De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Hoe gaan de LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? Vrijdag 8 mei 2015 Van omgevingsanalyse…

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Hoe gaan de LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? Vrijdag 8 mei 2015 Van omgevingsanalyse…"— Transcript van de presentatie:

1 1 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Hoe gaan de LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? Vrijdag 8 mei 2015 Van omgevingsanalyse…

2 2 Inleiding Inzake gelijke onderwijskansen heeft het LOP: een onderzoeksopdracht: in beeld brengen van de lokale situatie de lokale situatie ontleden in een omgevingsanalyse maar ook… een adviesopdracht: formuleren van beleidsvoorstellen een ondersteunende opdracht: ontwikkelen van instrumenten Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

3 3 1. Situering van het werkingsgebied 2. Demografie 3. Huisvesting 4. Algemene economische informatie 5. Arbeidsmarkt 6. Kansarmoede 7. Onderwijs – spreiding van de scholen 8. Onderwijs – kenmerken schoolbevolking 9. Onderwijs – GOK-informatie Inhoud omgevingsanalyse 10. Onderwijs – schoolloopbaan en thema’s Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

4 4 1. Situering van het werkingsgebied 2. Demografie 3. Huisvesting 4. Algemene economische informatie 5. Arbeidsmarkt 6. Kansarmoede 7. Onderwijs – spreiding van de scholen 8. Onderwijs – kenmerken schoolbevolking 9. Onderwijs – GOK-informatie 10. Onderwijs – schoolloopbaan en thema’s Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

5 5 Situering in Vlaanderen: kleinstedelijk provinciaal Algemene Vergadering 11 juni 2013

6 6 Situering in Vlaanderen: indeling in deelgemeenten Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

7 7 Besluiten: Temse is een goed ontsloten, strategisch gelegen fusiegemeente. Dat Temse is opgenomen in de kleinstedelijke zorgregio Sint-Niklaas duidt anderzijds op een sterke gerichtheid op de nabije centrumstad Sint-Niklaas. Binnen de fusiegemeente telt Temse veruit het grootste aantal inwoners. Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

8 8 1. Situering van het werkingsgebied 2. Demografie 3. Huisvesting 4. Algemene economische informatie 5. Arbeidsmarkt 6. Kansarmoede 7. Onderwijs – spreiding van de scholen 8. Onderwijs – kenmerken schoolbevolking 9. Onderwijs – GOK-informatie 10. Onderwijs – schoolloopbaan en thema’s Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

9 9 Aantal inwoners en bevolkingsdichtheid op 25/07/2014 locatieaantal inwonersopp in km² bevolkings- dichtheid Temse29 12739,90730,00 Hamme24 67340,20613,76 Lokeren40 33267,50597,51 Sint-Niklaas73 71683,80879,67 Zele20 71333,10625,77 Arr. Sint-Niklaas243 330474,60512,7 Oost-Vlaanderen1 468 9322 982,20492,57 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

10 10 Bevolking per statistische wijk Algemene Vergadering 11 juni 2013

11 11 Evolutie totale bevolking van 1995 tot 2012 Vaststelling: Groei sedert 1995: + 4 422 personen of + 18,01% Groei sedert 2000: + 3 355 personen of + 13,10% Groei sedert 2007: + 2 314 personen of + 8,68% Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

12 12 Evolutie totale bevolking per statistische sector van 2000 tot 2012 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

13 13 Evolutie natuurlijke aangroei en migratiesaldo Vaststellingen: Rekening houdend met statistische aanpassingen kent Temse een groei van 387 personen, of een bevolkingsgroei van 1,40% in 2011. Dit is flink hoger dan het groeipercentage (na statistische aanpassing) op arrondissementeel en Vlaams niveau (+0,70%) en op provinciaal niveau (+0,60%). Locatie Totale loop v/d bevolking Statistische aanpassing Aangroei na stat. aanpassing instroomuitstroomsaldototaalindex Temse1 9491 559390-3387101,40 Hamme1 3881 139249-7242101,00 Lokeren2 0701 733337336100,80 Sint-Niklaas4 5404 016524-7517100,70 Zele1 0011 009-87100,00 Arr. Sint-Niklaas9 9778 2541 723-231 700100,70 Oost-Vlaanderen47 04938 0259 024-1398 885100,60 Vlaanderen166 489121 75444 735-60844 127100,70 Situatie: 2011 Bron: Algemene Directie voor Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

14 14 Aantal nieuwkomers per 1000 inwoners Nieuwkomers zijn vreemdelingen die zich recent en voor langere duur in de gemeente komen vestigen. Niet- Belgen die hier slechts tijdelijk verblijven, zijn geen nieuwkomers. Vaststelling: In 2011 telde Temse 125 meerderjarige nieuwkomers. Dit zijn er 4,39 per 1 000 inwoners. In geen enkel van de referentiegemeenten ligt het percentage derdelanders bij de meerderjarige nieuwkomers zo laag als in Temse. Locatie aantalgeslachtleeftijdnationaliteitsgroep meerderjarige nieuwkomers aantal per 1 000 inwoners manvrouw18-64 jaar 65 jaar en ouder NL EU+ zonder NL DerdeOnbepaald Temse1254,3968571250767483 Hamme702,893931673829330 Lokeren1814,58919018101274950 Sint-Niklaas5717,89319252559124511639317 Zele1306,26814913001265530 Arr Sint-Niklaas1 1564,836285281 1381811138963521 Oost-Vlaanderen7 5775,244 0323 5457 4731046453 8733 00257 Vlaanderen40 8616,4821 96418 89740 2176445 66516 77718 083336 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

15 15 Ranking vreemde nationaliteiten Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

16 16 Aandeel niet-Belgen per 100 inwoners in Temse Vaststelling: Op 01/01/2012 telt Temse 1 437 niet-Belgen naar huidige nationaliteit. Dit zijn er 4,96 per 100 inwoners. Hiermee ligt Temse in de lijn van het arrondissementele en provinciale percentage. In de steden Lokeren en Sint-Niklaas ligt dit hoger. Bekijken we de cijfers van de niet-Belgen op basis van de nationaliteit bij geboorte, dan merken we dat die groep in Temse bijna 2,5 keer zo groot is als het aantal niet-Belgen naar huidige nationaliteit. locatie niet-Belgen naar huidige nationaliteit niet-Belgen naar nationaliteit bij geboorte aantalper 100 inw.aantalper 100 inw. Temse1 4374,963 50912,11 x 2,44 Hamme8373,421 8157,42 x 2,17 Lokeren2 3355,845 58013,96 x 2,39 Sint-Niklaas5 0766,9210 93214,91 x 2,15 Zele1 0885,232 69312,95 x 2,48 Arr. Sint-Niklaas12 1035,0126 35410,91 x 2,18 Oost-Vlaanderen73 2755,03139 6959,58 x 1,90 Situatie: 01/01/2012 Bron: Rijksregister via bevolkingskubus (incl. wachtregister) Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

17 17 Aandeel niet-Belgen naar geboorte Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

18 18 Aantal inwoners met Turkse nationaliteit bij geboorte Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

19 19 Aantal inwoners met Marokkaanse nationaliteit bij geboorte Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

20 20 Aantal inwoners met nationaliteit uit ex-Joegoslavië bij geboorte Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

21 21 Aantal inwoners met Nederlandse nationaliteit bij geboorte Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

22 22 Aantal inwoners met nationaliteit uit ex-USSR bij geboorte Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

23 23 Besluiten: Met bijna 29 000 inwoners op 1 januari 2012 is Temse naar aantal inwoners de twaalfde grootste gemeente van Oost-Vlaanderen. Die bevolking woont op een relatief kleine oppervlakte, wat resulteert in een vrij hoge bevolkingsdichtheid (tegenstelling tussen de druk bevolkte deelgemeente Temse en de andere deelgemeenten). De fusiegemeente behoort inzake groeipercentage zowel in het verleden als in de toekomst tot de absolute koplopers in Oost-Vlaanderen. Vooral het aantal kinderen op kleuterleeftijd (3-5 jaar) en op lagere schoolleeftijd (6-11 jaar) stijgt in Temse veel sterker dan in de meeste andere Oost-Vlaamse gemeenten. Dit stelt het basisonderwijs voor grote uitdagingen. Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

24 24 1. Situering van het werkingsgebied 2. Demografie 3. Huisvesting 4. Algemene economische informatie 5. Arbeidsmarkt 6. Kansarmoede 7. Onderwijs – spreiding van de scholen 8. Onderwijs – kenmerken schoolbevolking 9. Onderwijs – GOK-informatie 10. Onderwijs – schoolloopbaan en thema’s Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

25 25 Kinderen in een gezin met een laag inkomen Vaststellingen: In 2012 telt Temse 905 personen van 0 tot en met 19 jaar die leven in een gezin met een inkomen onder de grens voor een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Dit is 13,04% van alle 0 tot en met 19-jarigen in de gemeente. locatie0-19 jaartov 100 inwoners van 0-19j Temse90513,04 Hamme4858,62 Lokeren1 23812,89 Sint-Niklaas2 87517,43 Zele4158,38 Arr. Sint-Niklaas6 69112,08 Oost-Vlaanderen32 33810,17 Vlaanderen149 59010,78 Situatie: 01/01/2012 Bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid, verwerkt door de Studiedienst van de Vlaamse Regering, via www.lokalestatistieken.be Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

26 26 Geboortes in kansarme gezinnen Vaststellingen: Temse telde in de periode 2010-2011 gemiddeld 32 geboorten in kansarme gezinnen per jaar. Dit is 8,85% van alle geboorten. Met dat percentage scoort Temse beter dan alle referentielocaties, op Hamme na. locatie aantal geboorten in kansarme gezinnen per 100 geboorten Temse328,85 Hamme93,03 Lokeren5811,29 Sint-Niklaas12413,36 Zele239,58 Arr. Sint-Niklaas2589,03 Oost-Vlaanderen1 5459,33 Vlaanderen7 13210,06 Situatie: gemiddelde 2010-2011 Bron: Kind en Gezin via de gemeentelijke kindrapporten 6 criteria: 1)Maandinkomen gezin 2)Arbeidssituatie ouders 3)Opleiding ouders 4)Huisvesting 5)Ontwikkeling van de kinderen 6)Gezondheid Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

27 27 Geboortes in kansarme gezinnen Vaststellingen: Net zoals in de referentielocaties wordt in Temse het vaakst ‘gescoord’ op het criterium ‘opleiding van de ouders’. Dit is in Temse het geval in 22,19% van alle geboorten. locatie criterium waarop 'gescoord' werd, per 100 geboorten inkomenarbeidopleidinghuisvestingontwikkelinggezondheid Temse8,299,8322,194,781,402,95 Hamme3,193,7014,791,181,51 Lokeren6,977,2617,967,957,365,00 Sint-Niklaas13,6313,3623,809,256,764,54 Zele7,2911,8823,546,884,385,00 Arr. Sint-Niklaas8,318,7518,995,834,383,52 Oost-Vlaanderen8,609,1716,216,393,364,11 Vlaanderen9,249,5015,657,033,124,08 Situatie: gemiddelde 2010-2011 Bron: Kind en Gezin via de gemeentelijk kindrapporten Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

28 28 Geboortes in kansarme gezinnen Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

29 29 Onderwijs kansarmoede-indicator (OKI) De indicator voor kansarmoede van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming steunt op de som van vier percentages over de in de gemeente wonende leerlingen: a)de gezinstaal is niet Nederlands b)het diploma van moeder is maximaal lager secundair c)de leerling woont in een buurt met veel leerlingen met minimum 2 jaar schoolse vertraging d)de leerling komt in aanmerking voor een schooltoelage en heeft deze aangevraagd Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

30 30 Onderwijs kansarmoede-indicator locatie gemiddelde OKI (op 4) percentage leerlingen dat scoorde op een leerlingenkenmerk thuistaal opleidingsniveau moeder buurtschooltoelage kleuteronderwijs Temse1,0318,9327,7929,0627,20 Hamme0,7912,0023,0626,1518,28 Lokeren1,1114,9326,6341,9327,78 Sint-Niklaas1,1618,6626,5041,4229,48 Zele0,9421,8328,0019,0925,49 Vlaanderen0,8417,6220,2526,8219,37 lager onderwijs Temse1,0014,2029,0127,6829,39 Hamme0,8712,0624,5125,2124,76 Lokeren1,1311,1028,0641,0133,08 Sint-Niklaas1,1214,3027,8337,7831,91 Zele0,9818,5830,5118,3730,44 Vlaanderen0,8314,5221,4723,8323,29 secundair onderwijs Temse0,9310,4928,8822,3231,08 Hamme0,927,4231,5422,5030,70 Lokeren1,2511,6033,6445,7133,79 Sint-Niklaas1,1510,8830,6441,0832,34 Zele1,0814,8738,5025,2229,86 Vlaanderen0,8610,4724,6825,0326,26 Situatie: schooljaar 2010-2011 (cijfers naar woongemeente van de leerlingen) Bron: Departement Onderwijs - Stafdiensten Onderwijs en Vorming Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

31 31 Onderwijs kansarmoede-indicator Vaststellingen: Leerlingen uit het kleuteronderwijs die in Temse wonen scoren gemiddeld op 1,03 van de vier risicokenmerken. Dit is iets hoger dan bij de kinderen uit Temse in het lager onderwijs (OKI 1,00) en in het secundair onderwijs (OKI 0,93). Daarmee scoort Temse in elk van de drie onderwijsniveaus hoger (dus 'slechter') dan Vlaanderen. Temse doet het wel telkens beter dan Sint-Niklaas en Lokeren. Hoewel de wet van de kleine getallen voor een vertekend beeld kan zorgen, is het interessant om ook de risicokenmerken van naderbij te bekijken. Naarmate het onderwijsniveau verhoogt, merken we bij de leerlingen die in Temse wonen dat: -de aanwezigheid van de risicokenmerken ‘thuistaal’ en ‘buurt’ vrij sterk daalt -de aanwezigheid van het kenmerk ‘schooltoelage’ lichtjes stijgt -de aanwezigheid van het kenmerk ‘opleidingsniveau moeder’ relatief stabiel blijft Zowel in het lager als in het secundair onderwijs scoren de leerlingen die in Temse wonen het meest op het kenmerk ‘schooltoelage’, op de voet gevolgd door het kenmerk ‘opleidingsniveau moeder’. Op de derde plaats volgt het kenmerk ‘buurt’. Het kenmerk ‘thuistaal’ komt er het minst voor. In het kleuteronderwijs wordt de top-3 bij de leerlingen die in Temse wonen enigszins door elkaar geschud, al zijn de verschillen klein: het kenmerk ‘buurt’ komt hier het meest voor, respectievelijk gevolgd door de kenmerken ‘opleidingsniveau moeder’ en ‘schooltoelage’. Ook in het kleuteronderwijs volgt het kenmerk ‘thuistaal’ in Temse op grote achterstand. Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

32 32 Huurders Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

33 33 Alleenwonenden Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

34 34 Eénoudergezinnen Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

35 35 Synthesemaat voor kansarmoede bij kinderen Vaststellingen: Temse haalt een synthesemaat van 120. Dit wil zeggen dat - op basis van de vier indicatoren en hun weging in het geheel – (kans)armoede bij kinderen 20% meer voorkomt in Temse dan in het Vlaams Gewest. Vooral voor de indicator 'jongvolwassen laaggeschoolde werkzoekenden' scoort Temse slecht (index 132), al scoort Temse voor de indicator 'laag inkomen ziekteverzekering (0-19j)' en de onderwijs kansarmoede-indicator toch ook nog respectievelijk 20% en 19% slechter dan het Vlaams Gewest. Geboortes in kansarme gezinnen komen in Temse dan weer iets minder vaak voor dan in het Vlaams Gewest. locatie laag inkomen ziekteverzekering (0-19j) onderwijs kansarmoede- indicator jongvolwassen laaggeschoolde werkzoekenden geboortes in kansarme gezinnen synthese Temse12111913293120 Hamme801081174490 Lokeren120145118122126 Sint-Niklaas16214014498148 Zele781261119297 Vlaams Gewest100 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

36 36 Besluiten: Naargelang de indicator ontstaat er een ander beeld: Goede score in vergelijking met de referentielocaties  Aandeel alleenwonenden  Aandeel alleenwonende 60-plussers  Aandeel geboorten in kansarme gezinnen Slechte score in vergelijking met de referentielocaties  Aandeel 0-19-jarigen wonend in een gezin met recht op een voorkeursregeling in de ziekteverzekering  Onderwijs kansarmoede-indicator  Aandeel jonge laaggeschoolde niet-werkende werkzoekenden Op de synthesemaat voor (kans)armoede bij kinderen scoort Temse 20% slechter dan Vlaanderen. Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

37 37 Besluiten: De laaggeschooldheid vormt een rode draad in de kansarmoedeproblematiek in Temse (zie indicatoren opleidingsniveau van de moeder en aandeel jonge laaggeschoolde niet-werkende werkzoekenden). Zowel voor het aantal geboorten in kansarme gezinnen, het aantal huurders als het aantal alleenwonenden en één-oudergezinnen concentreert de problematiek zich in het centrum van Temse. Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

38 38 1. Situering van het werkingsgebied 2. Demografie 3. Huisvesting 4. Algemene economische informatie 5. Arbeidsmarkt 6. Kansarmoede 7. Onderwijs – spreiding van de scholen 8. Onderwijs – kenmerken schoolbevolking 9. Onderwijs – GOK-informatie 10. Onderwijs – schoolloopbaan en thema’s Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

39 39 Deelgemeente Elversele:1 school, 1 vestigingsplaats Deelgemeente Tielrode:2 scholen2 vestigingsplaatsen Deelgemeente Steendorp:1 school, 2 vestigingsplaatsen Centrumgemeente Temse:7 scholen10 vestigingsplaatsen 11 scholen15 vestigingsplaatsen Situering van de scholen per deelgemeente Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

40 40 1. Situering van het werkingsgebied 2. Demografie 3. Huisvesting 4. Algemene economische informatie 5. Arbeidsmarkt 6. Kansarmoede 7. Onderwijs – spreiding van de scholen 8. Onderwijs – kenmerken schoolbevolking 9. Onderwijs – GOK-informatie 10. Onderwijs – schoolloopbaan en thema’s Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

41 41 GOK-indicatoren en berekening van de relatieve aanwezigheid De RA-indicatoren zijn: 1.Trekkende bevolking (TB) 2.Thuisloos (TL) 3.Thuistaal is niet het Nederlands (TNN) 4.Opleidingsniveau van de moeder (OM) 5.Rechthebbend op een schooltoelage (ST) (voorheen vervangingsinkomen) Berekening van de relatieve aanwezigheid in het werkingsgebied van het LOP: (totaal aantal GOK-leerlingen : totaal aantal leerlingen) x 100 Aantal GOK-leerlingen in het werkingsgebied op 01/02/20124= 1294 Totaal aantal leerlingen in het werkingsgebied op 01/02/2014 = 3128 Berekeningsresultaat: (1294 : 3128) x 100 = 41,368% Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

42 42 GOK-indicatoren per deelgemeente Vaststellingen: In de deelgemeenten blijft het aantal indicator- en GOK-leerlingen beperkt. In de centrumgemeente is het aantal indicator- en GOK-leerlingen dubbel zo groot. Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

43 43 Spreiding relatieve aanwezigheid kernscholen Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

44 44 Spreiding relatieve aanwezigheid periferiescholen Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

45 45 Hoe gaan de LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? Vrijdag 8 mei 2015 Van omgevingsanalyse… …naar lokaal armoedebeleid Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015

46 46 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Proces van beleidsplanning 1)Brainstormen in een open algemene vergadering

47 47 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Proces van beleidsplanning 2) Schrijven van een eigen beleidsplan

48 48 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Proces van beleidsplanning

49 49 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Proces van beleidsplanning 3) Confrontatie met armoedeplan van de gemeente Temse

50 50 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Proces van beleidsplanning 4) Samenwerking met de stuurgroep kansarmoede

51 51 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Wat plaatst het LOP op de agenda? Optimale leerkansen ontwikkelen voor alle kinderen OD1 Leerlingen met specifieke noden D. Oververtegenwoordiging van ROMA kinderen in BuBaO A. Regionaal overleg OD2 Anderstalige nieuwkomers D. Inzetten op positieve communicatie A. Brugfiguren en uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden OD3 Zittenblijven en schoolse vertraging D. Inzicht verwerven en bespreekbaar maken A. Kleuterparticipatie nastreven, projecten ondersteunen OD4 Bereikbaar en toegankelijk zorgaanbod D. Zorgaanbod kenbaar maken A. Doorverwijsfiches, lokale sociale kaart, studietoelage

52 52 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Wat plaatst het LOP op de agenda? OD5 Opvolgen kwetsbare minderheidsgroepen D. Scholen en minderheidsgroepen elkaar beter leren kennen A. Acties ondernemen, uitwisselen van goede praktijk OD6 Communicatie tussen ouders en school D. Duidelijke communicatie, niet alleen digitaal A. Brochures ontwikkelen of onder de aandacht brengen

53 53 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Wat plaatst het LOP op de agenda? Segregatie, discriminatie en uitsluiting vermijden OD1 Kansarmoede D. Bewustmaking A. Werkgroep opstarten OD2 Schoolkosten D. Blijvende aandacht A. Code, verdoken kosten, digitale boodschappen OD3 Diversiteit, anders- en meertaligheid D. Visieontwikkeling A. Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden OD4 Gezins- en opvoedingsondersteuning D. Verwijsbeleid, partnerschap A. Ondersteuning van bestaande projecten

54 54 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Wat plaatst het LOP op de agenda? Sociale cohesie bevorderen OD1 Brede school D. Netwerken ontwikkelen A. Geslaagde “brede-school” initiatieven verkennen en ter beschikking stellen OD2 Beeldvorming D. Ouders en intermediairs objectief informeren A. Vorming organiseren, initiatieven ondersteunen

55 55 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Wat plaatst het LOP op de agenda? Uitvoering van decretale opdrachten OD1 Kleuterparticipatie D. Alle kleuteren vanaf 2,5 jaar naar school A. Meerdere acties binnen de werkgroep OD2 en OD3 Omgevingsanalyse D. Specifieke situatie van eigen school kennen A. Driejaarlijks algemene omgevingsanalyse OD4 Gemeenschappelijk inschrijvingsbeleid D. Sociale mix realiseren A. Afspraken gemeenschappelijk inschrijvingsbeleid


Download ppt "1 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? 8 mei 2015 Hoe gaan de LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? Vrijdag 8 mei 2015 Van omgevingsanalyse…"

Verwante presentaties


Ads door Google