De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Externe Veiligheid en Windturbines

Verwante presentaties


Presentatie over: "Externe Veiligheid en Windturbines"— Transcript van de presentatie:

1 Externe Veiligheid en Windturbines
Klaas Bokma 4 juni 2015

2 Risicobronnen Propaangasreservoirs Biogasopslag Windturbines

3 Propaan Propaangasreservoirs tot en met 13 m3
- Veiligheidsafstanden in activiteitenbesluit 10-50 m (in acht nemen) en PGS 19 Propaangasreservoirs > 13 m3 (Bevi) 4 stuks. - grens- en richtwaarde specifieke QRA en PGS 19 PR 10-6 contour circa 25 m invloedsgebied circa 300 m

4 biogasopslag

5 Afhankelijk van het volume % H2S (vanaf 0,2) in biogas kan de opslag onder het BRZO vallen
Drempelhoeveelheden uit BRZO Pbzo VR 1 acuut toxisch cat 1. 5ton (4000m3) 20 ton (15000m3) 2. acuut toxisch cat 2 en 3 50 ton (40.000m3) ton ( m3) PR 10-6 contour op circa 50 meter. Invloedsgebied (1%) toxisch op max. 200 m Invloedsgebied (100%) brandbaar op max. 450 m

6 Windturbines Vallen onder Activiteitenbesluit maar niet onder Bevi
Verwijst voor risicoanalyses (PR 10-5 en PR10-6 afstanden) naar Handboek risicozonering windturbines - eerste versie 2000 - herziene versie 3.1 september 2014

7

8 Wij kijken naar veiligheidsafstanden t.o.v.:
- bebouwing Let op: geen beperkt kwetsbare objecten binnen PR 10-5 contour i.t.t.t Bevi - transport gevaarlijke stoffen (o.a. Bevb) - Industrie (Bevi)

9

10 In Bevb en Bevi is aangegeven dat bij het berekenen van de contouren, risicobronnen in de nabijheid moeten worden meegenomen die leiden tot een hogere faalkans. Windturbines worden daarbij specifiek genoemd. Plaatsing nabij een leiding of installatie kan leiden tot een verhoging van de faalkans van de leiding of installatie.

11

12 PR 10-5 en 10-6 contour

13 Buisleiding met invloedsgebied

14

15 Consequentie: Er ontstaat mogelijk een PR10-6 contour langs de buisleiding of inrichtingen, waarbinnen ruimtelijke beperkingen gelden Wie gaat opdraaien voor eventuele saneringssituaties (leidingexploitant, inrichtinghouder of windturbine eigenaar) Wat te doen met niet gerealiseerde rechten binnen PR 10-5 contour van windturbine

16 Advies: Toets bij vervanging of nieuwbouw van windturbines altijd aan het Handboek Risicozonering Windturbines

17


Download ppt "Externe Veiligheid en Windturbines"

Verwante presentaties


Ads door Google