De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe eindexamens scheikunde HAVO

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe eindexamens scheikunde HAVO"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe eindexamens scheikunde HAVO
Huib van Drooge (Zaanlands Lyceum)

2 Oud vs nieuw HAVO A: Vaardigheden B: Stoffen, structuur en binding
C: Koolstofchemie D: Biochemie E: Kenmerken van reacties F: Chemische techniek G: Zuren en basen H: Redox A: Vaardigheden B: Kennis van stoffen en materialen C: Kennis van chemische processen en kringlopen D: Ontwerpen en experimenten in de chemie E: Innovatieve ontwikkelingen in de chemie F: Processen in de chemische industrie G: Maatschappij en chemische technologie

3 Vaardigheden blz. 9 t/m 14 Worden alleen in relatie met B t/m G bevraagd A 1 t/m A4: algemene vaardigheden A5 t/m A9: Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden, (Nk, Sk, Bi) A 10 t/m A 15: Chemische vakvaardigheden A 10: Gebruiken / Toepassen van chemische concepten

4 A 10 Blz 12 Dit subdomein bevat de kennis, die niet in de rest van de syllabus voorkomt. Scheikundige kennis zoals bv het begrip onvolledige verbranding uit de onderbouw, maar ook titratie en ijklijn uit het SE gedeelte Biologische kennis zoals bv bloed Natuurkundige kennis zoals bv druk

5 A 11 t/m 15 Blz. 13 en 14 A11: Redeneren in termen van context-concept
A12: Redeneren in termen van structuur-eigenschappen: macroscopische eigenschappen in relatie brengen met structuren op meso- en microniveau A13: Redeneren over systemen, verandering en energie A 14: Redeneren in termen van duurzaamheid A 15:Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis

6 Handelingswerkwoorden Blz.7
Handelingwerkwoorden geven aan op welk beheersingsniveau een leerling een bepaald vakbegrip /concept moeten kennen. Specificatie geen hoger beheersingsniveau dan eindterm De vraagstelling mag niet dit beheersniveau te boven gaan.

7 CE vs SE Domein A is verplicht voor CE en SE
Van domein B t/m G worden 60 % van de subdomeinen bevraagd op het CE. Syllabus: specificatie van deze 60 % + domein A Handreiking : overige 40 % Verkrijgbaar bij het SLO

8 Domein B, een basis domein
HAVO: Kennis van stoffen en materialen Lijkt op het oude domein B met alle stof / eigenschappen relatie Overzicht van alle stoffen wat de kenniscomponenten betreft. Niet alleen van zouten en moleculaire stoffen, maar ook van metalen en koolstofchemie Structuur/eigenschappen relaties

9 Domein C, een basis domein
HAVO: Kennis van chemische processen en kringlopen In dit domein: chemische reacties, chemisch rekenen, energieberekeningen, evenwichtsreacties, reactiekinetiek en behoudswetten

10 Domein D, een basis domein
HAVO: Ontwerpen en experimenten in de chemie In de domein komen de scheidingsmethoden Polymerisatie en het verwerken van polymeren

11 Domein E HAVO: Innovatieve ontwikkelingen in de chemie
Structuur/eigenschappen in toepassingen

12 Domein F HAVO: Processen in de chemische industrie
De bekende industriele chemie met blokschema’s en nieuw: groene chemie met: b.v atoomeconomie, groene processen, energiehuishouding, energieomzettingen.

13 Domein G HAVO: Maatschappij en chemische technologie
Chemie van het leven met de biochemie HAVO: Milieueisen


Download ppt "De nieuwe eindexamens scheikunde HAVO"

Verwante presentaties


Ads door Google