De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma: aannemen van personeel Progress Uitzendbureau B.V. Wijzigingen per 01 januari 2015  Aanzegverplichting  Proeftijd  Concurrentie- en relatiebeding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma: aannemen van personeel Progress Uitzendbureau B.V. Wijzigingen per 01 januari 2015  Aanzegverplichting  Proeftijd  Concurrentie- en relatiebeding."— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma: aannemen van personeel Progress Uitzendbureau B.V. Wijzigingen per 01 januari 2015  Aanzegverplichting  Proeftijd  Concurrentie- en relatiebeding  Loonuitsluiting 0-uren contracten Wijzigingen per 30 maart 2015  Inlenersbeloning Wijzigingen per 01 juli 2015  Ketenbepaling / fasesystematiek  Transitievergoeding en opvolgend werkgeverschap  Wet aanpak schijnconstructies (ketenaansprakelijkheid)

3 Aanzegplicht per 1 januari 2015 Progress Uitzendbureau B.V. Geldt bij:  tijdelijke arbeidsovereenkomsten > 6 maanden Geldt niet bij:  tijdelijke arbeidsovereenkomst < 6 maanden  projectcontracten  elkaar opvolgende contracten < 6 maanden  uitzendovereenkomst met uitzendbeding (eerste 78 weken)

4 Aanzegplicht per 1 januari 2015 Progress Uitzendbureau B.V.  Schriftelijk, uiterlijk 1 maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst.  Wel/niet voortzetten arbeidsovereenkomst. Niet of te laat aanzeggen?  Werkgever is een maandsalaris (naar rato) verschuldigd. Maandsalaris:  Bruto-uurloon X arbeidsduur per maand, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, eindejaarsuitkeringen.  Werknemer moet aanzegvergoeding binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst claimen bij zijn werkgever of de kantonrechter.

5 Proeftijd per 1 januari 2015 Progress Uitzendbureau B.V.

6 Proeftijd per 1 januari 2015 Progress Uitzendbureau B.V. Uitzonderingen  in een CAO die al vóór 1 januari 2015 van toepassing was gaat deze maatregel in bij het einde van de looptijd van deze CAO of uiterlijk op 01 juli 2016.

7 Concurrentie- en relatiebeding per 01 januari 2015 Progress Uitzendbureau B.V. Vanaf 1 januari 2015 kan een concurrentie- en/of relatiebeding alleen nog maar in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen als:  bij het beding een schriftelijke motivering is, waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.  Het mag niet opgenomen worden bij een minderjarige werknemer.  Wanneer is er sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen? Minister Asscher: “Een dergelijke motivering kan gelegen zijn in hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent.”

8 Loonuitsluiting 0-uren contracten / oproepcontracten per 1 januari 2015 Progress Uitzendbureau B.V.  Werkgever kan in een arbeidsovereenkomst vastleggen dat er in de 1e 6 maanden geen loondoorbetalingsverplichting geldt. Uitzonderingen  Deze periode van 6 maanden kan alleen worden verlengd als dat in een lopende CAO is geregeld. De oude regels gelden voor de duur van die CAO, maar uiterlijk tot 01 juli 2016.  Functievoorwaarden: werkzaamheden zijn incidenteel van aard en kennen geen vaste omvang.  Uitzendovereenkomst met uitzendbeding, fase A: Voor uitzendondernemingen geldt de functievoorwaarden niet, maar mag de termijn tot maximaal 78 gewerkte weken verlengd worden. Dat houdt in dat de uitzendkracht in die periode geen loon krijgt voor de niet gewerkte uren en de overeenkomst automatisch eindigt als de opdrachtgever de uitzendkracht niet langer wil inzetten.

9 Inlenersbeloning vanaf 30 maart 2015 Progress Uitzendbureau B.V. “Gelijk loon voor gelijk werk” CAO akkoord Uitzendkrachten hebben vanaf de 1e werkdag recht op de inlenersbeloning. De inlenersbeloning is een belangrijke wijziging in de CAO voor Uitzendkrachten, die de ABU en de bonden overeenkwamen. Inlenersbeloning Uitzendkrachten ontvangen vanaf de 1e werkdag dezelfde beloning als de werknemer die in dienst is bij het inlenende bedrijf. ABU CAO algemeen verbindend verklaard De inlenersbeloning vanaf dag 1 geldt nu voor de gehele uitzendbranche als uitgangspunt voor de beloning van uitzendkrachten, doordat deze CAO-wijziging algemeen verbindend is verklaard.

10 Inlenersbeloning vanaf 30 maart 2015 Progress Uitzendbureau B.V. Inlenersbeloning is samengesteld uit de volgende elementen/bepalingen: – Periodeloon in de schaal; – ADV/ATV in tijd of geld; – Toeslagen overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegen; – Initiële loonsverhoging bij inlener; – Onkostenvergoedingen; – Periodieken bij inlener.

11 Inlenersbeloning vanaf 30 maart 2015 Progress Uitzendbureau B.V. Waar dient u rekening mee te houden bij het toepassen van de inlenersbeloning?  Uitzendkracht indelen in bestaande functiegroep a.d.h.v. CAO, reglement, eigen loongebouw;  Betere arbeidsvoorwaarden dan de CAO gaan voor;  Apart loongebouw voor specifieke doelgroepen;  Ook u als werkgever bent aansprakelijk voor het juist toepassen van de inlenersbeloning.

12 Inlenersbeloning vanaf 30 maart 2015 Progress Uitzendbureau B.V. Apart loongebouw ABU CAO Indien de uitzendkracht behoort tot één van de volgende specifieke doelgroepen, dan wordt de uitzendkracht beloond conform de ABU CAO:  Allocatiegroep: langdurig werklozen, re-integratiedoelgroep, schoolverlaters, uitzendkracht zonder startkwalificatie, uitzendkrachten die een opleiding BKA niveau 1 volgen, herintreders, vakantiekrachten.  Transitiegroep: mensen die via uitzendbureau van werk naar werk worden begeleid  Fase C: uitzendkrachten met een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  Niet-indeelbaar*

13 Inlenersbeloning vanaf 30 maart 2015 Progress Uitzendbureau B.V. Niet-indeelbaar: Indien u geen CAO volgt, er geen CAO in de branche algemeen verbindend is verklaard, uw functiegebouw geen oplossing biedt, dan is de functie niet-indeelbaar en kan het functiegebouw van de ABU-CAO worden gebruikt. Aansprakelijkheid: Met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die per 1 juni 2015 ingaat, bent ook u als werkgever aansprakelijk voor het betalen van het juiste loon voor uitzendkrachten.

14 Progress uitzendbureau B.V. Ketenbepaling tot 1 juli 2015

15 Progress uitzendbureau B.V. Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015

16 Onderbrekingstermijn:  6 maanden (geen afwijking bij CAO mogelijk) Niet van toepassing:  CAO voor uitzendkrachten  Op jongeren tot 18 jaar, die gemiddeld 12 uur per week werken.  Bij arbeidsovereenkomst die is aangegaan i.v.m. een beroepsbegeleidende leerweg.  Bij CAO:arbeidsovereenkomst die omwille van de educatie van de werknemer is aangegaan, voor zover dat noodzakelijk is voor het afronden van de opleiding.  Op verzoek van CAO-partijen: indien de aard van de bedrijfsvoering dat voor bepaalde functies noodzakelijk maakt. Progress uitzendbureau B.V.

17 Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015 Overgangsrecht:  De nieuwe ketenbepaling geldt pas als er op of na 1 juli 2015 een (opvolgende) arbeidsovereenkomst wordt gesloten binnen 6 maanden na de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst.  Voor lopende CAO’s geldt dat de oude ketenregels gelden voor de duur van de CAO, maar uiterlijk tot 1 juli 2016. Progress uitzendbureau B.V.

18 Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015 Opvolgend werkgeverschap  Arbeidsverleden uitzendkracht gedurende uitzendperiode telt mee voor berekening transitievergoeding Onderbrekingstermijn  1 juli 2015: 6 maanden  1 juli 2012 – 1 juli 2015: 6 maanden  Vóór 1 juli 2012: 3 maanden Progress uitzendbureau B.V.

19 Vragen? Progress uitzendbureau B.V.

20 Progress Uitzendbureau B.V. Coming together is a beginning Staying together is Progress Working together is success Progress uitzendbureau B.V.


Download ppt "Programma: aannemen van personeel Progress Uitzendbureau B.V. Wijzigingen per 01 januari 2015  Aanzegverplichting  Proeftijd  Concurrentie- en relatiebeding."

Verwante presentaties


Ads door Google