De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen Nederlandse gezondheidszorg vanuit perspectief van een zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie 1 1 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen Nederlandse gezondheidszorg vanuit perspectief van een zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie 1 1 1."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen Nederlandse gezondheidszorg vanuit perspectief van een zorgverzekeraar
Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie 1 1 1

2 Inhoud presentatie Voorstellen
Hoe staat de Nederlandse gezondheidszorg ervoor in Europa Wat zijn de vraagstukken en uitdagingen nu en in de toekomst van de Zorg Wat is er nodig om onze gezondheidszorg solidair te houden Wat betekent dit voor de rol van partijen en die van zorgverzekeraar in het bijzonder Conclusies 2

3 Merken van Achmea* Achmea is actief met een aantal merken, waaronder de zes grote merken: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, Agis Zorgverzekeringen, FBTO, Centraal Beheer Achmea en Avéro Achmea. Zo werken wij in diverse markten aan de beste verzekering voor onze miljoenen klanten. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens kiest voor een verzekering of pensioen van Achmea. Om je een indruk te geven van de verdeling zie je hier de aantallen klanten, consumenten en zakelijk van onze verschillende merken. Andere aardige feiten en weetjes over Achmea: •          1 op de 3 Nederlanders heeft een zorgverzekering bij Achmea •          1 op de 4 auto’s in Nederland is verzekerd bij Achmea •          1 op de 5 werknemers in Nederland bouwt zijn pensioen op bij Achmea •          de pensioenregeling van 1 op de 3 werkgevers in Nederland wordt uitgevoerd door Achmea •          met 14 miljard euro grootste belegger in vastgoed en hypotheekfondsen •          alle aan de AEX genoteerde bedrijven doen zaken met bedrijfsonderdelen van Achmea •          Interpolis schadeservice keert per uur een bedrag uit ter waarde van een nieuwe Aston Martin ( euro) •          Als we pensioen als 65+ salaris beschouwen, dan is Achmea de grootste werkgever van Nederland. Dan betalen we namelijk aan ongeveer een half miljoen Nederlanders  salaris uit. •          De Achmea Health Centers blijken landelijk een groot succes. Samen met bedrijven en universiteiten hebben we nu zelfs inhouse Health Centers op maat ontwikkeld. •          Het overgrote merendeel van de Nederlandse stoepen en wegen waar u dagelijks gebruikt van maakt, is door ons verzekerd.

4 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013

5 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013

6 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013

7 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013

8 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013

9 Zorgverzekeringsmarkt Zorgverleningsmarkt Zorginkoop markt
Patiënt / Klant Overheid Zorgverzekeringsmarkt Zorgverleningsmarkt Zorgaanbieder/ ondernemer Zorgverzekeraar/ Financier Zorginkoop markt 9

10 Before health insurance reform After health insurance reform 2006
Health insurance before and after 2006 Before health insurance reform After health insurance reform 2006 Supplementary Insurance Supplementary Insurance Private insurance Public insurance Private insurance Basic insurance Exceptional medical expenses act (AWBZ) Exceptional Medical Expenses act (AWBZ) After two years of preparation Dutch government introduced a new health insurance system in 2006. This was one of the biggest policy reforms since World War II. A very complex reform, which could be a success because patients, providers and health insurers did support the change. This is the situation before and after 2006 Today I will talk about the red part. This is the cure, private insurance, public regulated. Public insurance Social support act (WMO) 4

11 Total expenditure 2012: nearly 70 billion euro
2006 Health Insurance Act / Health Care Market Regulation Act Components Cure Dental care Physiotherapy Alternative medicine Vitality € 3,7 billion (2012) Supplementary Insurance Supplementary Insurance Public insurance Private insurance Basic insurance Hospital care & medical specialists Pharmaceuticals General practitioners & paramedics Mental care € 35.6 billion (2012) Care Exceptional medical expenses act (AWBZ) Exceptional Medical Expenses act (AWBZ) Long-term care Care for the mentally and physically disabled Home care (nursing) € 27,5 billion (2012) Social support act (WMO) Social care and support € 2 billion (2012) 14 Source: Vektis, Zorgthermometer, 2012 11

12 12

13 13

14 Terugblik Zorgkostenstijging is van alle jaren, maar door afvlakkende economische groei is extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven versus BBP [EUR miljard] Zorguitgaven (rechter-as) BBP (linker-as) In 2009 krimpt de economie terwijl de zorguitgaven blijven stijgen Verdringings-effecten andere departementen Economische groei baart zorgen Maar het is niet dat het niet heeft gewerkt! Tot 2001 groeiden de zorguitgaven ongeveer even hard als de economie boter-bij-de vis maatregel in 2001 Bron: CBS 14

15

16 16

17

18 Visie op de samenhang is noodzakelijk (bijv.: op preventie)
De (grote) stad heeft een specifieke behoefte. Achmea speelt hierop in door ontwikkelingen te stimuleren en te realiseren die toegevoegde waarde creëren voor alle betrokkenen. Inwoners & verzekerden Lokale overheid, bestuur & woningcorporaties Werkgevers Zorgaanbieders Visie op de samenhang is noodzakelijk (bijv.: op preventie)

19 Volgens de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het RIVM (2010) is 27% van de ziektelast toe te schrijven aan leefstijlfactoren; 31% voor mannen en 23% voor vrouwen. Sommige ziekten worden vrijwel altijd veroorzaakt door een ongezonde leefstijl, bijvoorbeeld COPD (RIVM, 2010). 81% van de Nederlanders vindt dat zorgverzekeraars gezond gedrag moeten stimuleren (Nivel, 2012). Desalniettemin is de deelnamebereidheid en deelnametrouw aan interventies die ingrijpen op de leefstijl laag: 30% tot 50% begint er niet aan of stopt voortijdig. Selectieve preventie Universele preventie Gezond (Chronisch) Ziek Geïndiceerde preventie Zorg Zorggerelateerde preventie Rijk, WPG, Wmo, Zvw / AV1 Rijk, AWBZ, Wpg, Wmo Zvw Zvw, AWBZ Zvw, AWBZ, Wmo Collectief Individueel Risico-factoren en/of symptomen Financiering Preventieketen2 Gezondheid 1 Onder AV wordt verstaan: alle aanvullende pakketten en abonnementen, dus ook pakketten voor werkgevers (arbeidsgerelateerde zorg), WAV/CAV. 2 Het CVZ heeft deze preventie-indeling omarmd en daarmee meer ruimte gecreëerd voor preventieve interventies in het zorgdomein.

20 In de zorg liggen grootste uitdagingen waarmee ons rol verandert van zorgverzekeraar naar zorgverzekeraar. Stijgende Zorgvraag Vergrijzing leidt tot vraagstijging. Al 4,5 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten tegelijkertijd. Groot Gezondheidsverschil Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld 6 á 7 jaar korter dan hoog opgeleiden. Kwaliteitsverschil tussen zorgverleners Consumenten hebben nog geen idee over de grote kwaliteitsverschillen . Gebrek aan Menskracht Op elke 2 werknemers in de zorg moet er 1 bijkomen. Totaal extra zorgverleners nodig komende decennia. Stijgende Zorgkosten Zonder ingrijpen zullen de premies voor consumenten en werkgevers in het jaar tenminste verdubbeld zijn. Gebrekkige Transparantie Slechts ca. 6% van de zorg is transparant in kwaliteit en uitkomsten. Business model van ons als zorgverzekeraar verschuift van focus op werven klanten en interne stroomlijning naar grip krijgen op de zorgkosten waar meer dan 95% van de premie naartoe gaat en daarbij borgen van kwaliteit en toegankelijkheid voor iedereen. 4 van deze uitdagingen (stijgende zorgvraag, groot gezondheidsverschil, gebrek en mankracht en stijgende zorgkosten) gaan over/raken productiviteit van het zorgsysteem. Hogere productiviteit vereist innoveren op 7 aspecten: Beschikbaarheid en toegang Meer preventie en advies Just-in-time effectieve zorg Minder fouten, hogere kwaliteit Betere (keten)samenwerking Leefstijl & zelfmanagement Opheffen verspilling Doel hiervan is gezondheidswinst tegen aanvaardbare kosten, door: Gewonnen levensjaren Voorkomen van ziekten Sneller herstel en revalidatie Hogere kwaliteit van leven, minder levens- en arbeidsbeperkingen ervaren, ondanks een ziekte Minder kosten of verlies van inkomsten als gevolg van ziekten of beperkingen 20 20

21 Andere belangrijke vraagstukken die een oplossing vragen
Vertrouwen tussen partijen in de gezondheidszorg “markt” Samenwerking tussen alle actoren die voor de patiënt tot daadwerkelijke toegevoegde waarde leidt Ontbreken heldere gemeenschappelijke maatschappelijke agenda op doelmatigheid Hoe komen we van een verrichtingen financiering naar output ( toegevoegde waarde ) financiering Onvoldoende patientcompliance ( lifestyle, therapietrouw) Te grote bandbreedte in normstelling met als gevolg een veel te grote voor de burger niet te begrijpen praktijkvariatie Ontbreken instrumentarium om tot goed zelfmanagement te komen 21 21

22 Premiestelling obv uitkomsten, risico-, proces- en controlemanagement
Verzekerden Gezondheidsrisico's Diagnose Therapie Gezondheidszorg Transacties Verzekeraar Klachten Feedback Zorginkoop 8 22

23 Thema’s zorginkoop Inzet op “Poor Quality”: gaten in de zorg, patiëntveiligheid Gezondheidsbevordering Versterking geïntegreerde eerste lijn ( regionale benadering) Doelmatig voorschrijf- en verwijsgedrag Ontwikkelen zelfmanagement/ e-health Informeren van verzekerden over de kwaliteit van preferente zorgaanbieders Bevorderen en inkopen geïntegreerde zorgprogramma’s ( ketenzorg)

24 De focus bij zorginkoop ligt daarbij op
Vergroten kwaliteit en doelmatigheid van de zorg door effectieve samenwerking tussen zorgaanbieders Transparant maken van de prestaties van de aanbieder en kwaliteitsnormen ( zorgstandaarden) meer gericht op kwaliteit van leven Selectief inkopen en Meerjarenafspraken Verbeterprogramma’s faciliteren Ontwikkelen andere bekostigingsmethoden Van volume /tarief naar outcome/resultaat financiering Achmea investeert in het ontwikkelen van een passende visie voor regio’s. Hier kun je eventueel ook de nieuwe organisatie van de zorginkoop binnen Achmea toelichten (per regio) Huisartsen willen wij voorzien van spiegelinformatie over hun eigen praktijkvoering maar ook die van bijvoorbeeld de tweede lijn. Verder willen we het keuzeproces dat de huisarts en patiënt samen doormaken faciliteren en vullen met informatie (bijvoorbeeld door te verwijzen met ZorgDomein). Achmea investeert in het beschikbaar en transparant maken van kwaliteitsinformatie (zoals Independer). Wij willen onze klanten graag een stem geven in de keuze voor het beste zorgaanbod. Wij willen ze ook de informatie daarbij leveren. Zie volgende sheet. Voor het opstellen van verbetertrajecten hebben we de kwaliteitsbenchmark opgezet. Daar kom ik in een volgende sheet op terug. 24 24

25 Ambities van Achmea divisie zorg & Gezondheid
vertrouwen Vraagsturing klanten Aanbodsturing zorgverleners Vertrouwen zorgverleners Gestroomlijnd en voorspelbaar betalen Prijs & volume inkopen Goede, betaalbare zorg contracteren Zorgaanbieders Kwaliteit stimuleren en verbeteren Gezondheids- Infrastructuur Samenwerking stimuleren en verbeteren Managen klantportefeuille Proposities voor zorgbehoefte aanbieden Zorgkeuze op basis kwaliteit Zorgkeuze helpen verbeteren Beïnvloeden leefstijl & gezondheid Gedrag helpen verbeteren Vertrouwen van verzekerden Gestroomlijnd en voorspelbaar vergoeden 25

26 Wat zijn de plannen? >2013 Kwaliteit- normen
Waarde first time right in de zorg is groot: zowel levensjaren worden gewonnen als kosten bespaard Zorgkwaliteitscurve kent een onacceptabele variatie Inschatting waarde kwaliteit van zorg NL Slecht presterende aanbieders Gemiddelde presterende aanbieders Best presterende aanbieders 30-daagse sterfte na acuut myocard infarct1 17% 10% 2% 30-daagse sterfte na CVA2 19% 10% 6% Succeskans bij IVF3 13% 19% 26% 5 jaar recidive kans na borstkanker behandeling4 8% 2,5% 0,5% Percentage sterfte 30 dagen na AMI patiënten 65 jaar en ouder (IGZ 2007) Percentage sterfte 30 dagen na CVA voor ziekenhuizen die deelnemen aan kennisnetwerk CVA NL benchmark (KNCN 2010) Percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus (NVOG 2010) Percentage patiënten met lokaal recidief binnen 5 jaar na borstsparende chirurgie (Zizo 2010) Bron: Achmea zorgkostendata 26

27 27

28 28

29 29

30 Highlight innovatie: Kenniscentrum
Doel: Benutten kennis uit database met zorggebruik van >5 miljoen klanten ter feedbackloop in het continu verbeteren van zorg. Soort innovatie: Motor achter zorg, sociale en klantinnovatie. Organisatie: Apart onderdeel rapporterend aan directie via zorginkoop. Partners: Kennisinstituten en zorgverleners Status: Operationeel sinds start dZ&G (Voortbouwend op best practise in Agis). 30

31 projecten programma Kwaliteit van Zorg
Projecten gestart in 2011/2012 Projecten 2013 Diabetes type 2 Verstandelijke beperking Depressie Mondzorg Dementie Slechtziendheid Cerebrovasculair Accident (CVA) Coronaire hartziekten Perifieer arterieel vaatlijden (PAV) Artrose Geboortezorg Reumatoïde artritis Borstkanker Ziekte van Parkinson Dikkedarmkanker Hartfalen Prostaatkanker Palliatieve zorg Cystic Fibrosis Lage rugklachten Longkanker - Radiotherapie Bariatrie (ter ondersteuning van MSZ) Meetbaar beter (SAG-project 2 hartcentra) -

32 Zorg in –en verkoop: wat staat ons te wachten?
Gesprek, papierwerk & portaal “GLOSSY” 2014 Visie & strategie Beleidsinzet 2014 en verder Contractonderdelen Zorginkoopspecificaties 32

33 Ondersteunt met analyses op basis van kwaliteit en financiën
Variatie tussen dottercentra is enorm groot: “Maakt u in een dotter centra 7x meer kans gedottert te worden dan in een ziekenhuis?” Wondinfecties & heroperaties < 2 jaar als maatstaf voor kwaliteit 33

34 duidelijk voor verzekerde & inkoopteam
en ook als onderdeel van het groter geheel, de ZIPs ZorgInkoopPakket: kwaliteit, betaalbaarheid èn betrokkenheid van klanten 1. KWALITEIT 2. BETAALBAARHEID Door standaardisatie van het inkoopproces vallen afwijkingen (problemen) op. Dat erkennen en transparant verbeteren zorgt voor toenemende veiligheid & kwaliteit Door transparantie ook op het gebied van zorgkosten kunnen afwegingen gemaakt worden op het gebied van kwaliteit & betaalbaarheid Duidelijke keuzes leiden tot focus en meer duidelijkheid voor de verzekerde Zorg Inkoop Specs (ZIS) 4. VERTROUWEN OP ZORG Maarten: Even link leggen tussen je ZIP’s en het doel van Achmea (meest vertrouwde verzekeraar). Vervolgens het woord voor de inhoud van de ZIP’s (met 4 assen van de vorige slide in zich) aan Bas G. geven. TIP Arend Jan: Zorg ook voor een verband tussen ZIP & ZIS; max. 4 ZIP’s Voorstel invulling K&R: ZIS is onderdeel van ZIP, nl. op het kwaliteitsstuk, zie ook puntje 1 in deze slide . ZIS zijn een onderdeel van Z IP’s op het punt van de 4 behandelthema’s. ZIS hebben daarentegen ook overkoepelende thema’s en zijn daarvoor wederom een onderdeel van de vragenlijst en daarmee het portaal. (Deze laatste zin is belangrijk voor Arend Jan) Benoem expliciet dat je hier niet ingaat op relatie contract / ZIS en portaal. We werken aan verbetering èn ZIS lijst MOET opgeschoond worden. Dit vraagt van jou overleg hierover met Ben C. 3. KRACHTEN BUNDELEN Door kwaliteit & betaalbaarheid te bundelen en daarop continu verbeteren toe te passen kan in 2020 iedereen vertrouwen op de beste zorg Van Naar Check bij betrokkenen of de processen naar tevredenheid verlopen en de aanwezige kennis gebundeld wordt. K&I, 1e lijn èn de verzekerde zijn van belang! Zorg Inkoop Pakket (ZIP) duidelijk voor verzekerde & inkoopteam Regio’s K&I Verzekerde Kwantiteit Vraag Aanbod Tijd 34 34

35 Aansluiting tussen 0e , 1e en 2e lijn een belangrijk onderdeel van
inkoopbeleid 2014 “Patient-journey” leidend Zelfmanagement Substitutie 0e , 1e en 2e lijn Aansluiten contracten 1e & 2e lijn 35

36 Visie seniorenbeleid: het model
Doelstelling Primaire driver Secundaire driver Vitaal Beperkt vitaal Kwetsbaar Afhankelijk De beste gezondheid valpreventie / beweegprogramma’s De beste hulp Mantelzorg ondersteuning dementie Realiseer de beste zorg voor senioren De beste zorg polyfarmacie Senior friendly hospitals De beste aandacht Aandacht voor gevolgen ouder worden De beste communicatie Aansluiten op belevingswereld De beste verzekering kwaliteit & “klantwaarde” Kwaliteit & Innovatie

37 Business case dementie
Soort innovatie Klant innovatie Business case dementie Door investeren in nieuwe aanpak van de zorg ( denk hierbij aan inzet case manager en vroeg signalering huisarts) vanuit de ZVW kan een patiënt langer thuis wonen en ontstaan besparingen. ( bijv in de AWBZ). Zorgpad duurt gemiddeld 8 jaar, waarvan 2 intramuraal. Dit deel betreft AWBZ en daar valt meer dan 90% van de kosten. Vroeg signalering leidt tot betere anticipatie. Geschat wordt dat dementerende 20 weken langer thuis kan wonen. Mantelzorger moet ondersteund worden. Doelgroep Potentiële en beginnende dementie patiënten Kritische Succes Factor ‘We baseren proposities op gezondheid en beste zorg’ Eerste symptomen Diagnose dementie Patiënt intramuraal Overlijden Investering vanuit/via Achmea Reguliere financiering uit ZvW. Verkennen meer geïntegreerde financiering ZvW en AWBZ. Mild Cognitive Impairment Milde dementie Matige dementie Ernstige dementie Late dementie Symptomen Partners Zorgveld en met name 1ste lijn en thuiszorg, gemeenten Thuis met professionele zorg Thuis / semi-murale zorg Intramuraal Zorgverzekeringswet Thuiswonend Status met tijdslijn Ontwikkeling WMO AWBZ Rendement Gezondheids- en Financieel rendement ZVW € (X) ZVW+WMO € (X+Y) AWBZ € (Z) Fase Huidige financiering €(A) € (B) € (C) € (X+Y+Z) € ( A+B+C) Investering + € (D) - € (E) - € (F) - € (E+F) (D) Keten financiering Diagnose Ondersteuning Thuiszorg Intramuraal Palliatief 1 2 3 4 5 Governance en contactpersoon Robbert Huijsman (senior manager Kwaliteit&Innovatie Zorginkoop) Organisatie: Inkoop ZvW/AWBZ

38 Versterken mantelzorg Vroegsignalering huisarts
Dementieketen, gestyleerde weergave interventies Voorkomen crises Uitstel opname Versterken mantelzorg Vroegsignalering huisarts casemanager 38 38

39 Soort innovatie Klant innovatie Patiëntveiligheid Vermijden ongewenste incidenten biedt grote kansen om hogere kwaliteit te realiseren tegen 1,1 mld lagere kosten Doelgroep Voor patiënten ism ketenpartners in de zorg. Incident of ongewenst voorval Aandeel in besparingen Aandeel in vermijdbare ongewenste voorvallen % voorvallen dat vermijdbaar is % van patiënten dat te maken krijgt met voorval KSF Achmea ‘We zorgen dat klanten zorgverleners kunnen kiezen op basis van inzicht in kwaliteit en kosten’ Medicatiefout of bijwerking 23% 19% 27% 7% Vallen 16% 8% 33% 2% Investering van/via Achmea Investeringen in kennisontwikkeling en -systemen Diep veneuze trombose 13% 13% 62% 6% Longontsteking opgelopen in ziekenhuis 12% 4% 56% 1% Partners Zorgverleners Catheter gerelateerde systemische infecties 10% 3% 62% 3% Urineweginfecties 7% 38% 93% 4% Longembolie Status met tijdslijn Operationeel en ten dele in ontwikkeling 6% 0,3% 61% 30% Postoperatieve infecties 5% 3% 68% 3% Decubitus Rendement Financieel- en gezondheidsrendement 5% 6% 81% 2% Bloedingen 2% 1% 85% 1% Klaplong Governance en contactpersoon Marjolein Verstappen (directeur zorginkoop), Barry Egberts (senior manager Kenniscentrum) - 1% 0,5% 75% 0% Achmea Zorginkoop Bron: Ashish K. Jha et. al. Health Affairs, Volume 28, Number 5, 2009

40 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013

41 Samen met partners werken we aan vier soorten innovatie
Sociale innovatie Zorg innovatie Informatie innovatie Proces innovatie Zorginnovatie: Sociale innovatie: Het NCSI (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie) definieert sociale innovatie als het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken en talentontplooiing). Maar ook TNO dat werkt aan het verkrijgen van inzichten hoe in bredere doelgroepen gezond gedrag bevorderd kan worden. Proces innovatie: processen slimmer inrichten of te automatiseren Informatie innovatie: nieuwe manieren van informatie toegankelijk maken, toegankelijke toepassingen nieuwe media die zelfzorg ondersteunen, Begrijpelijkheid van de informatie zodat bijvoorbeeld patient compliance toeneemt 41 41

42 Zorg Binnen Bereik Stichting met fondsen
Soort innovatie Maatschappelijke innovatie Doelgroep Patiënten met chronische ziekten als diabetes, COPD en hartfalen Zorg Binnen Bereik werkt voor mensen met een chronische ziekte. Zij zoeken naar een goed evenwicht tussen bijvoorbeeld medicijnen, bloeddruk en gewicht. Zo proberen ze ziekenhuis-opname te voorkomen en hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Het aantalmensen met chronische ziekten als diabetes, CHF en COPD neemt de komende jaren toe. Voor al deze patiënten wil Zorg Binnen Bereik de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. De Stichting Zorg Binnen Bereik is opgericht in 2009 en mogelijk gemaakt door Achmea en Philips. Deze twee bedrijven hebben bewust voor een onafhankelijke stichting gekozen. Omdat ze ervan overtuigd zijn dat de beste oplossingen door patiënten en artsen zelf bedacht kunnen worden en omdat ze het veld hierin vrijheid willen geven. Zorg op afstand (bijvoorbeeld telemonitoring en e-health) is hier een goede manier voor. Op deze manier bereikt Zorg Binnen Bereik haar doel: een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg en een hogere kwaliteit van leven voor chronisch zieke patiënten. Lopende investering en activiteiten Stichting ZBB in 2012: Bouw zorgplatform e-Vita DM, COPD en CHF Start onderzoeksprogramma e-Vita met als einddatum 2014 Start coöperatie Z3: versnellen van standaardisatie data uitwisseling Kritische Succes Factoren Achmea ‘We baseren proposities op gezondheid en beste zorg’ Investering € door SAG en € door SGS Partners Philips Healthcare Benelux en Coöperatie Z3 met …. Status met tijdslijn Testen vanaf Q1 2010 Rendement Gezondheidsrendement Governance en contactpersoon Directeur Pieter Jeekel Stichting met fondsen Bron: zorgbinnenbereik.nl

43 Mirro Stichting met activiteiten
Soort innovatie Maatschappelijke- en Klant innovatie Doelgroep Voor gebruikers van geestelijke gezondheidszorg Stichting mirro staat voor de juiste zorg op het juiste moment. Deze doelstelling wil mirro bereiken door protocollering van screening, behandeling en toeleiding in de generalistische geestelijke gezondheidszorg te bevorderen. Het streven van mirro is hierbij dat ieder individu gegarandeerd is van dezelfde zorgstandaard, ongeacht bij welke zorgverlener hij/zij met een hulpvraag komt. Daarnaast faciliteert, stimuleert en activeert mirro zorggebruikers om regie te voeren over de eigen mentale fitheid en zorgbehoefte. Zo wordt er o.a. ingesprongen op de behoefte naar preventieve producten. KSF Achmea ‘We baseren proposities op gezondheid en beste zorg’ & ‘Samen realiseren we doorbraken in zorginfrastructuur’ Investering € door SAG Partners GGZ Drenthe, GGZ inGeest, AZmn en Parnassia Groep Status met tijdslijn Operationeel sinds 2012 Rendement Financieel- en Gezondheids rendement Governance en contactpersoon Het bestuur van stichting mirro bestaat uit vertegenwoordigers van de participerende instellingen. Stichting met activiteiten Bron: achmea.nl

44 WeHelpen Stichting met activiteiten
Soort innovatie Maatschappelijke innovatie Doelgroep Voor hulpverleners/mantelzorgers en hulpzoekenden WeHelpen is opgezet als een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, aangevuld met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden. De hulp wordt beloond met credits, die gedoneerd kunnen worden aan een ander of aan het WeHelpen-fonds. U kunt zelf de hulp rondom een persoon (uzelf of een ander) gemakkelijk organiseren. U creëert een groep rondom uzelf of een ander en deelt met elkaar een agenda, logboek en notitiepagina's. Hulpvragen kunt u stellen aan de hele groep of aan specifieke personen binnen de groep. In Nederland zijn er veel partijen die hulp bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en patiënten, die u ook graag willen helpen met helpen. Sommigen hebben informatie voor u, anderen weten waar u in uw gemeente terecht kunt voor hulp of hebben handige hulpmiddelen bedacht. Het gebruik van WeHelpen is voor u volledig gratis. WeHelpen is een coöperatie opgericht door Achmea en diverse partners. Zij bogen zich al langer over de grote maatschappelijke vraagstukken van de toekomst en door de werkconferentie ‘Nieuwe Oude Dag’ vonden zij elkaar. Het is de bedoeling dat nog vele partijen zich aan gaan sluiten die hetzelfde doel voor ogen hebben: het helpen van elkaar zo gemakkelijk mogelijk maken, zodat het weer vanzelfsprekend wordt. KSF Achmea ‘We zijn toonaangevend op het gebied van solidariteit’ Investering Lidmaatschap Achmea als partner Partners Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley Status met tijdslijn Operationeel sinds 2012 Rendement Gezondheids rendement Governance en contactpersoon Annick Wychgel-Slagmulder, Manager Coöperatieve Zaken Achmea Stichting met activiteiten Bron: achmea.nl

45 Enige conclusies Nederland heeft een goede gezondheidszorg maar het kan betaalbaarder en beter Gereguleerde marktwerking vormt een belangrijke pijler bij het bevorderen van kwaliteit, klantgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid In het belang van een solidaire gezondheidszorg moet de doelmatigheidsagenda van alle partijen worden Zelfzorg/ management is meer dan “dat moet u zelf doen” Patiënt compliance en gedragsbeïnvloeding naar het “”goede” moet veel meer aandacht in onderzoek en aanpak krijgen De bekostiging van de zorg moet van omzet gedreven naar resultaat/ toegevoegde waarde gedreven Innovaties zijn noodzakelijk om de vraagstukken in de zorg op te lossen 45

46 Voor de verzekerde verschillend; voor de zorgaanbieder één
Wie zijn wij? 46 46 Achmea divisie Zorg & Gezondheid 46


Download ppt "Ontwikkelingen Nederlandse gezondheidszorg vanuit perspectief van een zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur Zorgstrategie 1 1 1."

Verwante presentaties


Ads door Google