De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALGEMENE VERGADERING Zaterdag 21 maart 2015 - Brugge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALGEMENE VERGADERING Zaterdag 21 maart 2015 - Brugge."— Transcript van de presentatie:

1 ALGEMENE VERGADERING Zaterdag 21 maart 2015 - Brugge

2 Aanduiding van het stembureau

3 Nazicht van de volmacht van de afgevaardigden

4 Kandidaten: BOELS Michel DE VOGELAER Eddy Verkiezing voorzitter

5 Eddy De Vogelaer, voorzitter Openingswoord

6 Schrapping van verenigingen

7 door Gery FOLLENS, Secretaris Verslag van het afgelopen jaar

8

9 Vlaamse Atletiekbestuurders Brugge, 21 maart 2015

10  Het bestuur vergaderde twee keer:  10 juni  30 september  Op deze vergaderingen werd de werking van de VLAB besproken en werden komende sessies voorbereid.  In 2014 waren er 89 bestuurders lid van de VLAB, dit is 20 leden meer dan in 2013. Overzicht 2014

11

12

13 Georganiseerde sessies:  28 maart 2014 – Lokeren – 31 deelnemers De structuur van een (goed) clubbestuur en de stap naar professionalisering – Peter Van Puyvelde, Patrick Van Waes en Berten De Vleeschauwer  24 mei 2014 – Merksem – 13 deelnemers Wedstrijdadministratie – werken met WV en MM  7 oktober 2014 – Tessenderlo – 12 deelnemers Fiscaliteit en BTW in de sportclub.  8 november 2014 – Gooik (ism Dynamoproject) - 16 deelnemers Fondsenwerving en sponsoring  15 november 2014 – Zwevegem (ism Dynamoproject) – afgelast Een vrijwilligersvriendelijke sportclub? De basisprincipes voor een gemotiveerde ploeg vrijwilligers. Deze sessie moest geannuleerd worden wegens te weinig interesse

14 Overzicht 2014 Verder werden op verschillende plaatsen bijscholingssessies gegeven in functie van het nieuwe ALABUS – programma van de Vlaamse Atletiekliga.

15 Planning 2015 Voorjaar 2015 LimburgWest-Vlaanderen Structuur bestuur + voorbeeld vanuit club (zie folder) Resultatenverwerking Najaar 2015 Vlaams-BrabantOost-VlaanderenAntwerpen Vrijwilligers in de clubsFiscaliteit (+ BTW)Fondsenwerving

16  Vernieuwen van de brochure ‘Kan de meeting beginnen?’  Verdere samenwerking met VSF in het kader van het Dynamoproject (o.a. Dag van de Sportclubbestuurder)  Op aanvraag: bijstand secretarissen en Alabussessies  Regionale sessies mbt. recreatieve werking en jeugdwerking. VLAB 2015

17  Clubondersteuning: Paula Vanhoovels bezoekt in het kader van het project ‘clubondersteuning’ onze clubs. De VLAB wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van deze bezoeken om de noden van de clubs en hun bestuurders te kennen.  Initiatieven vanuit de PC’s en de clubs zijn steeds welkom! VLAB 2015

18 Daar er geen kandidaten waren voor een bestuursfunctie zijn er geen verkiezingen. Verkiezing bestuursleden VLAB

19  P.C. Antwerpen  Wim Muller  P.C. Limburg  Willy Nys  P.C. Oost-Vlaanderen  Mieke Seminck  P.C. Vlaams-Brabant  Rudi Steenhouwer  P.C. West-Vlaanderen  Johan Vaernewijck Bekrachtiging leden afgevaardigd vanuit de provinciale comités

20 Vragen ?

21 Kandidaten: Geussens Joris Moriau Tim Scheys Erwin Seminck Mieke Thys Paul Verlaenen Luk Verkiezing Raad van Bestuur

22 Ludwig Peetroons, Algemeen Directeur Positionering recreatie

23  Recreatie is het “stiefkind” van de federatie.  Op vandaag minder dan 7000 recreanten aangesloten t.o.v. 22 000 startnummers  Verschillende initiatieven om recreatie te promoten verlopen moeizaam omdat onze focus en die van de clubs op competitie-atletiek ligt.  Waarom zouden we dit moeten doen ? Positionering recreatie

24  Organiseren en promoten van recreatie is een van de basisopdrachten van het decreet op de sportfederaties  Er is een grote populatie recreatieve sporters waarvan er erg weinig lid zijn van onze federatie  Besparingen door overheid  dalende inkomsten voor federatie en clubs  stijging kosten voor (huur) infrastructuur  Nieuw decreet op sportfederaties tegen 1/1/2017  grotere financiële verantwoordelijkheid (lees minder afhankelijk van subsidiëring)  minder federaties / meer samenwerken Positionering recreatie

25  Besparing op subsidiëring van de federatie  2015 : 10%  2016 : extra 5%  Compenseren door besparingen – inkomsten vergroten  Besparen : weinig echt comprimeerbare posten o Personeel (maar subsidie-gebaseerd, dus beperkt effect) o Eigen aandeel topsport/topsportschool o…o… o => “Kaasschaaf techniek”  Vergroten inkomsten o Sponsoring : project op KBAB relatief succesvol maar beperkte financiële rendabiliteit. o Verhogen bijdrage clubs (vergunningen,..) o Groei aantal leden o Nieuwe bronnen ??? Positionering recreatie

26  Verhogen bijdrage clubs (vergunningen,..)  Clubs staan al onder druk op lokaal niveau  Groei aantal leden : meest aangewezen strategie  1000 wedstrijdatleten = 20.000 euro werkingsmiddelen o Moeilijke opdracht om substantieel te stijgen in leden  1000 recreanten = 10.000 euro werkingsmiddelen o Strategische keuze om op in te zetten. o 12.500 extra recreanten compenseren besparing. Positionering recreatie

27

28 Interpellaties

29 AVLO / ACME Sponsoring op clubkledij Interpellaties

30 VMOL / ACME Toewijzing kampioenschappen en Bekers van Vlaanderen Interpellaties

31 KAPE Schrappen van jeugdwedstrijden als voorprogramma bij Flanders Cups en B- meetings Interpellaties

32 KAPE Afschaffen Kids’ Athletics als wedstrijdvorm voor benjamins, pupillen en miniemen Interpellaties

33 KAPE Ranglijsten voor benjamins Interpellaties

34 KAPE Kampioenschappen voor benjamins Interpellaties

35 AVLO Aanduiding Vlaams kampioenschap veldlopen Interpellaties

36 AVLO Selectie internationale kampioenschappen Interpellaties

37 AVLO Financiële ondersteuning ECCC Interpellaties

38

39 Eric Chevrolet, penningmeester Financieel jaarverslag 2014

40  Beheersrekeningen  Balans  Verslag rekeningnazichters en revisor  Goedkeuring en kwijting  Begroting Financieel jaarverslag 2014

41  Beheersrekeningen  Balans  Verslag rekeningnazichters en revisor  Goedkeuring en kwijting  Begroting Financieel jaarverslag 2014

42 Beheersrekeningen Positief resultaat: 149.122,81 € Globaal binnen de begroting (< 5%) 21.875,91 € minder uitgaven dan begroot(-0,78%) 127.246,90 € meer inkomsten dan begroot(+4,55%)

43 Beheersrekeningen Positief resultaat: 149.122,81 € Belangrijke invloed op het resultaat: Positieve regularisaties subsidies60.003,47 € Positief werkingsresultaat:89.119,34 €

44 Beheersrekeningen Competitie (basisopdrachten) Bonussen22.550,00 € VAL13.800,00 € Organisatoren 8.750,00 €

45 Beheersrekeningen Competitie (basisopdrachten) Aantal bonussen296 Aantal atleten117

46 Beheersrekeningen Recreatie (basisopdrachten) Fit-freekosten 33.693,55 opbrengsten 33.700,00 Recreatiesportfonds kosten 14.998,21

47 Beheersrekeningen Informaticaproject afschrijving software:53.371,08 € andere kosten: 951,51 € Uit het informaticafonds54.330,59 €

48 Beheersrekeningen Informaticaproject Totale kosten 2011-2014: 145.313,62 € Bijdrage clubs: 280.111,50 € Saldo: 134.979,88 €

49 Beheersrekeningen Informaticaproject saldo bijdrage clubs 134.979,88 € geraamde kosten 2015-2018 161.083,31 € tekort: 26.285,43 € bestemd fonds investeringen 114.432,09 €

50 Beheersrekeningen Vergunningen (basisopdrachten) 2014 2013 Opbrengsten 484.517,66 € 473.094,80 € Verschil + 11.422,86 €

51 Beheersrekeningen Vergunningen (basisopdrachten) Globaal minder vergunningen (- 134) wedstrijd24.869+ 293+ 1,19 % recreatie 6.639+ 40+ 0,61 % start to run 3.767- 467- 11,03 % Indexatie Wedstrijdvergunning + 1,72 %

52 Beheersrekeningen Topsportschool (facultatieve opdracht 3.2) 20142013 Kosten361.322,41 €338.632,35 € Opbrengsten241.096,37 €221.739,77 € Regularisatie21.994,64 €35.390,00 € Resultaat- 98.231,40 €- 81.502,58 € Verschil- 16.728,82 €

53 Beheersrekeningen Topsportschool (facultatieve opdracht 3.2) Per leerling 2014: 44,6 = 2.202,50 € 2013: 40,5 = 2.058,15 €

54 Beheersrekeningen Topsport (facultatieve opdracht 3.1) 2014 2013 Kosten 611.370,56 €606.010,59 € Opbrengsten 580.983,75 €543.507,16 € Resultaat- 30.386,81 €- 62.503,43 € Verschil32.116,62 €

55  Beheersrekeningen  Balans  Verslag rekeningnazichters en revisor  Goedkeuring en kwijting  Begroting Financieel jaarverslag 2014

56 Balans Liquiditeit = Het vermogen met de beschikbare middelen de schulden op korte termijn te betalen De ratio moet > 1 In 2014 is de ratio = 1,96

57 Balans Solvabiliteit = De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen Een goed resultaat is > 25% In 2014 is de ratio = 41,37%

58 Balans Gecumuleerd resultaat Resultaat tot 2013 195.300,04 € Resultaat 2014 + 149.122,81 € Totaal resultaat 344.422,85 €

59  Beheersrekeningen  Balans  Verslag rekeningnazichters en revisor  Goedkeuring en kwijting  Begroting Financieel jaarverslag 2014

60 Verslag rekeningnazichters

61 Financieel jaarverslag 2014 Verslag revisor

62  Beheersrekeningen  Balans  Verslag rekeningnazichters en revisor  Goedkeuring en kwijting  Begroting Financieel jaarverslag 2014

63  Goedkeuring  Kwijting Financieel jaarverslag 2014

64  Beheersrekeningen  Balans  Verslag rekeningnazichters en revisor  Goedkeuring en kwijting  Begroting Financieel jaarverslag 2014

65  Voorstelling  Goedkeuring Begroting

66  Voorstelling  Goedkeuring Begroting

67 Nieuwe structuur Basisopdrachten Vroeger:  5 basisopdrachten  Werkingskosten i.v.m. basisopdrachten  Personeelskosten  Algemene werkingskosten Begroting

68 Nieuwe structuur Basisopdrachten Vanaf 2015: 5 rubrieken o Competitie o Recreatie o Communicatie o Promotie o Clubondersteuning + centrale diensten Begroting

69 Nieuwe structuur Basisopdrachten  Verdeling van de werkingskosten/-opbrengsten en de personeelslasten over alle rubrieken.  Toewijzing van kosten/opbrengsten aan de centrale dienst sterk beperkt. Begroting

70 Nieuwe structuur Voorbeeld: In 2014 totaal werking/personeel:914.186,76 € In 2015 centrale diensten:564.925,37 € Begroting

71 Nieuwe structuur VroegerFacultatieve opdrachten In 2015Topsport jeugdsportfonds, sportkampen en prioriteitenbeleid naar clubondersteuning Begroting

72 Nieuwe structuur Topsport Zelfde rubrieken maar herverdeeld en meer gedetailleerd. Begroting

73 Nieuwe structuur Topsport In 2014 voor facultatieve opdracht 3.13 rubrieken In 2015 voor elitewerking + kampioenschappen8 rubrieken Begroting

74 Nieuwe structuur Voordeel:  meer informatie  efficiëntere rapportering  beter overzicht op de budgetten  snellere beslissingen i.f.v. die budgetten  Topsport: beter financieel inzicht per atleet Begroting

75 Kosten3.052.540,55 € Opbrengsten2.991.260,39 € Verlies- 61.280,15 € Winst2014149.122,81 €

76 Begroting Subsidies – verwachte besparing 3 % topsportsubsidie 10 % andere subsidies

77 Begroting Topsportsubsidie van 350.000 € naar 339.500 € Andere subsidies van 1.196.353,33 € naar 1.076.718,00 €

78 Begroting Topsportsubsidie- 10.500,00 € Andere subsidies- 119.635,33 € Totaal – 130.135,33 €

79 Begroting Interpellaties

80 KAPE Afschaffen vergoeding voor afschrijving met wederzijds akkoord Begroting – Interpellaties

81 Wijzigingen afschrijving wederzijds akkoord Bijdrage:75 € per atleet Begroot 2015 = 20 atleten = 1.500,00 € Begroting – Interpellaties

82 KAPE Afschaffen lidgeld niet-actieve verenigingsleden Begroting – Interpellaties

83 Wijzigingen lidgeld verenigingsleden Bijdrage:0,30 € per lid Begroot 2015 = 70.000 leden = 21.000,00 € Begroting – Interpellaties

84 Bijlage bij de begroting - wijzigingen Vergunning + verzekering vergunning = 2014 + index 0,14% verzekering = 2014 Begroting

85 Wedstrijdvergunningen jaarbijdrage17,80 + 7,65 = 25,15 € vanaf 1 juli12,76 + 7,65 = 20,11 € vanaf 1 sept. 5,65 + 1,25 = 6,90 € Recreanten jaarbijdrage 5,11 + 7,65 = 12,46 € vanaf 1 sept. 5,11 + 1,25 = 6,36 € Start to run 3,50 + 3,00 = 6,50 € Begroting

86 Bijlage bij de begroting - wijzigingen Beker van Vlaanderen pup/min forfait finale125,00 € Begroting

87  Voorstelling  Goedkeuring Begroting

88 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Eddy De Vogelaer GECOÖRDINEERDE STATUTEN

89 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 – Naam, doel, zetel, duur Art. 2 -De zetel van de vereniging is gevestigd Marathonlaan 119 bus c te 1020 Brussel. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Brussel. De zetel kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, worden overgebracht naar een gemeente binnen het Vlaams Gewest of in Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

90 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 – Naam, doel, zetel, duur Art. 3 -De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de bevordering van de lichame­lijke opvoeding in het algemeen en de beoefening van de atletiek, onder medisch toezicht in het bijzonder.

91 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Hoofdstuk 2 – Leden Art. 6 - Het aantal werkende leden is onbeperkt met een minimum van zes. De V.A.L. is samengesteld uit : … d. Rechtstreeks aangesloten personen zonder stemrecht

92 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Hoofdstuk 2 – Leden Art. 18 - De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitters of de oudste van de bestuurders.

93 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Hoofdstuk 2 – Leden Art. 19 – Alleen de algemene vergadering is bevoegd om: 4. kwijting van de bestuurders toe te kennen (pt. 4 wordt pt. 5, pt. 5 wordt pt. 6 enz…)

94 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Eddy De Vogelaer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

95 Art. 1.1.3 – Bevoegdheid - Doel Aan het voorgaande artikel ontleent de VAL het uitsluitend recht om o.a. : … 5. atletiekkampioenschappen en wedstrijden van de VAL uit te schrijven, te regelen organiseren of te doen uitschrijven en regelen organiseren; Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement

96 Art. 1.1.4 – Klassen van leden - Bepalingen 1. Werkende of “erkende” leden verenigingen zijn : … 2. Niet-werkende leden: 2.1 Verenigingsleden: zijn personen die lid zijn van een door de VAL ERKENDE ATLETIEKVERENIGING OF JOG/RECREANTENVERENIGING. 2.2 Personen rechtstreeks aangesloten bij de VAL: - Recreatieleden Deelnemers aan Start to Run worden voor het lopende atletiekseizoen rechtstreeks aangesloten bij de VAL - Individuele recreanten of groepen van recreanten 2.3 Emeritus, ere en beschermde leden zijn personen waaraan de Raad van Bestuur deze titel heeft verleend volgens de voorschriften van dit regle­ment.

97 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Nieuw art. 1.1.5 (vroeger art. 1.1.4, punt 5) Toetredende verenigingen en groeperingen zijn: verenigingen en groepe­ringen die, alhoewel zij geen erkende atletiekvereniging zijn, met de VAL een overeenkomst hebben, die werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

98 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 1.2.1 – Voorwaarden tot aansluiting Een vereniging kan aansluiten bij de VAL onder volgende voorwaarden: 1. (toevoegen) Voor een jog/recreantenvereniging geldt dit slechts vanaf 30 leden. … 3. (toevoegen) Voor een jog/recreantenvereniging geldt dit slechts vanaf 30 leden. … 5. (toevoegen) Niet van toepassing voor een jog/recreantenvereniging

99 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 1.2.4 – Verplichtingen van de verenigingen De erkende vereniging is verplicht: … 2. elke wijziging aan de statuten of reglementen van de vereniging evenals elke wijziging aan de samenstelling van de raad van bestuur van de vereniging dient gepubliceerd te publiceren worden in het Belgisch Staatsblad; 3. hun administratieve verplichtingen ten overstaan van de VAL uit te voeren via de elektronisch beschikbare middelen (ledenbeheer, kalenderbeheer, verzekeringen,…) al hun leden op te geven aan de VAL aan de hand van een aansluitings­kaart, goedgekeurd door de VAL;

100 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 1.2.17 – LOOPGROEPEN 1.Individuele recreanten kunnen worden aangesloten bij de VAL loopgroep. (Artikel wordt volledig geschrapt!)

101 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 1.3.2 - Aansluitingskaarten 2. … De enige manier waarop een vereniging aansluitingen kan doen, is via Alabus. Een vereniging kan op twee manieren aansluitingen overmaken : a) elektronisch via extranet : in dit geval dient de vereniging de aansluitingskaart bij te houden tot bij de afschrijving van het lid b) voor buitenlandse atleten: door opzending van de aansluitingskaart naar de VAL. (punt b wordt volledig geschrapt!)

102 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 1.3.2 - Aansluitingskaarten 3. Aansluitingskaarten worden als nietig beschouwd indien ze onvolledig zijn, onjuiste, afwijkende, overschreven of doorgehaalde gegevens bevatten. De geweigerde kaarten worden teruggezonden. … 5.Bij een niet-elektronische aanvraag zal een kopie van de aansluitingskaart worden teruggezonden aan de vereniging. Het stamnummer van het lid zal erop zijn aangebracht evenals de datum van de registratie.

103 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 1.3.4 – Aansluiting van buitenlanders 3. Elke buitenlander mag en kan aansluiten bij een vereniging, met vermelding van zijn/haar buitenlandse nationaliteit Art. 1.3.6 – Begin van lidmaatschap Het lidmaatschap gaat in de eerste werkdag na ontvangst van de aansluitings­kaart op het secretariaat van de VAL of op de dag van de elektronische registratie en indien is voldaan aan het bepaalde in 1.3.1, 1.3.2, 1.3.7.2, 1.3.7.3 en 1.3.7.4

104 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 1.3.7 – Einde van het lidmaatschap Een verenigingslid houdt op lid te zijn van een vereniging van de VAL door: … 3. opzegging door het verenigingslid of de vereniging binnen de termijn voorzien door het decreet. De modaliteiten worden jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur. 4. Afschrijving door de verenigingen volgens de bepaling van artikel 1.3.8. lid 3. 5. Opzegging door de vereniging is enkel mogelijk mits naleving van de vzw-reglementering.

105 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 1.3.8 - Ontslag Een verenigingslid houdt op lid te zijn van een vereniging van de VAL door: … 2. Het ontslag bij opzegging gaat in, indien er geen verzet werd aangetekend, de eerste werkdag na 15 oktober. vanaf 1 oktober. 3. Het ontslag bij verzet gaat in op de eerste werkdag nadat de uitspraak door de VAL schriftelijk werd betekend aan de betrokken partijen. (volledig schrappen!) (pt. 4 wordt pt. 3)

106 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 1.3.9 – Opschorting van de opzegging 1. Gedurende de verzoeningsperiode wordt de opzegging opgeschort. 2. De opschorting kan ten hoogste zes maanden belopen en gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de verzettermijn. (volledig artikel schrappen!) (art. 1.3.10 “Bijzondere klasse van leden” wordt art. 1.3.9)

107 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 2.1.7 – RvB: einde van het mandaat Het mandaat van beheerder eindigt van ambtswege: … Bovendien kan de Raad van Bestuur het mandaat van een beheerder beëindigen: - bij langdurige verhindering in de waarneming van uitoefening van het mandaat

108 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 2.1.8 – Macht en bevoegdheid van de RvB/DC b) Bevoegdheden van het Directiecomité: 1. Het directiecomité mag over uitgaven verrichten beslissen die passen in de goedgekeurde begroting; Art. 2.2.7 – PC’s: Einde van het mandaat Het mandaat van beheerder eindigt van ambtswege: … Bovendien kan het Provinciaal Comité het mandaat van een lid beëindigen: - bij langdurige verhindering in de waarneming van uitoefening van het mandaat

109 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 2.4.1 – PCJ: samenstelling De Provinciale Commissie Juryleden bestaat uit een voorzitter, aanduider, de provinciaal afgevaardigde in de Vlaamse commissie juryleden en maximum 4 leden. De provinciaal aanduider is van ambtswege lid van de Provinciale Commissie Juryleden.

110 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 2.4.6 – PCJ: einde van het mandaat Het mandaat van lid eindigt van ambtswege: … Bovendien kan het PCJ het mandaat van een lid beëindigen: - bij langdurige verhindering in de waarneming van uitoefening van het mandaat

111 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 2.5.1 – VCJ: samenstelling De VCJ is samengesteld uit: - een voorzitter, aangeduid door de Raad van Bestuur van de VAL; - een secretaris zonder stemrecht (verkozen door de algemene vergadering van de VCJ) (uitgeoefend door de VAL-administratie) - de provinciaal afgevaardigde uit elk PCJ.

112 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 2.5.2 – Vereisten tot verkiesbaarheid secretaris De secretaris dient: - houder te zijn van het brevet niveau 3 of minstens drie jaar van het brevet niveau 2. - zich bij de VAL kandidaat stellen bij aangetekend schrijven of met ont­vangstmelding uiterlijk 30 september. (art. wordt volledig geschrapt!) (art. 2.5.3 wordt art. 2.5.2, art. 2.5.4 wordt art. 2.5.4 enz…)

113 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 2.5.2 – Duur van een mandaat van voorzitter en secretaris Art. 2.5.3 1. Voorzitter : bij de benoeming door de Raad van Bestuur 2. Secretaris : daags na de verkiezing.

114 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 3.1.9 – Wijzigingen aan de statuten en het H.R. … 2. De voorstellen tot wijziging moeten met redenen worden gestaafd en worden bijgetreden door ten minste vijf 1 twintigste van het totaal aantal verenigingen die het document mede ondertekenen.

115 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 3.4.1 – AV VCJ: samenstelling, plaats, datum en Agenda … 2. De algemene vergadering verenigt de leden van de VCJ, de provinciale aanduiders en drie twee afgevaar­digden van elk PCJ. Art. 3.4.2 – AV VCJ: Verkiezing van de secretaris Worden verkozen volgens de procedure bepaald in 3.1.6 lid 2 (artikel wordt volledig geschrapt!)

116 Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement Art. 6.3.2 – Aanhangig maken van een klacht Iedere aangesloten vereniging, de aangesloten verenigingsleden, de diverse commissies, de juryleden en Directiecomité of de Raad van Bestuur van de VAL kunnen klacht indienen. Art. 6.3.5 – Indienen van een gewone klacht … 2. De klacht door derden dient per aangetekend schrijven te worden verzonden binnen de 30 kalenderdagen na de overtreding voor wat een overtreding in het bin­nenland betreft, en 6 maanden na een overtreding in het buitenland, en dient minstens volgende gegevens te bevatten : …

117 BVV jeugd BVV masters BK veldlopen BVV alle categorieën Uitreikingen

118 BVV Jeugd JONGENSMEISJES BvVl Pup/Min RCGAVT BvVl Cad/Sch landelijke 1DEINDCLA BvVl Cad/Sch landelijke 2AAVTATLA BvVl Cad/Sch landelijke 2BEAAVMO BvVl Cad/Sch landelijke 3ASPBOHAC BvVl Cad/Sch landelijke 3BLEBBOLSE Verenigingen waarvoor de uitreiking later gebeurt staan in het zwart

119 BVV Masters MANNEN VROUWEN BvVl Masters landelijke 5SPBO BvVl Masters landelijke 4RAM BvVl Masters landelijke 3RIEMAVR BvVl Masters landelijke 2VSAVMO BvVl Masters landelijke 1AVLOACW Verenigingen waarvoor de uitreiking later gebeurt staan in het zwart

120 BK Veldlopen JONGENS/MANNENMEISJES/VROUWEN Benjamins DEINACW Pupillen KAAGDUFF Miniemen RCGKAAG Cadetten DCLAAVR Scholieren RCGAVMO JuniorsRCGOEH Korte veldloop AVLODCLA IC Seniores OEHVMOL Algemeen KlassementRCGVAC Algemeen klassement mannen en vrouwen: RCG

121 BVV Alle Categorieën MANNENVROUWEN BvVl landelijke 3HCOBVAC BvVl landelijke 2AVMOLAVMO BvVl landelijke 2BASVOLYRA BvVl landelijke 1AVKAASVO BvVl Ere-afdeling VALOEHHAC IC KBAB Ereafdeling RESC (lbfa)CABW (lbfa)

122 Slotwoord van de voorzitter

123


Download ppt "ALGEMENE VERGADERING Zaterdag 21 maart 2015 - Brugge."

Verwante presentaties


Ads door Google