De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken bij de FOD Financiën Economisten – Juristen – Dataminers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken bij de FOD Financiën Economisten – Juristen – Dataminers"— Transcript van de presentatie:

1 Werken bij de FOD Financiën Economisten – Juristen – Dataminers
Infosessie van 23 juni 2015 Economisten – Juristen – Dataminers AA BBI

2 Programma 17u u25 : Voordelen en troeven van een job bij de FOD Financiën (Liesbeth Van der Meeren) 17u u45 : Voorstelling van de AA BBI (Frank Philipsen) 17u45 : Infostands vragen en antwoorden

3  Een organisatie in beweging !
De FOD Financiën De grootste FOD => medewerkers Talrijke opdrachten en bevoegdheden Verspreid over het hele Belgische grondgebied Noodzaak zich permanent aan te passen aan de juridische en economische ontwikkeling  Een organisatie in beweging !

4 Organigram van FOD Financiën
Minister Voorzitter Autonome diensten ICT Budget en beheerscontrole Personeel & Organisatie Beleidsexpertise en ondersteuning Diensten van de voorzitter Logistiek Fiscaliteit Bijzondere Belastinginspectie Thesaurie Patrimonium- documentatie Douane & Accijnzen Inning & Invordering stafdiensten Algemene Administraties .

5 Opdrachten van de FOD Financiën
Inzamelen en beheren van een belangrijk deel van de financiële middelen om te voldoen aan de collectieve noden van de maatschappij Op een rechtvaardige en juiste manier de belastingen innen Bijdragen tot het voorkomen van en het bestrijden van elke vorm van fraude Strijden tegen illegale smokkel en terrorisme Bijhouden van de patrimoniumdocumentatie

6 Waarden van de FOD Financiën
Het Directiecomité bepaalde in 2012 onze vier kernwaarden: correct, integer, dienstbaar en gedreven. Deze vier waarden werden bepaald op basis van 4 verschillende invalshoeken: de regelgeving (correct) die we moeten naleven, het individuele gedrag van de medewerkers (integer), onze dienstverlening naar belanghebbenden (dienstbaar), en de FOD Financiën als continu evoluerende organisatie (gedreven). Gemeenschappelijke gedragsregels voor iedereen verhoogt het vertrouwen van de burger in de administratie

7 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per entiteit
9,73 % 39,29 % 16,66 % 12,01 % 15,63 % Situatie op 31/12/2013

8 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per niveau
31,64 % 30,40 % 10,30 % 27,62 %

9 Uw toekomst bij ons Economisten & juristen : Adm. standplaats is Brussel Maar: mogelijkheid om de stage te doen in Antwerpen, Gent of Brussel (min 1 jaar)

10 Uw toekomst Consultatieperiode Keuze: Economisten: via Selor Juristen: via FOD Financiën □ Ik aanvaard het aanbod □ Ik weiger het aanbod

11 Uw toekomst Als u aanvaardt: Voorkeur van plaats van de stage (+ orde van voorkeur (1 ; 2 ; 3) ) per te zenden naar De toekenning van de plaats van de stage gebeurt in functie van het klassement

12 Uw toekomst Als u weigert of niet reageert: Terugkeer naar de reserve Behoud van het klassement Voor de duur van de reserve

13 Uw toekomst Keuze: Dataminers : via Selor □ Ik aanvaard het aanbod □ Ik weiger het aanbod

14 Uw toekomst Als u aanvaardt: Voorkeur van plaats van de tewerkstelling (+ orde van voorkeur (1 ; 2) ) via systeem van Selor De toekenning van de plaats van de tewerkstelling gebeurt in functie van het klassement

15 Uw toekomst Als u weigert: Terugkeer naar de reserve Behoud van het klassement Voor de duur van de reserve

16 Uw toekomst Als u aanvaardt en uiteindelijk toch weigert: Verlies van het voordeel van de selectieprocedure

17 Uiterste datum van antwoord:
Uw toekomst Uiterste datum van antwoord: Maandag 29 juni 2015

18 Uw toekomst Uitnodigingsperiode Indiensttreding: Uitnodiging van FOD Financiën (half juli) voor indiensttreding op 1 augustus 2015 (= 1ste werkdag = 3 augustus 2015)

19 Uw toekomst Bij vooropzeg : Mogelijke datum van indiensttreding aanduiden (= altijd 1ste of 15de van een maand)

20 Werken bij de FOD Financiën

21 Beginwedde A1 Juristen en economisten Toestand op 01/01/2015 (schaal NA11) Bruto maandelijkse wedde : 2.932,65 EUR Netto maandelijkse wedde : 1.843,20 EUR Vakantietoelage : 1.351,19 EUR Eindejaarstoelage : 949,01 EUR

22 Beginwedde A2 Dataminers Toestand op 01/01/2015 (schaal NA21) Bruto maandelijkse wedde : ,78 EUR Netto maandelijkse wedde : ,01 EUR Vakantietoelage : ,10 EUR Eindejaarstoelage : 955,30 EUR

23 Valorisatie vorige diensten
Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit bij de indiensttreding: Validering van de gepresteerde diensten in de overheids- en de privésector

24 Onze troeven Evenwicht tussen beroepsleven en privé
Loopbaanmogelijkheden Doelgerichte opleiding Extraatjes

25 Anders werken (TAW) Variabele uurrooster: 2 arbeidsstelsels Stelsel 1: De arbeidstijd wordt geregistreerd Recuperatieverlof is mogelijk Stelsel 2: Geen registratie van de arbeidstijd Geen gestructureerd recuperatieverlof, maar andere afwezigheden mogelijk

26 Anders werken (TAW) Telewerk: Thuis of op satellietkantoren Noch een recht, noch een verplichtiging Toestemming van de functionele chef

27 Loopbaantraject Stage
1 jaar stage Driemaandelijkse evaluaties Benoeming: positieve evaluatie

28 Verticaal Hogere weddeschaal binnen dezelfde klasse
Je loopbaan uitbouwen Verticaal Hogere weddeschaal binnen dezelfde klasse Bevordering naar een hogere klasse Horizontaal Mutatie Mobiliteit

29 Loopbaan voor niveau A A1: aanwerving als Attaché - geldelijke evolutie - bevordering A2 : 2 jaar ervaring A1 A2: Attaché - bevordering A3 : 4 jaar ervaring A2 6 jaar ervaring A1 of A1 + A2

30 A3: Adviseur: expert of leidinggevende - geldelijke evolutie
Loopbaan voor niveau A A3: Adviseur: expert of leidinggevende - geldelijke evolutie - bevordering A4 : A3 zijn

31 Interne opleidingen specifiek voor de BBI BTW Vennootschapsbelasting
Verplichte opleidingen tijdens de stage: NSF, CBO Open aanbod: NSF en OFO (opleidingsinstituut voor de federale overheid) Opleidingsverlof: enkel na de stage

32 Beschikbaar aanbod/permanente opleidingen
E-learning Mogelijkheid tot dienstvrijstelling om opleiding te volgen buiten de federale overheid (max. 120u/jaar) Beschikbaar aanbod/permanente opleidingen Academie van de FOD Financiën OFO: Opleidingsinstituut van de federale Overheid Verplichte opleidingen tijdens de stage: NSF, CBO Open aanbod: NSF en OFO (opleidingsinstituut voor de federale overheid) Opleidingsverlof: enkel na de stage

33 Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten: gratis openbaar vervoer
Onze andere troeven Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten: gratis openbaar vervoer Sociale dienst in geval van privé, sociale, economische of psychologische problemen Bedrijfsrestaurants aan democratische prijzen Tussenkomst werkgever in hospitalisatieverzekering Laptop Verplichte opleidingen tijdens de stage: NSF, CBO Open aanbod: NSF en OFO (opleidingsinstituut voor de federale overheid) Opleidingsverlof: enkel na de stage

34 Cumul en Belangenconflict
Vb : een bezoldigde nevenactiviteit Aanvraag voor cumul indienen Belangenconflict Vb : iemand van je gezin heeft zijn eigen vennootschap Advies vragen ivm een (eventuele) belangenconflict

35 Vragen - Informatie Infostands Call Center Werving: 02/ PPt: > Weldra collega’s


Download ppt "Werken bij de FOD Financiën Economisten – Juristen – Dataminers"

Verwante presentaties


Ads door Google