De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ROW: Verwerking, aanpassing en stress. 1. Uitgangspunten 2. Het aanpassingsproces 3. Probleemgericht versus oplossingsgericht 4. Stress 5. Psychologische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ROW: Verwerking, aanpassing en stress. 1. Uitgangspunten 2. Het aanpassingsproces 3. Probleemgericht versus oplossingsgericht 4. Stress 5. Psychologische."— Transcript van de presentatie:

1 ROW: Verwerking, aanpassing en stress

2 1. Uitgangspunten 2. Het aanpassingsproces 3. Probleemgericht versus oplossingsgericht 4. Stress 5. Psychologische stress 6. Omgaan met stress

3 1. Uitgangspunten

4 1. Een persoon is meer dan zijn ziekte Zorg ervoor dat je geen bijverschijnsel van de ziekte wordt. psychisch relationeel maatschappelijk Werk Vrienden Partner Kinderen Overtuigingen Persoonlijke doelen Verwachtingen Zingeving Emotie Achtergrond Biomedische aspecten Lichamelijke beperkingen Risicomanagement lichamelijk

5 2. Welbevinden ontstaat door een balans tussen het bestrijden van- en het omgaan met- ziekte Vechten tegen de ziekte tot de grenzen van herstel / beveiliging bereikt zijn, hierna leren omgaan met de definitieve gevolgen van de ziekte

6 2. Het aanpassingsproces

7 Bestrijden en omgaan met ziekte in het aanpassingsproces: een fasenmodel 1.Streven naar herstel / veiligheid 2.Verwerking 3.Aanpassing

8 1. Streven naar herstel en veiligheid / Bestrijden van draaglast Herstellen wat hersteld kan worden en het minimaliseren van de gevolgen.

9 Streven naar herstel en veiligheid / Bestrijden van draaglast Medische therapie Aanpassen van leefstijl Herkennen en adequaat reageren op symptomen Omgaan met nieuwe lichamelijke grenzen Onderzoek i.v.m. mogelijke complicaties Onderzoek i.v.m. erfelijkheid (familie, kinderen)

10 2. Verwerking / Herkennen van blijvende draaglast Dagelijkse confrontatie met beperkingen. Besef van blijvende draaglast

11 Verwerking / Herkenning van blijvende draaglast Confrontatie met de blijvende gevolgen (voor uzelf en kinderen/familie) Opgeven van het gevecht tegen de blijvende gevolgen / besef van blijvende beperkingen Emotioneel verwerken hiervan / stilstaan bij de lichamelijke en psychosociale gevolgen

12 3. Aanpassing aan blijvende gevolgen/ Vergroten draagkracht Zoeken naar mogelijkheden die er zijn ondanks de beperkingen. Aandacht voor waardevolle momenten

13 Vergroten draagkracht Aandacht richten op de mogelijkheden die er nog zijn binnen de beperkingen Openstaan voor waardevolle momenten en ervaringen

14 Verschil in problematiek gedurende de verschillende fases Begin of Herstelfase: focus met name op lichamelijke en erfelijke aspecten van ziekte en eventueel traumatische aspecten door diagnose of incident Chronische fase: ontstaan van problematiek door: confrontatie met beperkingen (onzichtbare) gevolgen waarvan men zich nog niet bewust was besef dat bepaalde gevolgen definitief zijn terugval / nieuwe incidenten

15 3. Probleemgericht versus oplossingsgericht

16 Probleemgericht Gericht op oorzaak Verleden Wat is moeilijk? Waar wil ik vanaf? Focus op wat niet werkt (klacht) Het probleem is er altijd De zorgverlener is de expert over de situatie De zorgverlener stelt de doelen De zorgverlener lost de problemen op Ziekte staat centraal Oplossingsgericht Gericht op doel Toekomst Wat is mogelijk? Waar wil ik naartoe? Focus op wat werkt (kracht) Het probleem is er niet altijd Patient is expert over eigen leven en ervaringen Patient stelt doelen De zorgverlener is coach De persoon staat centraal

17 Te probleemgericht: blijven vechten op een terrein waar geen winst valt te behalen. Opgeven van het gevecht, stilstaan bij de blijvende beperkingen, acceptatie

18 Te oplossingsgericht: positief denken dat niet is geworteld in de realiteit. Eerst stilstaan bij de problematiek, dan op zoek naar mogelijkheden

19 Samengevat Geef mij kalmte om te aanvaarden Wat ik niet kan veranderen Moed om te veranderen Wat ik kan veranderen En wijsheid om tussen deze twee Onderscheid te maken

20 Stress

21 Stress kan vanuit verschillende bronnen, of door een combinatie van bronnen, ontstaan Omgeving Zintuigen Denken Ervaring / Waarneming Lichaam Lichamelijk: pijn, honger, kou, koorts Omgeving: gevaar, dreiging, ongeval Mentaal: piekeren, rampenscenario’s Stress

22 Het stressmechanisme is een overlevingsmechanisme Stressor

23 De fysiologische stressrespons mobiliseert het lichaam voor het ondernemen van actie Fysiologische stressrespons Hartslag gaat omhoog Extra bloed naar de spieren Vernauwing bloedvaten in de huid Snellere ademhaling Extra zuurstof naar de hersenen Bloed stolt eerder Er komt extra glucose vrij Er komen endorfines vrij

24 Gedragsmatige stressreactie De gedragsmatige stressreactie bestaat uit automatische gedragspatronen: vluchten of vechten

25 Acute stress Automatische lichamelijke- en gedragspatronen. Waarnemen en wegwezen, niet denken Bedreiging Lichamelijke stressreactie Gedragsmatige stressreactie

26 Acute stress is niet alleen negatief: Prettige spanning bestaat ook

27 Normaal spanningsniveau Spanning Acute stressreactie: Fysiologische reacties nemen af na het verdwijnen van de bedreiging

28 Psychologische stress

29 Dieren kennen geen langdurige psychologische stress, na de stressreactie verdwijnt de spanning. Bedreiging stressreactie Einde stressreactie

30 Een belangrijke oorzaak van een langdurige fysiologische stressrespons bij mensen is psychologische stress Malen Piekeren Rampenscenario,s Examen Relatie Werk HVZ Fysiologische stressrespons

31 Langdurige stress is schadelijk voor de gezondheid Normaal spanningsniveau Spanning Weerstandsfase Lichamelijke en geestelijke uitputting

32 Het denken over gebeurtenissen kan soms meer stress veroorzaken dan de gebeurtenis zelf

33 Ontstaan van interne spanning Omgeving Zintuigen Denken Spanning die ontstaat doordat de ervaring voor een groot deel bepaald wordt door de mentale omgeving Ervaring / Waarneming Denken / Piekeren Ervaring / Waarneming Lichaam

34 Psychologische stress Mensen kunnen op basis van pure gedachtenkracht lichamelijke reacties oproepen Gedachten of beelden over verleden / toekomst Examen Relatie-perikelen Angst Fysiologische stressrespons Hartslag gaat omhoog Extra bloed naar de spieren Vernauwing bloedvaten in de huid Snellere ademhaling Extra zuurstof naar de hersenen Bloed stolt eerder Er komt extra glucose vrij Er komen endorfines vrij

35 Samentrekking hartspier Hartslagfrequentie Bloeddruk Acute psychologische stress Gebeurtenis BelevingStressmechanisme Fysiologie

36 Chronische psychologische stress Werk Bloeddruk Lipiden Plaques Vaatwandontsteking Ongezonde leefstijl BelevingStressmechanismeFysiologie

37 Stress bij ROW 1.Ervaren van dreiging 2.Aanpassingen op allerlei leefgebieden 3.Het vermijden van stress 4.Piekeren over gevolgen binnen gezin / familie 5.Confrontatie door diagnose of incident 6.Rampscenario’s

38 Herkennen chronische stress: aandachtspunten Ingrijpende gebeurtenissen Overlijden naaste Ziekte Scheiding Financiële probl. Slepende zaken Werkstress Relatieprobl. Chronisch ziek Psychologische symptomen Snel geïrriteerd Boosheid Angst Onzekerheid Somberheid Machteloosheid Piekeren Gedrag Vermijdingsgedrag Conflicten Klagen / verwijten Luisteren Leefstijl Lichamelijk spanningskl. Slaapprobl.

39 Omgaan met stress

40 Wat zijn dingen die je kunt doen voor het omgaan met stress? Hoe gaat u om met stress? Beweeg voldoende (minstens een half uur per dag wandelen) Eet gezond (niet te vet en niet teveel) Zorg voor een goed slaapritme (op tijd naar bed en op tijd weer op) Beperk het gebruik van nicotine en alcohol Onderhoud je sociale contacten (vrienden, kennissen, clubjes, familie) Bouw momenten van ontspanning in (zangclub, t’ai chi, yoga, sport, dans, etc.)

41 Zoeken naar een balans 1.Bestrijden draaglast 2.(H)erkennen blijvende draaglast 3.Vergroten draagkracht

42 1. Bestrijden draaglast Zijn er praktische oplossingen of aanpassingen mogelijk?

43 2. Herkennen blijvende draaglast Stilstaan bij blijvende beperkingen of veranderingen en stoppen met vechten

44 3. Vergroten draagkracht Aandacht richten op waardevolle momenten. Wat is de moeite waard?

45 Laat jezelf niet meesleuren door je gedachten (stressmanagement-training De Hart&Vaatgroep) Omgeving/ Gebeurtenissen Denken Denken / Piekeren Omgeving/ Gebeurtenissen

46


Download ppt "ROW: Verwerking, aanpassing en stress. 1. Uitgangspunten 2. Het aanpassingsproces 3. Probleemgericht versus oplossingsgericht 4. Stress 5. Psychologische."

Verwante presentaties


Ads door Google