De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandering van tijdperk: kans voor zorgprofessional

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandering van tijdperk: kans voor zorgprofessional"— Transcript van de presentatie:

1 Verandering van tijdperk: kans voor zorgprofessional
BCMB, Den Bosch, 20 Mei 2015

2 We leven niet in tijdperk van verandering
maar in een verandering van tijdperken

3 Bezorgde huisartsen spijkeren manifest op het ministerie
manifest van de Bezorgde Huisarts: het roer moet om! gesteund door van huisartsen in Nederland 

4 Thuiszorg bezet Stadhuis Borculo
Thuiszorgmedewerkers zijn boos op gemeente

5 bedreigen gezondheidszorg’
‘Regels en hervormingen bedreigen gezondheidszorg’ er zijn teveel regels, instituten en toezichthouders Open brief van accountantsorganisatie

6 Systeemwereld vs Leefwereld
Systeemwaarden Menswaarden doelmatigheid aandacht / tijd efficiency vertrouwen controle, beheersing ruimte regelzucht keuzevrijheid kosten / baten kwaliteit

7 Efficiency Samenleving
rationeel, bureaucratisch, anoniem, complex, afstandelijk koude kille afrekenwaarden als rendement en efficiency alles moet worden gemeten en gecontroleerd gebaseerd op gestold wantrouwen mensen zijn vervreemd van deze koude, kille efficiencysamenleving on(t)menselijke samenleving

8 Oude Samenleving Nieuwe Samenleving
centraal decentraal top-down bottom-up grote organisaties kleine netwerken systemen & structuren mensen & initiatieven vast & star vloeibaar & flexibel overheid regisseert overheid faciliteert

9 Overgang naar Samenleving 3.0
Opbouw van Samenleving 3.0 Voorontwikkelingsfase Doorontwikkelingsfase Kantelperiode Verticaal Centraal Top-down Horizontaal Decentraal Bottom-up We zitten hier Tijd

10 Chaos

11 Kantelperiode traditionele grote bedrijven vallen om
overheid op zoek naar nieuwe rol brancheorganisaties verdwijnen angst en wantrouwen bij burgers

12 het oude werkt niet meer het nieuwe biedt zich aan

13 Participatiesamenleving is geen hype maar
een stap naar nieuwe vorm van democratie

14

15 Sectoren in Transitie Energie van centraal, fossiel naar decentraal duurzaam Welzijn van zorgen voor naar zorgen dat Bouw van aanbod & product naar vraag & dienst Zorg van doelmatig & efficiënt naar mensgericht Onderwijs van organisatie centraal naar leerling centraal

16 Burger Initiatieven

17 Broodfondsen

18 Lokale zorg coöperaties

19 Explosieve Groei van Coöperaties

20 in samenleving 3. 0 staat mens centraal
in samenleving 3.0 staat mens centraal en niet de organisaties en instituties

21 Transitie in het sociaal domein

22 Transitie versus Transformatie
in beleid transitie = overheveling taken & financiën transformatie = cultuuromslag in wetenschap transitie = verandering in cultuur & structuur

23 Jeugdzorg, Ouderenzorg
Decentralisatie Jeugdzorg, Ouderenzorg decentralisatie van rijk naar gemeenten bezuinigingen en efficiency operaties echte transitie = cultuuromslag

24 huidige decentralisatie leidt tot: dezelfde fouten, met minder mensen, met minder geld, op kleinere schaal

25 “ Ik besteed de helft van mijn tijd aan administratie
“ Ik besteed de helft van mijn tijd aan administratie en protocollen en procedures. Ik kom daardoor te weinig toe aan tijd voor mijn zorgcliënten ” thuiszorgconsulent

26 Probleem in JeugdZorg ’silosering’ van zorg
mens in dienst van structuur ’silosering’ van zorg in Amsterdam werken 4500 mensen in jeugdopvang 120 instanties zijn betrokken bij jeugdopvang

27 “ 10 jaar jeugdzorg heeft mij niets gebracht. Ik zie steeds
“ 10 jaar jeugdzorg heeft mij niets gebracht. Ik zie steeds nieuwe mensen voor me en moet steeds weer mijn verhaal aan iemand anders vertellen. Ik zoek een vertrouwenspersoon, iemand die zich niet aan de regels en protocollen houdt maar dwars door het systeem loopt en die één van ons wordt ” jeugdzorg ‘cliënt’

28 Jeugdzorg Systeem is gebaseerd op:
angst wantrouwen controle beheersing

29 mens en systeem zijn vervreemd van elkaar
Vervreemding mens en systeem zijn vervreemd van elkaar verbroken verbindingen tussen: lichaam en geest management en werkvloer financiering en inhoud gezondheid en welzijn, arbeid, sport zorgverlener en verzorgde

30 Verbroken Verbindingen
relatie tussen zorgverlener en zorgvrager vertrouwen, aandacht, passie, bezieling is verworden tot relatie tussen leverancier en cliënt kosten, doelmatigheid, efficiency, afrekening

31 Systeemvernieuwing nodig in zorg

32 Transitie ‘van zorgen voor naar zorgen dat’
cultuuromslag ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ structuurverandering platte, horizontale netwerkorganisaties werkwijze persoonsgericht ontwikkelingsplan

33 Zorg 3.0 menslievend vanuit eigen kracht in eigen omgeving
mensgericht menslievend vanuit eigen kracht in eigen omgeving samenredzaam

34 Nieuw Zorg Paradigma zodat zo weinig mogelijk zorg nodig is
van zorgen voor naar zorgen dat mensen faciliteren in hun leven zodat zo weinig mogelijk zorg nodig is diensten aanbieden rondom: werk zoeken, opleidingen, netwerken

35 Nieuwe Solidariteit hebben de best mogelijke intensieve zorg nodig
groep van ca. 1 miljoen mensen is kwetsbaar hebben de best mogelijke intensieve zorg nodig nieuwe vormen van solidariteit zijn nodig

36 Hoe pakt de Overheid dit aan?

37 Aanpak Gemeenten het organiseren van de decentralisatie
spoorboekjes, marsroutes, arrangementen transitiemanagers, transitieteams sociale wijkteams als panacee

38 95% van de tijd gaat op aan geld & organisatie

39 Wat laten Gemeenten liggen?
cultuuromslag anders denken en anders werken niet zorgen voor maar zorgen dat denken en handelen vanuit burgers

40 Geen enkele gemeente was klaar op 1 januari 2015 De echte transitie begint dan pas

41 Wat zouden Gemeenten kunnen doen?

42 Faciliteren heldere & ambitieuze kaders stellen
heldere spelregels opstellen schakelen tussen professionals en burgers

43 Praktisch ga alleen in zee met zorgorganisaties 3.0
selecteer scherp met wie je werkt ga alleen in zee met zorgorganisaties 3.0 stop met clubs die niet aan spelregels voldoen

44 Tijd en Ruimte nemen voor andere organisatie voor cultuuromslag
werk vanuit visie en strategie zoeken, experimenteren en leren

45 decentralisatie: geen project maar proces pakt per gemeente anders uit

46 Wat betekent dit voor zorgbedrijven?

47 Zorg Bedrijf 3.0 maar met het faciliteren van de klant
verdient niet zozeer geld met zorg maar met het faciliteren van de klant van 100% naar 20% zorg helpen met netwerk ontwikkelen helpen met scholing & baan zoeken

48 Permanente Verander Strategie
fundamentele veranderstrategie nieuwe klanten nieuwe verdienmodellen nieuwe oriëntatie

49 Duale Strategie ontwikkel schaduwlijn binnen bedrijf
experimenteer met nieuw verdienmodel zoek samenwerken nieuwe partners

50 Transitie Fasen binnen Zorg Bedrijf
tijd Zorg Bedrijf 3.0 Stabilisatie uitvoering Versnelling DNA Kantelpunt strategie / missie Voorontwikkeling bewustwording

51 Wat betekent dit voor zorgprofessionals?

52 Competenties voor Zorg 3.0
denken vanuit mensen mensen kunnen activeren mensen autonomie teruggeven inspelen op vragen van mensen

53 Professionals voor Zorg 3.0
kunnen verbinden kunnen netwerken kunnen met groepen & vrijwilligers omgaan zijn activerend, coachend en dienend

54 Transitie Fasen van een Individu
tijd Competent Individu Stabilisatie bewust bekwaam Versnelling onbewust bekwaam Kantelpunt bewust onbekwaam Voorontwikkeling onbewust onbekwaam

55 in transitie Jan Rotmans Marlous Martine Marieke Chantal Melanie Ilse
Elke Aziza Anneke Christien Herman Yvonne Natasha Monique Astrid Ellen Frederic Marleen in transitie Jan Rotmans 12 maart 2015

56 Sessie 1-Oriënteren MEE als cliënt wat is de context?
waar staan we nu? hoe zien wij onszelf / hoe zien anderen ons?

57

58 Weerstand Ik wil eigenlijk niet dat er iets verandert! Vrijheid houden
Niet in een keurslijf van de gemeente Blijven doen wat we nu doen Ik wil eigenlijk niet dat er iets verandert!

59 Sessie 2-Positioneren MEE herontdekken
Waar zit energie / waar zit weerstand? Hoe ziet MEE A/V 3.0 er uit? Hoe schrijf je dat op? Wat moet er nog veranderen?

60 Sessie 3–Experimenteren
MEE zonder beperkingen Wat betekent werken bij MEE 3.0? Nieuwe benaderingen Nieuwe samenwerkingen Nieuwe structuren  maak van je visie een experiment

61 Resultaat  Veranderen kan leuk zijn!
MEE Transitie werd persoonlijke transitie Persoonlijke transitie werd MEE Transitie  Veranderen kan leuk zijn!

62 Als je echt wilt veranderen zoek je het niet in regels & procedures, dan leg je het buiten je zelf neer. Als je wilt veranderen, zoek dan de verandering in jezelf


Download ppt "Verandering van tijdperk: kans voor zorgprofessional"

Verwante presentaties


Ads door Google