De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrouwelijke genitale verminking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrouwelijke genitale verminking"— Transcript van de presentatie:

1 Vrouwelijke genitale verminking

2 Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)
Publicatie van de FOD Volksgezondheid Info voor alle beroepsgroepen die ermee in contact kunnen komen Alle aspecten Preventie, zorg, juridisch Hoofdstukken op maat van oa.CLB Vrouwelijke Genitale Verminking: Handleiding voor de betrokken beroepssectoren. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu; GAMS België 2011; 164 pp. Deze handleiding is een uitgave van de FOD Volksgezondheid en is samengesteld vanuit het GAMS België. GAMS is de "Groupe pour l' Abolition des Mutiliations Sexuelles". De handleiding is bedoeld voor alle beroepsgroepen die in contact komen met vrouwelijke genitale verminking (VGV): ondermeer personeel uit de kinderopvang, leerkrachten, politie, juristen, zorgverleners, psychosociaal werkers. Alle facetten van VGV komen dan ook aan bod en dit in een taal die begrijpelijk is voor alle sectoren: wat is VGV, voorkomen, aanpak (zowel vanuit  preventief oogmerk als wat is gepaste zorg na VGV) , juridische aspecten, ... VGV kan zich voordoen vanaf de leeftijd van enkele dagen tot de volwassen leeftijd. De handleiding is dan ook in zijn geheel zeer lezenswaardig voor medewerkers van CLB en consultatiebureau's Kind en Gezin. Specifieke hoofdstukken spitsen zich toe op de rol van bv. CLB, Kind en Gezin, kinderopvang, school. De Nederlandstalige versie vind je via de website van de FOD Volksgezondheid. (De Franstalige versie vind je ook via de website van het GAMS)

3 VGV: definitie WHO “… elke verminking die leidt tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de uitwendige geslachtsorganen van de vrouw of elke andere verwonding aan de vrouwelijke geslachtsorganen toegebracht om niet-medische redenen 4 types: Clitoridectomie Excisie Infibulatie Alle andere schadelijke ingrepen

4

5 VGV: gebruiken Leeftijd: pasgeboren → volwassen Stad & platteland
Alle lagen sociaal-economisch Middengordel Afrika >> Midden-Oosten, Azië, Latijns-Amerika Prevalentie België 2008: Aantal ♀ afkomstig uit land met VGV ± 22840 Hiervan vermoedelijk 6260 slachtoffer van VGV Hoge associatie tussen VGV en gedwongen huwelijk, vroege zwangerschap en polygamie Complicaties

6 Juridische aspecten VGV = strafbaar = opzettelijke slagen & verwonding met de verzwaring “verlies van een orgaan” Specifieke straf voor VGV Minderjarigheid is een verzwarende omstandigheid Verjaringstermijn = 10 jaar te starten vanaf 18j In België nog geen enkele melding aan gerecht Taboe?, gebrek aan info bij gerechtelijke sector jeugd, onbehagen bij professionelen

7 Beroepsgeheim : feiten voorang op geheim
Getuige van inbreuk openbare veiligheid, leven of eigendom van een individu Kennis van misdaad of wanbedrijf Plicht om hulp te bieden aan persoon in nood. Nood is “ernstig, reëel en actueel gevaar” en er is geen andere manier om te helpen of te beschermen Voor genitale verminking bij minderjarigen geeft wet uitdrukkelijk toestemming tot melding (art.458bis)

8 Aanpak Info over attesten (vaststelling van een verminking of medisch-psychologisch verslag) Bij asielaanvraag Verblijfsvergunning om medische/humanitaire redenen Bij risico op VGV (voor vertrek op vakantie) Opvolging van meisje dat VGV riskeert Risico in België Risico bij ‘vakantie’ in thuisland

9 Bescherming van meisje bij risico
GAMS stelt contract op met moeders die asiel aanvragen Doel: intacte meisjes beschermen (2006) Jaarlijks onderzoek door een arts CGVS (2008): jaarlijkse opvolging van meisjes van wie moeder asiel kreeg wegens risico op VGV bij terugkeer Arts attesteert aan/afwezigheid van VGV Indien verminking, verhoor, onderzoek en beslissing in belang van het kind Orde v G (2010) stipuleert deontologische procedure "Groupe pour l' Abolition des Mutiliations Sexuelles". Comm Generaal voor vluchtelingen en staatlozen

10 Aandachtspunten CLB (OKAN!)
Alert voor signalen Urogenitale klachten Pijnlijke regels Pijnlijk litteken (bang bij sportles) Gedrags- of emotionele veranderingen Niet/te laat terugkeren na vakantie Kennis van risicolanden Probleem aankaarten tijdens consult (?) Problematiek bespreken in groepjes leerlingen van hoog-risicolanden: hulp van professionele organisaties


Download ppt "Vrouwelijke genitale verminking"

Verwante presentaties


Ads door Google