De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie voor de ouderkamer Jeanne D’arc 25 februari 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie voor de ouderkamer Jeanne D’arc 25 februari 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor de ouderkamer Jeanne D’arc 25 februari 2015
ADHD Presentatie voor de ouderkamer Jeanne D’arc 25 februari 2015 Plein 013 Linda Rovers

2 Even voorstellen: Achtergrond: leerkracht Speciaal Onderwijs
Mytylschool Tilburg, Ambulant begeleider PO / VO Consulent Plein 013 Expertise op gebied van Motoriek, Gedrag, langdurig zieken, taakaanpak en Werkhouding, autisme, aandacht problematiek En wie zijn jullie en wat willen jullie graag weten? Plein 013 Linda Rovers

3 Programma Wat weten jullie al over AD(H)D? Omschrijving ADHD
Oorzaken ADHD Kenmerken ADHD Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk? - voor de ouders - voor het kind Handelingsadviezen Zijn er nog vragen? Afsluiting Plein 013 Linda Rovers

4 Omschrijving ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
aandacht tekort hyperactief stoornis DSM-IV omschrijving ADHD-I, het overwegend onoplettende type. Dit is het type waarbij vooral sprake is van ernstige en aanhoudende aandachtszwakte (moeite om de aandacht in het hier-en-nu te houden, dromerig type) Dit wordt ook wel ADD genoemd. ADHD-H, het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Hier is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit; ADHD-C, het gecombineerde type. Zowel de problemen van het onoplettende als het hyperactieve type zijn aanwezig. Dit type ADHD komt het meeste voor. Plein 013 – Linda Rovers

5 Oorzaken van ADHD De tegenstelling aanleg versus omgeving is achterhaald. Nu denkt men meer aan - samenhang en Interacties tussen aanleg en omgeving Zeker is dat: Opvoeding en Omgeving kunnen AD(H)D niet veroorzaken of voorkomen AD(H)D te maken heeft met “anders functionerende hersenen Er sprake is van een grote erfelijke factor De omgeving een grote rol speelt (psychosociaal, fysiek, biologisch) Recent onderzoek wijst erop dat er bij AD(H)D sprake is van een neurobiologische stoornis in de hersenen, op het niveau van de zenuwverbindingen (neurotransmissie). Plein 013 Linda Rovers

6 Kenmerken van ADHD Sterke punten: Spontaan en open
Creatief (afhankelijk van het kind) Energiek en enthousiast Humor Gevoelig en zorgzaam Goed inlevingsvermogen Veel fantasie Gevoelig voor complimenten Risico punten: Concentratieproblemen (Hyper) actief in denken en handelen/ impulsief Rusteloos Motorische problemen (fijn en grof) Gedragsproblemen Plein 013 Linda Rovers

7 We zien dat AD(H)D-symptomen verbeteren bij:
veel structuur interessante activiteiten een-op-een aandacht of direct toezicht het frequent belonen van goed gedrag De ontwikkeling van de hersenen en het daaruit voortvloeiend gedrag worden beïnvloed door de manier waarop met het kind wordt omgegaan. Dit geldt in hoge mate voor heel jonge baby's maar het gaat ook op voor oudere kinderen. Plein 013 Linda Rovers

8 We zien de AD(H)D-symptomen verslechteren bij:
weinig structuur saaie activiteiten slecht toezicht weinig/geen positieve reacties op goed gedrag Het kan niet vaak genoeg herhaald worden dat omgevingsfactoren als opvoeding en onderwijs geen AD(H)D kunnen veroorzaken of voorkomen. Deze factoren kunnen wel de gevolgen van AD(H)D beïnvloeden, zoals de hevigheid van de symptomen en de mate waarin het kind eronder lijdt Plein 013 Linda Rovers

9 Wat betekent dit voor de ouders?
Dagprogramma duidelijk maken Korte taken geven Taken visualiseren waar mogelijk Let op wat goed gaat! Geef regelmatig en direct feedback en complimenten Spreek positieve verwachtingen uit Taken op niveau geven Denk vooruit, zo kun je veel voorkomen Plein 013 Linda Rovers

10 Wat betekent dit voor het kind?
Sociale problemen Concentratieproblemen, snel afgeleid Vergeetachtig Zwakke werkhouding In de klas: nabijheid nodig van de leerkracht om tot werken te kunnen komen In een 1 op 1 setting: max. concentratietijd 45 minuten Veel bevestiging nodig Plein 013 Linda Rovers

11 Handelingsadviezen Leer het kind zijn sterke en zwakke eigenschappen kennen Leg sociale situaties altijd uit! Neem (diagnostische) gegevens goed door Luister en kijk goed naar het kind Vraag je af of je het gedrag goed hebt geïnterpreteerd Neem de planning samen met het kind door, eventueel werken met kleuren om het te ordenen Vraag je af of je goed hebt gereageerd Gebruik kennis, ervaring en intuïtie Probeer altijd rustig te blijven, door je boosheid zal het gedrag ongetwijfeld escaleren Plein 013 Linda Rovers

12 Zijn er nog vragen? Plein 013 Linda Rovers

13 Afsluiting Juf, ik wil wel, maar het gaat soms gewoon niet
Ik wil wel stilzitten, maar ik heb zo’n kriebel van binnen en mijn voeten gaan vanzelf bewegen Ik wil wel tussen de lijntjes schrijven, maar mijn hand wil soms niet Ik wil rustig naar buiten lopen, maar als ze tegen me aan botsen word ik opeens boos Ik wil wel rekenen, maar er vliegt zo’n mooie vlinder buiten Ik wil er wel aan beginnen, maar er staat zo’n eng beestje bij getekend Ik wil wel opletten, maar ik hoor de moeders praten op de gang Juf ik wil wel, maar ik weet niet hoe ! Plein 013 Linda Rovers


Download ppt "Presentatie voor de ouderkamer Jeanne D’arc 25 februari 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google