De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een wereld van verschil Blok 2.  De student kan de spreiding van wereld godsdiensten en belangrijke taalgebieden op de wereldkaart beschrijven  De student.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een wereld van verschil Blok 2.  De student kan de spreiding van wereld godsdiensten en belangrijke taalgebieden op de wereldkaart beschrijven  De student."— Transcript van de presentatie:

1 Een wereld van verschil Blok 2

2  De student kan de spreiding van wereld godsdiensten en belangrijke taalgebieden op de wereldkaart beschrijven  De student kan de bevolkingsspreiding in Nederland, Europa in de wereld beschrijven en verklaren  De student kan ontwikkeling in de bevolking in Nederland, Europa en de wereld beschrijven en verklaren  De student kan het proces van groei van steden beschrijven en verklaren  De student kan oorzaken en gevolgen van huidige stedelijke problematiek onderscheiden  De student kan aan de hand van een kaartbeeld van Nederland en de wereld de belangrijkste economische gebieden aangeven  De student kan verschillende soorten grenzen beschrijven  De student kan de relatie tussen grenzen en identiteit beschrijven  De student kan de doelstellingen en de belangrijkste lid staten van de EU beschrijven Waar gaan we vandaag mee bezig?

3 Concreet  Inhoudelijk de EU Inhoudelijk de EU  Talen en religies: Christendom, Islam, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme  Begrippen bevolkingsgeografie  Steden en hun problemen

4

5

6

7

8 Taal en religie

9

10

11 Engels

12 Frans

13 Spaans

14 Slavische Talen

15 Arabisch

16 Taalgrens

17 Bevolkingsgeografie  De student kan de bevolkingsspreiding in Nederland, Europa in de wereld beschrijven en verklaren  De student kan ontwikkeling in de bevolking in Nederland, Europa en de wereld beschrijven en verklaren Begrippen - bevolkingsdichtheid - natuurlijke bevolkingsgroei - klimaat, reliëf - geboortecijfer - ontwikkelingspeil - sterftecijfer - geboorte overschot- sterfte overschot - migratie- gezinshereniging - vestigings en vertrekcijfer- demografische transitie - leeftijdsopbouw- vergrijzing

18 Bevolkingsdichtheid

19

20 http://www.alletop10lijstjes.nl/ top-10-landen-met-meeste- inwoners/

21 Belangrijke oorzaken  Klimaat  Landschap  Werkgelegenheid

22 Hoe groeit een bevolking?  Natuurlijke groei  Geboortecijfer  Het aantal levend geborende per 1000 inwoners per jaar in een bepaald gebied  Sterftecijfer  Het aantal sterfgevallen per 1000 inwoners per jaar in een bepaald gebied  Meer kinderen dan stervenden: geboorte overschot  Meer overledenen dan kinderen geboren: sterfte overschot Niet natuurlijke groei  Immigratie  Mensen die het land binnen komen  Emigratie  Mensen die het land verlaten  Push en Pull factoren

23 Bevolkingsgrafieken

24 Nederland Congo Generatie babyboom: wereldwijs blogspot

25 Groene druk en grijze druk Demografische druk

26

27 Overbevolking?  https://www.youtube.com/watch?v=rhpQiVitro0 https://www.youtube.com/watch?v=rhpQiVitro0

28 Steden  De aspirant-student kan het proces van de groei van steden beschrijven en verklaren.  Industrialisatie, mechanisatie, urbanisatie, suburbanisatie, re-urbanisatie, platteland, stad,  Stadsdelen (centrum, wijken) stedelijk gebied

29 Stad  Bepaalde omvang  Veel mensen werkzaam in de tertiaire sector  Hoge bevolkingsdichtheid  Voorzieningen die belangrijk zijn voor de omgeving

30 Vragen  Waarom kunnen mensen in een stad wonen?  Omdat er overschot is in de landbouw, de boeren kunnen voor veel meer mensen produceren  Waarom groeit een stad?  Omdat er mensen naar de stad toe trekken in verband met werk, en er kinderen worden geboren  Hoe zie je de groei terug in het landschap?  Steden slokken omliggende dorpen op: agglomeraties  Wat gebeurt er als mensen niet meer in de stad willen wonen?  Suburbanisatie, mensen gaan buiten de stad wonen  Hoe zie je dat terug in het landschap?  Belangrijke verbindingswegen in het landschap  Wat zal de reactie van bedrijven daarop zijn?  Bedrijven vestigen zich langs die verbindingswegen  Wat gebeurt er dan met het landschap?  Stedelijk netwerk ontstaat

31 Industrialisatie

32

33

34 Het groene hart

35

36

37 De stad en zijn omgeving

38 Problemen in de stad  Te weinig draagkrachtige inwoners  Waarom is dat een probleem?  Hoe op te lossen?  Saneren (het weghalen van hele woningblokken)  Renoveren (het opknappen van woningen)  Groene ruimtes (aanleggen daarvan)  Woningtekort  Waarom is dat een probleem  Oplossingen: Compacte stad & Vinex locaties  Segregatie  Wat is dat?  Waarom is dat een probleem?  Welke oplossingen zijn er?

39 Stadsopbouw  1902 woningwet (regels over de kwaliteit van de woning)  Tussen 1900 en 1930 veel kleine arbeiders woningen gebouwd  Na 1945 woning te kort  Tussen 1950 en 1970 veel flats  Vanaf 1970 vooral eengezinswoningen

40  Tegenovergestelde van integratie. Een groep mensen zondert zich af van de rest van de mensen en probeert binnen het eigen gebied bepaalde waarden en normen te handhaven. Segregatie Maatschappelijke segregatie? Geen contact, niet gebruik maken van dezelfde voorzieningen.

41 Megasteden

42

43  Zijn steden met meer dan 10 miljoen inwoners (op dit moment 27 steden in de wereld)  Liggen voornamelijk in ontwikkelingslanden met name in Azie  Ontzettend veel mensen komen naar de stad toe voor het idee dat daar werk is (urbanisatie, pull en push factoren)  In de stad ligt het geboortecijfer hoog  Veel problemen: criminaliteit, vervuiling, hoge werkeloosheid, geen scholing

44

45 Opdracht  Verdelen in vijf groepen  elke groep zijn eigen religie  Maak een poster/overzicht van de religie waarop in ieder geval de volgende dingen staan:  Spreiding, waar komt het geloof voor  Hoe heeft het geloof zich verspreid  Hoe heet de god  Hoe heet het heilige boek/heilige geschriften  In het kort het scheppingsverhaal  Belangrijke feestdagen en rituelen  Belangrijke stromingen  Belangrijke kenmerken/opvallendheden  Daarna: Groepjes van vijf personen maken met ieder een andere religie om elkaar te informeren

46 Opdracht  Maak zelf een kaart van Europa (4 of 5 groepjes)  Knip de contouren van een EU land uit en plak deze op  Zorg dat de kleuren overeenkomen met het jaar van toetreden  In het land zelf geef je aan waar de hoofdstad ligt  En geef aan of ze de EURO hebben  Info bronnen: Kaart en internet (via telefoon deze computer)

47


Download ppt "Een wereld van verschil Blok 2.  De student kan de spreiding van wereld godsdiensten en belangrijke taalgebieden op de wereldkaart beschrijven  De student."

Verwante presentaties


Ads door Google