De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van den Bergh Insurance

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van den Bergh Insurance"— Transcript van de presentatie:

1 Van den Bergh Insurance
Zekerheid, ook in deze tijd!

2 Inhoudsopgaven Projectgroep Organogram Organisatiebeschrijving
Missie/Visie/Strategie Organisatiecultuur Analyse algemene omgeving Concurrentieanalyse Externe analyse Marketing Bedrijfsresultaten Interne analyse Matrixmodel Matrixmodel analyse Strategische opties Ist en Soll Conclusie en aanbevelingen Bronnenlijst

3 Projectgroep Joep van den Bergh, Directeur/oprichter
Ryan van Bijnen, Hoofd marketing Vincent Bakers, Hoofd marketing Lisa van Delft, Hoofd financiën Sam Bogaards, Hoofd P&O, HRM Patty Derhaag, Hoofd TBD Robin Delenclos, Districtmanager Lieke Derksen, Districtmanager

4 organogram

5 Organisatie beschrijving
Wij zijn een familiebedrijf opgericht in 1960 door Meneer van den Bergh. Het bedrijf bestaat uit 75 werknemers. Onze competenties zijn: Betrokkenheid, Kwaliteit en Familiare. Vandaar onze slogan: Zekerheid ook in deze tijd!

6 Missie/visie Strategie
Van den Bergh Insurance gaat terug naar waar het ooit begonnen is. Bij ons staat de individuele benadering van de klant centraal. Wij leveren maatwerk doordat we dicht bij de klant staan. Zekerheid, ook in deze tijd! Strategie Wij onderscheiden ons door goed, intensief en langdurig contact met de klant. Ons personeel onderscheidt zich door hoge opleidingen en expertise. Wij doen geen zinloze beloftes, wij maken verwachtingen elke dag waar. Hoogstaande kwaliteit voor een goede prijs.

7 Organisatiecultuur Symbolen: De handen staan voor geborgenheid van de familie. Het huis staat voor het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Onder het logo Staat onze missie: Zekerheid ook in deze tijd. Daarmee willen we benadrukken dat de klant op ons bedrijf kan rekenen ook in moeilijke tijden. Helden: De grootste held binnen ons bedrijf is Jan van den Bergh (overleden in 2005). Hij is oprichter van het familiebedrijf en heeft het bedrijf vanaf de grond toe opgebouwd. Joep van den Bergh heeft het concern overgenomen en is opgevoed met de normen en waarde die Jan zo belangrijk vond. Met Joep van den Bergh wil het bedrijf opklimmen naar een het beste verzekeringsbedrijf in het land. Rituelen: Om het familiegevoel te stimuleren is er een jaarlijkse familiedag. Deze benaming moet men natuurlijk zien met een knipoog. Er word ieder jaar een grootse activiteit georganiseerd in het dorp (Son en Breugel) waar het bedrijf is opgericht. Waarden: Iedereen binnen het bedrijf moet ervan doordrongen zijn dat van den Bergh Insurance wil doorgroeien. Respect en geborgenheid zijn belangrijke waarde binnen het bedrijf. Typologie van Harrison Harisson onderscheidt 4 culturen. De machtscultuur, rolcultuur, taakcultuur en persoonscultuur. Van den Bergh Insurance staat voor de persoonsgerichte aanpakt. Bij van den Bergh Insurance krijgen werknemers de kans om zichzelf te ontplooien. Niet de organisatie maar de persoon staat hierin centraal.

8 Analyse algemene omgeving
Ontwikkeling internet (social media en hogere kwaliteit door meer gebruik internet) Individualisering Nederland (individueel verzekeren) Economische crisis (Gebrek aan vertrouwen van consument)

9 Concurrentieanalyse Sterktes concurrenten: Lagere prijzen
Relatief goede kwaliteit Groter marktaandeel Beter verzuimbeleid Zwaktes concurrenten: Slechte continuïteit van resultaten

10 Externe analyse Kansen
Klantengedrag: Door adequaat te reageren op de vraag van de klanten, kan hierop ingespeeld worden en onze voordelen mee behaald worden. Ontwikkeling Internet: Uit onderzoek van “ITDS business consultants” komt naar voren dat Nederlandse verzekeraars achter lopen op het gebruik van sociaal media in vergelijking met andere bedrijven. Hier kunnen wij als verzekeringsmaatschappij ons voordeel uithalen. Sociaal media kan een goedkope manier zijn om reclame te maken en te werken aan onze naamsbekendheid als familiebedrijf. Verder kan het gebruik van internet zorgen voor een hogere toegankelijkheid en maatwerk richting onze klanten. Individualisering Nederland: Nederland is steeds meer aan het individualiseren. Dit is ook terug te zien op de verzekeringsmarkt. Mensen willen verzekerd zijn voor de risico's die voor hun het hoogst zijn. Dus alleen betalen voor pakketten die ze daadwerkelijk nodig hebben. Hier kunnen wij als verzekeringsmaatschappij op inspelen omdat wij maatwerk leveren richting de klant. Bedreigingen Economische crisis: Door de slechte economische voorspellingen is het vertrouwen van de consument in financiële instellingen afgenomen. Het is aan ons om dit vertrouwen te herstellen en ervoor te zorgen dat de klant bij ons blijft en niet overstapt naar de concurrent. Sterke concurrent: De concurrenten doen het op dit moment goed, vooral Qompass insurance is een sterk bedrijf. Van den Bergh Insurance moet zich profileren als een kwalitatief sterk en klantgericht bedrijf, dat doormiddel hiervan de constante groei van de omzet, winst en marktaandeel van de afgelopen jaren vast kan houden. Toenemende wet en regelgeving: De verschillende overheden hebben de wet en regelgeving in de financiële sector aangepast en die is hierdoor ook toegenomen. Dit zorgt ervoor dat de kosten binnen van den Bergh Insurance toenemen. Bij de toename van wet en regelgeving moet men denken aan aanpassingen van producten en productvoorwaarden, hogere personeelskosten en IT-kosten.

11 Marketing De belangrijkste boodschap van onze marketing:
1. De doelgroep heeft ons product nodig 2. Ons product is kwalitatief beter dan onze concurrent 3. De doelgroep herkent zich in onze bedrijfsvoering Mediums: Regionale kranten Sociaal media 1. Van den Bergh Insurance levert een product die zeldzaam is geworden op de markt. Wij denken dat we een doelgroep aanspreken die nier meer op de markt bediend wordt. Hierdoor kun je dus stellen dat de doelgroep ons product nodig heeft. Een andere factor is de economische crisis. Verzekeringsbedrijven kunnen een grotere speler worden door gebruik te maken van onzekerheden die op de markt spelen. 2. We zijn dan wel niet de goedkoopste speler op de markt, maar wel de beste. Dit willen we uitstralen in onze marketingcampagne. Kwaliteit en aandacht voor de klant staan centraal en moeten extra benadrukt worden in bijv. advertentieslogans. 3. De cultuur van ons bedrijf is familiair. Dit willen we naar buiten toe uitstralen. Oprichter Jan van den Bergh en Joep van den Bergh zullen centraal staan in reclamespotjes. De doelgroep moet zich kunnen identificeren met de manier waarop wij ons naar buiten uit profileren. Klanten moeten ons associëren met betrouwbaarheid, familiair en kwaliteit. Deze 3 pijlers moeten centraal staan en deze gevoelens moeten door een goede reclamecampagne naar boven komen.

12 Bedrijfsresultaten Omzet: Er is een Constante stijging van de omzet te zien door onze verhoogde investeringen Winst: Er is een eenmalige winstdaling (economische crisis periode 2) Verder is er sprake van een vrij constante stijging van de winst Processen: Weinig progressie zichtbaar in de processen ondanks onze forse investeringen Motivatie: Snel stijgende motivatie. Door investeringen in: kennismanagement, betrokkenheid personeel(bv overlegvormen) en het verhogen van de beloningsfactoren. Verzuim: Hoog verzuim. Ondanks intern onderzoek. Belangrijk hier een andere aanpak voor te vinden. Innovatie: Hoog en steeds harder stijgend innovatief vermogen. Doordat we steeds meer geïnvesteerd hebben in: Kennismanagement, innovatievermogen en productontwikkeling. Algemeen: Duidelijk constant stijgende lijn te pakken op de meeste gebieden. Hierdoor makkelijk toekomstige cijfers te bepalen door Extrapoleren. Vooral belangrijk van onze eigen krachten uit te gaan. (inside-out benadering).

13 Interne analyse Sterktes:
Goed voorspellend vermogen: Uit onze bedrijfsresultaten blijkt dat we gedurende de 4 periodes een vrij constante groei doorgemaakt hebben. Hierdoor wordt het voor ons makkelijker om de toekomst te voorspellen. (extrapoleren) Hoog innovatief vermogen: Doordat we veel geïnvesteerd hebben in: Kennismanagement, productontwikkeling en innovatievermogen. Hierdoor kunnen we makkelijker inspelen op de vraag van de klant en onze concurrenten een stap voor zijn. Goede motivatie: Door kennismanagement, familiecultuur(vertrouwen) en goed beloningssysteem. Personeel is een belangrijk aspect voor een familiebedrijf. Door een goede motivatie stralen ze de missie, visie , en strategie beter uit. Zwaktes : Hoog ziekteverzuim: Hoog ziekteverzuim ondanks hoge motivatie en een intern onderzoek. Is belangrijk actie te ondernemen. Voordat het extreem hoog gaat worden. Lage Procesperformance: Ondanks steeds verhogende investeringen in proces innovatie is hier geen duidelijke stijgende lijn in terug te vinden. Door onze persoonlijke benadering zullen processen binnen het bedrijf langzamer lopen. Daarom is het belangrijk te gaan analyseren of het verstandig is hier steeds maar meer in te blijven investeren. Lastig nieuwe klanten binden door vraagprijs: Door de economische crisis hebben mensen momenteel minder geld. Wij als bedrijf leveren een hoge kwaliteit, maar zijn daardoor duurder. Het is daarom belangrijk dat de (potentiele) klanten overtuigd worden van onze kwaliteit, omdat ze anders naar een goedkopere concurrent zullen gaan. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor marketing.

14 matrixmodel 5 4 3 2 1 Kansen Bedreigingen Sterktes
Kansen Bedreigingen Ontwikkeling internet Klantengedrag Individualisering Nederland Sterke concurrentie Economische crisis Toenemende wet en regelgeving Sterktes Hoog innovatievermogen 5 4 3 2 Goed voorspellend vermogen Goede motivatie Zwaktes Hoog ziekteverzuim 1 Lage procesperformance Hoge prijs

15 Matrixmodel analyse Sterktes vs Kansen
Hoog innovatief vermogen-ontwikkeling internet: Door het hoge innovatief vermogen kan er meer profijt uit internet gehaald worden. Door aan de slag te gaan met social media kan er snel en goedkoop veel mensen bereikt worden. Hoe meer mensen je kunt bereiken hoe meer invloed je kunt uitoefenen op het imago van ons bedrijf. Verder kan door het gebruik van internet de klant sneller en makkelijker geholpen worden. Belangrijk is de binding met de klanten te houden en geen kwaliteit hierdoor in te leveren. Hoog innovatief vermogen-klantengedrag: Door het hoge innovatief vermogen is het makkelijker in te spelen op de vraag van de klant en onze producten hierop aan te passen. Goed voorspellend vermogen-sterke concurrentie: Door ons sterk voorspellend vermogen, hoeven we minder rekening te houden met onze concurrenten (benchmarken) en kunnen we ons op onze eigen bedrijfsvoering richten. Goede motivatie-klantengedrag: Door de hoge motivatie van ons personeel zullen ze nog beter de missie en visie uitstralen wat een zeer positief effect kan hebben op ons imago. Zwaktes vs bedreigingen Lage procesinnovatie – klantengedrag: Wanneer we een product hebben veranderd aan de vraag van de klant, is het belangrijk deze snel op de markt te kunnen brengen. Wanneer de processen dus langzaam zijn, kan dit een probleem gaan vormen, omdat in de tussentijd de vraag van de klant weer kan veranderen. Hoge prijs-economische crisis/sterke concurrenten: We leveren hoge kwaliteit voor een hogere prijs. In tijden van crisis en sterke concurrenten kan het ertoe leiden dat klanten naar de goedkopere concurrent gaan. Dit moeten we proberen te voorkomen. Hoog ziekteverzuim-Economische crisis: Het hoge ziekteverzuim leid tot veel onnodige kosten. Zeker in tijd van crisis moet gezorgd worden dat die kosten zo laag mogelijk zijn.

16 Strategische opties Differentiatiestrategie: Van de Bergh Insurance maakt gebruik van de strategische optie: Differentiatiestrategie. Klanten die zich bij ons verzekeren kunnen kwaliteit en prestaties verwachten. Wij onderscheiden ons duurzaam door differentiële voordelen te bieden ten opzichte van onze concurrenten. We hebben een aantal belangrijke KSF’s (kritische succesfactoren). Een aantal voorbeelden hiervan zijn: maatwerk, hoge kwaliteit en de individuele klantbenadering. De klanten betalen een hogere prijspremie maar krijgen hier wel een uitstekend product voor. We hebben afgelopen jaren voortdurend geïnvesteerd in productinnovatie en productkwaliteit. Hiermee willen wij onze kwaliteit behouden en verbeteren. In de toekomst willen we onze nog meer gaan richten op deze strategie. Omdat wij denken dat deze bij zal dragen aan de visie die we willen verwerkelijken. Human relations model: Bij van den Bergh Insurance spraken van een familiecultuur (Model van Quinn). Belangrijke kenmerken hiervan zijn: informele communicatie, persoons- en relatiegericht leiderschap en verandering door bijscholing. Bij het werven van personeel hebben we als belangrijke criteria gesteld: wat zijn de waarde van deze persoon. Belangrijke waarden binnen ons bedrijf zijn: betrokkenheid en familie. Hierdoor past de persoon beter in onze organisatie en blijft de cultuur van het familiebedrijf bewaard. Persoonlijke vaardigheden en persoonlijke groei staan binnen ons bedrijf centraal. We hebben veel geïnvesteerd in scholing omdat wij expertise hoog in het vaandel hebben staan.

17 IST en SOLL periode 0 en 1 Periode 0 Interventies:
Investeringen in: Productontwikkeling, kennismanagement, procesinnovatie en efficiëntieverbetering Premie per product verhoogd met 5 -10% Bij BBSC weegfactor ,klantenfactor verhoogd Interne verrekenprijs Marketing en TBD verhoogd Verwachte resultaten: Vergroting klantenbestand Imago als familiebedrijf vergroten Winst door kwaliteit Periode 1 Resultaten afgelopen periode: Marktaandeel gekrompen Winststijging van 47% Stijgende motivatie binnen bedrijf Hoog innovatief vermogen Zelfde investeringen in Productontwikkeling, kennismanagement, procesinnovatie en efficiëntieverbetering. Lichte prijsverlaging Investering in tijdsbesteding District noord regio 1+2 Verwachte resultaten: Verbetering van procespreformance Verhoging van klantenbestand Stijgende winst d.m.v lichte prijsverlaging Lichte groei marktaandeel

18 IST en SOLL periode 2 Periode 2 Resultaten afgelopen periode
Proces performance is verbeterd Winst is gedaald Marktaandeel is gegroeid Ziekteverzuim is gestegen Interventies Hogere investeringen in: Procesinnovatie, productontwikkeling (brand), efficiëntieverbetering en kennismanagement Ontslaan en aannemen medewerker Extern onderzoek naar ziekteverzuim Verwachte resultaten Vergroting marktaandeel stijgende winst Imago familiebedrijf vergroten

19 IST en SOLL periode 3 en 4 Periode 3 Resultaten afgelopen periode
Winst is gestegen Marktaandeel is gegroeid Ziekteverzuim is gestegen Motivatie is gestegen Interventies Opnieuw verhoogde investeringen in: Procesinnovatie, efficiencyverbetering, kennismanagement en productontwikkeling Nieuwe werknemers PenO en 2 nieuwe werknemers TBD (vanwege werkdruk) Prestatiebeloning verhoogd bij regio noord, zuid en west. Verrekenprijs TBD verhoogd en marketing verlaagd (resultaat dichter bij 0) Verwachte resultaten (extrapoleren) Periode 3 Verwacht periode 4 Periode 4 Verwacht periode 5 Omzet Winst Scorecard 241 245 249 Motivatie 117% 120% 124% 127% Verzuim 7,43 6% 6,24 5.6 Innovatie 111% 112% 115% 118%

20 Conclusie en aanbevelingen!
Meer investeren in: Innovatievermogen Door te investeren in innovatievermogen kunnen we onze blijven ontwikkelen op de vraag van de klant en makkelijker inspelen op de veranderende markt. Kennismanagement In ons familiebedrijf staat kwaliteit en expertise centraal, dit kan alleen in stand worden gehouden door te blijven investeren in scholing. De kwaliteit die we willen leveren moet bij het personeel aanwezig zijn. Zoals in de missie staat omschreven willen we ons hiermee onderscheiden van de concurrenten. Marketing (sociaal media) Door de hogere premie die we vragen voor onze diensten is het belangrijk om ons bedrijf naar buiten uit goed in de markt te zetten. Klantenbinding is lastig omdat de concurrenten lagere prijzen hanteren. Dit maakt het een nog hogere prioriteit om te blijven investeren in Marketing, om zo klanten aan ons te binden. Een goede reclamecampagne geeft kansen om aan de consument te laten zien dat we betrouwbaar en kwalitatief sterk zijn. Minder investeren in: Verzuim In jaar 3 hebben we geïnvesteerd in een verzuimonderzoek. Dit heeft geen zichtbaar resultaat opgeleverd. In de toekomst zullen we dus een andere manier moeten zoeken om het verzuim te reduceren. Procesinnovatie Afgelopen 4 jaar hebben we in toenemende mate geïnvesteerd in procesinnovatie. Het resultaat bleef constant en leverde geen zichtbare verbetering. Door telkens dezelfde hoeveelheid te investeren zal het resultaat gelijk blijven aan voorgaande jaren.

21 Bronnenlijst Literatuur
Titel: Verandermanagement; een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Auteur: Klein H., Rorink F | Pearson Education, 3e druk, jaargang 2012 Titel: HR-advisering: een samenspel tussen HR-adviseur en (lijn)manager, Auteur: Cate M.J. ten | Wolters-Noordhoff, 1e druk, jaargang 2008 Titel: Management Simulation Challenge; Handleiding Deelnemers. Auteur: Fontys HRM en Psychologie. Jaargang 2012 Rapport Alexis, B (2012). Social Media Insurance Monitor van ITDS. ITDS business consultants: Naarden Internetbronnen Ask Advise and Consultancy. (2012) Cultuurtypologie van Harisson en Andy. Geraadpleegd op 10 Maart 2013, van MKB servicedesk. (2013) marketingplan. Geraadpleegd op 12 Maart 2013, van Koster, J. (2008) Heeft u al een missie en een visie. Geraadpleegd op 15 Maart 2013 van,


Download ppt "Van den Bergh Insurance"

Verwante presentaties


Ads door Google