De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijscongres KOC WORKSHOP CGO: GEEN PROBLEEM! ‘Spant Bussum 10 april 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijscongres KOC WORKSHOP CGO: GEEN PROBLEEM! ‘Spant Bussum 10 april 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijscongres KOC WORKSHOP CGO: GEEN PROBLEEM! ‘Spant Bussum 10 april 2008

2 Onderwijscongres KOC Even voorstellen: Jos van Zwieten

3 Onderwijscongres KOC Handouts: Naar behoefte en digitaal! Laat uw kaartje achter of noteer uw naam en e-mailadres op de lijst! Of kijk op www.koc.nl Dat scheelt weer bomen!

4 Doel workshop VERKENNEN VAN CGO UV ERKENNEN VAN KANSEN….. EN…. ONTKENNEN VAN PROBLEMEN

5 Doel workshop ACHTERLIGGENDE VRAGEN: DOEN WE DE GOEDE DINGEN? DOEN WE DE DINGEN GOED? ZIJN ER SIMPELE HANDREIKINGEN OM HET NOG BETER TE DOEN?

6 Verkennen Hoe was het ook weer?

7 Verkennen Beleid (o.a. op basis Berenschot): (Najaar 2007-heden): Bestuurlijke herijking (HvN + loodsen) Herijking toezicht (KCE/Inspectie) Hernieuwde aanpak via MBO 2010 Programmalijnen Inhoud (Marc Veldhoven), Bedrijfsvoering (Luc Verburgh) en Professionalisering (Sarien Shkolnik)

8 Verkennen 7 hoofdthema’s (“kritieke punten”): Onderwijskundige inrichting Bpv en stages (aparte pm: JE) Examinering en loopbaan Studieloopbaan LL+B, talen&rekenen Bedrijfsvoering Professionalisering personeel

9 Verkennen Facts&Figures (2006/2007): Van 41.000 deelnemers in 790 experimenten naar 123.000 in 2100 12 AOC’s, 44 ROC’s, 12 vakscholen en 7 overige instellingen Experimenten van 1 < x < 93 per club 279 profielen in gebruik

10 Verkennen 86% BOL, 13 % BBL en 1% dt BOL 27% geen afstemming/samenwerking met bedrijven Weinig communicatie Aandeel BPV/stages weinig verschillend met traditioneel Beperkte samenwerking in regio’s Aandeel EVC beperkt

11 Verkennen 2005-2006 : 55 experimenten bij 8 instellingen. 2006-2007: 54 experimenten bij 20 instellingen; voor 3138 leerlingen. 2007-2008: 77 experimenten bij 31 instellingen; voor 5480 leerlingen. (bron: BTG KSV)

12 Verkennen Totaal aantal deelnemers in UV bij 32 ROC’s (exc. 7 leden Paepon) schommelend rond de 13.700, Waarvan: Ca. 4.000 BBL Ca. 9.800 BOL Waarvan: Ca. 3.900 schoonheidspecialist Ca. 220 voetverzorging Ca. 9.500 kapper

13 Verkennen ca. 40% van deelnemers zit in experimenten cgo (vgl. totaal ca. 27%) Bij ca. 97 % van de ROC’s (vgl. totaal ca. 85%) Voortgang UV via clusteroverleg (eigen cluster binnen Handel&Dienstverlening) Focus op kennis halen / kennis delen Driekwart van de experimentscholen werkt aan PvB, ca. 6 scholen werken daartoe in pilot met KOC Nederland

14 Verkennen 2006: dossiers van SV en VV volgens het verbeterd format, met kerntaken en werkprocessen, door de Paritaire Commissie SV/VV aan het coördinatiepunt aangeboden. Dossier niet goedgekeurd: bij Voetverzorging in het schooljaar 2007/2008 geen experimenten Schoonheidsverzorging mag alleen experimenteren met het verouderd, eerder goedgekeurde, dossier.

15 Verkennen Planning 2008: alle verbeterde dossiers zijn aangeboden. Na goedkeuring worden de dossiers door KOC gepubliceerd en kunnen de onderwijsinstellingen er in het schooljaar 2008/2009 mee gaan experimenteren. Kortom: 2008 is “vol gas”

16 Herkennen Al die kansen en uitdagingen!

17 Herkennen Kans 1: Verbetering aansluiting opleidingen en beroepspraktijk

18 Herkennen Kans 1:Aansluiting De discussie is zo oud als het beroepsonderwijs zelf Onderwijs en bedrijfsleven leven in verschillende dynamieken Aansluiting is pas 100% bij volledige integratie (gildesysteem) De verbetering van de aansluiting is een doorlopende uitdaging (zowel voor onderwijs als bedrijfsleven) Dus cgo kan nooit HET middel zijn, maar….

19 Herkennen …in cgo: Staat de praktijk centraal / centraler Verandert onderwijsdenken in loopbaandenken Dient onderwijs meer als bagage voor onderweg: focus op meegeven en loslaten i.p.v. binden en boeien Hoeft onderwijs niet in bedrijf, maar “onderwijs als bedrijf” helpt al cgo levert dus een nieuwe impuls

20 Herkennen Kans 2: Aantrekkelijker maken van het onderwijs voor de deelnemers

21 Herkennen Kans 2:Aantrekkelijkheid Hoe leuk kan school en leren zijn? De aantrekkelijkheid in het beroepsonderwijs zit ‘m in het beroep, en niet in het onderwijs Aantrekkelijkheid van onderwijs is geen inhoudelijke zaak, maar een organisatorische Het vergroten van de aantrekkelijkheid is vooral een taak van de branche en beroepsgroepen zelf Dus cgo kan nooit HET middel zijn, maar….

22 Herkennen …in cgo: Staat de praktijk centraal / centraler Staat de deelnemer centraal Kan leren werkelijk leuk worden Ook voor de docent (als opleider, inleider, begeleider, omleider, verleider) Met toenemende kwaliteit en organiserend vermogen van instellingen En cgo levert dus een nieuwe impuls

23 Herkennen Kans 3: Terugdringen van de voortijdige schooluitval

24 Herkennen Kans 3: oplossen VSV Onderwijs- en kwalificatieplicht is van alle tijden Gedwongen naar school is strijdig met de aantrekkelijkheid Soms moet je VSV juist bevorderen “schakelnomaden” bestonden ook in de jaren ‘80 Dus cgo kan nooit HET middel zijn, maar….

25 Herkennen …in cgo: Biedt de nauwere verknoping met de praktijk wellicht extra mogelijkheden Kan door een flexibelere inrichting van het onderwijs de vakantieuitval worden bestreden Biedt de focus op houding en motivatie nieuwe mogelijkheden voor talentontwikkeling Wordt de regiofunctie van het ROC versterkt cgo levert dus een nieuwe impuls

26 Herkennen Kans 4: Vergroten van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het beroepsonderwijs

27 Herkennen Kans 4: betrokkenheid bedrijfsleven Het “bedrijfsleven” is altijd al betrokken bij beroepsonderwijs (en klaagt er al jaren over) De betrokkenheid zit ‘m in simpele dingen zoals voldoende begeleiding en voldoende bereikbaarheid Bedrijfsleven leidt zelf al jarenlang competentiegericht op en merkt eigenlijk niets van de experimenten Dus cgo kan nooit HET middel zijn, maar….

28 Herkennen …in cgo: Kan de praktijkopleider zich beter herkennen in de aanpak Levert de output betere werknemers en toekomstige ondernemers op Komt houding en motivatie vol in de schijnwerpers Komt de school wat vaker langs (?) En cgo levert dus een nieuwe impuls

29 Herkennen Al die kansen en uitdagingen! Een kapper leert straks niet alleen permanenten, hij/zij leert meteen ook advies te geven aan de klant omtrent de verzorging van het haar na de behandeling. Een schoonheidsspecialist leert masseren, maar er is ook meer aandacht voor het omgaan met klanten tijdens de massagebehandeling. Een voetverzorger leert om hygi ë nisch te werken en zal de klant in de toekomst meteen tips en adviezen hierover geven.

30 Herkennen Al die kansen en uitdagingen! EN VOOR U PERSOONLIJK?

31 Ontkennen Problemen? Welke problemen?!

32 Ontkennen Probleem overall: “Er is zeer veel mis in het onderwijs. Op alle fronten zie je een neergang: de kwaliteit neemt af; de structuur van de vakken gaat verloren; de goed opgeleide vakdocent wordt ondergewaardeerd – ook in salaris; het niveau van de lerarenopleiding is gekelderd; de kwaliteitseisen stellen niets meer voor en de uitval van leerlingen in het beroepsonderwijs is schrikbarend toegenomen.” ( dr. Ad Verbruggen, voorzitter Beter Onderwijs Nederland, 2006) bron: Coen Free, De boom der kennis

33 Ontkennen Probleem overall: “Geen wonder dat alles hard achteruit holt met de opvoeding van tegenwoordig en dat onderwijs. Er wordt niet meer ingegrepen als kinderen een grote mond hebben. En de leraren? die weten zelf nergens iets van. Lezen, geschiedenis, concrete feitenkennis, nergens wordt in het onderwijs genoeg aandacht aan besteed.” ( Tacitus, ± 100 n. Chr. ) Bron: Coen Free, de boom der kennis

34 Ontkennen Probleem 1: De invulling en inrichting van het onderwijs hapert: er is te weinig begeleiding en structuur

35 Ontkennen Ontkenning 1: De professionals zijn uitstekend in staat om invulling te geven. De onderlinge samenwerking wordt steeds beter. “Structure follows strategy”; een beetje docent weet wat hij/zij wil en geeft zelf de juiste structuur aan de deelnemer.

36 Ontkennen Probleem 2: De professionalisering van docenten en ondersteuning van praktijkopleiders is onvoldoende

37 Ontkennen Ontkenning 2: Docenten ontwikkelen zich in rap tempo met hun eigen POP’s tot bekwame coaches of zijn dat van nature al. Praktijkopleiders hoeven niet ondersteund te worden, maar zouden juist goede diensten kunnen verlenen in de competentieontwikkeling van docenten.

38 Ontkennen Probleem 3: cgo wordt niet (goed genoeg) vertaald in organisatie en bedrijfsvoering

39 Ontkennen Ontkenning 3: Beetje laat, maar de aandacht voor de “hardware” van de vernieuwing is rap groeiend en leidt tot goede aanpassingen in de organisatie en de bedrijfsvoering, zodat de docent kan coachen en de administratie kan faciliteren. Het “back-office” krijgt eindelijk de aandacht die nodig is, en daar horen betere arbeidsvoorwaarden voor OOP bij.

40 Ontkennen Probleem 4: De afstemming en communicatie tussen scholen en (leer)bedrijven gaat moeizaam

41 Ontkennen Ontkenning 4: Scholen en bedrijven weten elkaar steeds beter en sneller te vinden. Door docentenstages en inhuur van ondernemers en praktijkopleiders als gastdocent worden steeds vaker krachten gebundeld. De middelen uit de stagebox zijn hiervoor een welkom voertuig, en daar kunnen we mooi regionale bedrijfsarrangementen mee bouwen.

42 Ontkennen Probleem 5: De lastendruk voor bedrijven wordt alleen maar groter

43 Ontkennen Ontkenning 5: Bedrijven ervaren helemaal geen lastendruk. De leerling(werknemer) is immers louter een lust. Meer inzet (en erkenning van het oordeel) vanuit de bedrijven bij de beoordeling wordt graag geleverd, zeker als de school daarbij “wat vaker langs komt”. En als we het gewoon over beroepsonderwijs hebben scheelt dat zeker de helft aan inhoudelijke druk.

44 Ontkennen Probleem 6: De basale vaardigheden Nederlands en Rekenen hebben ernstig te lijden Maar werken wel zwaar door in het toezicht op de urennorm en examinering

45 Ontkennen Ontkenning 6: Deelnemers leren via cgo juist prima “beroepsgericht” praten, schrijven en rekenen. Hun passen zich gewoon aan hullie aan, das niet zo fokking moeilijk. Halen ze de normen niet dan geven we ze herkenbare (en door de branche erkende) praktijkcertificaten. Over de urennormen worden we het nog wel eens eens.

46 Ontkennen Probleem 7: cgo is veel duurder dan “normaal”onderwijs

47 Ontkennen Ontkenning 7: cgo zal juist goedkoper blijken te zijn dan “normaal”onderwijs. Via modellen voor activity based costing, samenwerkingsprojecten met bedrijven in de regio en snellere routes van deelnemers krijgen we steeds beter inzicht in de kosten en houden we geld over voor investeringen (vgl. Frank van Kalshoven in VN).

48 Ontkennen Probleem 8: De invoering van cgo verloopt visieloos en is top-down opgedrongen

49 Ontkennen Ontkenning 8: De invoering van cgo verloopt eerder teveel via (onderwijskundige) visies dan te weinig. Onderwijsvernieuwing heeft nu eenmaal altijd een tijdje nodig om goed te landen, dus dat het van “top” naar “down” gegooid is, is alleen maar logisch. Uiteindelijk gaat het vanuit “down” als vanzelf groeien en wordt de top ook weer wijzer.

50 Ontkennen Nog meer problemen?!

51 Toetje: ISSO-handreiking Samenvatting in probleemgebieden: 1.Inhoud (operationeel ontwerp qua uitvoering en toetsing) 2.Samenwerking en Simpelheid 3.Organisatie “ISSO-norm” voor cgo beroepsonderwijs

52 ISSO-handreiking 1.Inhoud Heb het gewoon over onderwijs Bouw heldere basisstructuren (bijv. een punten- of creditsysteem m.b.v. de kwalificatiedossiers) die in (simpele) portfolio’s onder te brengen zijn Zorg voor heldere spoorboekjes

53 ISSO-handreiking 1.Inhoudelijk Zorg voor optimale bereikbaarheid voor en ook van de deelnemer Gebruik simpele doch in zwang zijnde middelen (MSM-spreekuur, sms, Hyves) Benut ondersteunende instrumenten voor E- of M-leren

54 ISSO-handreiking 1.Inhoud Gebruik voor de routing (naar deelnemer en bedrijf) geen uitlegtaal maar simpele instructietaal Wat je ook ontwerpt en operationaliseert: zeg wat je doet en doe wat je zegt Gebruik slimme werkvormen zoals heldere mini-ondernemingen (zie ook Groen College Goes)

55 ISSO-handreiking 1.Inhoudelijk Regisseer de regisseur Shop eens bij bedrijfsopleidingen en HRD- actieve bedrijven Bouw vooral voort op wat je al goed deed….

56 ISSO-handreiking 2. Samenwerking samenwerking in teams: Laat niet iedereen alles willen. Doe zelf een competentiecheck Benut teamgerichte POP’s Werk samen met het Kbb t.b.v. branchegerichte scholing en docentenopleiding

57 ISSO-handreiking 2. Samenwerking samenwerking met bedrijven: Doe aan regionale bedrijfsarrangementen en relatiemanagement Vraag niet slechts, doch biedt! (inhuur gastdocenten, bedrijfsruimten als leeromgeving, inkoop ontwikkelingscapaciteit en bedrijsadvisering) Wees aanwezig en zichtbaar! Ga vaker langs!

58 ISSO-handreiking 2. Samenwerking samenwerking met bedrijven: Zet (bijv. samen met het Kbb) impresariaten op voor docentenstages en gastdocentschappen Vraag niet wat het bedrijf voor u kan doen, maar wat u voor het bedrijf kan doen Luister en organiseer het luisteren!

59 ISSO-handreiking 3. Organisatie huur organisatiecapaciteit in (in- of extern) Organiseer naar het primair proces toe en niet andersom Zet het backoffice in voor regelzaken Faciliteer de deelnemer, juist ook als het gaat om organisatorische zaken Denk in en handel naar ABC’tjes

60 Onderwijscongres KOC TENSLOTTE KOC gaat vanuit de “supportgroep cgo” helpen: Extra investeren in kennis&kunde opleidingsadviseurs Aanzetten tot arrangementontwikkeling Opzetten impresariaat Door”lopende” voorlichting

61 Onderwijscongres KOC Reacties, Vragen of (toch) Problemen?! jzwieten@cinop.nljzwieten@cinop.nl en/of jzwieten@koc.nljzwieten@koc.nl T: 073 6800734 M: 06 10533767


Download ppt "Onderwijscongres KOC WORKSHOP CGO: GEEN PROBLEEM! ‘Spant Bussum 10 april 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google