De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking595: Psalm121:1 Psalm voor nu84: Gezang104:1, 2, 5 Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 …

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking595: Psalm121:1 Psalm voor nu84: Gezang104:1, 2, 5 Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 …"— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking595: Psalm121:1 Psalm voor nu84: Gezang104:1, 2, 5 Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 … Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

2 … Deut.30:19 - 20 Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

3 Diensten 09:30 voorganger: ds. P. Poortinga uit Drachten z/w 14:30 voorganger: ds. J. Geersing uit Den Bosch. In de middagdienst zullen wij, zo de Here wil, het HA vieren. De collecte is bestemd voor de Stichting Evangelie & Moslims. Deze christelijke stichting heeft tot doel de plaatselijke gemeenten te ondersteunen bij en toe te rusten tot getuigenis en dienst onder moslims in Nederland. Diensten 09:30 voorganger: ds. P. Poortinga uit Drachten z/w 14:30 voorganger: ds. J. Geersing uit Den Bosch. In de middagdienst zullen wij, zo de Here wil, het HA vieren. De collecte is bestemd voor de Stichting Evangelie & Moslims. Deze christelijke stichting heeft tot doel de plaatselijke gemeenten te ondersteunen bij en toe te rusten tot getuigenis en dienst onder moslims in Nederland. Mededelingen kerkenraad

4 Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. E.H. Van Dijken en C. Slob en tot diaken, br. B. Van der Horst. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 9 juni in de middagdienst. Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. E.H. Van Dijken en C. Slob en tot diaken, br. B. Van der Horst. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 9 juni in de middagdienst. Mededelingen kerkenraad

5 26 mei 09:30 kinderclub 16:30 bijbelgroep 17:30 afsluiting jaarthema: na middagdienst een gezamenlijke maaltijd en gelegenheid tot discussie. 19:30 LEF 26 mei 09:30 kinderclub 16:30 bijbelgroep 17:30 afsluiting jaarthema: na middagdienst een gezamenlijke maaltijd en gelegenheid tot discussie. 19:30 LEF 22 mei Bijbelstudieclub Dabar Ond: Filippenzen schets 3 Inl: Jaap Blom Bij: Henny Visscher 22 mei Bijbelstudieclub Dabar Ond: Filippenzen schets 3 Inl: Jaap Blom Bij: Henny Visscher Agenda

6 Opwekking595: Psalm121:1 Psalm voor nu84: Gezang104:1, 2, 5 Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 … Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

7 ● Opwekking595: Psalm121:1 Psalm voor nu84: Gezang104:1, 2, 5 Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 … Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

8 Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, Bij U wil ik zijn elk moment. Opwekking 595

9 refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

10 Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af. Opwekking 595

11 refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

12 En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed. Opwekking 595

13 refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

14 Opwekking595: ● Psalm121:1 Psalm voor nu84: Gezang104:1, 2, 5 Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 … Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

15 Psalm 121: 1 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

16 Opwekking595: Psalm121:1 ● Psalm voor nu84: Gezang104:1, 2, 5 Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 … Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

17 Psalmen voor nu 84 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

18 Psalmen voor nu 84 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

19 Psalmen voor nu 84 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

20 Psalmen voor nu 84 Ach, hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dichtbij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

21 Psalmen voor nu 84 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven, Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis…

22 Opwekking595: Psalm121:1 Psalm voor nu84: ● Gezang104:1, 2, 5 Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 … Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

23 1 Dit is de dag, dit is het uur dat liefde oplaait als een vuur en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd. Dit is de dag, door God beloofd! 2 Dit is de dag dat welgeteld de oogst van Pasen allen geldt. Gods eersteling is opgestaan en raakt ons met zijn zegen aan. Gezang 104: 1, 2, 5

24 5 Dit is de dag dat onze mond niet sprakeloos meer is, verstomd, maar weet heeft van het hoogste Woord. Het wordt in ieders taal gehoord. Gezang 104: 1, 2, 5

25 Opwekking595: Psalm121:1 Psalm voor nu84: Gezang104:1, 2, 5 ● Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 … Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

26 … Efeze4:17 - 32 ● Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

27 6 Wat nog ontbreekt, ten dele is, wordt heel: de Geest vult ons gemis. De raadsels zullen open gaan. Ten volle zullen wij verstaan. 7 Een oude droom, een nieuw gezicht: een wereld die wordt opgericht en door een nieuwe wind geschoond tot vrijplaats waar de liefde woont. Gezang 104: 6, 7, 8

28 8 Dit is de dag dat groot en klein bezield van Geest en leven zijn. De liefde wordt een lopend vuur. Dit is de dag, dit is het uur! Gezang 104: 6, 7, 8

29 … Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 ● Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

30 Gezang 103, Gz 27: 1, 4, 5, 6, 9 1 O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid. 4 Uw krachten werken door het woord, nooit wordt vergeefs uw taal gehoord. Uw lamp schijnt in het duister hart, uw licht verblindt wie zich verhardt.

31 Gezang 103, Gz 27: 1, 4, 5, 6, 9 5 Laat U mijn hart een tempel zijn, maak toch mijn leven nieuw en rein. Regeer mij door uw levend woord. Geleid ook al Gods kindren voort. 6 O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein die leven wekt in de woestijn.

32 Gezang 103, Gz 27: 1, 4, 5, 6, 9 9 U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, geprezen zij uw grote naam!

33 … Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 ● Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

34 … Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 ● Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

35 Psalm 111: 1, 2, 6 1 Looft, halleluja, looft de HEER. Ik breng met heel mijn hart Hem eer, met allen die oprecht Hem zoeken. Groot zijn Gods werken en zeer goed. Wie vreugde schept in wat Hij doet, moet ze nauwkeurig onderzoeken.

36 Psalm 111: 1, 2, 6 2 Des HEREN doen is majesteit en eeuwig zijn gerechtigheid. Barmhartig is Hij, vol genade. Hij gaf een klaar getuigenis en stichtte een gedachtenis voor zijn geduchte wonderdaden.

37 Psalm 111: 1, 2, 6 6 ’t Begin van ware wijsheid is - zo leert ons Gods getuigenis - de HERE als uw God te vrezen. Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand, hij dient zijn God met hart en hand. Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

38 … Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 ● Deut.30:19 - 20 Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

39 … Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 ● Deut.30:19 - 20 Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

40 … Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 ● Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

41 Opwekking 687: 1 - 4 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

42 Opwekking 687: 1 - 4 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

43 Opwekking 687: 1 - 4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

44 Opwekking 687: 1 - 4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

45 … Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

46 … Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

47 … Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 Opwekking687: ● LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

48 LvdK 20: 1, 2, 4 1 Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw lied'ren aan voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan. Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard, ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart.

49 LvdK 20: 1, 2, 4 2 Hoe goed is 't hun die bouwen op Isrels vaste rots, hun die zich toevertrouwen de trouwe handen Gods. Zij hebben 't heil verkregen, de allerschoonste schat; God leidt hen op zijn wegen, hun voet wordt moe noch mat.

50 LvdK 20: 1, 2, 4 4 Hij is de Heer, de trouwe, die niemand onrecht doet. Wie maar aan Hem zich houden, die geeft Hij alle goed. Moet iemand onrecht lijden, de Heer staat aan zijn kant. Hij doet te allen tijde aan elk zijn woord gestand.

51 … Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

52 182 C

53 … Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 Deut.30:19 - 20 Opwekking687: LvdK20:1, 2, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. P. Poortinga Drachten zuid/west Collecte:Stichting Evangelie & Moslims

54 Welkom ds Harmannij Zaterdag 29 juni Van 13.30 – 18.00 u Van en voor de hele gemeente Iedereen kan zich opgeven op de lijst achterin de kerk

55 ZONDAG 26 MEI 16:30 AFSLUITENDE THEMADIENST NA AFLOOP AANSLUITEND EEN AMERIKAANSE MAALTIJD IN DE KERK NEEM ALLEMAAL ZELF JE ETEN EN DRINKEN MEE! Geef je mening over het jaarthema door mee te praten over een aantal stellingen.


Download ppt "Opwekking595: Psalm121:1 Psalm voor nu84: Gezang104:1, 2, 5 Efeze4:17 - 32 Gezang104:6, 7, 8 Gezang103:1, 4, 5, 6, 9 Deut.30:15 - 20 Psalm111:1, 2, 6 …"

Verwante presentaties


Ads door Google