden / to do  Opstellen strategisch personeelsplan, relevante ken- en stuurgetallen  Flexibiliseren personeelsbestand  Vast versus bepaalde tijd  Inzet inleenkrachten  Instrumenten inzetten gericht op employability  Opstellen relevante ken- en stuurgetallen  Vacaturestop  Uitstroombeleid  Sociaal plan  Outplacement  VSO (vaststellingsovereenkomst)  Personeelsreductie  Binden en boeien schaars personeel 2

3 Verdeling personeelskosten 3 Omschrijving% Salaris65% Pensioen14% Arbeidsduur en verlofregelingen9% Variabele inkomen5% Reiskosten / leaseregeling3% Onregelmatige dienst / bereikbaarheid1% Arbeidsmarkt toeslagen / bindingspremies1% Overige secundaire arbeidsvoorwaarden2% totaal100% +/- 90% van alle secundaire arbeidsvoorwaar den is gelijk aan 2% van de loonsom

4 Mogelijkheden besparing loonkosten  Vrijwillig loonoffer  Uitruil vast voor variabel  Wegwerken cao automatismen (salaristreden op basis van anciënniteit, inflatiecorrectie, promotietoeslagen)  Demotiebeleid  Afschaffing arbeidsmarkt toeslagen  Drempel overwerk  Verlengen en herzien leasecontracten  Personeelsreductie (staf en ondersteuning)  Gerichte inspanningen op mobiliteit  Communicatie en inzicht in totale loonkosten van de medewerker  Intelligente salarisstijgingen (afhankelijk van functioneren en positie in salarisschaal) 4

5 Salarisgroei 5 Normaal / goed Uitstekend Normaal / goed Matig Uitstekend Normaal / goed Matig => dienstjaren Groei gebaseerd op ancienniteit en normaal functioneren Geen koppeling tussen performance en beloning Groei gebaseerd op beoordeling van het functioneren Groeipercentages in 3 of 5 punts schaal Groei gebaseerd op beoordeling van het functioneren of vakvolwassen nivo Groeipercentages op basis van prestatie beoordeling en relatieve salarispositie

6 Kansen  Doorvoeren interne veranderingen  Verbeteren processen  Platter maken organisatie  Meer aanbod talent, verbeteren kwaliteit instroom .. 6


Download ppt "1 Hoe kan HRM een bijdrage leveren aan het omgaan met de economische crisis? Is de crisis voorbij?"

Verwante presentaties


Ads door Google