De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Twitter.com/janrotmans Verandering van tijdperk: kans voor zorgprofessional BCMB, Den Bosch, 20 Mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Twitter.com/janrotmans Verandering van tijdperk: kans voor zorgprofessional BCMB, Den Bosch, 20 Mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 twitter.com/janrotmans Verandering van tijdperk: kans voor zorgprofessional BCMB, Den Bosch, 20 Mei 2015

2 We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken

3 manifest van de Bezorgde Huisarts: het roer moet om! gesteund door 7.717 van 11.345 huisartsen in Nederland Bezorgde huisartsen spijkeren manifest op het ministerie

4 Thuiszorg bezet Stadhuis Borculo Thuiszorgmedewerkers zijn boos op gemeente

5 ‘Regels en hervormingen bedreigen gezondheidszorg’ er zijn teveel regels, instituten en toezichthouders Open brief van accountantsorganisatie

6 Systeemwereld vs Leefwereld Systeemwaarden Menswaarden doelmatigheid aandacht / tijd efficiency vertrouwen controle, beheersing ruimte regelzucht keuzevrijheid kosten / baten kwaliteit

7 Efficiency Samenleving rationeel, bureaucratisch, anoniem, complex, afstandelijk koude kille afrekenwaarden als rendement en efficiency alles moet worden gemeten en gecontroleerd gebaseerd op gestold wantrouwen mensen zijn vervreemd van deze koude, kille efficiencysamenleving on(t)menselijke samenleving

8 centraal decentraal top-downbottom-up grote organisaties kleine netwerken systemen & structurenmensen & initiatieven vast & starvloeibaar & flexibel overheid regisseert overheid faciliteert Oude Samenleving Nieuwe Samenleving

9 Overgang naar Samenleving 3.0 Doorontwikkelingsfase Voorontwikkelingsfase Horizontaal Decentraal Bottom-up Verticaal Centraal Top-down Tijd Opbouw van Samenleving 3.0 We zitten hier Kantelperiode

10 Chaos

11 Kantelperiode traditionele grote bedrijven vallen om overheid op zoek naar nieuwe rol brancheorganisaties verdwijnen angst en wantrouwen bij burgers

12 het oude werkt niet meer het nieuwe biedt zich aan

13 Participatiesamenleving is geen hype maar een stap naar nieuwe vorm van democratie

14

15 Energievan centraal, fossiel naar decentraal duurzaam Welzijn van zorgen voor naar zorgen dat Bouwvan aanbod & product naar vraag & dienst Zorgvan doelmatig & efficiënt naar mensgericht Onderwijsvan organisatie centraal naar leerling centraal Sectoren in Transitie

16 Burger Initiatieven

17 Broodfondsen

18 Lokale zorg coöperaties

19 Explosieve Groei van Coöperaties

20 in samenleving 3.0 staat mens centraal en niet de organisaties en instituties

21 Transitie in het sociaal domein

22 Transitie versus Transformatie in beleid transitie=overheveling taken & financiën transformatie=cultuuromslag in wetenschap transitie=verandering in cultuur & structuur

23 Decentralisatie Jeugdzorg, Ouderenzorg decentralisatie van rijk naar gemeenten bezuinigingen en efficiency operaties echte transitie = cultuuromslag

24 huidige decentralisatie leidt tot: dezelfde fouten, met minder mensen, met minder geld, op kleinere schaal

25 “ Ik besteed de helft van mijn tijd aan administratie en protocollen en procedures. Ik kom daardoor te weinig toe aan tijd voor mijn zorgcliënten ” thuiszorgconsulent

26 Probleem in JeugdZorg mens in dienst van structuur ’silosering’ van zorg in Amsterdam werken 4500 mensen in jeugdopvang 120 instanties zijn betrokken bij jeugdopvang

27 “ 10 jaar jeugdzorg heeft mij niets gebracht. Ik zie steeds nieuwe mensen voor me en moet steeds weer mijn verhaal aan iemand anders vertellen. Ik zoek een vertrouwenspersoon, iemand die zich niet aan de regels en protocollen houdt maar dwars door het systeem loopt en die één van ons wordt ” jeugdzorg ‘cliënt’

28 Jeugdzorg Systeem is gebaseerd op: angst wantrouwen controle beheersing

29 Vervreemding mens en systeem zijn vervreemd van elkaar verbroken verbindingen tussen: lichaamengeest managementenwerkvloer financieringeninhoud gezondheidenwelzijn, arbeid, sport zorgverleneren verzorgde

30 Verbroken Verbindingen relatie tussen zorgverlener en zorgvrager vertrouwen, aandacht, passie, bezieling is verworden tot relatie tussen leverancier en cliënt kosten, doelmatigheid, efficiency, afrekening

31 Systeemvernieuwing nodig in zorg

32 Transitie cultuuromslag ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ structuurverandering platte, horizontale netwerkorganisaties werkwijze persoonsgericht ontwikkelingsplan

33 Zorg 3.0 mensgericht menslievend vanuit eigen kracht in eigen omgeving samenredzaam

34 Nieuw Zorg Paradigma van zorgen voor naar zorgen dat mensen faciliteren in hun leven zodat zo weinig mogelijk zorg nodig is diensten aanbieden rondom: werk zoeken, opleidingen, netwerken

35 Nieuwe Solidariteit groep van ca. 1 miljoen mensen is kwetsbaar hebben de best mogelijke intensieve zorg nodig nieuwe vormen van solidariteit zijn nodig

36 Hoe pakt de Overheid dit aan?

37 Aanpak Gemeenten het organiseren van de decentralisatie spoorboekjes, marsroutes, arrangementen transitiemanagers, transitieteams sociale wijkteams als panacee

38 95% van de tijd gaat op aan geld & organisatie

39 Wat laten Gemeenten liggen? cultuuromslag anders denken en anders werken niet zorgen voor maar zorgen dat denken en handelen vanuit burgers

40 Geen enkele gemeente was klaar op 1 januari 2015 De echte transitie begint dan pas

41 Wat zouden Gemeenten kunnen doen?

42 Faciliteren heldere & ambitieuze kaders stellen heldere spelregels opstellen schakelen tussen professionals en burgers

43 Praktisch selecteer scherp met wie je werkt ga alleen in zee met zorgorganisaties 3.0 stop met clubs die niet aan spelregels voldoen

44 Tijd en Ruimte nemen voor andere organisatie voor cultuuromslag werk vanuit visie en strategie zoeken, experimenteren en leren

45 decentralisatie: geen project maar proces pakt per gemeente anders uit

46 Wat betekent dit voor zorgbedrijven?

47 Zorg Bedrijf 3.0 verdient niet zozeer geld met zorg maar met het faciliteren van de klant van 100% naar 20% zorg helpen met netwerk ontwikkelen helpen met scholing & baan zoeken

48 fundamentele veranderstrategie nieuwe klanten nieuwe verdienmodellen nieuwe oriëntatie Permanente Verander Strategie

49 ontwikkel schaduwlijn binnen bedrijf experimenteer met nieuw verdienmodel zoek samenwerken nieuwe partners Duale Strategie

50 Transitie Fasen binnen Zorg Bedrijf Kantelpunt strategie / missie Versnelling DNA Voorontwikkeling bewustwording Stabilisatie uitvoering tijd Zorg Bedrijf 3.0

51 Wat betekent dit voor zorgprofessionals?

52 denken vanuit mensen mensen kunnen activeren mensen autonomie teruggeven inspelen op vragen van mensen Competenties voor Zorg 3.0

53 kunnen verbinden kunnen netwerken kunnen met groepen & vrijwilligers omgaan zijn activerend, coachend en dienend Professionals voor Zorg 3.0

54 Transitie Fasen van een Individu Kantelpunt bewust onbekwaam Versnelling onbewust bekwaam Voorontwikkeling onbewust onbekwaam Stabilisatie bewust bekwaam tijd Competent Individu

55 in transitie Jan Rotmans 12 maart 2015 Marlous Martine Marieke Chantal Melanie Ilse Elke Aziza Anneke Christien Herman Yvonne Natasha Monique Astrid Ellen Frederic Marleen

56 Sessie 1-Oriënteren MEE als cliënt wat is de context? waar staan we nu? hoe zien wij onszelf / hoe zien anderen ons?

57

58 Weerstand Vrijheid houden Niet in een keurslijf van de gemeente Blijven doen wat we nu doen Ik wil eigenlijk niet dat er iets verandert!

59 Sessie 2-Positioneren MEE herontdekken Waar zit energie / waar zit weerstand? Hoe ziet MEE A/V 3.0 er uit? Hoe schrijf je dat op? Wat moet er nog veranderen?

60 Sessie 3–Experimenteren MEE zonder beperkingen Wat betekent werken bij MEE 3.0? Nieuwe benaderingen Nieuwe samenwerkingen Nieuwe structuren  maak van je visie een experiment

61 Resultaat MEE Transitie werd persoonlijke transitie Persoonlijke transitie werd MEE Transitie  Veranderen kan leuk zijn!

62 Als je echt wilt veranderen zoek je het niet in regels & procedures, dan leg je het buiten je zelf neer. Als je wilt veranderen, zoek dan de verandering in jezelf


Download ppt "Twitter.com/janrotmans Verandering van tijdperk: kans voor zorgprofessional BCMB, Den Bosch, 20 Mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google