De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Apotheker en zijn team: Wat komt er in de toekomst op ons af?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Apotheker en zijn team: Wat komt er in de toekomst op ons af?"— Transcript van de presentatie:

1 Apotheker en zijn team: Wat komt er in de toekomst op ons af?
1

2 Vergrijzing; Meer chronisch zieken Toenemende zorgvraag Schaarste aan (gekwalificeerd) personeel Moet alles voor iedereen ?En dus is het noodzakelijke dat we sturen op gezondheid,kwaliteit en doelmatig gebruik. Hoe krijgen we de juiste zorg bij de juiste patiënt ?

3 Uitdagingen voor de zorg in Nederland
Vergrijzing - meer chronisch zieken – hogere zorgvraag (Medische) innovatie Hogere verwachtingen van de patiënt/consument Schaarste aan (gekwalificeerd) personeel Betaalbaarheid en solidariteit zorgstelsel onder druk Vergrijzing; Meer chronisch zieken Toenemende zorgvraag Schaarste aan (gekwalificeerd) personeel Moet alles voor iedereen ?En dus is het noodzakelijke dat we sturen op gezondheid,kwaliteit en doelmatig gebruik. Hoe krijgen we de juiste zorg bij de juiste patiënt ?

4 Wat kost de zorg in Nederland?

5 5

6 Geïntegreerde eerste lijn
Wat doet de regering? Met zorgadvies Lage drempel, dichtbij huis Zelfmanagement (eHealth & preventie) Geïntegreerde eerste lijn Tweede lijn Straks Nu Ziekenhuiszorg/tweede lijn Zelf- manage- ment HERVORMING ZORGLANDSCHAP 6

7 HERVORMING ZORGLANDSCHAP
7

8 HERVORMING ZORGLANDSCHAP
8

9 Het kan snel gaan!

10 Apotheker en zijn team: Wie komen we tegen?

11 Wat vindt de Nederlander van de apotheek?
74% van de Nederlanders heeft een (zeer) positieve indruk van de apotheek. 5% is negatief. Nederlanders zijn enthousiast over de vakbekwaamheid, beleefdheid en rust die apotheekmedewerkers uitstralen. Nederlanders zijn ontevreden over drukte, wachttijden, gebrek aan privacy, niet op voorraad hebben en wisselende merken krijgen. Bron: Blauw – juni 2014 Positieve indruk Negatieve indruk Geen positieve, geen negatieve indruk Dé huidige apotheek is gevestigd in een AHOED of nabij huisarts Circa 50% Heeft zijn praktijkvoering op orde: apothekers zijn geaccrediteerd en apotheken gecertificeerd; bijna 90% Hebben een klachtenregeling; bijna 100%, Bezorging bijna 100%, Herhaalservice bijna 100%, Website bijna 100%, Spreekkamer

12 Wat vindt de Nederlander het belangrijkste?
Dé huidige apotheek is gevestigd in een AHOED of nabij huisarts Circa 50% Heeft zijn praktijkvoering op orde: apothekers zijn geaccrediteerd en apotheken gecertificeerd; bijna 90% Hebben een klachtenregeling; bijna 100%, Bezorging bijna 100%, Herhaalservice bijna 100%, Website bijna 100%, Spreekkamer

13 Inspelen op individuele behoefte
Kwetsbare patiënten hebben behoeft aan apothekers die begeleiden, “meekijken” en coachen… Andere patiënten hebben behoefte aan een flexibele apotheker, die E-health aanbiedt, werkt met monitoren op afstand,veilige afhaalservice met “kluisjes” Bezorging Herhaalservice Dé huidige apotheek is gevestigd in een AHOED of nabij huisarts Circa 50% Heeft zijn praktijkvoering op orde: apothekers zijn geaccrediteerd en apotheken gecertificeerd; bijna 90% Hebben een klachtenregeling; bijna 100%, Bezorging bijna 100%, Herhaalservice bijna 100%, Website bijna 100%, Spreekkamer

14 Patiënt is vaak een kwetsbare oudere
60% van de 60+ heeft meer dan 2 aandoeningen En gebruiken dus veel medicijnen Vergeetachtigheid Moeite met verpakking en toediening Taal- en opleidingsniveau Slecht ter been Geen mantelzorg Lage SES

15 Polyfarmacie Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen
30% van 75+ gebruikt 5 tot 9 geneesmiddelen. Een groeiend aantal patiënten gebruikt steeds meer medicijnen. Van alle bezoekers van openbare apotheken gebruikt één op de tien langdurig meer dan vijf medicijnen. Dit zijn zogenaamde ‘polyfarmaciepatiënten’. Bij senioren gaat het om één op de drie gebruikers van medicijnen. Uit de grafiek op de volgende pagina blijkt, dat 35% van de 75-plussers in de apotheek een polyfarmaciepatiënt is. Deze patiënten vragen extra aandacht, omdat het belang van therapietrouw en de kans op ongewenste onderlinge effecten van medicijnen groter is. Goed gebruik van medicijnen wordt dus steeds belangrijker. Dit geldt ook voor de rol van de apotheker. Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

16 Hoe begaafd is Nederland?
2,5 miljoen mensen hebben een IQ van maximaal 85

17 Chronische zieken De gemiddelde apotheek telt 9.000 patiënten Kent 30% chronische zieken Deze nemen 75-80% van de geleverde zorg voor hun rekening Van die groep heeft 25% twee of meer chronische ziekten

18 Wie komen we steeds meer tegen?
Kwetsbare, hoogbejaarden 80-plussers: Verstandelijk beperkten en laaggeletterden Chronisch zieken (incl. chronisch psychiatrische patiënten, afbouw bedden GGZ-instellingen met 30%) Ketenzorg: Zorgstandaarden; richtlijnen Keten organisaties/zorggroepen (regionaal)Populatiemanagement initiatieven Zelfmanagement; ondersteuning e health, app’s etc. Functionele bekostiging en aanspraken Ook terug te vinden in het eerstelijns akkoord Agenda van dat akkoord omvat o.a. de doorontwikkeling van multidisciplinaire zorg, inclusief farmaceutische zorg VRAAG 1 VAN VWS; PATIENTENZORG IS ‘SITUATIONELE ZORG’’ ! PATIENTEN MOETEN KUNNEN REKENEN OP EEN SAMENHANGEND, OP ELKAAR AFGESTEMD ZORGAANBOD DICHT BIJ HUIS. DUS APOTHEKERS WERKEN GEINTEGREERD DWZ GEPROTOCOLLEERD SAMEN MET HUISARTSEN, WIJKVERPLEEGKUNDIGEN SAMEN IN BUURT/WIJK EN REGIO. DE 1e en 2e LIJN DELEN HET PATIENTENDOSSIER (IS ZIJN DUS VOLDOENDE GEAUTOMATISEERD) ZODAT DE (MEDICATIE) OVERDRACHT VLEKKELOOS VERLOOPT

19 Wat kun je doen? Overtuig je collega’s (hoe?)
Jezelf ontwikkelen (hoe?) Leg contacten, met wie? (en hoe?) Bel elke week een klant (wat vraag je?)


Download ppt "Apotheker en zijn team: Wat komt er in de toekomst op ons af?"

Verwante presentaties


Ads door Google