De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven November 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven November 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven November 2014

2 "Bij u is de bron van het leven."
Psalm 36,10

3 Dit Woord uit de Schrift zegt ons iets heel belangrijks
Dit Woord uit de Schrift zegt ons iets heel belangrijks. Het kan een instrument zijn van verzoening en van gemeenschap.

4 Op de eerste plaats zegt het ons dat er maar één bron van leven is, God. Vanuit Hem, vanuit zijn scheppende liefde ontstaat het heelal, dat een thuis wordt voor de mens. Hij is het die het leven geeft met al zijn gaven.

5 De psalmist kent de harde omstandigheden van het leven in de woestijn, de dorre droogte. Hij weet wat een waterbron betekent met al het leven dat er omheen opbloeit.

6 Om de schepping te bezingen kon hij geen mooier beeld vinden dan dat van een stroom die wordt geboren uit de schoot van de Vader.

7 En in zijn hart komt een lied op van lof en dankbaarheid.
Dat is de eerste stap die gedaan kan worden, de eerste lering die we kunnen trekken uit de woorden van de Psalm:

8 God loven en danken voor zijn werk, voor de wonderen van de kosmos en voor de levende mens die zijn roem is, het enige schepsel dat aan Hem kan zeggen:

9 "Bij u is de bron van het leven."
Psalm 36,10

10 Maar voor de liefde van de Vader was het niet voldoende om het Woord uit te spreken waarmee alles werd geschapen. Hij wilde dat zijn Woord zelf onze gedaante zou aannemen. God, de ene ware God, werd mens in Jezus en bracht de bron van het leven op aarde.

11 Hijzelf, de bron van alle goeds, van alle bestaan en van alle geluk, is zich komen vestigen onder ons, zodat wij Hem als het ware onder handbereik hebben. "Ik ben gekomen, zegt Jezus, om hun het leven te geven in al zijn volheid" (Joh 10,10).

12 Hij heeft iedere tijd en ruimte van ons bestaan met zichzelf vervuld
Hij heeft iedere tijd en ruimte van ons bestaan met zichzelf vervuld. En Hij heeft onder ons willen blijven voor altijd, zodat wij Hem zouden kunnen herkennen en liefhebben onder de meest verschillende gedaanten.

13 Soms denk je wel eens hoe mooi het zou zijn om in de tijd van Jezus te leven. Maar zijn liefde heeft een manier gevonden om te blijven, niet in een klein hoekje van Palestina, maar op alle punten van de aarde.

14 Zoals Hij beloofd had, stelt Hij zich aanwezig in de eucharistie
Zoals Hij beloofd had, stelt Hij zich aanwezig in de eucharistie. En daaruit kunnen wij putten om ons leven te voeden en te vernieuwen.

15 "Bij u is de bron van het leven."
Psalm 36,10

16 Een tweede bron waaruit we het levende water van de aanwezigheid van God kunnen putten, is onze broeder of zuster. Iedere medemens die ons pad kruist en die wij liefhebben, vooral de behoeftige, is voor ons meer een weldoener dan een ontvanger van weldaden. Hij of zij geeft ons God.

17 Want wanneer we Jezus in hem of haar liefhebben, ontvangen we in ruil daarvoor zijn liefde, zijn leven. Want Hijzelf, die aanwezig is in onze broeders en zusters, is er de bron van. "Ik had honger (…), ik had dorst (…), ik was een vreemdeling (…), ik zat gevangen (…), lezen we in het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 25).

18 Een rijke waterbron is ook de aanwezigheid van God in ons
Een rijke waterbron is ook de aanwezigheid van God in ons. Altijd spreekt Hij tot ons. Het is aan ons om naar zijn stem te luisteren, naar de stem van ons geweten.

19 Hoe meer we ons inspannen om God en de medemens lief te hebben, des te sterker laat zijn stem zich horen.

20 Maar er is ook een bijzonder moment waarop we kunnen putten uit zijn aanwezigheid in ons. Dat is wanneer we bidden.

21 Hij woont verborgen in onze ziel en is als een diepe waterader die nooit opdroogt en die steeds tot onze beschikking is. Ieder moment kan Hij onze dorst lessen.

22 We hoeven maar een ogenblik de luiken van onze ziel te sluiten en in onszelf te keren om deze bron te vinden, ook al bevinden we ons midden in een dorre woestijn

23 Tot we zo ver komen dat we die eenheid met Hem bereiken waarin we voelen dat we niet meer alleen zijn, maar met zijn tweeën: Hij in mij en ik in Hem, één zoals het water en de bron, zoals de bloem en het zaad.

24 Het woord van de Psalm herinnert ons eraan dat alleen God de bron is van het leven en dus van de volle eenheid, de vrede en de vreugde.

25 Hoe meer we drinken van deze bron en hoe meer we leven van dat levend water dat zijn Woord is, des te dichter zullen we naderen tot elkaar en leven als broeders en zusters.

26 Dan zal gebeuren wat de psalmist in het volgende vers zegt: "Door úw licht zien wij licht", dat licht waarop de mensheid wacht.

27 "Bij u is de bron van het leven."
Psalm 36,10 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ) Eerder verschenen in Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia)


Download ppt "Woord van Leven November 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google