De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham Hoe gezond wordt de wijk ervaren ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham Hoe gezond wordt de wijk ervaren ?"— Transcript van de presentatie:

1 wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham Hoe gezond wordt de wijk ervaren ?

2 wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham Hoe gezond wordt de wijk ervaren ?
Waarom deze bevraging ? Waarom zoveel vragen over de wijk? Vroeger: vooral aandacht voor kennis, leefstijl en gedrag. Nu: een omgeving die het mogelijk maakt om gezond gedrag te vertonen, is vaak een belangrijke voorwaarde om tot gezond gedrag te komen.

3 Determinanten van gezondheid

4 Gezondheidspromotie ‘Proces dat mensen, organisaties en gemeenschappen in staat stelt controle te verwerven over de factoren die hun gezondheid beïnvloeden’ Empowerment van individuen en gemeenschappen Participatie van alle belanghebbenden in alle stadia en processen Holistisch: fysieke, mentale, sociale en spirituele gezondheid Intersectoraal Gericht op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, Bijdragen tot afvlakken van de sociale gradiënt/proportioneel universalisme Wetenschappelijke onderbouwing

5 EEN OBJECTIEVE KIJK OP DE WIJK
42,8 % van de oppervlakte van STH is bebouwd, tegenover 12,2 % van de oppervlakte van Gent STH telt 8879 inwoners per Km2 tegenover 1584 inwoners in Gent. In STH wonen in totaal inwoners tegenover In STH zijn er 26,3 % niet-Belgen in het bevolkingsregister tegenover 12,7 % in Gent In STH zijn er 11 asielzoekers per 1000 inwoners in het wachtregister tegenover 3,4 per 1000 inwoners in Gent In STH wonen 44,3 % ECM tegenover 19,7 % in Gent 83% van de woningen in STH is gesloten, tegenover 57,1 % in Gent STH telt 15,7 % niet-werkende werkzoekenden tegenover 9,6 % in Gent Het gemiddeld netto inkomen per belastingsplichtige in STH is EUR tegenover EUR in Gent.

6 Subjectieve gegevens over de wijk
Werk je graag in de wijk ? Ja !! Woon je graag in de wijk ? -Troeven: Openbaar vervoer Sfeer Alles is nabij (stad, ziekenhuizen, veel winkels…) Vrij veel betrokkenheid, solidariteit,…. Goedkopere huizen: startende koppels Groot aanbod voor kinderen: kinderen trots op hun wijk !!

7 Subjectieve gegevens over de wijk
-Minder aangenaam ?: -Wijkscholen geen gemengde populatie meer -Kloof tussen middenklasse en anderen steeds groter -Wijk is ‘vuil’: ratten, sluikstort, wildplassen,…. -Tolhuispark en Vogelenzangpark onveilig -Weinig groen, speelruimte, gesloten bebouwing, te dichte bevolking -Te veel en druk verkeer, uitlaatgassen, fietsonveilig. -Te weinig parkeerplaatsen voor veel horeca -Veel huizen in slechte staat -Huisjesmelkerij -Lawaaihinder -Veel samenlevingsproblemen -Groeiende diversiteit

8 Subjectieve gegevens over de wijk
Belangrijke evoluties? Positief: - Organisaties hebben goede samenwerking en informeren elkaar goed. - Er werden mooie pleintjes aangelegd. - Er is een verbeterde infrastructuur voor het jeugdwelzijnswerk - Er is een grotere aandacht voor verkeersveiligheid - Het project Oude Dokken waarin een nieuw wijkpark en wooneenheden zullen verrijzen. Negatieve evoluties: - Instroom van nieuwe bewoners verstoring evenwicht - Turkse gemeenschap uiteen gevallen (meer eenzaamheid, scheidingen,…) - Wegtrekken uit de wijk van de economisch beter gegoeden - Stijging armoedegraad (ook veel werkende armen, veel zichtbare armoede,…) -communicatieproblemen door multidiversiteit -Imago van de wijk gaat achteruit

9 Subjectieve gegevens over de wijk
-Is STH een gezonde buurt om in te wonen ? De wijk wordt algemeen beschouwd als een ‘ongezonde’ wijk om in te wonen. De wijk is verkeersonveilig Er is veel zwerfvuil, sluikstort en afval Er is heel veel slechte huisvesting met o.a. vochtproblemen luchtwegenproblemen Toegang tot groen erg beperkt Er zijn veel verleidingen om ongezond te eten, zoals de vele pittazaken De lucht is ongezond Sommige straten met veel nachtlawaai Stress en psychische problemen door lawaaioverlast Er wordt weinig gefietst door onveiligheid en luchtvervuiling Kleine huizen en weinig speelruimte Weinig open ruimte

10 Subjectieve gegevens over de wijk
Zijn er bepaalde gezondheidsproblemen die vaak voorkomen in de wijk? Zwaarlijvigheid, ongezonde eetgewoonten, niet ontbijten….zowel bij kinderen als volwassenen Luizenproblematiek in de scholen Ondermaatse tandhygiëne Hygiëneproblemen in het algemeen Vocht in huis met gezondheidsproblemen als gevolg Uitstel van medische zorgen Niet inpikken op het bestaande aanbod (toegankelijkheid?) Er is veel stress, er zijn veel psychische problemen

11 Subjectieve gegevens over de wijk
Zijn er bepaalde gezondheidsproblemen die vaak voorkomen in de wijk? Er is veel medicatiegebruik Veel wijkbewoners hebben last van isolement; velen hebben last van een te kleine daginvulling, zijn wat doelloos en vinden geen aansluiting. longproblemen ten gevolge van het jarenlange roken (Psychiatrisch Verzorgings Tehuis) Instroom van ondervoede kinderen. In de crèches bij voorbeeld, hebben veel kinderen te weinig melkpoeder mee. Veel kinderen , ook hele jonge die nog niet gaan zwemmen, hebben last van wratten. Er zijn veel luchtwegenproblemen, veel kinderen zitten aan de aerosol vanwege de slechte luchtkwaliteit in huis en de rook.

12 Subjectieve gegevens over de wijk
Zijn er bepaalde gezondheidsproblemen die vaak voorkomen in de wijk? Er zijn een aantal zelfmoorden geweest bij Turkse mensen Er is vrij veel eenzaamheid Er is veel alcohol-en tabaksmisbruik Ongezonde voeding bij baby’s: cola in de papfles, chips en frieten voor baby’s,… Tieners die willen afvallen op een ongezonde manier Kindjes zijn vaak en rap ziek. Ze komen soms met koorts naar school. Veel voedsel, zoals soep, is onbekend bij vele kindjes Nog veel ongezonde voeding in brooddozen van de kinderen (koude frieten, pitta’s, fishssticks,…) .

13 Subjectieve gegevens over de wijk
Als er gezondheidspromotieprojecten in de wijk worden opgezet, wat zijn dan prioritaire onderwerpen? Werken aan gezonde voeding, overconsumptie van vette voeding, frisdrank, energydrinks,…te weinig groenten en fruit, komt vele malen aan bod. Toegankelijk maken en ontsluiten van informatie. Werken rond toegankelijkheid van het aanbod. Wie heeft recht op wat? Versoepeling van het gebruik van de medische kaart Gevolgen van oncomfortabel wonen: hoe ventileren, hoe isoleren, kortom werken een gezonde woning. Beweegprojecten voor jong en oud Bij vrouwen die hier al een tijd zijn, werken aan huwelijksproblemen, gendergerelateerde problemen, problemen die te maken hebben met cultuur, religie en familietradities.

14 Subjectieve gegevens over de wijk
Als er gezondheidspromotieprojecten in de wijk worden opgezet, wat zijn dan prioritaire onderwerpen? Projecten ter preventie van diabetes, hoge bloeddruk en overgewicht. Tandhygiëne, leren tanden poetsen, velen kunnen dat niet. Vanuit het SOI werkt men samen met twee tandartsen buiten de wijk. Ze begeleidende mensen tot bij hen. Meestal moeten ze getrokken worden door jarenlange verwaarlozing. Projecten die inspelen op eenzaamheid bij mensen Werken aan psychische gezondheid Opvoedingsondersteuning: ouders missen vaak vaardigheden tot opvoeden. Projecten rond een propere straat Begeleiding bij zwangerschappen, ook preventief met info over anticonceptie, e.d. Gebruik van generische geneesmiddelen stimuleren

15 Subjectieve gegevens over de wijk
Heeft de wijk voldoende voorzieningen op vlak van gezondheidszorg? De meeste bevraagden vinden dat er voldoende aanbod in de wijk is. De Sleep neemt een belangrijke plaats in en wordt door vele bevraagden genoemd. We hebben Sint Jan De Deo, St. Lucas, De Volkskliniek Er zijn mogelijkheden genoeg maar de mensen geraken er niet altijd. Wat mist men van aanbod ? De wijk mist een crisistandarts. Er zou een tweede ‘Sleep’ moeten zijn Er is te weinig eerstelijns psychologische ondersteuning, een psycholoog voor anderstaligen Er is geen toegankelijke tandzorg in de wijk aanwezig Een gratis babysitdienst: mensen geraken soms moeilijk naar een aanbod in de wijk omdat er geen kinderopvang is. Een volwaardige buurtsporthal Perinatale zorg

16 Subjectieve gegevens over de wijk
Kan je gemakkelijk mensen doorverwijzen naar andere instanties ? Straathoekwerk in de wijk ervaart vele drempels bij de doorverwijzing die voornamelijk te maken hebben met de voorgeschiedenis en de opvoeding van de bewoners. De meesten zijn goed geïntegreerde wijkbewoners; de actieradius van de meesten is wel niet erg groot, de meesten gaan telkens naar dezelfde organisaties (Begeleid Wonen) Als mensen recht hebben op de hulp, dan is er geen probleem. Sinds de reorganisatie is de drempel tot het CAW verhoogd. Bij intrafamiliaal geweld, is het moeilijk een veilige plaats voor vrouwen te vinden In de wgc’s kan je moeilijk bij de vaste arts van de patiënt terecht.

17 Subjectieve gegevens over de wijk
Heb je interesse om mee na te denken over een gezondheidsbeleidsplan van de wijk? Zo ja, mag ik je na de bevraging contacteren om mee rond de tafel te gaan zitten?


Download ppt "wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham Hoe gezond wordt de wijk ervaren ?"

Verwante presentaties


Ads door Google