De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke 13 MEI 2015 2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen, scholen, vrijwilligers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke 13 MEI 2015 2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen, scholen, vrijwilligers."— Transcript van de presentatie:

1 2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke 13 MEI 2015 2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen, scholen, vrijwilligers en feestcomités Wijk Kalve-Ramonshoek 13 MEI 2015

2 Wijkvergadering 2014

3 Agenda wijkvergadering KALVE-RAMONSHOEK  Inleiding en doelstelling wijkvergadering: Rudy Van Cronenburg (3’)  Methode van aanpak: Eddy Heirwegh(3’)  Belangrijkste resultaten wijk Kalve-Ramonshoek en hoe staan de resultaten in vergelijking met de resultaten van de gehele gemeente? René de Pauw (15’)  Welke punten horen thuis in het takenpakket van het gemeentebestuur en wat willen ze met de resultaten aanvangen? (5’) Rudy van Vlaender  Welke rol wil het pas opgerichte BIN (BuurtInformatie Netwerk ) spelen? Egbert Van Waes (5’)  Pauze ( 15’)

4 Agenda wijkvergadering deel 2 Dankwoord aan de vrijwilligers Ronny Droesbeke (3’) Voorstelling subsidiereglement wijkwerking René de Pauw (5’) Welke rol kan de school spelen in de wijk Stationsstraat-Kalve? (3’) Welke rol voor een feestcomité? Rudy Van Cronenburg (3’) Dorpsrestaurant –klusjesdienst ‘aan Z’: Voor wie? Vrijwilligers gevraagd: Drieke Henau (8’) Propere Pioniers: Hoe? Wat? Waarom? Piet Penneman (4’) Cursus: Wijk- en straatfeesten: hoe begin ik er aan? op 17 juni te 19:30u in Snoopy (3’) Wie wil meewerken om een ploeg uit het Dorp en wijken te maken voor de Olympische Spelen van Wachtebeke in 2016 (finale 11 september 2016)? Linda Van Himme (6’) Wie is er verzekerd bij een wijkwerking? Rudy Van cRonenburg (3’) Vragen en varia (15’)

5 Korte inleiding bij deze wijkvergadering door Rudy Van Cronenburg (3’)  Doelstelling  Informatie verstrekken  Inspraak verlenen  Samenwerken bevorderen  Opstarten wijkwerking

6 Methode van aanpak Eddy Heirwegh (3’)  Uitwerken conclusies met vrijwillige medewerkers in wijken (afgewerkt)  Voorstellen aan stuurgroep wijkwerking 25 februari (afgewerkt)  Voorstellen analyse aan Staten-Generaal 10 maart (bezig)  Presentatie van deelsegmenten rapport aan adviesraden die dit wensen  Voorstellen aan alg. vergadering adviesraden 21 april (afgewerkt)  Voorstellen aan wijken op 5 mei (Overslag), 6 mei (Langelede-Sluize), 12 mei (Dorp- centrum), 13 mei (Kalve-Ramonshoek) en 20 mei (Warande)  Periode september-november 2015: oprichten bewonersplatforms  Overlegorgaan oprichten tussen 5 wijk platforms in najaar  Starten met projecten indienen per wijk in 2015 en samenstellen jury: (2.500 euro per wijk/per jaar)  Beoordelen voorstellen door jury van leden bewonersplatforms en ambtenaren

7 De resultaten van de bevraging in Kalve-Ramonshoek René de Pauw  ‘Het leven is kort !’  een introductiefilmpje… om over na te denken  tip: zoek de fout !  Doelstelling van de wijkwerking: sociale cohesie een menselijker samenleving een samenleving op mensenmaat

8  Het resultaat van de bevraging vanuit een helicopterview ONTMOETING openbare werken woonomgeving wonen relaties met de buren vrije tijd (thuis)zorg(voorzieningen) winkelen openbaar vervoer informatie inspraak betrokkenheid veiligheid werken verkeer politie school

9 Hoe hebben we gewerkt?

10 Deelnemers:  algemeen = 36%  Kalve-Stationsstraat = 27,71%  Deelnemers: 44% mannen en 56% vrouwen  leeftijden: 12–24j: 11% 25-60: 51% 60+: 39%  Hoe lang de wijk bewonen:-5j: 20% 6-25j: 40% +25j: 40%

11 Woonomgeving  90% vindt het aantrekkelijk om in Kalve-Ramonshoek te wonen (reden: platteland-rust-buren)  72% vindt dat ze in een mooie wijk wonen  voldoende groen in de wijk  voldoende pleintje en parkjes: 52% nee >< 33% ja  straten, pleintjes en parken goed ingericht: 54% nee >< 34% ja  idem, goed onderhouden: 54% nee >< 34% ja  gebouwen goed onderhouden: 72% ja  zwerfvuil in de wijk: 43% ja >< 47% nee– zwerfvuilacties!  vaak hondenpoep: 64% nee >< 24 ja  ik woon graag in mijn woning (78%)- contact met buren 43% - aangename woonomgeving 39%  wie er niet graag woont (minderheid)- redenen: slechte bereikbaarheid–mobiliteit 33% – weinig uitgaansmogelijkheden (20%)  verbetering op onderhoud, veiligheid, inrichting (fiets- en voetpaden, verkeersbeperkende maatregelen, zwerfvuil)  storend gedrag: diefstal-inbraak, sluikstorten, huisdieren  fietsstallingen gevraagd  alle maatregelen om landelijk karakter te bewaren positief benaderd  netheid: vuilnisbakjes langs de weg, controles wijkagent, straatveger, blikvangers  bereidheid om deel te nemen aan verdere ontwikkeling van de wijk/bewonersplatform, zwerfvuilacties, BIN, propere pioniers

12 Dienstverlening  recyclagepark meest gebruikte gemeentelijke dienst – meest tevreden  algemene tevredenheid over de kwaliteit van de nutsvoorzieningen, maar hoe verder van het centrum hoe minder tevreden  meer gebruiken van de kerk Overslag voor culturele activiteiten  meer info over tuinonderhoud, dorpsrestaurant, poetsdienst, vervoer, klusjesdienst

13 Wonen-relaties met de buren  vooral nood aan woningen voor ouderen, lage energiewoningen/ passiefhuizen, sociale huurwoningen voor jonge gezinnen, alleenstaanden, lage inkomens, maar: geen bijkomende woningen, hergebruik/renovatie leegstaande panden  vriendelijke buren – goed contact  contacten:35% meer dan 10 53 % 3>10, 12% <3 ! risico op vereenzaming  relaties met de buren overwegend vriendschappelijk (52%) en behulpzaam (30%) – oppervlakkig (12%)  let op: integratie nieuwe inwoners – suggestie via bewonersplatforms  bevorderen straatfeesten/wijkfeest

14 Openbare werken  fietspaden: gebrek aan (veilige) fietspaden – slecht onderhouden en /of herstelde fietspaden  voldoende fietsstallingen: 8% ja >< 42% nee  voldoende voetpaden: 30% ja >< 58% nee  meer oversteekplaatsen – zebrapaden gevraagd  61% zegt: slechte begaanbaarheid voetpaden voor rolstoelen, ouderen, kinderwagens, 25% zegt redelijk en slechts 5% zegt goed  waar mogelijk gescheiden fietspaden, betere en bredere voetpaden, beter onderhoud voet- en fietspaden Kinderopvang: het traditionele/bestaande versterken  speelpleinwerking  sportkampen  buitenschoolse kinderopvang

15 Vrije tijd  meer samenwerking tussen verenigingsleven  gezamenlijke activiteitenkalender  categoriaal: ontmoeting tussen leeftijdsgenoten  (goedkoop) cursusaanbod verhogen  verjonging van de besturen  voor jongeren: spelnamiddagen, sportactiviteiten, creatieve activiteiten, buurtspeelpleintje  voor volwassenen: wandelen, petanque, aerobics/zumba  gemeenschapscentrum: ontmoetingsplaats, gratis internet, dorpscafé, dorpsrestaurant >dienstencentrumfunctie samenwerking OCMW-GC Werken 11% binnen, 41% buiten Wachtebeke niet werken – redenen: te weinig werk – niet de juiste leeftijd/ gezondheidsproblemen

16 Politie  83% kent de wijkagent niet + 14% enkel van naam of gezicht  dienstverlening: 83% antwoord: niet bekend – 11% goed  gevolg: contact enkel bij problemen  meer politie op straat  Houdt de politie zich met de juiste zaken bezig? 76% we weten het niet –we kennen ze niet >< slechts 5% ja School  ter beschikking stellen van lokalen  organiseren van activiteiten die de sociale samenhang bevorderen Informatie-inspraak-betrokkenheid  info over: tuinonderhoud-poetsdienst–dorpsrestaurant–thuiszorg-klusjesdienst  bekendmaking gemeentebeslissingen: 46% goed >< 28% redelijk  kanaal om je wensen bekend te maken: 54% ja >< 46% nee = verwijzing naar een wijkplatform  info verkregen via infoblad – mond-à-mond - nieuwsbrief - dagblad – internet  Hoe wens je geïnformeerd te worden? infoblad – bewonersbrief – elektronische nieuwsbrief – website – pas daarna: wijkvergadering  tijdig betrokken bij beslissingen: 16% ja >< 33 % nee  beleidsmensen bewust van wijkproblemen: 28% enigszins > < 8% bewust

17 Verkeer  veiligheid in het verkeer: 29% ja >< 63% nee: vooral problemen met verbinding naar Moerbeke / baantje langs expresweg: te hoge snelheid / geluidsoverlast  verlichting is goed (83%)  voldoende voet-en fietspaden (30% ja><63% nee)  te snel > verkeersbeperkende maatregelen  te veel vrachtverkeer  algemene verkeersdrukte te hoog  gevaarlijke verkeerspunten: 56% ja ><44% nee  welke: Stationsstraat–Axelsvaardeken, Axelsvaardeken-Kalve  maatregelen: meer politiecontrole, verkeersremmende maatregelen, verkeersdrukte verminderen, aandacht voor kinderen (speelstraten), verlagen max. snelheid

18 (Openbaar) vervoer  comfort aan de bushaltes  gebruik voor binnengemeentelijk verkeer – frequentie verhogen  treinaanbod onvoldoende bekend, busaanbod wel, taxi niet  vervoer mindermobielencentrale, ambulance (55%), ziekenvervoer (61%) een probleem !!!  de lijn: aantal bussen per dag te laag, comfort aan de bushaltes (fietsenstalling), 1ste-laatste bus, vertrek- en aankomsttijden, aansluitingen  levert soms problemen voor verplaatsingen naar school, werk, verplaatsingen naar vrijetijdsactiviteiten (cijfers laag –maar omgezet in mensen = 1% = 74 mensen)

19 Veiligheid  meer politie op straat  preventie diefstal/inbraak  beter overleg tussen politie/bevolking  een BIN-werking  preventie  meer jongerenactiviteiten Winkelen  veel leegstand winkels – aantrekkelijkheid handelskern?  hergebruik leegstaande panden  winkelen in Wachtebeke: het bespaart tijd, vervoerskosten – middenstand iets gunnen – last minute aankopen – soc. contact  grootste probleem: terugvinden van producten  een mobiele winkel ‘algemene voeding’ zou relatief succes kennen

20 Welke punten horen thuis in het takenpakket van het gemeentebestuur en wat willen ze met de resultaten aanvangen? Rudy Van Vlaender-Rudy Van Cronenburg  Fietspaden en voetpaden: dorpskernvernieuwing fase 2 en 3,  Fietspaden langs N449: Lochristi-Wachtebeke-Zelzate  Fietspad op spoorwegbedding Moerbeke-Wachtebeke–Zelzate  Verkeersonveiligheid – schoolomgeving-parkeren- snelheid –snelheidsbord- herinrichten Smishoek voorrang fietsers- Save charter  Onderhoud straten: onderhoudsfirma vegen en boorden  Zwerfvuil: camera’s plaatsen, sensibilisatie, propere pioniers stimuleren  Communicatie: zeer tevreden, nog informatiever en leesbaarder infoblad, WIFI, bewonersbrief  Inspraak bewoners verbeteren via bewonersraad  Veiligheid: meer blauw op straat, BIN werking opgestart, ANPR camera’s  Schoolomgeving: maatregelen in afspraak met school en ouders  Middenstand: bevraging gestart om meer handelszaken te krijgen en steun bij start, mobiele diensten  Kinderopvang: meer plaatsen op kinderopvang (84 ipv 60 kinderen )

21 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Buurt Informatie Netwerk Wachtebeke

22 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Wat is een B I N ? B I N = Buurt Informatie Netwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers (of een specifieke doelgroep zoals winkeliers) de lokale politie in samenwerking met de lokale overheid in een afgelijnd gebied (dorpskern, woonwijk, winkelstraat,…)

23 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Doelstellingen? Verhogen van het veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag van de burger Bevorderen van het sociaal buurtgevoel Verspreiden van de preventie om zo woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen

24 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Door een wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de politie en de BIN-leden in samenwerking met de lokale overheid : BIN en de lokale overheid : Maakt deel uit van het veiligheidsbeleid van uw gemeente. Uw gemeente staat in voor de financiële en logistieke ondersteuning Hoe werkt een BIN?

25 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Hoe werkt een BIN? BIN-leden naar politie : burgers melden via 101 stuurgroep van 9 coördinatoren Wijk centrumVan Damme Raïssa Van de Vijver Paul Van Heesvelde Hendrik Wijk OverslagDecraecker Hilaire Verbeke Philip Wijk WarandeGerard Patrick Wijk Langelede-SluizeVervaet Jan Wijk Stationsstraat-Kalve- Molenhoek-Axelsvaardeken Engels Christel van Waes Egbert

26 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Hoe werkt een BIN? Politie naar BIN : politie-informatie naar de burger (o.a. preventietips verspreiden via BIN-krant, www.wachtebeke.be,...)www.wachtebeke.be Uw lokale politie : 1 gemandateerde politiebeambte diverse betrokken politiediensten (CIC-OV, recherche, wijkwerking,…)

27 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt BIN’s in cijfers? BIN’s in cijfers? (01/01/2015) Gemeenten met een BIN : Vlaanderen : 171 Brussel : 2 Wallonië : 37 Aantal BIN’s : Vlaanderen : 656 Brussel : 2 Wallonië : 59 Bron : BESAFE, april 2015

28 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Werking BIN : een voorbeeld U merkt een verdacht voertuig op in uw buurt ? BEL 101 Gratis 7 dagen op 724 uur op 24 Geef een zo juist mogelijke beschrijving van de plaats van het feit en van het voertuig en/of persoon ! Een MELDING van een verdachte handeling of een verdacht voertuig wordt ONMIDDELLIJK doorgegeven aan het CIC-OV van de Federale Politie te Gent

29 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt GOED MELDEN : BEL 101 Bel steeds rechtstreeks naar 101 en NIET naar de coördinator De gegevens van de melder worden gevraagd : uw naam, adres en telefoonnummer zodat men u kan contacteren Geef een zo juist mogelijke beschrijving : Waar, Wat, Wie? Beschrijving voertuig/personen,… Opvallende kenmerken (tekst op jas,…) Enkel nuttige meldingen (geen roddels)

30 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt GOED MELDEN

31 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Het CIC-ov zal deze melding ingeven in de computer en de gegevens controleren De melding wordt tezelfdertijd doorgegeven aan de politiepatrouille die het best beschikbaar is In overleg met de politiepatrouille wordt beslist of het BIN geactiveerd wordt of niet GOED MELDEN : BEL 101

32 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt De dispatcher ziet dat deze melding uit een BIN is en zal aan de hand van een aantal parameters en in overleg met de politiepatrouille bepalen of het BIN geactiveerd wordt of niet optie 1 :BIN wordt NIET geactiveerd : Een politiepatrouille komt ter plaatse De melder zal in kennis gesteld worden van de vaststellingen door de politie GOED MELDEN : BEL 101

33 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt In overleg met de politiepatrouille is beslist om het BIN te verwittigen Een politiepatrouille komt ter plaatse Ondertussen spreekt het CIC-ov een telefonisch BIN- bericht in dat doorgestuurd wordt naar alle BIN-leden via de BIN-foon optie 2 : BIN wordt WEL geactiveerd

34 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Elk BIN-lid ontvangt tezelfdertijd een telefonisch bericht op zijn vast telefoontoestel of GSM Met de beschrijving van de verdachte omstandigheden en eventuele persoonsbeschrijving, gebruikt voertuig,… En de te nemen maatregelen (controle slotvastheid van de deuren, …) + eventueel bijkomende informatie Tot slot de vermelding “einde van het bericht” BIN wordt geactiveerd

35 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt STEEK uw VERLICHTING (binnen en buiten) aan om mogelijke daders af te schrikken (= massa effect) BLIJF BINNEN, onderneem geen acties BLIJF WAAKZAAM BEL nieuwe bijkomende informatie i.v.m. de melding door naar 101 (daders stappen in voertuig,…) BIN wordt geactiveerd

36 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Herkenningspunten van een BIN Er komen verkeersborden met het BIN-logo aan de in- en toegangswegen van Wachtebeke

37 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Belangrijk om weten Een BIN is GEEN BURGERWACHT en voert géén patrouilles uit ! BIN-leden kunnen géén politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten ! HUISHOUDELIJK REGLEMENT !

38 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Belangrijk om weten Door GOEDE en NUTTIGE meldingen kunt u als burger de politiediensten helpen misdrijven te voorkomen en op te lossen WEES WAAKZAAM en alert voor verdachte voertuigen en handelingen U hoeft dus zeker GEEN DREMPELVREES te hebben om iets verdachts te melden via 101 Liever teveel te melden dan achteraf vast te stellen dat er een feit gepleegd is in uw buurt

39 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Telefonische meldingen van ernstige feiten in uw buurt Preventieve berichten van de politie bij mogelijke (diefstal)dreiging 2 maandelijks digitale BIN-krant info in gemeentelijk informatieblad www.wachtebeke.be BIN-communicatie

40 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Lid worden is GRATIS ! Schrijf u in via : * bin@wachtebeke.bebin@wachtebeke.be * inschrijvingsformulier * na deze vergadering BEDANKT ! UW BIN-TEAM BIN heeft u nodig !

41 Vragen?

42

43 Sfeerbeelden van wijkvergaderingen

44 Dankwoord aan vrijwilligers Ronny Droesbeke (3’) Dank zijn hun inzet werd deze bevraging een groot succes. Philip Verbeke,Jaco Ponse, Els De Wever, Luc De Mol, Evelien Buysse, Antoon De Baets, Rosita De Fleurquin, Marcel Plompen, Barbara de Paepe, Anselm Van de Velde, Hendrik Van Heesvelde, Sonia Hoskens, Peter Van Bambost, Angelique Goethals, Wies Van Kerckhove, Judith Lerno, Marina Dauw, Raymond Parthoens, Ghislane De Vos, Linda Van Assel, Caroline De Visscher, Marleen Van Hoecke, Megan Misseghers, Kathleen Van Daele, Eric Vermeere, Lia Michielsen-Bastiaens, Ingrid Van Aerde, Anja Van Hootehem, Peter Vereecke, Tine Hillewaert, Tom Raveel, Hilaire Decraecker,Kristof Vereecke (reserve), Chris Coppens, Nathalie Meirezonne, Monique De Visscher, Ludo Lippens, Marc Zaan, Theo Giebels, Dimitri Mevensen, Veronique De Keyser, Jana Bracke, Saskia De Ridder, David Willemijns, Andre Seyssens, Rudy Lootens, Luc Roels, Jackie Impe

45 Voorstelling subsidiereglement wijkwerking René de Pauw 5’  Reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 april + indeling van de wijken  Kopies van het reglement zijn beschikbaar + op website www.wachtebeke.be, cf. ‘wonen en leven’ > rubriek wijkwerking  Krachtlijnen: jaarlijks € 2.500 vanaf 2015 – 1ste jaar 2016: € 5.000 (2015+2016 samen) voor een wijkgerichte activiteit/project  duurzaam onderscheid eenmalige / structurele activiteiten max. 3 jaar (wijkkranten, blogs, …) aanvrager: bewonersgroep / inwoner gedomicilieerd in Wachtebeke activiteiten op het grondgebied Wachtebeke gericht op ontmoeten: max 1 jaar uitsluitingen: privé, religieus/ideologisch karakter, partijpolitiek, commercieel, reguliere taken aanvrager doel: leefbaarheid – samenleven – participatie; centraal: zelfinitiatief indienen: vóór 30 sep vooafgaand aan kalenderjaar (1ste aanvraag: vóór 30 sep ‘15) beoordeling: wijkjury’s + ambtenaren College beslist op basis adviezen subsidies in 1ste kwartaal rekeningen voorleggen geen discriminatie – toegankelijk voor iedereen

46 Doelstellingen 2015 en 2016: bewonersplatforms oprichten: (5’) - René de Pauw  resultaat beleidsbeslissingen = ‘Wat gaan we doen nu en in de komende jaren?’ en vooral ‘Hoe gaan we te werk?’  concrete beslissingen kunnen mensen motiveren  projectgroepen stoppen > bewonersplatforms  20 mei: oriënterend gesprek met Samenlevingsopbouw  deelnemers projectgroepen, occasionele medewerkers, maar ook anderen kunnen zich tegen september kandidaat stellen voor de oprichting van een bewonersplatform  mogelijkheden Leadergebied Grensregio Waasland: start 21 mei in Sint-Gillis-Waas–projectvoorstellen tegen 15 augustus 2015?  te onderscheiden van het BIN

47 Welke rol kan een school spelen in de wijk ? Huidige stand van zaken: -Lokalen van de school -Zowel op onze vestiging van het Dorp als het Persynplein is er de mogelijkheid om een zaaltje te gebruiken. -Tijdig reserveren ! -Organiseren van activiteiten voor de wijk -Spontaan laten groeien ism met oa de ouderraad -Samenwerken met gemeente -Er lopen al verschillende initiatieven -Huidig accent ligt op de verkeersveiligheid In de toekomst: -Vanuit de school zeker interesse. -Op termijn traject uitstippelen ism alle betrokkenen. -Opgelet lestijden respecteren: de kwaliteit van ons onderwijs bewaken !

48 Welke rol voor feestcomité? Rudy Van Cronenburg  Feestcomités behouden hun werking als organisator van evenementen  In een wijk waar geen feestcomité bestaat, kan binnen het bewonersplatform een groep zich concentreren om buurtactiviteiten te ontwikkelen zoals nieuwjaarsreceptie, BBQ, enz.. 

49 Werking ‘aan-Z’ 2015

50 Vrijwilligerswerking (eind 2014)  Totaal: 85 vrijwilligers  Vrijwilligers aan-z ( 28 personen (15 mannen, 13 vrouwen); gemiddelde leeftijd: 57 jaar)  Voor zover wij weten geen vrijwilligers uit verenigingen  Vrijwilligers WZC De Mey ( 57 personen (17 mannen, 40 vrouwen): Gemiddelde leeftijd: 68 jaar)  Profiel gebruikers  69 personen (21 mannen, 48 vrouwen)  Gemiddelde leeftijd: 72 jaar (max. 92 jaar – min. 36 jaar)

51 Vrijwilligersdiensten  Vervoer / Boodschappen  Voor iedereen die geen andere oplossing heeft  Minimum 3 dagen vooraf aanvragen via 09 344 36 10  € 0,33 per gereden kilometer van het huis van de vrijwilliger tot hij terug thuis is.  Geen dringend vervoer!  Actiepunt 2015:  Vermijden misbruik door grondige selectie  Uitbreiding boodschappendienst?

52 Vrijwilligersdiensten  Klusjes  Kleine klus ( is het haalbaar voor een vrijwilliger?)  Geen professional voor te vinden  Geen structureel terugkerend werk (geen gras afrijden, geen ramen zemen, …)  Actiepunt 2015:  Zoeken naar vrijwilligers – eventueel uit kwetsbare doelgroepen  ‘Tuin’vrijwilligers?  Vriendschappelijk huisbezoek  Specifiek engagement van de vrijwilliger: moeilijk om goede match te vinden  Actiepunt 2015  Vrijwilligers?  Matches

53 Vrijwilligersdiensten  Andere  Sneeuw ruimen: niet nodig geweest  Apparatenfluisteraar:  Innaaien etiketten in kledij nieuwe bewoners WZC  Ondersteuning bij eenvoudig administratief werk  Actiepunt 2015  Werven van vrijwilligers  Gepaste ondersteuning van kwetsbare vrijwilliger en begeleidende vrijwilliger

54 Welzijnsdiensten  Dorpsrestaurant (sinds 1 oktober 2014)  Organisatie  Kost: € 8  Inschrijven: daags voordien (aan balie)  Afmelden kan tot 9u van de dag zelf  Iedereen van Wachtebeke (of met een link naar Wachtebeke) is welkom  7 dagen op 7 – ook op feestdagen!  Cijfers  8 vrijwilligers  Gemiddeld 11 eters  965 maaltijden  60 individuele cliënten (vaste klanten, maar ook familie WZC, …)  Actiepunt 2015  Promotie  Klachten over de sfeer  Tweede dorpsrestaurant?

55 Welzijnsdiensten  Tafeltje Dekje (sinds 20 oktober 2014)  Organisatie  Kost: € 8  Steeds voorafgegaan door intake  Vrijwilligers brengen aan huis en hebben persoonlijk contact met cliënt  Vast patroon is noodzakelijk!  Afmelden kan tot 9u van de dag zelf  Enkel als thuisbezorgde enige oplossing is (alternatief: dorpsrestaurant, zelf koken, …)  Dieet in sommige gevallen mogelijk  Enkel op weekdagen – ook op feestdagen die in de werkweek vallen  Planningsvergadering met de vrijwilligers (telkens voor 3 maanden)  Cijfers  20 gebruikers – 6 opnieuw gestopt (voldoende hersteld, naar dorpsrestaurant, opname ziekenhuis, …)  583 maaltijden  4 vrijwilligers  40 nieuwe maaltijdboxen – lowrator in bruikleen van aan-z  Actiepunt 2015  Uitwisselen van ervaring met andere keukens  Garanderen minimumtemperatuur

56 Welzijnsdiensten  Personenalarmsysteem  Organisatie  Ism Wit-Gele Kruis  Kost: € 9 per maand (geen installatie- of afsluitkost)  Vangnet via Brandweer Zelzate:  Gratis  Aansluiting voor mensen met klein netwerk is ook mogelijk  Steeds huisbezoek voor aansluiting  Actiepunt 2015  Garanderen dienstverlening van de brandweer

57 Mantelzorgondersteuning  Mantelzorgnamiddag 7 november (ism OAR Wachtebeke)  Thuiszorgbeurs: alle mutualiteiten vertegenwoordigd  Ontspanning met muziek van Gert Nevejans  Mantelzorg bleek onbekend begrip (verwarring met vrijwilligerswerk)  Actiepunt 2015  Bekendmaken van mantelzorgondersteuning via POM- en keukentafelgesprekken

58 2015  Vrijwilligerswerk  Verder zoeken naar vrijwilligers (Tafeltje Dekje! Klusjes!)  Opstarten tweede dorpsrestaurant  Marktbus  Welzijnsgids  welkomboerderijen

59 2015  Socio-cultureel  Digitale Week  Zomertijd  Wereld op je bord (26 mei; kosten worden gedeeld)  Route 55 (13 augustus 2015 – vvk: € 3,5)  Najaar  Opnieuw ‘beginners aan de slag met Tablet/smartphone’?  Vervolgcursus na ‘beginners PC’ en ‘wegwijs op het internet’?  Taalcursus?  Kookcursus?

60 2015  Wereld op je bord (26 mei; kosten worden gedeeld)  Route 55 (13 augustus 2015 – vvk: € 3,5)  Najaar  Opnieuw ‘beginners aan de slag met Tablet/smartphone’?  Vervolgcursus na ‘beginners PC’ en ‘wegwijs op het internet’?  Taalcursus?  Kookcursus?

61 Propere Pioniers: Hoe? Wat? Waarom? Patrick Gerard Ben je het zwerfvuil in je straat echt beu, en wil je niet bij de pakken blijven zitten? Dan heb je misschien zin om pionier te worden van een stukje buurt. IDM is op zoek naar propere pioniers die zich gedurende een langere periode vrijwillig willen engageren om een stukje buurt net te houden. Dit kan gaan van het onderhouden van een plantenvak tot het opruimen van zwerfvuil, het melden van sluikstorten of beschadigingen aan glasbollen & vuilnisbakjes,... Ieder volgens zijn mogelijkheden met onze ondersteuning en waardering! Wachtebeke heeft al Propere Pioniers in een aantal straten, bedankt daarvoor, we hebben jou ook nodig.

62 Cursus : wijk-en straatfeest? Hoe begin ik er aan? op 17 juni te 19u30 in Snoopy (3’)  Een barbecue met de buren, een initiatief om samen te petanque te spelen op zondagmorgen, een wijkfeest op het buurtplein ?  µHoe begin je eraan?  We willen mensen bereiken die goesting hebben om een initiatief te nemen in hun buurt of straat.  We leren van elkaar en delen enkele praktijkvoorbeelden.

63 Vele handen maken licht werk

64 Wie wil meewerken om een ploeg uit het Dorp en wijken te maken voor de Olympische Spelen van Wachtebeke in 2016? Rudy Van Cronenburg  Competitie organiseren tussen inwoners van de 5 wijken tijdens jaar waarin de echte Olympische spelen doorgaan  Model? Spel zonder grenzen met file rouge over Wachtebeke  Doel? elkaar beter leren en waarderen in de wijken  Wie? Deelname van alle leeftijdsgroepen (kinderen v/d scholen, vrouwen, mannen, senioren)  Wanneer? 1 slotevenement op 11 september 2016  Hoeveel? Ploegen per wijk van 10 tot 15 personen  Waar? Op Persynplein en omgeving

65 Wie is er verzekerd bij een wijkwerking? Patrick Gerard  Verzekering vrijwilligers gemeente verzek. KBC  informatienota overhandigen 1 ex tekenen + lijsten bijhouden over activiteiten  Verzekering vrijwilligers OCMW-’aanZ’ : via ‘aan Z’  Verzekering verenigingen  Aangesloten bij koepel: via koepel  Niet aangesloten bij koepel: via provincie

66 Toegevoegde punten – varia Vragen ?

67


Download ppt "2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke 13 MEI 2015 2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen, scholen, vrijwilligers."

Verwante presentaties


Ads door Google