De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe eindexamens scheikunde HAVO Huib van Drooge (Zaanlands Lyceum)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe eindexamens scheikunde HAVO Huib van Drooge (Zaanlands Lyceum)"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe eindexamens scheikunde HAVO Huib van Drooge (Zaanlands Lyceum)

2 Oud vs nieuw HAVO A: Vaardigheden A: Vaardigheden B: Stoffen, structuur en binding B: Stoffen, structuur en binding C: Koolstofchemie C: Koolstofchemie D: Biochemie D: Biochemie E: Kenmerken van reacties E: Kenmerken van reacties F: Chemische techniek F: Chemische techniek G: Zuren en basen G: Zuren en basen H: Redox H: Redox A: Vaardigheden B: Kennis van stoffen en materialen C: Kennis van chemische processen en kringlopen D: Ontwerpen en experimenten in de chemie E: Innovatieve ontwikkelingen in de chemie F: Processen in de chemische industrie G: Maatschappij en chemische technologie

3 Vaardigheden blz. 9 t/m 14 Worden alleen in relatie met B t/m G bevraagd A 1 t/m A4: algemene vaardigheden A 1 t/m A4: algemene vaardigheden A5 t/m A9: Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden, (Nk, Sk, Bi) A5 t/m A9: Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden, (Nk, Sk, Bi) A 10 t/m A 15: Chemische vakvaardigheden A 10 t/m A 15: Chemische vakvaardigheden A 10: Gebruiken / Toepassen van chemische concepten A 10: Gebruiken / Toepassen van chemische concepten

4 A 10 Blz 12 Dit subdomein bevat de kennis, die niet in de rest van de syllabus voorkomt. Dit subdomein bevat de kennis, die niet in de rest van de syllabus voorkomt. Scheikundige kennis zoals bv het begrip onvolledige verbranding uit de onderbouw, maar ook titratie en ijklijn uit het SE gedeelte Scheikundige kennis zoals bv het begrip onvolledige verbranding uit de onderbouw, maar ook titratie en ijklijn uit het SE gedeelte Biologische kennis zoals bv bloed Biologische kennis zoals bv bloed Natuurkundige kennis zoals bv druk Natuurkundige kennis zoals bv druk

5 A 11 t/m 15 Blz. 13 en 14 A11: Redeneren in termen van context-concept A11: Redeneren in termen van context-concept A12: Redeneren in termen van structuur- eigenschappen: macroscopische eigenschappen in relatie brengen met structuren op meso- en microniveau A12: Redeneren in termen van structuur- eigenschappen: macroscopische eigenschappen in relatie brengen met structuren op meso- en microniveau A13: Redeneren over systemen, verandering en energie A13: Redeneren over systemen, verandering en energie A 14: Redeneren in termen van duurzaamheid A 14: Redeneren in termen van duurzaamheid A 15:Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis A 15:Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis

6 Handelingswerkwoorden Blz.7 Handelingwerkwoorden geven aan op welk beheersingsniveau een leerling een bepaald vakbegrip /concept moeten kennen. Handelingwerkwoorden geven aan op welk beheersingsniveau een leerling een bepaald vakbegrip /concept moeten kennen. Specificatie geen hoger beheersingsniveau dan eindterm Specificatie geen hoger beheersingsniveau dan eindterm De vraagstelling mag niet dit beheersniveau te boven gaan. De vraagstelling mag niet dit beheersniveau te boven gaan.

7 CE vs SE Domein A is verplicht voor CE en SE Domein A is verplicht voor CE en SE Van domein B t/m G worden 60 % van de subdomeinen bevraagd op het CE. Van domein B t/m G worden 60 % van de subdomeinen bevraagd op het CE. Syllabus: specificatie van deze 60 % + domein A Syllabus: specificatie van deze 60 % + domein A Handreiking : overige 40 % Verkrijgbaar bij het SLO Handreiking : overige 40 % Verkrijgbaar bij het SLO

8 Domein B, een basis domein HAVO: Kennis van stoffen en materialen HAVO: Kennis van stoffen en materialen Lijkt op het oude domein B met alle stof / eigenschappen relatie Lijkt op het oude domein B met alle stof / eigenschappen relatie Overzicht van alle stoffen wat de kenniscomponenten betreft. Niet alleen van zouten en moleculaire stoffen, maar ook van metalen en koolstofchemie Overzicht van alle stoffen wat de kenniscomponenten betreft. Niet alleen van zouten en moleculaire stoffen, maar ook van metalen en koolstofchemie Structuur/eigenschappen relaties Structuur/eigenschappen relaties

9 Domein C, een basis domein HAVO: Kennis van chemische processen en kringlopen HAVO: Kennis van chemische processen en kringlopen In dit domein: chemische reacties, chemisch rekenen, energieberekeningen, evenwichtsreacties, reactiekinetiek en behoudswetten In dit domein: chemische reacties, chemisch rekenen, energieberekeningen, evenwichtsreacties, reactiekinetiek en behoudswetten

10 Domein D, een basis domein HAVO: Ontwerpen en experimenten in de chemie HAVO: Ontwerpen en experimenten in de chemie In de domein komen de scheidingsmethoden In de domein komen de scheidingsmethoden Polymerisatie en het verwerken van polymeren Polymerisatie en het verwerken van polymeren

11 Domein E HAVO: Innovatieve ontwikkelingen in de chemie HAVO: Innovatieve ontwikkelingen in de chemie Structuur/eigenschappen in toepassingen Structuur/eigenschappen in toepassingen

12 Domein F HAVO: Processen in de chemische industrie HAVO: Processen in de chemische industrie De bekende industriele chemie met blokschema’s en nieuw: groene chemie met: b.v atoomeconomie, groene processen, energiehuishouding, energieomzettingen. De bekende industriele chemie met blokschema’s en nieuw: groene chemie met: b.v atoomeconomie, groene processen, energiehuishouding, energieomzettingen.

13 Domein G HAVO: Maatschappij en chemische technologie HAVO: Maatschappij en chemische technologie Chemie van het leven met de biochemie Chemie van het leven met de biochemie HAVO: Milieueisen HAVO: Milieueisen


Download ppt "De nieuwe eindexamens scheikunde HAVO Huib van Drooge (Zaanlands Lyceum)"

Verwante presentaties


Ads door Google