De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken bij de FOD Financiën Infosessie van 23 juni 2015 Economisten – Juristen – Dataminers AA BBI 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken bij de FOD Financiën Infosessie van 23 juni 2015 Economisten – Juristen – Dataminers AA BBI 1."— Transcript van de presentatie:

1 Werken bij de FOD Financiën Infosessie van 23 juni 2015 Economisten – Juristen – Dataminers AA BBI 1

2 Programma 17u00 - 17u25 : Voordelen en troeven van een job bij de FOD Financiën (Liesbeth Van der Meeren) 17u25 - 17u45 : Voorstelling van de AA BBI (Frank Philipsen) 17u45 : Infostands vragen en antwoorden 2

3 De FOD Financiën De grootste FOD => 23.000 medewerkers Talrijke opdrachten en bevoegdheden Verspreid over het hele Belgische grondgebied Noodzaak zich permanent aan te passen aan de juridische en economische ontwikkeling  Een organisatie in beweging ! 3

4 . Organigram van FOD Financiën Voorzitter Autonome diensten ICT Budget en beheerscontrole Personeel & Organisatie Beleidsexpertise en ondersteuning Diensten van de voorzitter Logistiek Fiscaliteit Bijzondere Belastinginspectie Thesaurie Patrimonium- documentatie Douane & Accijnzen Inning & Invordering Minister stafdiensten Algemene Administraties 4

5 Opdrachten van de FOD Financiën Inzamelen en beheren van een belangrijk deel van de financiële middelen om te voldoen aan de collectieve noden van de maatschappij Op een rechtvaardige en juiste manier de belastingen innen Bijdragen tot het voorkomen van en het bestrijden van elke vorm van fraude Strijden tegen illegale smokkel en terrorisme Bijhouden van de patrimoniumdocumentatie 5

6 Waarden van de FOD Financiën Gemeenschappelijke gedragsregels voor iedereen verhoogt het vertrouwen van de burger in de administratie 6

7 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per entiteit 39,29 % 15,63 % 12,01 % 16,66 % 9,73 % Situatie op 31/12/2013 7

8 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per niveau 31,64 % 30,40 % 27,62 % 10,30 % 8

9 Uw toekomst bij ons Economisten & juristen : Adm. standplaats is Brussel Maar: mogelijkheid om de stage te doen in Antwerpen, Gent of Brussel (min 1 jaar)

10 Uw toekomst Consultatieperiode Keuze: Economisten: via Selor Juristen: via FOD Financiën □ Ik aanvaard het aanbod □ Ik weiger het aanbod 10

11 Uw toekomst Als u aanvaardt: Voorkeur van plaats van de stage (+ orde van voorkeur (1 ; 2 ; 3) ) per e-mail te zenden naar statutairnl@minfin.fed.be statutairnl@minfin.fed.be De toekenning van de plaats van de stage gebeurt in functie van het klassement 11

12 Uw toekomst Als u weigert of niet reageert: Terugkeer naar de reserve Behoud van het klassement Voor de duur van de reserve 12

13 Uw toekomst Keuze: Dataminers : via Selor □ Ik aanvaard het aanbod □ Ik weiger het aanbod 13

14 Uw toekomst Als u aanvaardt: Voorkeur van plaats van de tewerkstelling (+ orde van voorkeur (1 ; 2) ) via systeem van Selor De toekenning van de plaats van de tewerkstelling gebeurt in functie van het klassement 14

15 Uw toekomst Als u weigert: Terugkeer naar de reserve Behoud van het klassement Voor de duur van de reserve

16 Uw toekomst Als u aanvaardt en uiteindelijk toch weigert: Verlies van het voordeel van de selectieprocedure 16

17 Uw toekomst Uiterste datum van antwoord: Maandag 29 juni 2015 17

18 Uw toekomst Uitnodigingsperiode Indiensttreding: Uitnodiging van FOD Financiën (half juli) voor indiensttreding op 1 augustus 2015 (= 1ste werkdag = 3 augustus 2015) 18

19 Uw toekomst Bij vooropzeg : Mogelijke datum van indiensttreding aanduiden (= altijd 1ste of 15de van een maand) 19

20 Werken bij de FOD Financiën 20

21 Beginwedde A1 Juristen en economisten Toestand op 01/01/2015 (schaal NA11) Bruto maandelijkse wedde : 2.932,65 EUR Netto maandelijkse wedde : 1.843,20 EUR Vakantietoelage : 1.351,19 EUR Eindejaarstoelage : 949,01 EUR 21

22 Beginwedde A2 Dataminers Toestand op 01/01/2015 (schaal NA21) Bruto maandelijkse wedde : 3.468,78 EUR Netto maandelijkse wedde : 2.090,01 EUR Vakantietoelage : 1.458,10 EUR Eindejaarstoelage : 955,30 EUR 22

23 Valorisatie vorige diensten Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit bij de indiensttreding: Validering van de gepresteerde diensten in de overheids- en de privésector 23

24 Onze troeven Evenwicht tussen beroepsleven en privé Loopbaanmogelijkheden Doelgerichte opleiding Extraatjes 24

25 Anders werken (TAW) Variabele uurrooster: 2 arbeidsstelsels –Stelsel 1: De arbeidstijd wordt geregistreerd Recuperatieverlof is mogelijk –Stelsel 2: Geen registratie van de arbeidstijd Geen gestructureerd recuperatieverlof, maar andere afwezigheden mogelijk 25

26 Telewerk: –Thuis of op satellietkantoren –Noch een recht, noch een verplichtiging –Toestemming van de functionele chef Anders werken (TAW) 26

27 Loopbaantraject Stage 1 jaar stage Driemaandelijkse evaluaties Benoeming: positieve evaluatie 27

28 Je loopbaan uitbouwen Verticaal Hogere weddeschaal binnen dezelfde klasse Bevordering naar een hogere klasse Horizontaal Mutatie Mobilitei t 28

29 Loopbaan voor niveau A A1: aanwerving als Attaché - geldelijke evolutie - bevordering A2 : 2 jaar ervaring A1 A2: Attaché - geldelijke evolutie - bevordering A3 : 4 jaar ervaring A2 6 jaar ervaring A1 of A1 + A2 29

30 Loopbaan voor niveau A A3: Adviseur: expert of leidinggevende - geldelijke evolutie - bevordering A4 : A3 zijn 30

31 Interne opleidingen specifiek voor de BBI BTW Vennootschapsbelasting Opleidingen 31

32 Opleidingen E-learning Mogelijkheid tot dienstvrijstelling om opleiding te volgen buiten de federale overheid (max. 120u/jaar) Beschikbaar aanbod/permanente opleidingen –Academie van de FOD Financiën –OFO: Opleidingsinstituut van de federale Overheid www.ofoifa.belgium.bewww.ofoifa.belgium.be 32

33 Onze andere troeven Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten: gratis openbaar vervoer Sociale dienst in geval van privé, sociale, economische of psychologische problemen Bedrijfsrestaurants aan democratische prijzen Tussenkomst werkgever in hospitalisatieverzekering Laptop 33

34 Cumul en Belangenconflict Cumul : –Vb : een bezoldigde nevenactiviteit –Aanvraag voor cumul indienen Belangenconflict –Vb : iemand van je gezin heeft zijn eigen vennootschap –Advies vragen ivm een (eventuele) belangenconflict 34

35 Vragen - Informatie Infostands Call Center Werving: 02/ 572 57 71 statutairnl@minfin.fed.be PPt: www.jobfin.be > Weldra collega’swww.jobfin.be 35


Download ppt "Werken bij de FOD Financiën Infosessie van 23 juni 2015 Economisten – Juristen – Dataminers AA BBI 1."

Verwante presentaties


Ads door Google