De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Twee P e r a s j o t: B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Twee P e r a s j o t: B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i."— Transcript van de presentatie:

1 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Twee P e r a s j o t: B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i

2 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Be-har bevat Lev. 25:1 t/m 26:2 en handelt over het sabbatsjaar, het jubeljaar.

3 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Parasja Be-Hukkotai (in Mijn wetten) bevat: Lev. 26:3 t/m Lev. 27 Lev. 26: Zegen en vloek Lev. 27: Een soort toevoeging.

4 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Parasja Be-Hukkotai in Mijn wetten Lev. 26:3 Een opmerking van rabbi Rashi: -Als jullie in Mijn inzettingen wandelen -En mijn geboden in acht nemen - én ze houden Ze kennen, bestuderen – een voorwaarde om ze te houden..

5 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i De reeksen zegeningen en straffen (vervloekingen) vertonen een oplopende reeks, zeker die van de straffen. Vier maal: als je dan nog niet luister zal ik zeven maal strenger straffen. 7 4 = 2401

6 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Lev. 26: de zegeningen: - Regen op tijd en grote vruchtbaarheid, voedselovervloed (26:4 en 5, 10)

7 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Lev. 26: de zegeningen: -Regen op tijd en grote vruchtbaarheid, voedselovervloed (26:4 en 5 en 10) -een leven zonder angst: geen oorlog, geen wilde dieren en vijanden die zullen angst hebben voor jullie vanwege jullie overmacht (26:6, 7 en 8)

8 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Lev. 26: de zegeningen: -Regen op tijd en grote vruchtbaarheid, voedselovervloed (26:4 en 5 en 10) -een leven zonder angst: geen oorlog, geen wilde dieren en vijanden die zullen angst hebben voor jullie vanwege jullie overmacht (26:6, 7 en 8) -vruchtbaar en talrijk worden; geef jullie dus veel kinderen. (26:10)

9 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Lev. 26: de zegeningen: -Regen op tijd en grote vruchtbaarheid, voedselovervloed (26:4 en 5 en 10) -een leven zonder angst: geen oorlog, geen wilde dieren en vijanden die zullen angst hebben voor jullie vanwege jullie overmacht (26:6, 7 en 8) -vruchtbaar en talrijk worden; geef jullie dus veel kinderen. (26:10) -JHWH belooft: Ik zal in uw midden wonen en nooit een afkeer van u krijgen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijnen u zult mij tot een volk zijn (HSV) (26:11 en 12)

10 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Openb. 21:3 Johannes hoort een luide stem bij het neerdalen van het nieuwe Jeruzalem en die zegt: “Zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn en Hij zelf zal bij hen zijn en hun God zijn

11 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i 2Kor.6 14. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15. En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16. Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17. Ga daarom uit het midden weg en zonder u af, zegt de Heere, raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen. 18: 1 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de HEERE, de Almachtige.

12 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i 2 Kor 6: 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn..

13 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Ik zal in hun midden wonen - Ik woon in hun midden Een profetie en belofte - voor Israël en ook voor ons. Maar ook een feit – voor de Israëllieten en ook voor ons. De spanning tussen “reeds nu en nog niet”.

14 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Ik woon in hun midden Een bekrachtiging van zijn voorschriften om als een heilig volk heilig te leven. Een onreine mocht niet bij de tabernakel komen Onreinen (met een vloeiing of melaatsheid) mogen niet in het kamp zijn. De doodstraf niet toepassen verontreinigt het land.

15 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Ik woon in hun midden Een bekrachtiging van Gods voorschriften om als een heilig volk heilig te leven. Die geldt ook ons.

16 P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Samenvatting: Bestudeer zijn woord /de thora en breng het in praktijk. Bewaar je rein van de wereld en van de zonde; als individu en als gemeente. En besef goed: Ik de Heilige, Ik woon bij en te midden van jullie en in jullie.


Download ppt "P e r a s j o t B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i Twee P e r a s j o t: B e ’h a r en B e ’H u k o t t a i."

Verwante presentaties


Ads door Google