De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragen wie er in het publiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragen wie er in het publiek."— Transcript van de presentatie:

1 Vragen wie er in het publiek.

2 Presentatie Maurick College
Daltononderwijs, it is no method, no system, it’s an influence!

3 ‘Duurzaamonderwijs’ “The essential value of public education is to prepare today’s students to be not only tomorrow’s workers, but also to be the caretakers of our environment, the tenders of global relationships, the creator of our arts, and the innovators of enterprise” (Randi Weingarten, p. 144). Het leerplichtonderwijs bereidt mensen niet alleen voor op de arbeidsmarkt. Het draait ook, en wellicht in de eerste plaats, om persoonsvorming. Het gaat om het geven van kansen aan jonge mensen om te leren hoe ze voor zichzelf en hun naasten kunnen zorgen, hoe ze constructieve relaties kunnen uitbouwen (dichtbij en wereldwijd), hoe ze voor hun omgeving kunnen zorgen, hoe ze kunnen vermijden schade te berokkenen aan zichzelf en hun omgeving, hoe ze creatieve oplossingen voor problemen kunnen bedenken, hoe ze cultuur en kunst kunnen maken, en bijdragen tot een betere wereld. Elk kind moet die leerkansen krijgen, en dat moeten faire kansen zijn volgens Weingarten: “every child has the right to a fair and hopeful start in life” (p. 145)

4 ‘Duurzaamonderwijs’ “Schools do better in part because they offer students what some educators call the new 3 R’s: more relationships, more relevant learning projects, and more time for rigorous practice and skill building. (Eric Schwarz, p. 114).” In zijn bijdrage benadrukt Eric Schwarz dat warme relaties tussen leerlingen en leerkrachten essentieel zijn om leerlingen het gevoel te geven dat ze er écht bij horen. In dat verband pleit Schwarz ook voor meer “sociaal kapitaal” op school, waarbij ook ouders en mensen die in de buurt wonen in het schoolleven participeren. Met relevante leerprojecten bedoelt Schwarz dat leerlingen via explorerend projectonderwijs (dat over de grenzen van vakken heen gaat) cruciale competenties voor de 21ste eeuw verwerven. Daarbij moet de nadruk niet liggen op kennisverwerving omwille van de kennis, maar op het toepassen van kennis in authentieke situaties (of zelfs het ontwikkelen van kennis vanuit authentiek functioneren). Schwarz citeert Laura Resnick die het zo stelt: “one of the key features of programs that teach thinking, learning, or higher-order skills is that they are organized around joint accomplishments of tasks, so that elements of skill take on meaning in the context of the whole” (p. 119).    

5 onderwijsaanbod Dalton brugklas profilering

6 6VWO = 6A G 5H 5VWO = 5A G 4B/K 4T 4H 4VWO = 4A G 3B/K 3T 3H 3A 3GYM 2B/K 2T 2TH 2HV 2GYM 1B/K 1T 1TH 1HV 1GYM B/K advies T advies H advies V advies 531 539 545 550

7 Toelating advies basisschool is leidend
eindtoets PO als objectief gegeven eindtoets verplicht Advies Cito vmbo bb/kb vmbo bb, kb n.v.t. vmbo-t vmbo k/t, Max vmbo-t vmbo-t/havo vmbo-t, vmbo-t/havo, havo/vwo havo, havo/vwo, vwo gymnasium havo/vwo, vwo

8

9 Dalton Kiezen in verantwoordelijkheid Zelfstandigheid Samenwerken

10 Aantal leerlingen

11 Rust Regelmaat R(ol bewust)

12 Dagindeling 1 8.30 instructie 2 9.20 3 10.10 Dalton 10.55 Pauze 4
11.15 5 12.05 12.50 6 13.20 7 14.10 8

13 Daltonagenda Agenda Planning Stempels (aanwezigheid) Begeleiding
Communicatiemiddel ouders, leerling en school

14

15 48 48 maandag 24 november donderdag 27 november dinsdag 25 november
vak maandag 24 november vak donderdag 27 november 1 daltonplanning 1 daltonplanning 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 vak dinsdag 25 november vak vrijdag 28 november 1 daltonplanning 1 daltonplanning 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 vak woensdag 26 november 1 daltonplanning zaterdag 29 november 2 3 4 5 6 7 zondag 30 november 8 42 43

16

17 Maurick & Dalton kansen bieden contact leerling en docent
kracht van de keuze meer persoonlijke aandacht en hulp aandacht voor vaardigheden goede, veilige sfeer Uitgaan van de mogelijkheden: 50% van onze leerlingen eindexamen VWO is niet binnen gekomen met een CITO-score passend bij VWO. Onderwijs op maat Kracht van de keuze: betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, intrinsieke motivatie Aandacht voor vaardigheden, zoals plannen, zelfstandigheid, samenwerken. Gebleken is dat onze leerlingen het goed doen in het vervolgonderwijs. Uw kinderen zijn gemiddeld 7 uur per dag onder ons dak. Natuurlijk staat het onderwijs centraal, maar wij proberen uw kind ook andere dingen bij te brengen en te vormen tot zelfstandige, verantwoordelijke volwassene.

18

19 Invulling daltonuren Dalton Dalton+ PW bespreken Spaans Uitleg vragen
Delf (Frans) Huiswerk maken Goethe (Duits) Samenwerken aan projecten Chinees Nakijken huiswerk Gymnastiek Werken aan vaardigheden Dans Stiltecentrum Muziek Steunlessen n.a.v. CITO Science Extra oefenmateriaal vragen MEP RT-uren dyslectische leerling Handvaardigheid Laptoplokalen ELOS

20 Leerlingbegeleiding mentoraat en tutoren kennismakingsmiddag
introductie studielessen (anti-)pestprotocol uitgebreide zorgstructuur Mentoraat: kern van de begeleiding, bewaken welbevinden, onderhouden contacten met ouders (eerste aanspreekpunt), intermediair tussen leerlingen en vakdocenten. Verwijzen naar mentorenlokaal

21 Speciale aandacht voor…
cultuur (top)sport ELOS Science Derdewereldgroep Cultuur: musical lokaal 40, dans, zang (schoolkoor/ -band). Topsport: kinderen zijn in de gelegenheid om topsport te beoefenen. We hebben hier een coördinator voor: Koen van der Velden. ELOS: uitwisselingsprogramma vanaf klas 3, en o.a. versterkt vreemdetalenonderwijs en aandacht kennis en vaardigheden m.b.t. Europa en rest van de wereld (plein 3). Lokaal 35 Citizenship en/ of global learning lokaal 52. Science: diverse projecten, zoals Mallorca en Singapore (plein 7)

22

23 Resultaten 2014 in orde met behoud van schooleigene
Vwo: 96% Havo: 94% VMBO-T:97% VMBO-KB:100% VMBO-BB:100%

24

25

26

27 Cambridge Engels op het Maurick College
Vakken Brugklas Cambridge Engels op het Maurick College Nederland Engels Frans Cambridge Engels (alleen gymnasium) Aardrijkskunde Geschiedenis Levensbeschouwing Antieke cultuur Biologie Wiskunde Informatiekunde Muziek Tekenen Handvaardigheid CKV-junior Lichamelijke opvoeding Studielessen Naast het vak Nederlands, Wiskunde en Rekenen is het vak Engels een kernvak. Vervolgopleiding veelal in het Engels. Niveau opschroeven. Vroeger Engels Cambridge op het gymnasium Komend schooljaar Cambridge Engels in de havo/vwo brugklas en gymnasium brugklas. 27

28 U bent welkom op onze Open Dag Wanneer?: 24 januari 2015
Aanmelding maandag 9 maart uur/ uur dinsdag 10maart uur/ uur woensdag 11 maart uur

29

30 Chinese taal en cultuur op
Maurick College

31


Download ppt "Vragen wie er in het publiek."

Verwante presentaties


Ads door Google